Feedback pri výberovom procese

Feedback pri výberovom procese

FEEDBACK OD HR – AKÚ SPÄTNÚ VÄZBU BY MAL KANDIDÁT DOSTAŤ?

Zažili ste už, že ste netrpezlivo čakali, ako ste obstáli na interview alebo ste dokonca len čakali, či sa vám vôbec niekto ozve?  Sme si istí, že sa vám to stalo najmenej raz 😊 Ako sme si už spomínali v predchádzajúcom článku, feedback, resp. spätná väzba, je dôležitým aspektom nie len pre náš súkromný život, ale aj pre ten pracovný. Poznať svoju situáciu, hodnotenie  a na základe neho sa vedieť „pohnúť ďalej“ je v niektorých situáciách naozaj kľúčové. Dvojnásobne to platí vtedy, ak si aktívne hľadáte zamestnanie.  

 

FEEDBACK PO REAKCII NA PRACOVNÚ PONUKU

Mnohí zamestnávatelia/personálne spoločnosti v pracovných inzerátoch uvádzajú, že budú kontaktovaní len uchádzači, ktorí spĺňajú dané kritériá. Úprimne, ako kandidáti to vnímame ako nevýhodu, avšak treba uznať, že nie je možné osobne skontaktovať každého a s každým nevyhovujúcim kandidátom viesť diskusiu, prečo do užšieho výberového procesu nepostupuje. Bohužiaľ kapacity HR oddelení to naozaj neumožňujú a treba to jednoducho rešpektovať 😊, ALE poďme sa venovať tomu, čo by sme od HR dostať jednoznačne mohli.  

FEEDBACK PO TELEFONICKOM ROZHOVORE (PRESCREENINGU)

V prípade, že s vami daný personalista nadviaže kontakt a dohodnete sa na ďalšom smerovaní, nasledovné kroky by mali byť pre vás jasné. Buď vám ihneď navrhne termíny stretnutia, alebo vám povie, že sa vám ozve do konca týždňa a pod. Telefonický prescreen personalistovi (HR) poslúži na dozistenie informácií, ktoré sa v CV nedočítal, preverenie znalostí jazyka, či čiastočné spoznanie osobnosti kandidáta a podobne.  Ak sa vám personalista (HR) neozve v dohodnutý čas s ďalšími inštrukciami, pripomeňte sa.  Ideálne napíšte krátky email 1 deň po termíne.  Feedback ohľadom ďalšieho procesu by mal byť jednoznačne dodržaný. Na druhej strane tiež chápme, že vo firmách vznikajú neočakávané objektívne skutočnosti, ktoré niekedy sľúbený feedback “do piatku” presunú o ďalšie dni. Ak ste v roli kandidáta, toto potrebujete akceptovať a ostať s HR v kontakte. 

FEEDBACK PO INTERVIEW

Veríme, že feedback po pohovore je istou samozrejmosťou a dostane ho naozaj každý kandidát. Ak sa tak  nestane, môžeme to považovať za isté zlyhanie na strane HR, či hiring manažéra. Predsa, v tomto štádiu sa feedback vyslovene žiada a je snáď aj džentlemenskou slušnosťou 😊 Investovali ste svoj čas, energiu, prejavili ste maximálnu snahu, pripravili ste sa na stretnutie. Ak sa vám potencionálny zamestnávateľ neozve v dohodnutom čase, neváhajte sa pripomenúť. Či už mailom alebo telefonicky. Nezabúdajte však na profesionalitu.  

Referencie ALEX PETERSON

FEEDBACK – VÝBEROVÝ PROCES JE ZDĹHAVÝ

Feedback, ktorý je „ošemetný“ je mnohokrát práve v tejto fáze. Zamestnávateľ očakáva kandidátov na porovnanie, výberový proces má veľa kôl a vy stále neviete, na čom vôbec ste. HR, resp. zamestnávateľ by vás aj v prípade, že nemá jasný feedback mal informovať priebežne o statuse. Udržiavať s vami živý kontakt a upovedomiť vás o tom, že potrebujú ďalší čas na komplexné rozhodnutie. Táto situáciu sa stáva hlavne počas leta, kvôli dovolenkám, alebo v čase kedy má firma značne veľa otvorených pracovných pozícií. Typ pre HR – nakoľko existujú ATS* systémy, odporúčame využívať šablóny, ktoré kandidátov upozornia na to, že s nimi rátate, avšak finálny verdikt ešte nie je známy Aspoň to málo pre nich urobiť jednoznačne vieme 😊      (*Applicant Tracking System – softvér na zefektívnenie výberového procesu) 

FEEDBACK- VÝBEROVÝ PROCES SA UKONČIL

Výberový proces sa v špecifických prípadoch môže ozaj naťahovať, až sa medzičasom ukončí a personalistovi zostalo na ruke ešte zopár vhodných kandidátov. Čo s nimi? Nikto nechce ostať v nevedomosti a možno aj keď prácu nehľadá aktívne, ako HR, by sme ich o konečnom uzatvorení a obsadení pozície mali informovať  (hoci aj dodatočne alebo v oneskorení). Feedback je v tomto prípade aj akými nástrojom pre potvrdenie profesionality a zodpovednosti, ktorú voči svojim kandidátom máme. Ako je v HR bežné, nikdy nevieme, kedy budeme s týmito kandidátmi opäť v kontakte a budeme ich znova oslovovať do výberového procesu (to môže byť hlavne situácia v SSC-Shared service centrách). 

