nástup nového zamestnanca

Od ponuky k nástupu: Tipy pre hladký nástup nového zamestnanca do práce

PRIJATIE PONUKY JE LEN PRVÝM KROKOM K ÚSPEŠNÉMU OBSADENIU PRACOVNÉHO MIESTA

Po tom, ako kandidát prijme vašu ponuku, padne vám kameň zo srdca a všetci sa tešia. Vaša práca, či už ako HR, či majiteľa menšej firmy, tu však nekončí.   Aby sme zabezpečili, že kandidát skutočne nastúpi do práce podľa plánu, je potrebné dodržiavať niekoľko osvedčených postupov. Nástup nového zamestnanca znamená pre každú spoločnosť istý proces – tu je niekoľko tipov pre hladký nástup nového zamestnanca do vašej firmy:

1.  RÝCHLE PODPÍSANIE PRACOVNEJ ZMLUVY

Ak kandidát prijme pracovnú ponuku, odporúčame nečakať na podpis pracovnej zmluvy do posledných dní pred nástupom, či dokonca do samotného dňa nástupu do zamestnania. V období, kedy už kandidát akceptoval vašu ponuku, avšak, stále nemá podpísanú zmluvu, nepociťuje istotu a zároveň aj akýsi záväzok z jeho strany, pretože „ešte som nič nepodpísal“. 😊 Ak necháte podpis pracovnej zmluvy na poslednú chvíľu, je možné, že sa kandidát bude v tomto medziobdobí naďalej rozhliadať. A teda hrozí, že ho môžete stratiť.  

Podpis pracovnej zmluvy teda zabezpečte niekde v období medzi ponukou a nástupom (nie tesne pred nástupom).

 

2. PRAVIDELNÁ KOMUNIKÁCIA

Úspešný nástup nového zamestnanca je výsledkom aj pravidelného udržiavania komunikácie. Nie je nič horšie, ako prísť o kandidáta len kvôli tomu, že nemal nedostatok informácii a nikto sa mu 2-3 mesiace neozval. Posielajte mu aktualizácie a odpovedajte mu na prípadné otázky. Takto si udržíte jeho záujem a dáte mu pocit istoty. Tento krok často firmy podceňujú, no má veľký vplyv na to, ako kandidát vníma svoj nový pracovný vzťah a či sa rozhodne nastúpiť podľa plánu. Ako príklad tejto komunikácie môžeme uviesť uvítací email, ktorý pošlete novému zamestnancovi do 24 hodín od prijatia ponuky, či pozvánku na plánované firemné podujatie, či teambuilding. Približne týždeň pred nástupom môžete kandidátovi zaslať email s informáciami o programe dňa nástupu.

3. PREZENTÁCIA FIREMNEJ KULTÚRY

Tento bod je úzko prepojený s predošlým odporúčaním. Zoznámte kandidáta s firemnou kultúrou ešte pred jeho nástupom. Firemná kultúra zahŕňa pracovné prostredie, vzťahy medzi kolegami, hodnoty spoločnosti, pracovné zvyklosti a celkovú atmosféru na pracovisku. Pošlite mu brožúry alebo prezentácie s informáciami o histórii spoločnosti, jej misiách, víziách a základných hodnotách. Prípadne ho pozvite na neformálne stretnutie s budúcimi kolegami – môže to byť káva, obed či teambuilding. Takto sa bude cítiť ako súčasť tímu ešte pred samotným nástupom. Nástup nového zamestnanca môže byť o to ľahší, keď ho do práce bude motivovať aj samotné prostredie.

4. PRÍPRAVA PRACOVNÉHO MIESTA

Zabezpečte, aby bolo pracovné miesto pripravené ešte pred nástupom nového zamestnanca. Skontrolujte, či má všetky potrebné nástroje a prístup k systémom, aby sa mohol začať zaúčať a pracovať efektívne hneď od prvého dňa. Myslite pri tom na technické vybavenie (PC a softvér, či telefón), prístupy k systémom (email, interné systémy, karty, kľúče), aj pracovné pomôcky (kancelárske potreby a nábytok). Pripravené pracovné miesto zanechá pozitívny dojem a uľahčí mu prvé chvíle v novom zamestnaní.  Do budúcna je skvelé vytvoriť si checklist, kde si uvediete všetky detaily, ktoré potrebujete zabezpečiť, a tiež v akom čase.  Ak napríklad viete, že na vytvorenie emailovej adresy, či nákup Office365 potrebujete 2 týždne, nechajte si na to dostatok času. Aj s rezervou pre technické problémy.

5. UVÍTACÍ BALÍČEK

Pripravte pre vášho nového kolegu uvítací balíček, ktorý môže obsahovať firemné predmety, užitočné informácie o spoločnosti a malé pozornosti. Takýto balíček je milé, nenáročné gesto, ktoré však môže výrazne zvýšiť jeho motiváciu a nadšenie z nového zamestnania. Neberte nástup nového zamestnanca na ľahkú váhu, či ako samozrejmosť.

6. ZAÚČANIE A ŠKOLENIE

Nástup nového zamestnanca podčiarknite dôkladným procesom zaškolenia. Predstavte mu firemné procesy, nástroje a tím. Pomôže mu to rýchlejšie sa zorientovať a byť produktívnym členom tímu. Prvý deň môže zahŕňať uvítanie od HR tímu, prehliadku kancelárie a zoznámenie sa s kolegami a nadriadenými. Nasledovať môže vysvetlenie interných procesov a postupov (napr. schvaľovanie dovoleniek), technické školenie (interný softvér) a podobne. Taktiež sa uistite, že má nový zamestnanec k dispozícii priebežnú podporu a prístup k ďalšiemu vzdelávaniu, ktoré môže na svojej pozícii potrebovať. Ideálne je, keď zamestnancovi pridelíte aj mentora/buddyho, ktorý mu pomôže adaptovať sa v novom prostredí. Pre doplnenie informácií k tejto téme, či inšpiráciu odporúčame aj náš článok Onboarding – ako na to?

7. MALÉ DETAILY ZAVÁŽIA

Myslite na to, že aj malé detaily zavážia “pre” alebo “proti”. Ak prídete do novej práce a zistíte, že si nemáte zatiaľ kde sadnúť alebo, že váš počítač nemá nainštalovaný softvér alebo nikto nevie heslo, je to veľké mínus pre osobnú motiváciu.  Naopak, ak si medzi ponukou a nástupom spomeniete na budúceho kolegu a iba tak mu zavoláte, s tým, že “či je všetko zatiaľ v poriadku”, alebo ho nezáväzne pozvete na neformálne posedenie teamu, či zablahoželáte k meninám – to všetko je veľké plus.

 

Veríme, že vám naše tipy pomohli a odteraz vám už žiadny kandidát pred nástupom “neujde” 😉

K súvisiacej téme – ak sa už dlhšie trápite a neviete obsadiť pozíciu do niektorého z vašich teamov, prečítajte si náš posledný článok s možnými dôvodmi a tipmi: Prečo neviete obsadiť pracovnú pozíciu?

 


Aké sú vaše skúsenosti s efektívnym pre-onboardingom? Budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku:  Freepik.com

Súvisiace články na našom blogu:

Onboarding – ako na to?  Časť 1.

Onboarding II – ako ho dôkladne pripraviť?

 

Prečo nevieme obsadiť pracovnú pozíciu?

Prečo neviete obsadiť pracovnú pozíciu?

PREČO SA DLHŠIE TRÁPITE A NEVIETE OBSADIŤ PRACOVNÚ POZÍCIU DO NIEKTORÉHO Z TEAMOV? DNES SA POZRIEME NA ZOPÁR ODPOVEDÍ A RÁD „AKO NA TO“.

Verím, že sa zhodneme na tom, že efektívny nábor a dobre nastavená recruitment stratégia je kľúčová pre úspechy firmy.  Ak totiž neustále hľadáte, prijímate a prípadne prepúšťate členov teamu, nielen, že vám hrozí rozpad celej firmy, ale taktiež máte nemalé skryté výdavky.

Prázdne miesto, ktoré negeneruje zisk, paušál na mobil, ktorý nezarába, zmena procesov počas vykrytia prázdneho miesta, frustrovaný preťažený manažér alebo tím, alebo neustále zaúčanie ľudí, ktorí sa u vás neohrejú (a teda hodiny zamestnancov, ktorí zaúčajú nováčikov a teda nevenujú sa svojej agende).

 Ako teda môžeme obsadiť pracovnú pozíciu rýchlejšie a celkovo zefektívniť nábor? Pozrime sa na to:

 

1.  MÁTE POMALÝ VÝBEROVÝ PROCES

Číslo jeden určite patrí pomalému výberovému procesu.  “Takto to robíme už 20 rokov” nie je dobrá stratégia. Priebežne si preverujte, ako to robí konkurencia (poradí vám kvalitná personálna agentúra, alebo aj samotní kandidáti).

Koľko kôl má mať výberový proces ? Štandardom sú 2-3 kolá. Niekedy viac kôl, ale potom je vhodné komunikovať dĺžku výberového procesu vopred.   Čo sa týka celkovej dĺžky, počítajte s tým, ak hľadáte nedostatkovú pozíciu, ako programátor, voľný kandidát môže mať behom 2-3 dní rozrobené ďalšie výberové procesy a prípadne dokonca môže dostať ponuku od vašej konkurencie. Na štandardné pozície, pokiaľ stihnete výberový proces do 2 týždňov, máte navrch oproti konkurencii. Pri manažérskych a top manažérskych kolách kandidáti zvyčajne počítajú s 1-2 mesiacmi.

2. NEMÁTE JASNE DEFINOVANÉ, KOHO HĽADÁTE

Často sa stáva, že varíte z vody a vlastne neviete koho potrebujete. HR si teda potrebuje sadnúť s hiring manažérom a jasne definovať konkrétnu potrebu (koho hľadáme a aké sú „must have“ a „nice to have“ kritériá) a následne odporučiť a nastaviť najvhodnejší výberový proces a jeho dĺžku. A to aj v prípade, že ste pozíciu už v minulosti obsadzovali.  Potrebujete si vytvoriť alebo zrevidovať náplň práce.  Zvážte si, kto je vaša cieľová skupina – koho chcete s pozíciou osloviť. Je to dôležité aj kvôli inzercii, aj pre personálnu agentúru (ktorá sa potrebuje správne zacieliť), a taktiež v prípade, ak chcete využiť kampaň na sociálnych médiách.

