Chyby v životopise – ako sa zaručene nezamestnať

CHYBY V ŽIVOTOPISE – AKÉ CHYBY ROBÍME PRI PÍSANÍ CV, KTORÉ NÁM NEPOMÁHAJÚ VO VÝBEROVOM PROCESE?

Iste sa všetci zhodneme, že stále platí, že kvalitný životopis je bránou ku získaniu vytúženej pracovnej pozície. Mnohí kandidáti však v životopise opakujú tie isté chyby. Na druhej strane, dobre spracované CV zaručene zaujme, urýchli čítanie personalistovi, a optimálne tiež získate možnosť hovoriť telefonicky s HR (o dôležitosti tohto rozhovoru sa dozviete v niektorom z ďalších článkov) – samozrejme za predpokladu, že máte taktiež relevantné skúsenosti ku inzerovanej pozícii. Cieľom vášho CV je dosiahnuť vytúžený telefonát a následne pozvanie na pohovor, no nie?   Vaše CV je teda vstupenkou na pohovor. 

 

Vybrali sme pre vás zopár chýb, ktoré sa najčastejšie opakujú v životopisoch: 

1. NEPREHĽADNOSŤ

Neprehľadné CV je Vašou vstupenkou do skartovačky. Ideálnejšie je, ak si CV dáte skontrolovať 2-3 dobrým známym – vyžiadajte si spätnú väzbu na to, ako sa im CV čítalo, či našli rýchlo Vaše skúsenosti, vzdelanie, či jazyky. Pozor na to, aby ste v CV nemiešali skúsenosti so vzdelaním. Každá kľúčová skúsenosť by mala byť očami rýchlo viditeľná, bez toho, aby personalista použil CTRL+F 😉 Popremýšľajte, ktoré kľúčové body sú nevyhnutné pre danú pozíciu. Je to znalosť nemčiny, alebo Excelu, prípadne certifikácia PMP, či odborná spôsobilosť podľa §22? Táto informácia musí byť rýchlo dohľadateľná, prípadne aj zvýraznená v CV.

2.  ZLE ZVOLENÝ FORMÁT, GRAFIKA, ČI PÍSMO 

Používajte moderné, ale „diplomatické” písmo. Celkovo sa odporúča tzv. bezpätkové, dobre čitateľné písmo (v súčasnosti napr. Calibri, Verdana). Nepoužívajte Times New Roman, či Arial Narrow – jednak sú zle čitateľné na monitore, a taktiež už vyšli z módy. A Vy predsa chcete vyvolať dojem moderného človeka a nie naopak 😉. Formát Europass (tzv. európsky formát CV) neodporúčame, jednak kvôli neprehľadnosti, ako aj zastaralému, príliš formálnemu dizajnu. Taktiež obsahuje položky, ktoré CV príliš komplikujú a robia ho ťažko čitateľným. Vyhnite sa však aj príliš modernému, dizajnovému formátu, kde musí personalista dlho hľadať každú z dôležitých položiek (avšak taktiež môže byť CV horšie vyhľadateľné v systéme, ak HR hľadá podľa kľúčových slov).

Zoznam otvorených pozícií.jpg

3. PRÍLIŠ OSOBNÉ INFORMÁCIE

Niekde v roku 1980 sa zvykli písať do CV aj informácie o manželke, deťoch a kde pracujú, a či sú poctivými členmi KSČ 😉. V dnešnej dobe však neuvádzajte: rodné číslo, číslo OP, stav (ženatý/slobodný), počet detí, či nebodaj ich mená. Takisto neuvádzajte pohlavie – to sa niekedy môže uviesť, pokiaľ máte zahraničné meno aj priezvisko, podľa ktorého je náročné určiť pohlavie (personalista vás potom nevie vhodne osloviť v emaily). Taktiež zvážte, ako osobný byť v oblasti hobby, osobných úspechov, detailov prestávok medzi zamestnaniami, či pomenúvaní odchodov zo spoločností.