 

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIE PRE HR ODDELENIE:
 • Feedback poskytnite, hoci s oneskorením – ak môžete, využite telefonát, ten je vždy ľudskejší 
 • Využívajte ATS systémy (jednoducho si viete vytvoriť aspoň šablóny, ktoré vám komunikáciu urýchlia) 
 • Nikdy neviete, kedy daného kandidáta budete opäť „potrebovať“ 
 • Uznaním si chyby (zabudnutého feedbacku) získate ďaleko viac, ako keď kandidáta budete ignorovať 
 • Dbajte na časové hľadisko – snažte sa hiring manažérov upozorniť na veľkú firemnú konkurenciu a na to, že každý deň bez feedbacku, môže byť stratou aj pre samotnú spoločnosť (Employer branding nie je len populárna téma; je skôr nutnosťou, ak chcete mať “navrch” oproti konkurencii, a to aj pri získavaní kľúčových kandidátov). 
 • V prípade využitia ATS, ako prvý signál pre kandidátov použite automatickú odpoveď. Pokúste sa ju personalizovať a pokiaľ vopred viete, že proces bude trvať určitú dobu, informujte kandidátov aj týmto spôsobom. 
PERSONÁLNA SPOLOČNOSŤ VS. FIRMA

Existuje rozdiel medzi tým, aký feedback a v akom termíne by mala poskytnúť firma a personálna spoločnosť?  Áno existuje.  Ak komunikujete priamo s firmou, dostávate feedback zväčša z prvej ruky (hoci aj tu môže byť sprostredkovaná informácia od Hiring manažéra cez HR alebo asistenta/ku).  Niekedy sa však feedbacku nedopátrate.   

Na druhej strane personálna spoločnosť by mala byť vašim partnerom. Mala by postrážiť výberový proces a pripomínať váš profil vo firme, až kým vás nedostane na interview.  V prípade, že sa proces uzavrie, informuje všetkých kandidátov.  Pokiaľ sa proces naťahuje, diplomaticky sleduje obe strany – aby kandidáti vytrvali, a aby sa firma poponáhľala😊 Kvalitnú personálnu spoločnosť teda spoznáte podľa toho, že na vás nezabudne. A pokiaľ je to možné, prezistí detailnú spätnú väzbu.

 

Na záver trošku ľudskosti 😊 Aj keď sa k  vám, ako kandidátom, feedback nedostaví včas, berte do úvahy, že na druhej strane je tiež iba človek…tak ako vy. Môže sa stať, že je v jeho/jej najlepšom záujme, dané informácie poskytnúť, ale nestalo sa tak z mnohých dôvodov (časová kapacita, nové projekty, či osobné/zdravotné problémy v  daný deň). Slušne sa pripomeňte. Za to nič nedáte.  

Feedback je jedinečný spôsob, ako sa v živote dostať ďalej. 

 


Máte aj vy konkrétne skúsenosti s problematikou spätnej väzby vo výberovom proceseBudeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku:  Pexels.com

Feedback pri hľadaní práce

Feedback pri hľadaní práce

FEEDBACK – AKO A KEDY SI HO PÝTAŤ PRI HĽADANÍ PRÁCE?

Feedback alebo inak „spätná väzba“ je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Niekedy ho nevedomky prijímame alebo adresujeme v bežnom živote. Ako s ním pracovať pri hľadaní práce? Táto oblasť je predsa chúlostivejšia a informácie z tejto sféry vnímame oveľa citlivejšie. V nasledujúcich riadkoch vám preto priblížime, ako a kedy si feedback pýtať,  či od koho ho možno očakávať 

 

FEEDBACK – PREČO JE TAK CITLIVOU TÉMOU?

Spätná väzba predstavuje predovšetkým hodnotenie vášho správania, či postoja. Tá môže byť najčastejšie buď pozitívna alebo negatívna. Práve negatívny feedback a jeho prijímanie je veľmi citlivá a niekedy priam náročná téma. Počúvať, že ste nepodali očakávaný výkon, či nenaplnili všeobecné očakávania, zabolí. Podstatné však je, aby ste tieto fakty prijímali racionálne.  