3. HIRING MANAŽÉR JE VYŤAŽENÝ A NEMÁ ČAS NA VEDENIE POHOVOROV

Pokiaľ viete, že nasledujúci mesiac hiring manažér nebude na Slovensku, nastavte si výberový proces tak, aby kandidáti nemuseli pridlho čakať.  Rozhodnete sa obsadiť pracovnú pozíciu, oslovíte kandidátov a tí následne 3-4 týždne čakajú iba na prvé stretnutie (taktiež po prvom stretnutí pridlho čakajú na ďalší posun), ich motivácia rapídne klesá. Získavajú totiž vnútorný pocit, že o nich neprejavujete záujem alebo že vaša firma má príliš pomalé a komplikované procesy.  Ak sú v tom čase už v rýchlejšom výberovom procese, stratíte ich.  Pripravte teda hiring manažéra nech si vytvorí priestor v kalendári na pohovory. To platí  taktiež pre finálne kolo s majiteľom, či riaditeľom firmy.

Referencie ALEX PETERSON

4. HIRING MANAŽÉR NESPOLUPRACUJE S HR

Úloha HR, resp. interného, ale aj externého recruitera (personálnej agentúry), je pomôcť vám nájsť vhodné talenty a pozíciu obsadiť.  Ako hiring manažér teda potrebujete spolupracovať – urobiť si čas na meeting s recruiterom, nastaviť kľúčové požiadavky na kandidáta, vytvoriť popis pozície, urobiť si voľné miesta v kalendári – aj za cenu dočasných nadčasov.  A nechať si poradiť.  Pokiaľ neveríte HR, podceňujete ich a tvrdohlavo si presadzujete svoje, môžete neskutočne predĺžiť výberový proces. V praxi sa neraz stretávame s výberovými procesmi, ktoré si firmy realizovali aj v dĺžke vyše 1 roka.  Prípadne aj opakovane neúspešne.

5. IDENTIFIKUJTE SI, PREČO BY MAL KANDIDÁT PRACOVAŤ U VÁS

Tu sa zľahka dostávame ku téme zamestnávateľskej značky.  Porovnajte sa s konkurenciou. Nastavili ste primeraný rozpočet na mzdu (viete si ho porovnať aj cez www.platy.sk ) ?  Máte benefity, ktoré môžete obohatiť?  Pouvažujte nad možnosťou flexibilnej práce a homeoffice – aktuálne je to najžiadanejší benefit a pokiaľ nemáte možnosť homeoffice na pozícii, kde by to bolo technicky možné, verte tomu, že kandidáti (a aj aktuálni zamestnanci), radi pôjdu do firiem, kde im ho ponúknu. Aktuálny štandard je možnosť HO 1-2 dni v týždni.

Možno nemáte veľký zoznam benefitov, máte však rodinnú atmosféru, dôverujete svojim zamestnancom, oceňujete ich, spoločne oslavujete narodeniny. Verte nám, že mnohí kandidáti to ocenia. Pochváľte sa – na pohovoroch, aj v inzercii.

6. VYUŽITE MOŽNOSTI NÁBORU

V rámci zefektívnenia procesu využite napríklad online rozhovor alebo inú formu rozhovoru. Pokiaľ potrebujete, aby sa s kandidátom stretlo viac manažérov, či špecialistov vo firme,  a potrebujete ich „rozdeliť“, kombinujte viac spôsobov.   Príklad:  1.stretnutie u vás vo firme s HR, 2. stretnutie u vás s hiring manažérom+HR,  3. online stretnutie so špecialistom z teamu (na objasnenie technických detailov pozície, či projektov) + hiring manažér, 4. stretnutie na káve s majiteľom firmy (formálne zoznámenie, či schválenie).  Kandidátovi tiež môžete dať na výber („Rád by sa s vami porozprával aj manažér druhého oddelenia, ale nechceme vás preháňať k nám na osobné stretnutie. Je pre vás v poriadku aj online rozhovor?“).

Samozrejme pokiaľ chcete obsadiť pracovnú pozíciu, môžete využiť ďalšie možnosti v rámci náboru – osobnostné testy, modelové situácie, rôzne štýly vedenia pohovoru, case study, či assessment centrum…  Pri premýšľaní nad celkovou stratégiou však stále majte na pamäti bod č.1 – výberový proces nemôže byť pridlhý alebo neprehľadný.

 

7. PLŇTE SĽUBY

Pokiaľ sľúbite kandidátovi, že sa ozvete „do piatku“, urobte tak. A to aj v prípade, že nemáte sľúbenú informáciu, či spätnú väzbu. Kandidáti to veľmi ocenia, a taktiež naopak, ak sa neozvete v sľúbený čas, môžete ich demotivovať (niektorí už v piatok večer začnú vyhľadávať iné ponuky). Pokiaľ kandidát u vás absolvoval niekoľko kôl, je vždy vhodný osobný telefonát, nielen email. Predtým si s kandidátom nastavte, kedy je vhodné mu telefonovať  a taktiež či telefonát preferuje. Ak totiž pracuje u konkurencie, pravdepodobne sa bude cítiť nekomfortne, ak mu budete volať v pracovnom čase.

8. ODPOVEDAJTE KAŽDÉMU KANDIDÁTOVI

Pokiaľ máte v inzeráte uvedenú vetu „kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov“, stratíte časť reakcií.  V dnešnej dobe automatických odpovedí a softvérov si dajte chvíľku na nastavenie vašich šablón a odpovedzte každémuminimálne automatickou odpoveďou, ktorá obsahuje potvrdenie, že ste CV prijali a aký má očakávať ďalší postup.  V prípade, že kandidát už u vás absolvoval rozhovor alebo čo i len telefonát, dajte mu spätnú reakciu, či s ním počítate vo výberovom procese alebo nie.   Je neprijateľné, ak kandidát absolvoval niekoľko kôl a nakoniec nedostal žiadnu informáciu, že ste si už vybrali niekoho iného.  Týmto postupom si firma veľmi poškodzuje zamestnávateľskú značku.

9. VYUŽÍVATE SLUŽBY LOW-COST PERSONÁLNEJ AGENTÚRY

Možno sa tešíte, že ste našli najlacnejšiu personálnu agentúru na trhu, prípadne ste ju stlačili na najnižšiu sumu. Netešte sa však predčasne. Vo väčšine prípadov agentúry pracujú na success fee, a v praxi, ak ste agentúru stlačili pod cenu, rovnako nízka bude aj priorita, s ktorou sa bude vášmu výberovému procesu venovať.  Niektoré veľké agentúry sú lacnejšie z jediného dôvodu – zoberú od firiem každý projekt a HR konzultant, aby naplnil svoje obchodné ciele, musí pracovať súbežne na 20-25 výberových projektoch. Pokiaľ je ten váš “najlacnejší” z nich, viete si predstaviť, aká priorita mu je venovaná.   Viac k téme aj v článku Ako funguje personálna agentúra – rady pre firmy

10. ZOPÁR ČÍSIEL NA ZÁVER

Vedeli ste, že ak kandidáti zažijú zlú skúsenosť s výberovým procesom u vás, až 72% z nich sa o to podelí online alebo s niekým ďalším?

  • Až 60% kandidátov má zlú skúsenosť s výberovým procesom
  • Až 85% kandidátov má pochybnosť, že vôbec nejaký človek videl ich CV.  Na Slovensku tiež nemalý počet kandidátov verí, že firmy vyvesia inzerciu iba “pro forma”, ale už je vopred vybratý iný kandidát.
  • Ak kandidát nedostal z vašej spoločnosti žiadnu spätnú väzbu, je až 3,5x menej pravdepodobné, že sa o to pokúsi v budúcnosti
  • 60% kandidátov tvrdí, že najdôležitejší pozitívny dojem z výberového procesu tvorí komunikácia počas a po ukončení procesu

 

Dobrá rada na záver – myslite na to, že pracujete s človekom, ktorí vníma, cíti, má svoje starosti (napríklad prišiel o prácu a rýchlo potrebuje nové zamestnanie), má svoje pochybnosti, motivácie, či neistotu.  Ak si chcete získať talentovaných zamestnancov, potrebujete na to myslieť.   Dobrá správa je, že my v ALEX PETERSON aktívne pracujeme s klientami, kde obsadzujeme pracovné pozície. Ak sa rozhodnete obsadiť pracovnú pozíciu cez nás, pomôžeme vám nastaviť výberový proces, mzdový budget, či benefity tak, aby ste boli na trhu práce konkurencieschopní.

 


Aké sú vaše skúsenosti so zefektívňovaním výberového procesu? Budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Zdroje: 

https://www.careerarc.com/blog/candidate-experience-study-infographic/#:~:text=72%25%20of%20candidates%20who%20have,feedback%20about%20their%20applicant%20process.

Zopár tipov na súvisiace články na našom blogu:

10 mýtov o výbere správneho kandidáta – (nie)len pre recruiterov

Feedback pri výberovom procese

Onboarding – ako na to?

 

 

Výhody hybridnej práce

Aké sú výhody hybridnej práce – pozrime sa na dáta

TÉMA HYBRIDNEJ PRÁCE SA NEUSTÁLE SKLOŇUJE. DNES SA POZRIEME NA REÁLNE DÁTA.

Aké sú výhody hybridnej práce a čo to vlastne je? Pod hybridnou prácou rozumieme prácu, ktorá je delená medzi kanceláriu a prácu z domu (formou homeoffice-u). Časť firiem sa rýchlo zadaptovala počas epidémie Covid a umožnila prácu (aj) z domu, niektoré nezaviedli túto možnosť vôbec, prípadne s témou interne stále bojujú. Po určitom čase však dokážeme výskumnými metódami zhodnotiť úspešnosť a efektivitu zavedenia hybridnej práce. Ako to teda vyzerá? V dnešnom článku sa pozrieme na dáta, ktoré získala spoločnosť IWG.

