Čo robiť, keď dávate výpoveď a šéf Vás chce prehovoriť, aby ste ostali?