Úspešní ľudia sa stali úspešnými na základe svojich neúspechov. Poučili sa, a premenili ich na svoju výhodu. Preto je nesmierne dôležité byť si vedomý svojich slabých miest, či nedostatkov a aktívne pracovať na ich zlepšení. Ten, kto vám negatívny feedback adresuje, vám mnohokrát najviac pomôže 

Ružové okuliare tvoria len krátkodobý úspech  (ak vôbec) 😊

FEEDBACK – PO REAKCII NA PRACOVNÚ POZÍCIU

Asi nám dáte za pravdu, že pri hľadaní zamestnania by sme všetci chceli vedieť stanovisko zamestnávateľa, a to čo najrýchlejšie. Sme netrpezliví a vytvárame si vlastne závery. Prvým feedbackom, ktorý očakávame, je reakcia po našom zaslaní CV na danú pracovnú pozíciu. Personálne spoločnosti alebo konkrétne firmy, vo svojich inzerátoch uvádzajú, že poskytnú feedback každému napr. do 14 dní, alebo na druhej strane, že budú kontaktovať len uchádzačov, ktorí na základe CV jasne spĺňajú všetky požiadavky. Oni sa vám však stále neozývajú a vy máte pocit, že pozícia je ako ušitá pre vás? Čo teraz? Odporúčame pozrieť si danú inzerciu a presvedčiť sa, ako druhá strana uvádza, že bude feedback adresovať. Prípadne, ak si v inzercii nájdete kontakt na daného personalistu, môžete mu napísať mail s prosbou o feedback k vášmu uchádzaniu sa o daný pracovný post. Telefonát v tomto kroku neodporúčame. Buďte však aj trošku sebakritický. Nemusíte si horlivo žiadať feedback, keď máte prax ako inžinier kvality a hlásili ste sa na pozíciu finančného controllera. 

FEEDBACK – PO TELEFONICKOM ROZHOVORE

Ak sa váš životopis dostal do tohto kroku, je to pozitívne 😊. Zrejme ste pre potenciálneho zamestnávateľa zaujímavým adeptom na pracovný post – aspoň podľa vášho CV. V telefonáte sa vás personalista opýta na užšie, špecifické informácie, ktoré mu buď potvrdia alebo vyvrátia to, že ste na danú rolu ten správny človek. Niekedy sú pracovné inzercie písané naozaj všeobecne a možno ani vy neviete, či je pozícia presne pre vás. Tento telefonát dá veci na pravú mieru.  

 

 

Ak vám na záver druhá strana dá negatívny feedback, resp. že na pozíciu si predstavujú niekoho iného, nezúfajte. Ak to nie je z debaty zrejmé, neváhajte sa opýtať na presné dôvody, prečo nie ste vhodný. Zistené nedostatky vás môžu nasmerovať správnym smerom a nakopnúť vás do odstránenia vašich slabých miest. Samozrejme, nezabudnite poďakovať. DÔLEŽITÉ! V žiadnom prípade sa na personalistu nevyvršujte. Taktiež pokiaľ už prišlo k rozhodnutiu o vašom zamietnutí, nenaliehajte. V mnohých prípadoch má aj sám personalista jasne zadané požiadavky zhora, ktoré musí rešpektovať a taktiež, nikdy neviete, či sa práve cez neho nebudete chcieť hlásiť na inú pozíciu. Negatívny feedback v nás všeobecne pretrváva dlhšie, ako ten pozitívny… 

PO POHOVORE

Feedback po pohovore je viac než samozrejmosťou. V tomto prípade by ste ho mali obdržať vlastne automaticky a to po každom pohovore v rámci jedného výberového procesu. Feedback by mal byť konkrétnejší a váš prípadný „nepostup“ ďalej by mal byť vysvetlený. Ak sa tak nestane, máte absolútne právo pýtať si feedback. Kedy? Na pohovore buďte pozorný a pamätajte si, kedy druhá strana daný feedback prisľúbi – ak to ma byť do týždňa, nevolajte na štvrtý deň, kde je vás verdikt. Ak prejde daná doba, kľudne sa personalistovi (manažérovi-podľa toho, kto vám ten feedback sľúbil) ozvite. S pokojným svedomím môžete využiť telefonát a pripomenúť sa. Nezabudnite, že aj oni sú len ľudia, a stať sa môže čokoľvek. Vieme, že pre vás je ťažký každý deň bez odozvy, ale musíte to brať trošku s nadhľadom a vystupovať aj po danej dobe profesionálne. Ak sa rozhodnete pre email, odporúčame toto pripomenutie napísať napríklad takto:

„Dobrý deň prajem, rád/a by som sa pripomenul/a ohľadom feedbacku po mojom pohovore na pozíciu Controllera. Pohovor som absolvoval/a 15.9., no vaše stanovisko som ešte nedostal/a. Rád by som vás tiež ubezpečil, že po rozhovore s vami a predstavení detailov pozície, môj záujem o pozíciu vzrástol, preto verím, že som zanechal/a pozitívny dojem. Vopred vám veľmi pekne ďakujem, s pozdravom…“.

KOMU VOLAŤ/KOMU NEVOLAŤ?

K tomuto bodu sa ešte predsa len vrátime. Vedieť koho a kedy kontaktovať môže byť kľúčové, ak celý výberový proces nechcete “dopackať”. Zdôrazňujeme, aby ste si feedback pýtali predovšetkým od personalistov, ktorí vás výberovým procesom sprevádzajú (ak sami na pohovore nedostanete inú informáciu). Volať priamo manažérovi, či riaditeľovi a pýtať sa na feedback nie je vhodné. Takmer vždy sa tieto otázky riešia cez personálne oddelenie. Obráťte sa na nich, no nezabudnite na zdvorilosť. Váš prejav, komunikácia a správanie, aj v telefonáte, je vašou vizitkou teraz a aj do budúcna.  