 

1.  ÚSPORA NÁKLADOV

Podľa správy až 81% finančných riaditeľov sa vyjadrilo, že medzi výhody hybridnej práce patrí aj výrazná úspora nákladov. 67% finančných riaditeľov podporuje zavedenie hybridnej práce na dlhodobej báze. V čase, keď si firmy potrebovali „utiahnuť opasky“, aby ostali silné a konkurencieschopné, je každé ušetrenie vítané.  Firma nemusí ušetriť len na samotnom nájme, ale významne sa to prejaví aj na úspore energií, prípadne upratovacích službách, služobných autách, slúžiacich aj na dopravu do kancelárie a podobne. 

2.  MOŽNOSŤ PRESUNU DO INÝCH KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV

Nakoľko pri hybridnej práci kancelárske priestory sú zvyčajne poloprázdne, môžu sa firmy poobzerať po alternatívnych priestoroch – je tu možnosť prenájmu celkovo menších priestorov, prípadne zdieľaných priestorov (tento model je využívaný menšími firmami, ktoré zdieľajú kanceláriu počas dohodnutých dní v týždni a tak obe firmy ušetria náklady).   Takmer tri štvrtiny (74%) finančných riaditeľov sa aktívne obzerá po alternatíve flexi priestorov, či zdieľaných priestorov. Okolo 70% už reálne zredukovalo priestory.   U nás, na Slovensku, napríklad Tatra banka počas korony presťahovala 3 centrály do jednej budovy. 

3.  FLEXI DESK

Niektoré firmy zaviedli „flexi desks“, teda zdieľané pracovné stoly.  Firma s 300 zamestnancami má napríklad 150 pracovných stolov. Zamestnanci si zdieľajú konkrétny pracovný stôl na štýl „kto prvý príde, ten prvý melie“ alebo sa využívajú špeciálne aplikácie, či rezervačný systém.  Počíta sa s tým, že zvyšní zamestnanci sú na homeoffice.  Samozrejme je na zvážení každej firmy, či v slovenskom prostredí zamestnanci uvítajú tento model a ostanú vo firme spokojní. Niektorí ľudia majú radi zmenu, ktorú s flexi desk zažívajú, iní majú radi stabilitu a možnosť si nechať osobné veci na stole, či individuálne nastavený monitor, stoličku a podobne.  

Referencie ALEX PETERSON

4.  REÁLNA ÚSPORA NA ZAMESTNANCA

Ďalší z argumentov, kde vidíme výhody hybridnej práce. Podľa výskumnej agentúry Global Workplace Analytics firma dokáže priemerne ušetriť až 11.000 dolárov na zamestnanca, v prípade veľkej firmy, ak úspešne zavedie model hybridnej práce.  

5. ZÍSKAVANIE A UDRŽANIE TOP ZAMESTNANCOV 

54% finančných riaditeľov sa vyjadrilo, že znížili počet nových náborov, vďaka hybridnej práci. Zamestnanci teda menej fluktuujú a ostávajú vo firme.  Predstavte si situáciu, že by ste chceli pracovať pre firmu XY, tá však má kancelárie 55 minút od vášho bydliska. Chcete stráviť 2 hodiny denne dochádzaním do práce?  Takýto zamestnanec vám môže čoskoro odísť. Ak však ponúknete možnosť 2 dni v týždni práce z domu, to už je iná káva 😊  Možnosť flexibility a hybridnej práce sa stala jedným z kľúčových benefitov, ktoré si zamestnanci vyžadujú. 

6.  ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY A SPOKOJNOSTI

Podľa aktuálneho prieskumu realizovaného v 27 krajinách,18.6% zamestnancov uviedlo, že sa cítia o 20% produktívnejší.  Takmer polovica uviedla, že sa cítia produktívnejší, sú menej pod stresom a ich well-being sa zvýšil. Celkovo zamestnanci veľmi oceňujú úsporu času a tiež viac času na seba a rodinu.  Reálna produktivita sa mohla zvýšiť práve aj z dôvodu, že čas ušetrený necestovaním, zamestnanci investujú do práce. A teda stihnú urobiť viac 😊  Štúdie zväčša hovoria o  zvýšení produktivity o 3-20% .  

 

7.  MOŽNOSŤ HOMEOFFICE JE UŽ NA ÚROVNI MOŽNOSTI VYŠSIEHO PLATU

Aké sú ďalšie výhody hybridnej práce?  Tam kde pred 2-3 rokmi prichádzala zo strany kandidátov otázka na ponúkanú mzdu, dnes sa denne sa v ALEX PETERSON stretávame s otázkou „koľko dní homeoffice-u zamestnávateľ umožňuje“.  Áno, homeoffice je štandardom u mnohých spoločností a kandidáti často uprednostnia zamestnávateľa s možnosťou hybridnej práce, oproti firme bez homeoffice a s vyššou mzdou. Podľa niektorých prieskumov zamestnanci a kandidáti porovnávajú možnosť hybridnej práce s ekvivalentom 7-8% nárastu mzdy. Z  tohto modelu sa teda stal nástroj na udržanie zamestnancov a zatraktívnenie pozícií vo vašej firme.  

A ČO DOMÁCE, SLOVENSKÉ, DÁTA?

Podľa prieskumu ALEX PETERSON, ktorý sme realizovali v decembri 2023, medzi 152 účastníkmi (white collars), až 50% respondentov, pracuje vo firmách s plnou flexibilitou (možnosť 100% homeoffice (HO)), 26% má 2 dni v týždni HO, 15% 3-4 dni do mesiaca. 9% nemá možnosť HO. 

Podľa dát z portálu www.platy.sk , iba 14% respondentov uviedlo, že pre nich nie je možnosť HO dôležitá a radi budú dochádzať denne do kancelárie. Až 51% uviedlo, že chce pracovať primárne z domu. Podľa tohto prieskumu je možnosť HO druhý najoceňovanejší benefit.  Dokonca však je prvý v rámci segmentu IT, bankovníctva, telekomunikácií a v centrách zdieľaných služieb.  

ZAUJÍMAVOSŤ:  Spoločnosť Cisco, technologický gigant,  uviedla, že za posledných 5 rokov im hybridná práca ušetrila 500 miliónov dolárov. 

ZÁVER:

Výhody hybridnej práce jednoznačne prevyšujú akékoľvek nevýhody.  Spoločnosti, ktoré homeoffice nemajú zavedený, už dnes prichádzajú o kandidátov, ktorí majú záujem iba o ponuky s možnosťou homeffice.  Veríme, že aj vo vašej spoločnosti dokážete nastaviť hybridnú prácu tak, aby zamestnanci boli spokojnejší a produktívnejší. A nebudete odstrašovať budúce talenty 😊 Na trh nastupuje Generácia Z, ktorá jednoznačne možnosť homeoffice očakáva.   

Ak vás zaujíma téma homeoffice-u, prečítajte si naše 2 články:  Aké sú výhody homeofficeAké sú nevýhody homeoffice.


Aké sú vaše skúsenosti so zavedením hybridnej práce? Budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

Zdroj obrázku: Freepik.com

Zdroje: 

https://assets.iwgplc.com/image/upload/v1703251757/IWG/MediaCentre/IWG_White_Paper_The_Hybrid_Cost_Saver_2023.pdf

https://magazin.almacareer.com/sk/praca-z-domu-je-uz-zakladnou-poziadavkou-najvaecsia-sanca-je-v-it?utm_source=almacareer.com&utm_medium=email&utm_campaign=nl-hrweekly-sk-2024-02-21

Zaujímavé články k téme:  

https://www.forbes.sk/praca-z-domu-ludi-laka-firmy-ktore-ju-umoznuju-maju-viac-zamestnancov/

https://www.forbes.sk/ako-nielen-korona-meni-kancelarie-stoly-sa-zdielaju-a-zmensuju-hitom-su-aj-terasy/

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/human-capital/Brochure_Hybrid_work_survey.pdf

 

Ako funguje personálna agentúra

Ako funguje personálna agentúra – rady pre firmy

AKO FUNGUJE PERSONÁLNA AGENTÚRA? ČO SI VŠÍMAŤ PRI VÝBERE A NA ČO SA AGENTÚRY OPÝTAŤ?

Prax nám ukazuje, že je na trhu stále veľa firiem, ktoré nemajú skúsenosť so spoluprácou s personálnou agentúrou, prípadne spolupracovali veľmi dávno. Patríte aj vy medzi firmy, ktoré hľadajú nových kolegov a nevedia si rady? Môžete zvážiť spoluprácu s personálnou agentúrou. V článku sa venujeme náboru na pozície white collars/biele goliere – teda zväčša do centrál spoločností alebo expertné pozície (keďže na tieto typy pozícií sme orientovaní aj my v ALEX PETERSON). Ako teda funguje personálna agentúra? Poďme sa na to pozrieť prakticky.

 

AKÉ TYPY AGENTÚR NA TRHU NÁJDEME?

Na slovenskom trhu nájdete agentúry, ktoré sa venujú viacerým službám, prípadne naozaj „všetkému“, alebo sa špecializujú na 2-3 služby. Odporúčame si cielene vybrať podľa toho, čo potrebujete.  Preberte si vaše požiadavky s viacerými agentúrami – zahrňte zástupcov veľkých, stredných aj menších agentúr.

V zásade pre white collars pozície využijete službu agentúry Recruitment/nábor, alebo Headhunting/Executive search. Ak potrebujete nového člena tímu cez agentúru aj zamestnať, využite Agentúru dočasného zamestnávania (zoznam v linku).

S KÝM SA V AGENTÚRE STRETNEM?

Vo väčších agentúrach sa stretnete s Obchodníkom, s ktorým budete vyjednávať podmienky. Následne po podpise zmluvy vás posunie ďalej – buď manažérovi pobočky alebo konzultantovi. V menších, či stredných agentúrach, sa stretnete priamo s konzultantom alebo manažérom pobočky. Každopádne odporúčame, aby ste sa stretli aj s konzultantom, ktorý bude pre vás priamo pracovať.

NEMÁM POPIS POZÍCIE – MÔŽEM OSLOVIŤ AGENTÚRU?

Môže sa vám stať, že vytvárate novú pozíciu. Pokiaľ ste veľký korporát, pravdepodobne u vás prebehne „kolečko“ schvaľovania a popis práce si vytvoríte. V prípade strednej a menšej firmy možno nemáte vlastné HR a ani kapacitu na vytváranie popisu. Môžete teda osloviť agentúru, ale dôkladne si ju vyberte.