4. KOĽKO STRÁN (NE)MÁ MAŤ ŽIVOTOPIS?

Môžete sa stretnúť s rôznymi názormi na počet strán životopisu. Niektorí personalisti radia iba 1 stranu CV. Pokiaľ však zachováte prehľadnosť Vášho životopisu, bez problému si spracujte CV na dve strany. Pokiaľ máte seniornejšie skúsenosti (pracovali ste min. v  3-4 firmách, prípadne máte aj rozsiahlejšie vzdelanie, či kurzy), pokojne využite 3 strany. Takisto môžete využiť prílohu – najmä pokiaľ chcete spísať detaily projektov na ktorých ste pracovali (ak ste napr. z oblasti real estate/architektúra, pokojne použite fotografie – dajte však pozor na veľkosť súboru do 15-18 MB).

5.  PRÍLIŠ MÁLO ALEBO PRÍLIŠ VEĽA INFORMÁCIÍ

Príliš málo, ale aj príliš veľa informácií je na škodu. Ku každej pozícii vpíšte náplň práce, minimálne na 3-5 riadkov. Prípadne aj viac – zvážte však, aké informácie sú dôležité, a ktoré nie.  Ďalej neuvádzajte Základnú školu a tiež nie informácie spred roku 2000. Taktiež ak Vám chýbajú roky v životopise (a predovšetkých posledné roky), objasnite ich (ak máte medzery v skúsenostiach, odporúčame Vám článok Čo s medzerami v CV)  Ak používate skratky, buďte si istý, že druhá strana im rozumie. Ak pôsobíte v účtovníctve, nepotrebujete vysvetľovať skratku IFRS, ACCA, či PMP v projektovom manažmente.  Ak však skratka ABC je názvom Vášho oddelenia, či teamu, vysvetlite ho.  Nie je nič horšie ako čítať text „Bol som súčasťou teamu ABC, kde sme pracovali na projekte DEFG, a spolupracovali s tímom BCK“.   

6.  ĎALŠIE CHYBY V ŽIVOTOPISE

Neprofesionálny email alebo email na partnera/partnerku (kleptomanka35@, szaboovci@).  Tiež uvedenie informácie, že nechcete komunikovať s personálnou agentúrou (približne tretinu otvorených pozícií obsadzujú agentúry).  O gramatických chybách nemusíme písať. Klamstvá a zahmlievanie, rozdielne CV a profil na Linkedine. Vhodný format je pdf, nikdy nie .jpg či skeny CV, .ppt alebo .txt.  A na záver si dajte pozor na názov CV. Názvy súboru, ako Otcove_CV či Maťko-životopis, tie Vás veľmi dobre neodprezentujú 😉  

 

Ak vás téma zaujala a pripravujete si svoje CV, odporúčame vám aj ďalší článok “Ako zaujať so životopisom”.

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Vykanie v práci

Vykanie v práci – slušnosť alebo prežitok?

VYKANIE V PRÁCI – SLUŠNOSŤ, ČI PREŽITOK?  ČO VY UPREDNOSTŇUJETE? 

Na túto otázku väčšina ľudí odpovie, že tykanie na pracovisku už považujú za samozrejmosť a vykanie za prežitok. Tykanie totiž vytvára neformálnejšiu a uvoľnenejšiu atmosféru, kde zväčša prevláda otvorená komunikácia a priateľské vzťahy. Zvykom je to najmä v nadnárodných korporáciách, IT firmách a menších „rodinných“ spoločnostiach.

Aj táto forma komunikácie má však svoje úskalia a nevýhody. Kedy je vhodné vykanie a kedy tykanie? Je vykanie prežitok, alebo naopak, prejavom rešpektu, úcty a slušnosti?  V akých situáciách je vhodnejšou formou komunikácie vykanie? Aj na tieto otázky nájdete odpovede v našom článku.

JE UŽ VYKANIE V PRÁCI TABU?  