AKO VYUŽIŤ SPÄTNÚ VÄZBU VO SVOJ PROSPECH?

Feedback je cenný balík informácii, ktorý môžete využiť vo svoj prospech. Ako? Jednoducho. V prvom rade si kritiku neberte až príliš osobne. Zachovajte si istý odstup a neprepadajte panike, či zúfalstvu. Nad tým, čo ste počuli, naozaj pouvažujte. Urobte si analýzu, či už v duchu alebo na papieri a sebakriticky si povedzte, v čom mala druhá strana v niečom pravdu😊. Negatívny feedback neznamená koniec sveta. Častokrát je to brána k niečomu lepšiemu, aj keď začiatok je bolestivý. Až prekonáte trpkosť feedbacku, pochopíte, že nič lepšie sa vám nemohlo stať. Odporúčame, aby ste feedback, ktorý dostanete vo výberovom procese, akceptovali a zobrali si z neho všetko, čo môžete, aby ste mohli v ďalších výberových procesoch zlepšiť svoju osobnú prezentáciu. Veľa šťastia.

 

Ak máte pocit, že  potrebujete poradiť a komplexnejšie prejsť budúcim výberovým procesom, či zreflektovať ten minulý, alebo si prejsť cvičné interview s niekým skúseným, vyskúšajte našu službu Kariérne poradenstvo (môžete nás kontaktovať na info@alexpeterson.sk).

Veľmi zaujímavé tipy nájdete aj v článku: Ako sa spamätať z nevydareného pohovoru?


Veríme, že tento článok vám priblížil ako a kedy si feedback pýtať. Máte aj vy konkrétne skúsenosti s problematikou feedbackuBudeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroj obrázku:  Pexels.com

Navrat po rodicovskej dovolenke

Rodičovská dovolenka – čo riešime pred návratom do práce?

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY, KTORÉ RODIČIA RIEŠIA PRI NÁVRATE DO PRÁCE

Tému materskej dovolenky sme rozobrali už v článku Návrat po rodičovskej dovolenke.  V tomto pokračovaní sa budeme sústrediť na otázky, ktoré si väčšina matiek, či otcov položí v období návratu do práce. Aké sú tie najčastejšie otázky?

 

MÔŽEM SA DO PRÁCE VRÁTIŤ SKÔR, AKO DIEŤA DOVŔŠI 3 ROKY?

Áno. Zamestnanec nie je povinný vyčerpať si materskú dovolenku v plnom rozsahu, kým dieťa dovŕši 3 roky. Ak sa zamestnanec počas materskej dovolenky rozhodne, že sa chce vrátiť do práce, zamestnávateľ musí jeho požiadavku akceptovať. Podmienkou však je, že zamestnanec najmenej mesiac vopred písomne oznámi zamestnávateľovi dátum nástupu do práce.

DÁ SA NA RODIČOVSKÚ DOVOLENKU VRÁTIŤ, AK SOM UŽ NASTÚPIL/A DO PRÁCE?

Áno. 

Prerušenie rodičovskej dovolenky.  Ak sa rodič vráti do práce skôr, ako dieťa dovŕši 3 roky, neznamená to, že mu rodičovská dovolenka “prepadla.” V prípade potreby môže zamestnávateľa opäť požiadať o ďalšie čerpanie rodičovskej dovolenky v rozsahu minimálne jedného mesiaca. 

Presunutie rodičovskej dovolenky.  Ak si rodič nevyčerpá celú rodičovskú dovolenku, kým dieťa dovŕši 3, resp. 6 rokov, môže sa so zamestnávateľom dohodnúť o presunutí nevyčerpanej časti na neskoršie obdobie (do piatich rokov veku dieťaťa alebo v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do ôsmich rokov veku dieťaťa). 

Pre správne porozumenie rodičovskej a materskej dovolenky a rozdieloch medzi nimi si prečítajte tento článok na slovensko.sk: Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku 

MUSÍM ZAMESTNÁVATEĽOVI OZNÁMIŤ KONIEC RODIČOVSKEJ DOVOLENKY? AK ÁNO, KEDY?

Áno. Predpokladaný deň skončenia rodičovskej dovolenky, zmeny, týkajúce sa skončenia rodičovskej dovolenkyoznámi žena/muž písomne zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred (§ 166 ods. 3 Zákonníka práce). 

 

 

SKONČILA SA MI RODIČOVSKÁ DOVOLENKA. MUSÍM DOSTAŤ SVOJE PÔVODNÉ MIESTO?

Pri návrate do práce po rodičovskej dovolenke vám zamestnávateľ môže dať výpoveď z dôvodu zrušeného pracovného miesta (s výpovednou dobou a odstupným) alebo vám môže ponúknuť dohodu o skončení PP (pracovný pomer) z rovnakého dôvodu (tiež s nárokom na odstupné). Zamestnávateľ vám však môže ponúknuť aj iné pracovné miesto, ktoré zodpovedá vašej zmluve, ak také ma, aj keď to oddelenie už napr. neexistuje, pracovné miesto existovať môže. Potom musíte riadne do prace nastúpiť. Ak by ste nemohli/nechceli, musíte dať výpoveď  vy alebo sa dohodnúť na skončení PP dohodou bez udania dôvodu, tu už ale nárok na odstupné nevzniká. 