Kvalitná agentúra si s vami sadne a spoločne s vami nadizajnuje potrebný popis pozície a požiadavky na kandidáta. Poradí vám, kde sa môže pohybovať mzda kandidátov pri určených kritériách. Pomôže vám pripraviť efektívny výberový proces.

Táto služba je väčšinou zdarma, avšak na trhu sú aj agentúry a konzultanti, ktorí vám poskytnú platený servis, ak potrebujete komplexnejšie nastavenie HR procesov.

Referencie ALEX PETERSON

KEDY SA PUSTIŤ DO SPOLUPRÁCE?

V zásade kedykoľvek. Predpokladajme, že ste vo fáze, kedy ste si už pripravili popis pozície a využili ste vlastné zdroje – interný referral program (oslovili ste zamestnancov, či „nepoznajú niekoho vhodného“), zadali ste inzerciu na pracovné portály, ale bez úspechu.  V tejto fáze môžete osloviť agentúru. Prípadne samozrejme ešte skôr – predtým, ako miniete financie na inzerciu a premrháte čas čakaním na reakcie. Navyše personálna agentúra vám môže tiež poradiť, či sa oplatí danú pozíciu vôbec inzerovať.

AKÁ JE CENA ZA SLUŽBU AGENTÚRY?

Pokiaľ hovoríme o štandardnej službe náboru, teda Recruitment, odmena za službu sa na slovenskom trhu personálnych agentúr pohybuje medzi 2-3násobkom mesačnej mzdy kandidáta. Funguje sa na báze success fee – to znamená, že ku platbe prichádza jedine v prípade nástupu vybraného kandidáta na pracovné miesto (aj v prípade umiestnenia na inú pozíciu).  Ak si z prezentovaných kandidátov nevyberiete, neplatíte nič.  Takisto, ak vybraný kandidát neprijme ponuku, alebo nakoniec nenastúpi na pracovné miesto.

V prípade, že si vyberiete službu Executive search (Headhunting), zväčša ide o prémiovú službu, kde dostávate pridanú hodnotu (napríklad vo forme pravidelného reportu). Služba je teda drahšia, a tiež je platba inak rozložená – väčšinou cez “tretiny” (tretina platby pri podpise objednávky, tretina napríklad pri prezentovaní prvých kandidátov, tretina pri nástupe kandidáta na pracovné miesto).

KOĽKO AGENTÚR MÁM OSLOVIŤ?

Ak si pripravujete tender, teda výber agentúry, je vhodné osloviť viac agentúr. Prípadne si vyžiadajte od známych (majiteľov firiem, manažérov oddelení) referencie na personálnu agentúru a cielene oslovte iba jednu. Od agentúr si môžete vyžiadať cenové ponuky, prezrite si ich referencie, a stretnite sa optimálne s konzultantom, ktorý bude pre vás pracovať. Viac o výbere agentúry píšeme v článku: Ako si vybrať správnu personálnu agentúru – časť 1.

ČO AK NIE SOM SPOKOJNÝ S AGENTÚROU?

Spoluprácu môžete ukončiť kedykoľvek, samozrejme za predpokladu, že to zmluva/objednávka, ktorú ste podpísali, dovoľuje. Personálna agentúra by vás však nemala zaväzovať.  Pokiaľ ste s agentúrou podpísali exkluzivitu (teda záväzok, že nebudete spolupracovať súbežne s inou agentúrou), musíte najprv spoluprácu ukončiť, až potom dať náborový projekt inej personálnej agentúre.

Náborový projekt môžete hneď od začiatku dať viacerým agentúram, avšak neoplatí sa súbežne spolupracovať s viac ako 2 agentúrami, maximálne 3 (závisí od projektu). Jednak je spolupráca s viac agentúrami kontraproduktívna (keďže ide o success fee, agentúra radšej venuje pozornosť projektu, kde je väčšia pravdepodobnosť úspechu), ale tiež vám kazí renomé na trhu (množstvo tých istých kandidátov je opätovne kontaktovaných s vašou ponukou).

SLUŽBA JE DRAHÁ, ČO MÁM ROBIŤ?

Pokiaľ je pre vás služba pridrahá, prípadne ste s platbou nepočítali v budgete, komunikujte to agentúre transparentne. Dobrá agentúra dokáže nastaviť službu a cenu tak, aby vám to vyhovovalo, samozrejme v rámci rozumných hraníc 😊. Neoplatí sa totiž agentúru úplne “zodrať z kože”. Prax vám totiž ukáže, že agentúra bude radšej pracovať za lepšie platený projekt, než ten, ktorý bol okresaný na minimum. Dohodnite sa s agentúrou férovo, aby boli obe strany spokojné.

RECRUITMENT, ČI EXECUTIVE SEARCH, ALEBO HEADHUNTING?

Ak ste ešte nemali skúsenosť a neviete ako funguje personálna agentúra, pravdepodobne neviete, ktorú službu využiť. Nevadí. Opýtajte sa. Nám sa napríklad často stáva, že nás firma osloví so žiadosťou o službu Executive Search. Po zhodnotení však klientovi neraz odporučíme službu Recruitment, ktorá je pre neho finančne výhodnejšia – za predpokladu, že vieme, že dokážeme nájsť kvalitných kandidátov, aj pri využití nie prémiovej služby. Ak z agentúry cítite, že tentokrát ona vás chce “zodrať z kože”, hľadajte inú.

 

DOHODOL SOM SA S AGENTÚROU, ČO NASLEDUJE?

Ak ste podpísali objednávku alebo zmluvu, môžete agentúru nechať pracovať.  V priebehu dní, zväčša v rámci 1-2 týždňov (závisiac od pozície) by vám mala dodať prvých kandidátov.  Ak ide o kvalitnú agentúru, konzultant agentúry aktívne vyhľadáva kandidátov a odporučí vám iba kandidátov, ktorých zhodnotil na face-to-face pohovore (ak vám agentúra iba preposiela CV, kandidátov, ktorých nevideli, je na čase spoluprácu ukončiť).  Po pohovore v agentúre vám zašle report, teda písomné zhodnotenie a CV kandidáta. Následne vám poskytuje podporu a poradenstvo počas celého výberového procesu.

 

Hádam sme vám pomohli trochu sa zorientovať v tom, ako funguje personálna agentúra.  Na záver – pri výbere agentúry platí: Nenechajte sa zmiasť či obalamutiť veľkosťou mena spoločnosti a „medzinárodnosťou“. Pokiaľ hľadáte Nákupcu do Nitry, môže vám byť ukradnuté, či má firma pobočku v 30 krajinách😊. Ak by ste si stále neboli istí a máte otázky, pokojne nám zavolajte a my vám radi poradíme:  +421 919 199 598, info@alexpeterson.sk


Pamätáte si aj vy svoje prvé zážitky v spolupráci s agentúrou? Budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

Zdroj obrázku: pexels.com

Súvisiace články:

https://www.alexpeterson.sk/ako-si-vybrat-spravnu-personalnu-agenturu-cast-1/

https://www.alexpeterson.sk/ako-si-vybrat-spravnu-personalnu-agenturu-cast-2/

https://www.alexpeterson.sk/ako-si-vybrat-spravnu-personalnu-agenturu-cast-3/

https://www.alexpeterson.sk/exkluzivita-s-personalnou-agenturou/

https://www.alexpeterson.sk/ako-efektivne-spolupracovat-s-personalnou-agenturou/

Boss vs. leader

Boss vs. leader

5 HLAVNÝCH ROZDIELOV MEDZI “BOSS VS. LEADER”

Aký je hlavný rozdiel medzi týmito typmi šéfov? Určite ste sa s oboma názvami už stretli, ale čo presne reprezentujú v pravom zmysle slova? Svojho vedúceho, či nadriadeného môžeme oslovovať mnohými spôsobmi, zvyčajne tak, ako je dané kultúrou spoločnosti, či nastavenou hierarchiou. V nasledujúcich riadkoch si k týmto dvom rolám povieme viac.

 

BOSS VS. LEADER 

BOSS je zvyčajne ten, kto má hlavné rozhodovacie právo. Môže to byť riaditeľ, regionálny manažér, či konateľ. S touto rolou sa nám spája človek, ktorý je veliteľom, je nezlomný a nekompromisný. Nie je to však pravidlom. LEADER je ten, ktorý je spojkou pre svoj tím. Dláždi mu cestu, po ktorej môže ísť. Ide príkladom, sústreďuje sa skôr na podporu a rozvoj zručností pre rozvoj potenciálu, než na samotné dosiahnutie zisku.

Mnohé firmy, či organizácie tieto dve role ani nerozlišujú, ale predsa majú svoje odlišnosti. Dôležité je však, že nie každý manažér je Leader a nie každý Leader má naozaj tú pravú autoritu. „Leadership“ je niečo, čomu sa môžeme naučiť, vyžaduje štúdium, získavanie vedomostí a skúsenosti vo vedení ľudí, rozhodovaní, či motivovaní pracovníkov. V istých prípadoch má Leader väčšiu „moc“ ako samotný BOSS. Hlavné rozdiely medzi týmito statusmi ale existujú. Ak by sme ich chceli naozaj podotknúť , všeobecne ide predovšetkým o tieto rozdiely:

1. BOSS POČÚVA, LEADER TRANSFORMUJE

BOSS veľmi aktívne počúva, zisťuje, je zvedavý a skúma celkové okolie, ktoré vplýva na jeho organizáciu a jej správny chod. LEADER taktiež počúva, avšak následne vykonáva zmeny. Svojimi schopnosťami, vedomosťami a charakterom dokáže pozmeniť nastavené vzorce správania a vykonávania práce pracovníkov. Silní Leadri dokážu spracovať sťažnosti a pracovať s nimi do bodu spokojnosti a prospechu pre svoj tím aj celú spoločnosť. Svoju vynaliezavosť využívajú na to, aby svojmu tímu poskytli nástroje, ktoré potrebujú. Keď cítia stres a skľúčenosť, transformujú ich vlastnou pozitivitou a vášňou. Záleží im na tom a je to vidieť. Toto je jeden z najväčších rozdielov medzi – BOSS VS. LEADER

2. BOSS HOVORÍ, LEADER SPÁJA

Lídri vedia, že na ich posolstve záleží len vtedy, keď ich subjekt skutočne počuje, chápe a absorbuje. Dosahujú to vytvorením vzťahu a spojením hlbšími a zmysluplnejšími spôsobmi. Toto spojenie rozkladá odpor – v skutočnosti mení fyziológiu subjektu tak, aby bol otvorenejší a energickejší – a poháňa trvalú zmenu, ktorá prichádza zvnútra. Lídri tiež chápu silu jazyka: to, ako jazyk používate, určuje emócie, ktoré cítite a emócie, ktoré vyvolávate u ľudí okolo vás. Lídri používajú jazyk ako nástroj na premenu negatívneho prejavu na pozitívny.

