Protiponuka – prijať ju, keď už ste podali výpoveď?