MÁM NÁROK NA NEPLATENÉ VOĽNO PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Pomerne časté sú situácie, kedy dieťa dovŕši 3 roky, je zdravé, avšak nie je prijaté do škôlky v čase svojich 3.narodenín. Ak rodič nenájde inú možnosť, môže požiadať zamestnávateľa o neplatené voľno, avšak toto voľno nie je zamestnávateľ povinný poskytnúť.  

MÁM PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE NÁROK NA KRATŠÍ PRACOVNÝ ČAS?

Ak žena alebo muž, trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov, požiada o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

MÔŽEM DOSTAŤ VÝPOVEĎ PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Áno. Počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. Po návrate do práce už rodič nie je chránený pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, aj keď dieťa, o ktoré sa stará ešte nedovŕšilo tri roky (výnimku majú iba osamelí rodičia).

KEĎ DÁM VÝPOVEĎ V PRÁCI, BUDEM MAŤ NÁROK NA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI?

Načasovanie výpovede počas rodičovskej dovolenky alebo po jej skončení je dôležité, nakoľko môže výrazne ovplyvniť nárok na ďalšie dávky, ako je nemocenské, materské, či dávka v nezamestnanosti. Prečo je potrebné nastúpiť aspoň na jeden deň do práce po skončení rodičovskej dovolenky,  ak nechcete prísť o dávky, si môžete prečítať v článku Výpoveď v práci po RD a nárok na dávky. 


Veríme, že tento článok do série „rodičovská dovolenka“ vám priblížil ďalšie potrebné informácie. Máte aj vy skúsenosti s problematikou rodičovskej dovolenky? Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti prostredníctvom komentára na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroje:

Zdroj: Kristína Kováčiková, https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/zakonnik-prace-tehotna-rodic/nastup-do-prace-po-rodicovskej-dovolenke/  26.6.2022 

www.rodinka.sk 26.6.2022 

www.slovensko.sk 26.6.2022 

Obrázok: Ketut Subiyanto, pexels.com

 

Materské

Návrat po rodičovskej dovolenke

AKO NAČASOVAŤ NÁVRAT PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Rodičovská dovolenka je jedinečný čas pre každú ženu, matku a pracovníčku. Aj tá naspešnejšia „biznismenka“ vtedy svoje povinností odloží na druhú koľaj a začne sa venovať na plnú úväzok svojmu dieťaťu. Klasická dĺžka rodičovskej dovolenky na Slovensku sú 3 roky. V dnešnom období  narastá počet mamičiek, ktoré návrat po rodičovskej dovolenke urýchlia. Prečo?  

 

NÁVRAT PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE – PREČO MATKY UKONČUJÚ RODIČOVSKÚ DOVOLENKU SKÔR?
1.   FINANČNÉ DÔVODY 

Nie je novinkou, že materská dovolenka nie je len krásnym, ružovým obdobím, ale aj obdobím, kedy sa do veľkej miery priškrtí rodinný rozpočet. Financie nepostačujú a tak si rodina zrazu nemôže dovoliť to, na čo boli jej členovia zvyknutí. Prvé mesiace materskej dovolenky sú z finančného hľadiska ešte tie priaznivejšie. Približne 8 mesiacov matka poberá 75% DVZ (denný vymeriavací základ). Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2022 je 74,4987 €. Materská dovolenka má však aj svoj strop. Nemyslite si preto, že keď ste ako úspešná manažérka zarábala 5000€, budete priamo úmerne k tomu dostávať aj materskú. V roku 2022 môžete získať maximálne 1732,10€ ak má mesiac 31 dní. Nakoľko vieme, že mnohé matky majú zárobky ďaleko nižšie, ako sú sumy , ktoré sme teraz spomínali, ich finančné možnosti sa radikálne znížia. Matka je tak nútená návrat po rodičovskej dovolenke prehodnotiť a teda urýchliť. Nehovoriac o tom, že po týchto spomínaných mesiacoch jej táto dávka zanikne.

Efektívnym riešením finančných dôvodov pri rodičovskej dovolenke môže byť skrátený, v niektorých prípadoch možno len „štvrtinkový“ pracovný úväzok, kedy matka môže pracovať z domu. Home office je všeobecne obľúbenou formou vykonávania práce a pri tejto situácii to platí dvojnásobne.

2.  RODINNÉ DÔVODY

Finančné a rodinné dôvody sú častokrát veľmi prepojené. V súčasnosti je veľmi časté, že po istej dobe sa na rodičovskú dovolenku vyberú aj oteckovia. Matky tak znova štartujú svoje pracovné návyky a plánujú svoj návrat do práce. Menej príjemným dôvodom sú zdravotné problémy člena rodiny, najmä otca, ktorý nie je schopný svojej profesie. Rodinný rozpočet tak nepustí a matka nemá iné východisko, ako návrat po rodičovskej dovolenke zrealizovať.