Trend, ktorý k nám prišiel zo západu má pôvod najmä v anglickom jazyku. Keďže angličtina nerozlišuje tykanie a vykanie, komunikácia vo firme tak pôsobí rovnocennejšie a otvorene. Vďaka globalizačným vplyvom táto forma komunikácie prechádza aj do ostatných krajín, kde nadnárodné korporácie pôsobia.

Aj niektorí najvyšší predstavitelia úspešných spoločností dali prednosť neformálnosti. Na verejnosti sa často krát prejavujú uvoľneným vyjadrovaním, niekedy aj neformálnym oblečením a správaním. Na ľudí to pôsobí upokojujúco a dôverne, vykanie tak považujú za strojené a príliš formálne.

Iným príkladom sú menšie „rodinné“ spoločnosti alebo start-upy, kde sa zdržiava mladý alebo stabilný kolektív. Vzťahy na pracovisku sú dôvernejšie, členovia kolektívu sa dobre poznajú a prirodzene tak dávajú prednosť tykaniu pred vykaním.

KEDY PRINÁŠA TYKANIE NA PRACOVISKU VÝHODY

Ak je tykanie následkom prirodzeného vývoja vzťahov na pracovisku, je to pre firmu obrovské plus. Tykanie prináša dôvernosť a otvorenosť v kolektíve. Ľudia sa cítia uvoľnenejšie, majú pocit, že sú medzi „svojimi“. V tímoch sa tak ľahšie dostávajú na povrch nápady, ktoré by sa jednotlivec vo formálnejšom prostredí možno neodvážil vysloviť, komunikácia je plynulejšia, a spätná väzba otvorenejšia. Vznikajú pevnejšie väzby medzi kolegami, a tykanie takisto uľahčuje novým zamestnancom „prijatie“ do kolektívu.

Či už na pracovisku prevláda tykanie alebo vykanie, je to odrazom firemnej kultúry spoločnosti. Nedá sa vo všeobecnosti povedať, ktorá z týchto dvoch foriem komunikácie je lepšia, nakoľko veľa závisí od jednotlivca, situácie a hierarchie v spoločnosti.

KEDY JE NAOPAK VHODNEJŠIE VYKANIE

Treba zobrať do úvahy, že nie každému musí byť príjemné tykať si s neznámym človekom. Niektorí ľudia, najmä staršie ročníky, uprednostňujú vykanie aspoň na začiatku pracovného vzťahu. Vykanie takisto udržiava vzťahy v profesionálnej rovine, zachováva hierarchiu v spoločnosti a podporuje autoritu vedúcich pracovníkov. Najmä pri riešení zložitých konfliktov je obzvlášť dôležitá profesionalita, takt a správne odhadnutie situácie. V takom prípade je dôležité, aby konflikty neprerástli do osobnej roviny, čo je aj rizikom pri príliš benevolentnej a neformálnej firemnej kultúre.

Ďalším rizikom je tzv. „nanútené“ tykanie v spoločnostiach.  Sú to prípady, kedy sa firmy rozhodnú pre tykanie, “aby išli s dobou”, všetci pracovníci si tykajú, aj keď vzťahy na pracovisku majú ďaleko od blízkych. To môže mať za následok pocit falošnej dôvernosti, chýbajúci odstup, či stratu autority vedúcich pracovníkov. V takýchto situáciách sú aj konflikty na pracovisku tvrdšie, osobnejšie a je ťažšie ich vyriešiť.

ABY SME TO ZHRNULI…

Tykanie na pracovisku so sebou prináša veľa výhod a aj na Slovensku sa tento trend veľmi rozšíril. Napriek tomu ešte stále patríme ku krajinám, kde sa kladie dôraz na autoritu a hierarchiu v spoločnosti. Tykanie sa skôr používa medzi rovesníkmi alebo ľuďmi, ktorí sa už dlhší čas poznajú, a preto by aj tykanie vo firme malo nasledovať po vzájomnej dohode a podľa všeobecne platných pravidiel etikety.