Referencie ALEX PETERSON

3. BOSS DIKTUJE, LEADER INŠPIRUJE

Mali ste niekedy mikromanažéra? Kontrolujú každý detail a zdá sa, že vám vždy hovoria, čo a ako máte robiť. Toto je typický „šéf“: viac hovoria ako počúvajú, diktujú úlohy, rozkazujú alebo kritizujú. Ich autorita vychádza z ich postavenia – ako váš manažér má nad vami kontrolu. Ale toto nie je vedenie. Autorita vodcu je založená na inšpirácii. Veria v hodnoty a víziu spoločnosti a prežívajú ich osobne a profesionálne, inšpirujúc ostatných, aby robili to isté. Vo svojom tíme si budujú dôveru, čo zase podporuje inovácie a kreativitu. Sú čestní, spoľahliví a vždy sú zodpovední. Skrátka idú príkladom a inšpirujú ostatných k nasledovaniu.

 

4. BOSS DOMINUJE, LEADER SPOLUPRACUJE

Šéfovia vám povedia, ako to urobiť, kedy to urobiť a s kým sa o tom porozprávať. Vedia to najlepšie a používajú nepružný prístup, ktorý ponecháva malý priestor na diskusiu alebo experimentovanie. Lídri vedia, že v dnešnom svete musia byť firmy agilné, aby uspeli dlhodobo. Podporujú tímovú prácu, vytvárajú silné tímy a prosperujúcu kultúru inovácií. Lídri sú nielen otvorení novým nápadom, ale ich aj aktívne vyhľadávajú.

5. BOSS CHCE PROFIT, LEADER CHCE ZMENIŤ SVET

Zisky sú dôležité – bez nich žiadny podnik nemôže uspieť. Ale šéfovia uprednostňujú zisky nad ľuďmi. Viac ich zaujímajú procesy a dokazovanie úspechu, ako existencia šťastných a naplnených zamestnancov. To v skutočnosti vytvára z dlhodobého hľadiska menší úspech, pretože bez nadšených pracovníkov sa biznis dlhodobo udržať nedá. Lídrom záleží na profite firmy a celkovom napredovaní spoločnosti, no v konečnom dôsledku nie sú poháňaní ziskami a procesmi, ale silnou víziou. Chcú zmeniť svet, vytvoriť niečo nové a zmeniť životy ľudí. Zaujíma ich rovnako cesta, ako cieľ. Lídri vedia, že keď dávajú ľudí na prvé miesto a plnia svoj zmysel života, zisky prichádzajú prirodzene.

Lídri si predovšetkým uvedomujú, že debata šéf verzus vodca nemusí byť čiernobiela. S trochou vedomostí o ľudských emóciách sa môžete naučiť, ako byť dobrým BOSSom aj LEADROM, inšpirovať svoj tím a dosahovať výsledky.

 


Máte nejaké osobné skúsenosti s touto problematikou? Zažili ste BOSSa alebo LEADRA na vlastnej koži? Budeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroj: Tony Robbins, https://www.tonyrobbins.com/stories/leadership-academy/boss-vs-leader-whats-the-difference/ 

Zdroj obrázku: Shutterstock

Chyby manažérov pri hiringu

Najväčšie chyby manažérov pri hiringu

NAJVÄČŠIE CHYBY MANAŽÉROV PRI HIRINGU – NA ČO SI DAŤ POZOR

Asi to poznáte… Pracovné miesto je zrazu prázdne. Odchádza nenahraditeľný človek a vás čaká náročný výberový proces. V mnohých prípadoch vie HR identifikovať chyby manažérov pri hiringu a nastaviť výberový proces tak, aby bol efektívny a prebiehal hladko. Často však HR nemá taký dosah, kompetencie, prípadne vnútornú silu obstáť voči vyššiemu manažérovi a presvedčiť ho, že jeho hiring do tímu je nastavený zle. Kedy a prečo táto situácia nastáva? Skúsime vám to zhrnúť vo vybraných bodoch:

 

1.  NEJASNÉ POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA

Chyby manažérov pri hiringu sú bohužiaľ časté a spôsobujú veľké problémy pre tímy a aj pre celú firmu. Aj kvôli tomuto faktu je nesmierne dôležité, aby sa tieto nedostatky odstraňovali. Veľmi často opakovanou chybou sú nejasne definované kritériá na výber kandidáta. Tieto chyby vznikajú hlavne pri novovytvorených pozíciách a taktiež ak hiring manažér a HR spolu nestrávia dostatok času na definovaní profilu kandidáta. Pokiaľ nejde o pravidelne obsadzovanú pozíciu, potrebujete si vytvoriť osobitné stretnutie, kde si prejdete aktuálny status tímu, požiadavky na kandidáta (rozdelené na nevyhnutné a “nice-to-have”), rozpočet na mzdu, konkrétny popis zodpovedností a pridelenej agendy.  Jasnosť a prehľadnosť požiadaviek je jedným z kľúčov k rýchlemu a úspešnému hiringu.

2.  PRÍLIŠ PRÍSNE KRITÉRIÁ NA PROFIL KANDIDÁTA

Príliš úzko definovaný profil neprospeje efektívnemu výberu. Rozdeľte si kritériá na „must“ a „nice-to-have“. Zvážte si, z ktorých kritérií môžete upustiť. Je skutočne nevyhnutné pokročilé ovládanie určitého softvéru, alebo by ste (v rámci plánu B) vedeli dedikovať člena teamu, ktorý by nového zamestnanca zaučil? Podobne je to s jazykom – často majú spoločnosti požiadavku na pokročilú jazykovú úroveň, napokon však v praxi jazyk nevyužívajú alebo postačuje napríklad iba písomná znalosť. Podobne s každým kritériom (vedenie teamu, jazykové kombinácie, skúsenosť v rovnakom segmente a pod.).

3.  ZLE STANOVENÉ MOŽNOSTI MZDY A BENEFITOV

Ak je to možné, pred stanovením mzdových možností a benefitov sa poraďte so skúsenou personálnou agentúrou, alebo si urobte detailný mzdový prieskum. Čiastočne môžete vychádzať z prieskumov ako napr. www.platy.sk, PwC Paywell, Hays atď. Ak využijete na vlastný prieskum inzercie na www.profesia.sk (napríklad inzercie konkurencie), myslite na to, že v inzerátoch sa uvádza zvyčajne iba minimálna mzda, nie tá reálna.

Jednou z častých otázok kandidátov v súčasnosti je tiež otázka ku možnosti homeofficu a flexibilite pracovného času.  Pokiaľ na administratívnych pozíciách nemáte možnosť homeoffice a pevnú pracovnú dobu 8-16.30, môžete stratiť väčšinu kandidátov.  Štandardom je už možnosť HO aspoň 1 deň v týždni a čiastočná flexibilita pracovného času (zvyčajne pevný čas 9-15.00, zvyšok flexibilný).

4.  HĽADAJTE TALENTY

Hiring manažér sa môže veľmi zamerať na nájdenie rovnakého kandidáta, ako odchádzajúci zamestnanec, a to najmä vtedy, ak s ním bola dlhodobá spokojnosť. Prílišné zameranie na pracovnú skúsenosť neprospieva – zamerajte sa skôr na hľadanie talentu. Ten nie je zapísaný v životopise. Na pracovnej skúsenosti záleží, ale to, čo bude tvoriť pridanú hodnotu pre vašu firmu a oddelenie, bude práve talent a osobnosť kandidáta. Nehľadajte kópiu, sústreďte sa na potenciál.
Nezamietajte kandidáta iba na základe toho, že sa vám nepozdáva jeho CV. A najmä nie vtedy, ak sa HR alebo personálna agentúra s kandidátom už stretla a ďalej vám ho odporučila. Venujte čas detailnému osobnému pohovoru a prispôsobte vaše otázky konkrétnemu uchádzačovi.

5.  NEBUĎTE BEZ REŠPEKTU

Pokiaľ máte dohodnuté interview, venujte čas kandidátovi. Častá zmena termínov interview, vedenie interview „narýchlo“, kde kandidát nedostane priestor na otázky, vytvára veľmi zlý dojem a kazí vašu zamestnávateľskú značku. Bežne sa stretávame s kandidátmi, ktorí nemajú záujem o prácu v spoločnosti, už len na základe zlej skúsenosti z interview v minulosti. Slovenský trh je malý, preto je dôležité jednať s kandidátmi s rešpektom. Vaša zamestnávateľská značka je niečo na čom dlho pracujete, ale viete ju stratiť na základe niekoľkých nezvládnutých výberových procesov. To platí aj naopak – vďaka značke môžete získať kandidátov, ktorí aktuálne prácu nehľadajú , ale pokiaľ ide o vašu spoločnosť, nechajú sa zlákať na ďalšiu diskusiu (a dokonca veľmi radi)😊.


Táto oblasť sa taktiež týka vedenia interview a kladenia otázok. Na pohovor sa potrebujete pripraviť, prispôsobiť otázky na konkrétneho kandidáta, a jednať s úctou. V minulosti sme sa stretli s vedením pracovných pohovorov v štýle „hry na zlého a dobrého policajta“. Manažér skáče do reči, kladie schválne záludné a neprijemné otázky a snaží sa vás vyviesť z miery. Tieto chyby manažérov pri hiringu sa na “scéne” objavujú stále a pokiaľ je snaha, dajú sa rýchlo odstrániť.