3.  OBAVA ZO STRATY PRACOVNÉHO MIESTA/ROLE

Tri roky sú predsa značná doba a v dnešnom uponáhľanom svete znamená tento čas naozaj veľa. Ak vyslovene nie ste ženou, ktorá si svoje pracovné miesto pred odchodom na materskú dovolenku naozaj vydupala, možno vás návrat do práce až tak nepáli. Avšak ak ste pravým opakom, veríme, že sa o svoje vydreté miesto patrične obávate. „Ako bude vyzerať firma o 3 roky?“, „Budem mať stále rovnakého šéfa?“, „ Čo ak ma nahradí niekto, kto bude rovnako alebo dokonca viac šikovný, než som bola ja?“. Tieto otázky si takýto typ ženy jednoznačne kladie. 😊 Obavy sú prirodzené. Spoločnosti hľadajú šikovných a spoľahlivých ľudí a konkurencia je medziročne čoraz vyššia.

*** DOLEŽITÉ: Pri návrate po rodičovskej dovolenke vám zamestnávateľ môže dať výpoveď z dôvodu zrušeného pracovného miesta (s výpovednou dobou a odstupným) alebo vám môže ponúknuť dohodu o skončení PP (pracovný pomer) z rovnakého dôvodu (tiež s nárokom na odstupné). Zamestnávateľ vám však môže ponúknuť aj iné pracovné miesto, ktoré zodpovedá vašej zmluve, ak také má, aj keď to oddelenie už napr. neexistuje, pracovné miesto existovať môže. Potom musíte riadne do prace nastúpiť. Ak by ste nemohla/nechcela, musíte dať výpoveď vy alebo sa dohodnúť na skončení PP dohodou bez udania dôvodu, tu už ale nárok na odstupné nevzniká.

 

 

KEDY JE TEN SPRÁVNY ČAS NA NÁVRAT PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Návrat po rodičovskej dovolenke je pre matku a samotnú rodinu veľkým krokom. Túto zmenu si treba naozaj veľmi dobre premyslieť a myslieť tak na všetky stránky života, ktoré sa týmto rozhodnutím zmenia. Čo tvorí hlavné piliere tohto rozhodnutia?

 

1.  RODINNÉ ZÁZEMIE (O DIEŤA JE POSTARANÉ)

Určite nám dáte za pravdu, ak povieme, že spokojnosť dieťaťa a zabezpečenie jeho starostlivosti je vždy na prvom mieste. Pokiaľ vaše dieťa ešte nenavštevuje škôlku, jasle, alebo nemáte „vybavenú“ babičku na celodenné stráženie, na návrat do práce zabudnite. Ak si občas necháte postrážiť dieťa susedkou, to neznamená, že môžete ísť pokojne do práce.  Vy, ako starostlivá mamička, budete v najlepšej pohode, ak budete vedieť , že dieťa má stálu opateru a nič mu nehrozí. Nehovoriac o tom, že ak vypustíte obavy o svoje dieťa, váš pracovný výkon po návrate z rodičovskej dovolenky môže byť o to vyšší. To zamestnávateľ jednoznačne uvíta.

2.  POTREBA SEBAREALIZÁCIE A SOCIALIZÁCIE

Väčšina mamičiek cíti po približne 2 rokoch značnú potrebu sebarealizácie, angažovania a jednoducho potreby byť užitočná niekde inde, ako pri prebaľovaní plienok 😊  Tento pocit, je úplne normálny a pre toto obdobie veľmi prirodzený.  V tomto okamihu je dobré, ak sa matka naozaj začne obzerať po príležitosti pracovať.  Neriešenie tejto situácie môže viesť k frustrácii a celkovému znechuteniu ďalšieho obdobia rodičovskej dovolenky. (Niektoré mamičky si tento pocit sebarealizácie kompenzujú vlastnými aktivitami v pohodlí domova. Ide napr. o písanie článkov, výpomoc manželovi pri tvorbe prezentácii, či pomáhajú s „papierovačkami“ v rodinnej firme…) 

3.  VHODNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY (MEETING SO ŠÉFOM)

Posledným, no o to dôležitejším bodom, ktorým si treba prejsť pri návrate po rodičovskej dovolenke je zistenie aktuálnych pracovných podmienok a všeobecnej situácie u zamestnávateľa. Jednoznačne vám odporúčame naplánovať si osobné stretnutie so svojím nadriadeným, šéfom, či teamleadrom, aby ste sa o vašom návrate dôkladne porozprávali. Za tie roky sa mohlo mnoho vecí zmeniť a to, že si doma na gauči budete vytvárať domnienky, ako to asi teraz funguje, vám nepomôže. Po hĺbkovom rozhovore s  vedením budete na 100% vedieť, čo môžete očakávať, aké pracovné miesto je pre vás pripravené a teda, či návrat do práce naozaj zrealizujete.  

Ak by ste sa náhodou rozhodli nepokračovať u vtedajšieho zamestnávateľa a riešili by ste problematiku výpovede, odporúčame vám prečítať si náš článok: Podanie výpovede – ako to zvládnuť hladko a elegantne?  V prípade, že si v tomto období akosi neviete dať rady a chýba vám dostatok informácii o aktuálnom pracovnom trhu, veľmi radi vám pomôžeme my, v  ALEX PETERSON.