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Ďalšie zdroje k tejto téme:

https://uzitocna.pravda.sk/praca-a-kariera/clanok/491038-je-vykanie-na-pracovisku-prezitok/ 

https://www.podnikajte.sk/zamestnanci-a-hr/tykat-alebo-vykat-na-pracovisku 

https://protokolaetiketa.sk/vykanie-a-tykanie-na-pracovisku/ 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Nevýhody home office

Aké sú nevýhody home office?

V PREDCHÁDZAJÚCOM ČLÁNKU SME PRE VÁS ZHRNULI POZITÍVNE STRÁNKY PRÁCE Z DOMU. DNES SA POZRIEME NA NEVÝHODY HOME OFFICE.

Donedávna bola práca formou home office často vnímaná ako dokonalý pracovný benefit, po ktorom množstvo ľudí túžilo. V súčasnej dobe, aj vplyvom pandémie, je táto forma práce pravidelnejšie využívaná. Veľa z nás si však uvedomilo, že ako všetko ostatné, aj práca z domu má nielen svoje plusy, ale aj mínusy.  Aké má teda home office nevýhody?

1. VYŽADUJE SI DISCIPLÍNU

Pri slovnom spojení nevýhody home office sa práve tento aspekt práce z domu vybaví azda každému. Home office nesmie byť o leňošení doma a vyžaduje si skutočne veľké množstvo disciplíny, pracovnej morálky a zodpovednosti zo strany zamestnanca. Predsa len, v domácom prostredí sa nachádza mnoho  podnetov, ktoré rozptyľujú našu pozornosť a môžu mať negatívny dopad na náš pracovný výkon. Home office si teda vyžaduje väčšie množstvo vnútornej sily na odolanie rôznym pokušeniam a rušivým vplyvom.

2. IZOLÁCIA A STRATA KONTAKTU S KOLEGAMI

Medzi ďalšie nevýhody home office nepochybne patrí aj izolácia od kolegov a strata osobného a užšieho kontaktu so spolupracovníkmi. Z toho vyplýva následne aj strata príležitostí sa s nimi poradiť a prediskutovať možné vzniknuté problémy alebo  komplikácie. Avšak prácou z domu sú zamestnanci ochudobnení aj o príjemné situácie v kancelárii, kedy si medzi sebou kolegovia spontánne zavtipkujú a spoločne sa pobavia, či spoločný obed, na ktorom si navzájom zdieľajú svoje novinky a zážitky zo súkromného života.

3. KONFLIKTY

S predchádzajúcim bodom do veľkej miery súvisí aj fakt, že pri trvalej práci z domu môže dôjsť k zvýšeniu pracovných konfliktov medzi spolupracovníkmi práve kvôli neefektívnej komunikácii. Pri tomto bode považujeme za dôležité spomenúť, že je skutočne nevyhnutné neustále udržiavanie efektívnej komunikácie. Okrem komunikácie emailom si takáto forma práce vyžaduje aj častejšiu komunikáciu prostredníctvom video hovorov. Prostredníctvom videa človek dokáže viac čítať z neverbálnej komunikácie kolegu/kolegyne, tónu hlasu, či z gestikulácie. Tiež dokážete vystihnúť aktuálnu náladu, angažovanosť, či spoluprácu v tíme.

4. ODDELENIE PRACOVNÉHO A SÚKROMNÉHO ŽIVOTA

Je veľmi dôležité presne si určiť čas, počas ktorého sa bude zamestnanec plne venovať práci. Pri mnohých tipoch pozícií si zamestnanec môže do značnej miery sám určiť, kedy bude pracovať. Môže tu však nastať problém, že pri „voľnejšom“ pracovnom čase bude pracovník považovať čas na odpočinok za „nepotrebný“ a napríklad v  snahe o maximalizáciu mzdy (alebo aj úprimnej snahy o podanie výkonu), tak bude pracovať omnoho viac, ako je vhodné pre neho a jeho psychické zdravie. Namiesto večerného relaxu pôjde „iba odpísať na dôležité maily“ a zrazu sa z toho stane celovečerná rutina. Nevýhoda home office môže byť u zamestnancov aj to, že sa boja, aby si zamestnávateľ nemyslel, že pracujú málo a tak často dochádza k situáciám, že pracovníci robia aj neplatené nadčasy navyše. Je preto dôležité si na pravidelných 1to1 meetingoch prejsť aj detaily fungovania na home office.