Referencie ALEX PETERSON

6.  PRÍLIŠ DLHÝ VÝBEROVÝ PROCES

Štandardne by mal výberový proces pozostávať z 2-3 výberových kôl, max. 4, ak počítame s online testovaním. Optimálne by sa mal zrealizovať do 2 týždňov (do 2-3 týždňov pri manažérskych pozíciách). Na mnohé pozície kandidáti už behom jedného týždňa absolvujú ďalšie kolá v iných spoločnostiach, prípadne majú “na stole“ aj inú ponuku. V prípade, že dokážete zorganizovať výberový proces v rámci jedného týždňa, získavate body naviac a v prípade zaslania ponuky kandidátovi nebude mať na výber z iných ponúk. Potrebujete jednať rýchlo. Rýchlosť je pri výberovom procese mnohokrát rozhodujúca.
V rámci procesu si zvážte s kým sa musí kandidát stretnúť a kto má hlavné slovo pri prijímaní kandidáta. Príliš veľa osobných stretnutí kandidátov frustruje . Na druhej strane je dôležité, aby kandidáta posúdili minimálne 2 ľudia, aby ste získali čo najobjektívnejší pohľad. Ak ste menšia spoločnosť a ste napríklad jediným manažérom, prizvite si na interview člena tímu, teda budúceho kolegu. Tiež využite možnosť spolupráce s agentúrou – tu je tiež zvyčajne realizovaný dôkladný telefonický prescreen a osobný pohovor. Na základe osobných pohovorov by mala agentúra odporučiť iba vybraných kandidátov.

7.  „EŠTE DVOCH KANDIDÁTOV NA POROVNANIE“

Pokiaľ sa výberový proces naťahuje a videli ste vyhovujúceho kandidáta, dôkladne si zvážte ďalšie kroky. Manažéri vyžadujú ďalších kandidátov na porovnanie a stále očakávajú, že príde niekto lepší, zatiaľ, čo skvelí kandidáti už akceptujú ponuky u konkurencie. Zabezpečiť kandidáta na porovnanie ale nie je jednoduché a predovšetkým nie vtedy, ak bol pracovný trh už oslovený a jedná sa o experta, ktorých je na Slovensku málo.
Na druhej strane, ani prílišné urýchlenie výberového procesu nemusí byť správne. Ak máte ďalšie profily kandidátov, ak je to možné, stretnite sa so všetkými a vytvorte si názor. Medzičasom však udržiavajte pravidelný kontakt s kandidátmi, a to najmä s tými ktorých zvažujete do finálneho kola, či na pracovnú ponuku.

8.  HĽADANIE KÓPIE

Veríme, že ste mali dobrú skúsenosť s odchádzajúcim zamestnancom. Avšak, nie vždy sa odporúča hľadať dokonalú repliku. Niekedy aj kandidát s menším počtom rokov skúseností alebo z iného segmentu, ale s talentom, je schopný rýchlo sa zapracovať. Dokonca kandidát z iného typu spoločnosti, či segmentu, vám môže priniesť nový pohľad a nový vietor do plachiet. Prebuďte v sebe kreativitu a zvažujte rôzne profily kandidátov.

9.  AK SPOLUPRACUJETE S AGENTÚROU, ROBTE TO DÔKLADNE

Personálna agentúra vám môže urobiť veľmi dobrú službu, a to nielen v dôkladnom „prečesaní“ pracovného trhu a vytipovaní talentov. Konzultant tiež udržiava kontakt s kandidátmi, udržuje ich vo výberovom procese, môže vás upozorniť, ak má kandidát aj iné výberové procesy. Taktiež vám predpripraví určité informácie z pohovoru, na ktorých dokážete stavať. Môže vás upozorniť na neefektivitu procesu, či poradiť, čo sa týka mzdy, či pri zostavení pracovnej ponuky. Viac informácii nájdete aj v našom článku Ako efektívne spolupracovať s personálnou agentúrou?

 

Nebojte sa na chyby manažérov pri hiringu upozorniť. Áno, nemusí to byť stále príjemné, postaviť sa zvyčajne pozične vyššiemu kolegovi, ale myslite na výsledok. Váš odborný názor na hiring je dôležitý a takisto vedie k želanému spoločnému úspechu.
Ak ste sám/sama hiring manažérom, snažte sa myslieť racionálne a uvážene. Zvážte okolnosti, ktoré sa na trhu dejú, nechajte si poradiť a majte oči otvorené.

 


Budeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Vzťahy v práci

Starostlivosť o vzťahy v práci – ako predchádzať konfliktom?

DOBRÉ VZŤAHY V PRÁCI VS. KONFLIKTY NA PRACOVISKU 

Téma konfliktov na pracovisku je vždy aktuálna a veľmi diskutovaná. Stagnovanie spolupráce, či už v rámci tímu alebo na úrovni oddelení, stojí firmu z dlhodobého hľadiska nemalé peniaze, nehovoriac o možnom odchode výkonných zamestnancov. Starostlivosť o vzťahy v práci je preto nevyhnutná k správnemu fungovaniu a prosperite spoločnosti. Riešením, či prevenciou konfliktov na pracovisku, môže byť aj profesionálny koučing či mentoring. Rovnako dôležitá je však aj ostražitosť vedúcich pracovníkov a včasné podchytenie vznikajúcich konfliktov na pracovisku.

STAROSTLIVOSŤ O VZŤAHY V PRÁCI si však vyžaduje nielen správne nastavenie firemnej kultúry, ale aj individuálnu snahu. Ako teda predchádzať konfliktom na pracovisku z pohľadu jednotlivca? Čo spraviť, keď sa naše osobné hodnoty a názory rozchádzajú?

VZŤAHY V PRÁCI, ako všetky ostatné, si vyžadujú dôkladnú starostlivosť a nemalú dávku rešpektu, dôvery a empatie voči svojim kolegom. Pandémia COVID-19 len odhalila skryté nedostatky v chápaní postojov a názorov druhých, rozvírila deštruktívne diskusie a konflikty na pracovisku, bez akejkoľvek snahy počúvať druhú stranu. Nie je to výčitka, sme predsa omylní, a navyše nie sme stroje bez emócií. Avšak fakt, že v tejto oblasti stále máme na čom pracovať, by nás mal motivovať aj k zlepšovaniu starostlivosti o vzťahy v práci.

Ako teda postupovať pri zložitých diskusiách o témach, ktoré sú často aj príčinou konfliktov na pracovisku? Dajú sa tieto skúsenosti zužitkovať aj v iných situáciách, napríklad pri menej závažných témach či v osobnom živote? Ak aj vy chcete v budúcnosti venovať viac pozornosti starostlivosti o vzťahy v práci, čítajte ďalej.

PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM NA PRACOVISKU?

Prvou lekciou pri starostlivosti o vzťahy v práci je naučiť sa POČÚVAŤ. V prípade, že sa s kolegom poznáte dlhšie, už máte predstavu o jeho osobnosti a charakterových vlastnostiach. Vybudujte si návyk počúvať a porozumieť, ľahšie sa vám potom odhaduje postoj daného človeka k istým témam, či problémom. Nevytvárajte si zbytočné domnienky, či unáhlené závery – tie vám pri prevencii konfliktov na pracovisku určite nepomôžu.

V práci nepochybne príde pri diskusiách aj na témy, v ktorých sa nemusíte zhodnúť. Či už sú konflikty pracovnej alebo osobnej povahy, podstata je takmer tá istá. Nasledujúcich pár bodov vám pomôže viesť rozhovor tým správnym smerom.

 

1. VYPOČUJTE SI NÁZOR KOLEGU A UISTITE SA, ŽE MU NAOZAJ ROZUMIETE

Pokojne si zopakujte stanovisko kolegu vlastnými slovami, aby vám neušla podstata toho, čo hovorí. Povzbuďte ho otázkami, zisťujte na čom a prečo mu záleží. Ku konfliktu nemusí prísť len kvôli tomu, že sa na problém pozeráte inak. Úprimne sa snažte pozerať na vec očami kolegu, a aj keď sa vám to nemusí páčiť, možno práve vďaka jeho názoru uvidíte slabé miesta vo vašej predstave o probléme. Choďte do diskusie s otvorenou mysľou, s ochotou pripustiť, že sa od kolegu môžete niečo naučiť a získať nový uhol pohľadu. Už len tento bod vám značne pomôže pri starostlivosti o vzťahy v práci.

2. PREDOSTRITE VLASTNÝ POHĽAD NA VEC

Premyslite si, čo a ako poviete. Buďte zrozumiteľný a stručný. Aj keď máte iný názor, určite existujú body, na ktorých sa zhodnete. Dajte jasne najavo s čím a prečo súhlasíte, a naopak vysvetlite problematické body. Majte vždy na pamäti postoj vášho kolegu, uľahčí vám to formuláciu problémových častí, ktoré by mohli vyvolať konflikt. Takisto sa uistite, že kolega chápe váš pohľad na vec a dajte mu najavo, že vám na tom úprimne záleží.

3. DRŽTE SA JEDNEJ PROBLEMATIKY

Neodbiehajte od témy, nezachádzajte do nejasných a v danej chvíli nerelevantných detailov. Ak sa diskusia začne uberať viacerými smermi naraz, skončí to nevyriešeným konfliktom, zbytočnou frustráciou a nepochopením z oboch strán. Dávajte si pozor, aby ste sa držali jednej témy a vyhnite sa špekuláciám typu „čo by bolo, keby bolo“. Sústreďte sa na časti problému, ktoré sú vo vašej kompetencii, a ktoré dokážete ovplyvniť.

4. SPOLOČNE HĽADAJTE KOMPROMIS ALEBO RIEŠENIE

Snaha pri riešení konfliktu na pracovisku musí vychádzať z jednej aj druhej strany. Ak aj nedokážete nájsť spoločné riešenie, skúste ísť cestou kompromisu. V prípade, že stále zastávate rozdielne názory, doprajte si po diskusii čas na premýšľanie a vráťte sa k tomuto bodu neskôr. Ak napriek všetkému nedospejete k zhode, minimálne chápete postoj druhej strany, rešpektujete iný názor a nedošlo ku vyhrotenému konfliktu – a aj to je pre starostlivosť o vzťahy v práci posun vpred .