Ak vás táto téma zaujala, sledujte náš blog, pretože čoskoro sa môžete tešiť na pokračovanie 😊


Máte za sebou aj vy rozhodovanie o návrate po rodičovskej dovolenke? Podeľte sa s vami o vaše skúsenosti formou komentára na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroje:

https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/zakonnik-prace-tehotna-rodic/nastup-do-prace-po-rodicovskej-dovolenke/ 

https://www.profesia.sk/forum-prace/zakonnik-prace/aktualny/navrat-do-prace-po-predlzenej-rodicovskej-dovolenke-316398 

Obrázok: Anastasia Shuraeva, Pexels

nevydareny pohovor

Ako sa spamätať z nevydareného pohovoru?

AKO ZABUDNÚŤ NA NEVYDARENÝ POHOVOR?  AKÉ PONAUČENIA SI Z NEHO VZIAŤ?

Predstavte si, že sa veľmi dôkladne pripravíte na interview, naštudujete si informácie o firme, prejdete si potenciálne otázky, vyskúšate si popísať vaše pracovné skúsenosti, aj vaše úspechy. Dokonca si vytlačíte a pripravíte prezentáciu úspešných projektov (odporúča sa pre niektoré pozície, napr. v stavebníctve 😊).  Ale interview neprebehne podľa vašich predstáv, ste sklamaný a cítite, že ste asi neuspeli.

ČO NEČAKANÉ SA MÔŽE NA INTERVIEW STAŤ?

1. PADNE OTÁZKA, NA KTORÚ NEVIETE ODPOVEDAŤ

Nevydarený pohovor môže často vzniká práve kvôli zákerným, ba niekedy až nepochopiteľným otázkam druhej strany. „Spomeňte si na situáciu, kedy ste …“, „Prečo ste celý rok nevedeli nájsť prácu“, „Akým zvieraťom by ste chceli byť“. Na interview môžu padnúť otázky, na ktoré neviete odpovedať, alebo sa vám zdajú nezmyselné. Prípadne máte „okno“ a nenapadnú vám vhodné odpovede alebo si nespomeniete na dané situácie.

2. NEOVLÁDNETE SA

Áno, interview vás môže nahnevať. Môžu padnúť otázky, ktoré sa vám zdajú absurdné, či príliš jednoduché, a vy ste mali pocit, že musíte hiring manažéra „podpichnúť“, ako napríklad: „Odpoveď na túto otázku máte v CV“ „To nemyslíte vážne, že sa ma toto pýtate?!“
V extrémnom prípade vás môže dotyčný rozplakať alebo inak emočne vykoľajiť. Otázka vám môže privodiť spomienku na nedávno zosnulú blízku osobu, bossing, či obťažovanie u pôvodného zamestnávateľa. Nevydarený pohovor sa v istých situáciách môže zavŕšiť vašim vybuchnutím (čo samozrejme človek o pár minút ľutuje).
Taktiež tu zaraďujeme vaše nevhodné poznámky na hiring manažéra – na jeho, či jej otázky, správanie, oblečenie, pracovné skúsenosti (či ich absenciu), či vaše sexuálne narážky, či návrhy na večeru vo dvojici po práci.

3. NIE STE VO SVOJEJ KOŽI

Interview je v istom zmysle neprirodzená vec. Je preto prirodzené mať trochu trému. Obzvlášť vtedy, ak ste absolvent a  ide o váš prvý pohovor, alebo ste dlho žiadne neabsolvovali. Skúsený personalista s tým však ráta, nebojte sa.

Odporúčame vám aj článok “Zlyhanie na pohovore…alebo ako pohorieť na interview, kde nájdete ďalšie situácie, ktoré môžu na pohovore nastať.

 

 

NEVYDARENÝ POHOVOR – ČO ROBIŤ PO NEÚSPEŠNOM INTERVIEW?

1.   UVEDOMENIE SI …. 

V prvom rade si uvedomte, že neúspešné pohovory, vrátane tých, kde kandidáti „zlyhajú na plnej čiare“, nevedia odpovedať, či inak pohoria, sa dejú na dennej báze.  Áno, sú aj exotickí kandidáti, ktorí získajú prácu na prvý pokus.  Avšak, väčšina z nás, smrteľníkov, si bežne absolvuje neúspešné pohovory. A na niektorých z nich sa cítime aj trápne. Všetko zlé je však na niečo dobré, ak si z toho vezmeme ponaučenie.

2. REFLEKTUJTE…

Nevydarený pohovor nás dokáže veľa naučiť a preto nezúfajte. Zreflektujte si, čo sa na interview stalo a čo by ste mohli zlepšiť. Pokojne si aj zapíšte otázky, ktoré zazneli a nahlas, či písomne si spracujte optimálne odpovede. Poraďte sa s nejakým známym, ktorý pracuje v HR oblasti alebo vedie pohovory.
Nie všetko musí byť hneď vaša vina alebo vôbec niekoho vina. Niekedy sa odohrá súhra okolností (váš neskorý príchod, chybné navigovanie na vrátnici, tmavá zasadačka, chýbajúce úvodné predstavenie…), ktorá vás vyhodí z konceptu a nebudete vo svojej koži. Možno hiring manažér mohol klásť lepšie otázky alebo použiť inú formu. Skúste si zreflektovať, kde môžete zmeniť svoje správanie vy, a tiež, ako sa lepšie pripraviť na rôzne neočakávané okolnosti.