5. VNÍMANIE RODINY A OKOLIA

Nedávna minulosť a nevyhnutnosť rýchleho prechodu z kancelárie na home office nám otvorila oči aj v tejto oblasti. Či už ide o generačné rozdiely a nepochopenie rodičov a susedov, alebo naše deti. Často sa môžeme stretnúť so situáciami, že ľudia okolo nevnímajú prácu formou home office ako plnohodnotnú prácu. Ostatní členovia rodiny alebo susedia môžu nadobudnúť pocit, že keďže ste doma, tak ste k dispozícii nonstop. Rovnako tak, keď majú zamestnanci doma aj deti, je priam nemožné sústrediť sa na prácu do takej miery, ako by to bolo v kancelárii.  Je preto nevyhnutné svojmu okoliu určiť hranice a pravidlá fungovania počas pracovnej doby. 

6. HOME OFFICE NIE JE PRE KAŽDÉHO

Na efektívne fungovanie a prácu na diaľku je nutné, aby zamestnanec dobre poznal organizačnú štruktúru a vnútornú kultúru firmy. Je potrebné spomenúť, že tieto vlastnosti a znalosti zamestnanec rozhodne nemá hneď pri nástupe do novej práce a preto sa vo všeobecnosti skutočne neodporúča, aby zamestnanec pracoval full remote hneď po nástupe do novej spoločnosti. Doprajte si čas na spoznanie firmy.  Taktiež si pravidelne prehodnocujte, či ste na home office efektívnejší, ako v kancelárii, a taktiež ktorá časť Vašej agendy sa lepšie realizuje z domu.

7. HOME OFFICE NIE JE PRE KAŽDÚ POZÍCIU

Home office nemusí byť vhodný pre každú pozíciu.  Preto nevýhodou home office môže byť aj náročnejšie alebo nerovnomerné rozdelenie home office medzi jednotlivé pozície.  Áno, účtovník dokáže plnohodnotne realizovať svoju agendu z domu, 5 dní v týždni. Údržbár, či obchodník nie.  HR potrebuje byť viac prítomné fyzicky vo firme než finanční analytici.  Je preto potrebné sa vo firme povenovať spravodlivému rozdeleniu benefitov a home office (ktorý je zamestnancami považovaný za benefit).   

VÝZVY DO BUDÚCNA PRI ORGANIZÁCII PRÁCE FORMOU HOME OFFICE

Z nášho zhrnutia pozitív a negatív práce formou home office jasne vyplýva, že práca z domu má množstvo obrovských výhod, ale nesie so sebou aj mnoho negatív a výziev. Medzi výzvy, ktoré nás v blízkej budúcnosti čakajú, môžeme okrem iného zaradiť napríklad ochranu zamestnancov a ich nie len fyzického, ale aj psychického zdravia. Taktiež bude veľmi dôležité zamerať sa aj na vytvorenie ideálnej rovnováhy medzi osobným a pracovným životom. Je pravda, že v spojení s pojmom home office, sa väčšine ľuďom viažu slovné spojenia ako voľný čas, viac času na rodinu a podobne. Avšak, ako sme už vyššie spomínali, pri práci z domova môže byť niekedy náročné oddeliť súkromie a pracovný život a vyhradiť si čas na oba tieto aspekty.

HOME OFFICE – ÁNO ČI NIE?

Vo všeobecnosti sa nedá povedať, či je práca z domu dobrá alebo zlá, vhodná alebo nevhodná. Napokon, ako vo všetkom, treba si nájsť tú správnu rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, medzi prísnym a príliš uvoľneným nastavením.

Prajeme Vám veľa šťastia v správnom nastavení home office 😊.

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON