Overenie referencií – dôležitá súčasť výberového procesu