 

To, že ľudia, majú iný pohľad na vec je prirodzené. Diskusie o kontroverzných témach sú však, v tých správnych podmienkach a pri dodržiavaní istých pravidiel, len prospešné. Môžu síce vyvolať konflikt na pracovisku, ale zároveň nás nútia vyjsť z komfortnej zóny, rozvíjajú schopnosť argumentovať a tiež uvažovať o probléme z viacerých uhlov pohľadu. Takisto nás obohacujú o postrehy, ktorým by sme sami nevenovali pozornosť. Samozrejme, pri tom všetkom nesmieme zabúdať na rešpekt jeden voči druhému.

Možno si práve hovoríte, a čo s takými ľuďmi čo sa nechcú o probléme rozprávať a ich jediným cieľom je vyvolať konflikt na pracovisku? Prípadne šíria klamstvá? Vráťte sa k prvému bodu – spoznajte daného človeka a jeho názor na vec. Úprimný záujem často odzbrojí aj veľmi výbušných ľudí. Nedajte im príležitosť brániť sa – vy na nich predsa neútočíte. Samozrejme je na vás, či s daným človekom budete pokračovať v diskusii alebo sa rozhodnete, že niektorým témam je, pre zachovanie dobrých vzťahov, lepšie sa vyhnúť 😊

 

Zlú atmosféru, náladu a v konečnom dôsledku aj vzťahy v práci môže ovplyvniť aj stratená motivácia. V článku “Stratená motivácia v práci? Poradíme Vám, ako ju získať späť”  sa dozviete, ako riešiť aj túto otázku. Dôvodmi pracovného napätia môže byť aj oslovovanie kolegov či nadriadených, ktorému sa venujeme v článku “Vykanie v práci – slušnosť alebo prežitok?”


Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Ďalšie zdroje k tejto téme:

https://www.podnikajte.sk/zamestnanci-a-hr/konflikty-na-pracovisku-a-koucing

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Vykanie v práci | ALEX PETERSON

Vykanie v práci – slušnosť alebo prežitok?

VYKANIE V PRÁCI – SLUŠNOSŤ, ČI PREŽITOK?  ČO VY UPREDNOSTŇUJETE? 

Na túto otázku väčšina ľudí odpovie, že tykanie na pracovisku už považujú za samozrejmosť a vykanie za prežitok. Tykanie totiž vytvára neformálnejšiu a uvoľnenejšiu atmosféru, kde zväčša prevláda otvorená komunikácia a priateľské vzťahy. Zvykom je to najmä v nadnárodných korporáciách, IT firmách a menších „rodinných“ spoločnostiach.

Aj táto forma komunikácie má však svoje úskalia a nevýhody. Kedy je vhodné vykanie a kedy tykanie? Je vykanie prežitok, alebo naopak, prejavom rešpektu, úcty a slušnosti?  V akých situáciách je vhodnejšou formou komunikácie vykanie? Aj na tieto otázky nájdete odpovede v našom článku.

JE UŽ VYKANIE V PRÁCI TABU?  

Trend, ktorý k nám prišiel zo západu má pôvod najmä v anglickom jazyku. Keďže angličtina nerozlišuje tykanie a vykanie, komunikácia vo firme tak pôsobí rovnocennejšie a otvorene. Vďaka globalizačným vplyvom táto forma komunikácie prechádza aj do ostatných krajín, kde nadnárodné korporácie pôsobia.

Aj niektorí najvyšší predstavitelia úspešných spoločností dali prednosť neformálnosti. Na verejnosti sa často krát prejavujú uvoľneným vyjadrovaním, niekedy aj neformálnym oblečením a správaním. Na ľudí to pôsobí upokojujúco a dôverne, vykanie tak považujú za strojené a príliš formálne.

Iným príkladom sú menšie „rodinné“ spoločnosti alebo start-upy, kde sa zdržiava mladý alebo stabilný kolektív. Vzťahy na pracovisku sú dôvernejšie, členovia kolektívu sa dobre poznajú a prirodzene tak dávajú prednosť tykaniu pred vykaním.

KEDY PRINÁŠA TYKANIE NA PRACOVISKU VÝHODY

Ak je tykanie následkom prirodzeného vývoja vzťahov na pracovisku, je to pre firmu obrovské plus. Tykanie prináša dôvernosť a otvorenosť v kolektíve. Ľudia sa cítia uvoľnenejšie, majú pocit, že sú medzi „svojimi“. V tímoch sa tak ľahšie dostávajú na povrch nápady, ktoré by sa jednotlivec vo formálnejšom prostredí možno neodvážil vysloviť, komunikácia je plynulejšia, a spätná väzba otvorenejšia. Vznikajú pevnejšie väzby medzi kolegami, a tykanie takisto uľahčuje novým zamestnancom „prijatie“ do kolektívu.

Či už na pracovisku prevláda tykanie alebo vykanie, je to odrazom firemnej kultúry spoločnosti. Nedá sa vo všeobecnosti povedať, ktorá z týchto dvoch foriem komunikácie je lepšia, nakoľko veľa závisí od jednotlivca, situácie a hierarchie v spoločnosti.

KEDY JE NAOPAK VHODNEJŠIE VYKANIE

Treba zobrať do úvahy, že nie každému musí byť príjemné tykať si s neznámym človekom. Niektorí ľudia, najmä staršie ročníky, uprednostňujú vykanie aspoň na začiatku pracovného vzťahu. Vykanie takisto udržiava vzťahy v profesionálnej rovine, zachováva hierarchiu v spoločnosti a podporuje autoritu vedúcich pracovníkov. Najmä pri riešení zložitých konfliktov je obzvlášť dôležitá profesionalita, takt a správne odhadnutie situácie. V takom prípade je dôležité, aby konflikty neprerástli do osobnej roviny, čo je aj rizikom pri príliš benevolentnej a neformálnej firemnej kultúre.

Ďalším rizikom je tzv. „nanútené“ tykanie v spoločnostiach.  Sú to prípady, kedy sa firmy rozhodnú pre tykanie, “aby išli s dobou”, všetci pracovníci si tykajú, aj keď vzťahy na pracovisku majú ďaleko od blízkych. To môže mať za následok pocit falošnej dôvernosti, chýbajúci odstup, či stratu autority vedúcich pracovníkov. V takýchto situáciách sú aj konflikty na pracovisku tvrdšie, osobnejšie a je ťažšie ich vyriešiť.

ABY SME TO ZHRNULI…

Tykanie na pracovisku so sebou prináša veľa výhod a aj na Slovensku sa tento trend veľmi rozšíril. Napriek tomu ešte stále patríme ku krajinám, kde sa kladie dôraz na autoritu a hierarchiu v spoločnosti. Tykanie sa skôr používa medzi rovesníkmi alebo ľuďmi, ktorí sa už dlhší čas poznajú, a preto by aj tykanie vo firme malo nasledovať po vzájomnej dohode a podľa všeobecne platných pravidiel etikety.

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Ďalšie zdroje k tejto téme:

https://uzitocna.pravda.sk/praca-a-kariera/clanok/491038-je-vykanie-na-pracovisku-prezitok/ 

https://www.podnikajte.sk/zamestnanci-a-hr/tykat-alebo-vykat-na-pracovisku 

https://protokolaetiketa.sk/vykanie-a-tykanie-na-pracovisku/ 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Nevýhody home office

Aké sú nevýhody home office?

V PREDCHÁDZAJÚCOM ČLÁNKU SME PRE VÁS ZHRNULI POZITÍVNE STRÁNKY PRÁCE Z DOMU. DNES SA POZRIEME NA NEVÝHODY HOME OFFICE.

Donedávna bola práca formou home office často vnímaná ako dokonalý pracovný benefit, po ktorom množstvo ľudí túžilo. V súčasnej dobe, aj vplyvom pandémie, je táto forma práce pravidelnejšie využívaná. Veľa z nás si však uvedomilo, že ako všetko ostatné, aj práca z domu má nielen svoje plusy, ale aj mínusy.  Aké má teda home office nevýhody?

1. VYŽADUJE SI DISCIPLÍNU

Pri slovnom spojení nevýhody home office sa práve tento aspekt práce z domu vybaví azda každému. Home office nesmie byť o leňošení doma a vyžaduje si skutočne veľké množstvo disciplíny, pracovnej morálky a zodpovednosti zo strany zamestnanca. Predsa len, v domácom prostredí sa nachádza mnoho  podnetov, ktoré rozptyľujú našu pozornosť a môžu mať negatívny dopad na náš pracovný výkon. Home office si teda vyžaduje väčšie množstvo vnútornej sily na odolanie rôznym pokušeniam a rušivým vplyvom.

2. IZOLÁCIA A STRATA KONTAKTU S KOLEGAMI

Medzi ďalšie nevýhody home office nepochybne patrí aj izolácia od kolegov a strata osobného a užšieho kontaktu so spolupracovníkmi. Z toho vyplýva následne aj strata príležitostí sa s nimi poradiť a prediskutovať možné vzniknuté problémy alebo  komplikácie. Avšak prácou z domu sú zamestnanci ochudobnení aj o príjemné situácie v kancelárii, kedy si medzi sebou kolegovia spontánne zavtipkujú a spoločne sa pobavia, či spoločný obed, na ktorom si navzájom zdieľajú svoje novinky a zážitky zo súkromného života.

3. KONFLIKTY

S predchádzajúcim bodom do veľkej miery súvisí aj fakt, že pri trvalej práci z domu môže dôjsť k zvýšeniu pracovných konfliktov medzi spolupracovníkmi práve kvôli neefektívnej komunikácii. Pri tomto bode považujeme za dôležité spomenúť, že je skutočne nevyhnutné neustále udržiavanie efektívnej komunikácie. Okrem komunikácie emailom si takáto forma práce vyžaduje aj častejšiu komunikáciu prostredníctvom video hovorov. Prostredníctvom videa človek dokáže viac čítať z neverbálnej komunikácie kolegu/kolegyne, tónu hlasu, či z gestikulácie. Tiež dokážete vystihnúť aktuálnu náladu, angažovanosť, či spoluprácu v tíme.

4. ODDELENIE PRACOVNÉHO A SÚKROMNÉHO ŽIVOTA

Je veľmi dôležité presne si určiť čas, počas ktorého sa bude zamestnanec plne venovať práci. Pri mnohých tipoch pozícií si zamestnanec môže do značnej miery sám určiť, kedy bude pracovať. Môže tu však nastať problém, že pri „voľnejšom“ pracovnom čase bude pracovník považovať čas na odpočinok za „nepotrebný“ a napríklad v  snahe o maximalizáciu mzdy (alebo aj úprimnej snahy o podanie výkonu), tak bude pracovať omnoho viac, ako je vhodné pre neho a jeho psychické zdravie. Namiesto večerného relaxu pôjde „iba odpísať na dôležité maily“ a zrazu sa z toho stane celovečerná rutina. Nevýhoda home office môže byť u zamestnancov aj to, že sa boja, aby si zamestnávateľ nemyslel, že pracujú málo a tak často dochádza k situáciám, že pracovníci robia aj neplatené nadčasy navyše. Je preto dôležité si na pravidelných 1to1 meetingoch prejsť aj detaily fungovania na home office.

5. VNÍMANIE RODINY A OKOLIA

Nedávna minulosť a nevyhnutnosť rýchleho prechodu z kancelárie na home office nám otvorila oči aj v tejto oblasti. Či už ide o generačné rozdiely a nepochopenie rodičov a susedov, alebo naše deti. Často sa môžeme stretnúť so situáciami, že ľudia okolo nevnímajú prácu formou home office ako plnohodnotnú prácu. Ostatní členovia rodiny alebo susedia môžu nadobudnúť pocit, že keďže ste doma, tak ste k dispozícii nonstop. Rovnako tak, keď majú zamestnanci doma aj deti, je priam nemožné sústrediť sa na prácu do takej miery, ako by to bolo v kancelárii.  Je preto nevyhnutné svojmu okoliu určiť hranice a pravidlá fungovania počas pracovnej doby. 

6. HOME OFFICE NIE JE PRE KAŽDÉHO

Na efektívne fungovanie a prácu na diaľku je nutné, aby zamestnanec dobre poznal organizačnú štruktúru a vnútornú kultúru firmy. Je potrebné spomenúť, že tieto vlastnosti a znalosti zamestnanec rozhodne nemá hneď pri nástupe do novej práce a preto sa vo všeobecnosti skutočne neodporúča, aby zamestnanec pracoval full remote hneď po nástupe do novej spoločnosti. Doprajte si čas na spoznanie firmy.  Taktiež si pravidelne prehodnocujte, či ste na home office efektívnejší, ako v kancelárii, a taktiež ktorá časť Vašej agendy sa lepšie realizuje z domu.

7. HOME OFFICE NIE JE PRE KAŽDÚ POZÍCIU

Home office nemusí byť vhodný pre každú pozíciu.  Preto nevýhodou home office môže byť aj náročnejšie alebo nerovnomerné rozdelenie home office medzi jednotlivé pozície.  Áno, účtovník dokáže plnohodnotne realizovať svoju agendu z domu, 5 dní v týždni. Údržbár, či obchodník nie.  HR potrebuje byť viac prítomné fyzicky vo firme než finanční analytici.  Je preto potrebné sa vo firme povenovať spravodlivému rozdeleniu benefitov a home office (ktorý je zamestnancami považovaný za benefit).   

VÝZVY DO BUDÚCNA PRI ORGANIZÁCII PRÁCE FORMOU HOME OFFICE

Z nášho zhrnutia pozitív a negatív práce formou home office jasne vyplýva, že práca z domu má množstvo obrovských výhod, ale nesie so sebou aj mnoho negatív a výziev. Medzi výzvy, ktoré nás v blízkej budúcnosti čakajú, môžeme okrem iného zaradiť napríklad ochranu zamestnancov a ich nie len fyzického, ale aj psychického zdravia. Taktiež bude veľmi dôležité zamerať sa aj na vytvorenie ideálnej rovnováhy medzi osobným a pracovným životom. Je pravda, že v spojení s pojmom home office, sa väčšine ľuďom viažu slovné spojenia ako voľný čas, viac času na rodinu a podobne. Avšak, ako sme už vyššie spomínali, pri práci z domova môže byť niekedy náročné oddeliť súkromie a pracovný život a vyhradiť si čas na oba tieto aspekty.

HOME OFFICE – ÁNO ČI NIE?

Vo všeobecnosti sa nedá povedať, či je práca z domu dobrá alebo zlá, vhodná alebo nevhodná. Napokon, ako vo všetkom, treba si nájsť tú správnu rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, medzi prísnym a príliš uvoľneným nastavením.

Prajeme Vám veľa šťastia v správnom nastavení home office😊.

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Pexels.com

 

Vyhody home office

Práca z obývačky – aké sú výhody home office?

PRÁCA FORMOU HOME OFFICE NEBOLA NIKDY VYUŽÍVANEJŠIA. AKÉ SÚ VÝHODY HOME OFFICE?

Momentálne stále veľmi aktuálna téma. V súčasnej dobe neustále sa rozvíjajúcich technológií máme čoraz častejšie možnosť stretnúť sa s flexibilnou organizáciou práce nazývanou home office. Nemožno pochybovať o skutočnosti, že home office sa stal súčasťou dnešného moderného sveta, a to nie len ako jeden z dopadov pandémie.

ČO MOŽNO ZARADIŤ MEDZI VÝHODY HOME OFFICE?

Práca formou home office má samozrejme niekoľko zásadných benefitov v porovnaní s prácou v kancelárii. Nič však nie je čiernobiele, a preto pre Vás pripravujeme aj článok o mínusoch práce z domova, na ktorý sa môžete tešiť čoskoro. Teraz sa poďme spoločne pozrieť na to, aké výhody so sebou prináša home office z pohľadu zamestnanca aj zamestnávateľa.

1. SLOBODA V ROZVRHOVANÍ PRACOVNÉHO ČASU

Jednou z najväčších výhod home office je tá, že zamestnanec si rozvrhuje pracovný čas viac-menej sám. Samozrejme, tento benefit je do veľkej miery ovplyvnený charakterom práce. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že pracovník má spravidla väčší priestor na rozdeľovanie svojho času na pracovný a súkromný život a môže sa teda vo väčšej miere starať o deti, prípadne o rodinného príslušníka. Každý sme iný a niekto uprednostňuje začiatok pracovnej doby o hodinu skôr, iný uprednostní prácu do neskorších večerných hodín alebo predĺženú obednú prestávku.

2. ÚSPORA ČASU A CESTOVNÝCH NÁKLADOV

Medzi ďalšie výhody home office z pohľadu zamestnanca môžeme rozhodne zaradiť úsporu cestovných nákladov a s tým spojená aj úspora času, ktorý by stratil pri cestovaní do a z práce. Tento fakt pôsobí pozitívne aj na zdravotný stav jednotlivca, keďže sa odbúrava a znižuje stres, napríklad vyhýbaním sa dopravnej špičke. Ušetrený čas môže zamestnanec využiť rozličnými spôsobmi – či už na relax a oddych s rodinou, alebo aj vzdelávanie a navštevovanie najrôznejších kurzov. Ak investuje zamestnanec tento čas napríklad do učenia sa nového jazyka, plynie z toho úžasný benefit nie len pre zamestnanca samotného, ale aj pre zamestnávateľa.

3. ÚSPORA PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV

Z pohľadu zamestnávateľa predstavuje značnú výhodu home office nepochybne aj úspora nákladov súvisiacich s pracoviskom. Ide napríklad o vybavenie pracoviska, prenájom kancelárskych priestorov, prevádzok, alebo aj energie spojené s vykurovaním, ventiláciou a osvetlením.

4. PRÍŤAŽLIVOSŤ A KONKURENCIESCHOPNOSŤ ORGANIZÁCIE

Umožnením práce z domu sa taktiež zvyšuje príťažlivosť organizácie pre vysokokvalifikovaných zamestnancov, s čím súvisí ďalšia výhoda home office, a to nárast konkurencieschopnosti a príťažlivosti firmy, nakoľko zamestnávateľ má možnosť získať nových kvalitných pracovníkov, ktorí preferujú práve tento typ organizácie práce.  V dnešnej dobe už je možnosť home office úplným štandardom, a otázka na home office býva tiež jednou z otázok kandidátov. Firma, ktorá ho neposkytuje, alebo vo veľmi nízkej miere, sa reálne pripravuje o kvalitných kandidátov.

Referencie ALEX PETERSON
5. ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY PRÁCE

Ak sa zamestnanec snaží sústrediť na prácu a popri tom sa kolegovia pri vedľajšom stole rozprávajú o zážitkoch z víkendu, koncentrácia trpí. Tento jav sa najviac prejavuje v tzv. open space kanceláriách. Pre niekoho môže byť kľudná domáca atmosféra veľkou výhodou home office. Na druhej strane však, aj doma nájdeme množstvo faktorov, ktoré nás vedia rozptýliť a tým znižovať našu efektivitu práce a sústredenosť. Je preto dôležité poznať svojich zamestnancov a vedieť, ako pracujú a či je pre nich organizácia práce vo forme home office tým pravým.  Zároveň pre každú pozíciu, alebo pre rôzne obdobia mesiaca, môže byť  home-office vhodnejší, alebo naopak.

6. POHODLIE DOMOVA

Nutnosť dodržiavania pracovného dress code a nepohodlné topánky sú pri práci z domu minulosťou. Nespornou výhodou home office je fakt, že pokiaľ nemáme online video meeting, je úplne jedno, čo máme oblečené a či sedíme za pracovným stolom alebo na gauči😊.  Samozrejme v rámci efektivity sa celkovo odporúča neostať celý deň v pyžame, ale mať home office dress code, ktorý nám pomôže oddeliť si pracovný čas od súkromného.   Ďalšou výhodou je, že ak sa cítime prechladnutí, je home office najlepší spôsob, ako ochrániť kolegov od nákazy a nás od sychravého chladného počasia vonku.

Každá minca má dve strany a každá forma organizácie práce má svoje výhody aj nevýhody. Ak Vám napadajú ďalšie pozitíva home office, ktoré sme neuviedli, budeme radi, keď ich napíšete do komentárov pod článkom. 😊 Budeme radi, ak si prečítate, aj 2. časť tohto článku – Nevýhody home office, kde si priblížime negatíva práce z domu ako z pohľadu zamestnanca, tak aj zamestnávateľa.  Zaujímavý článok v rámci zvažovania, či je výhodnejšia práca z kancelárie alebo formou homeoffice nájdete na plotbase.sk/blog/home-office-vs-praca-v-kancelarii

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Pexels.com