3. … PRIJMITE SPÄTNÚ VÄZBU

Niekedy je tiež vhodné zavolať vašej kontaktnej osobe, ktorá bola na interview a úprimne si vyžiadať spätnú väzbu. Na telefonát si však pripravte konkrétne otázky. Spätnú väzbu prijmite a premýšľajte nad ňou – je pre vás cestou k zlepšeniu a lepšiemu zvládnutiu ďalších pohovorov.  A ak je úprimná, znamená to, že osobe, ktorá vám ju dáva, na vás záleží – napriek tomu, že sa nemusí dobre počúvať  alebo môže (aj negatívne) prekvapiť.

Samozrejme, počítajte s tým, že nie vždy dostanete detailnú spätnú väzbu. Avšak, skúsiť sa oplatí.   Ak máte priestor sa porozprávať s daným človekom, pýtajte sa aj na pozitívne stránky – rovnako ako sa chcete vyhnúť chybám, ktoré ste urobili, tiež chcete zachovať pozitívne aspekty vášho vystupovania, či dojmu.   Môžno po telefonáte zistíte, že nevydarený pohovor vlastne nebol až takou katastrofou, ako si myslíte 😊

Za spätnú väzbu sa poďakujte. Opätujte ju, iba ak je vyžiadaná. Vaše „a vy by ste mohli nabudúce zmeniť toto a tamto“ môže všetko pokaziť.

4. NAPÍŠTE POĎAKOVANIE ZA USKUTOČNENÉ INTERVIEW

Emailové poďakovanie za interview je štandardom v niektorých krajinách, no na Slovensku je skôr príjemnou výnimkou.  Vhodne zvolenou formou sa môžete vyzdvihnúť.  Ak už ste boli zamietnutý alebo z pohovoru je to úplne zrejmé, môžete dokonca znovu získať body. A ak aj nie, získate body do budúcna – nikdy neviete, kde bude daná osoba pracovať.

5. OSPRAVEDLŇTE SA

Ospravedlnenie prichádza do úvahy, ak vaše správanie na pohovore nebolo vhodné.  Ide  najmä o výbuchy emócii (ak ste sa rozplakali, či začali kričať), alebo silne nevhodné vyjadrenia (oponovanie hiring manažérovi, arogantné odpovede). Napriek tomu, že danú pozíciu asi nezískate, vzťahy, ale aj vlastné pocity, dokážete urovnať jedným telefonátom, či emailom, kde sa ospravedlníte za nevhodné správanie (ak je to vhodné, môžete ho konkrétne pomenovať).

6. HOVORTE O TOM

Nikdy nie je dobré potláčať svoje pocity. Je v poriadku mať negatívne pocity, a tiež je v poriadku dať von negatívne emócie. Hovorte o tom s dobrým priateľom, zrelaxujte sa, odreagujte sa pri športe, či hudbe.  A odmeňte sa. Máte za sebou ďalšiu životnú skúsenosť, ktorá vás posúva vpred. Nevydarený pohovor nemusíme stále vykresľovať len čiernou.

 

RADA NA ZÁVER – ZAMERAJTE SA NA BUDÚCNOSŤ

Nie je nič horšie, ako sa nekonečne trápiť a vŕtať v minulosti. Pohovor už prebehol, zreflektovali ste a našli ste chyby, ktoré môžete v budúcnosti eliminovať. Pokračujte v hľadaní vysnívanej pozície a zamerajte sa na ďalšie interview.  Dôkladne sa pripravte, pripravte si odpovede na potenciálne nepríjemné, či citlivé otázky.  Nastavte sa do budúcna a myslite pozitívne. Každá chyba, či zlyhanie, môže byť odrazovým mostíkom k úspechu.   Pamätajte na to, že neúspešný pohovor je súčasťou hľadania práce a súčasťou vášho rastu.

Ak máte pocit, že  potrebujete poradiť a komplexnejšie prejsť budúcim výberovým procesom, či zreflektovať ten minulý, alebo si prejsť cvičné interview s niekým skúseným, vyskúšajte našu službu Kariérne poradenstvo (môžete nás kontaktovať na info@alexpeterson.sk)


Budeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

zlyhanie na pohovore

Zlyhanie na pohovore… alebo ako pohorieť na interview

ZLYHANIE NA POHOVORE… AKÝM DETAILOM SA MÁM VYHNÚŤ, ABY SOM NESTRATIL BODY NA INTERVIEW ?

Každý z nás už absolvoval interview, a to buď úspešne, alebo neúspešne.  Pracovné interview vie byť niekedy aj náročné, avšak vždy existujú detaily, ktoré je možné vylepšiť. A snáď sa malé, či veľké zlyhanie na pohovore nabudúce vôbec nedostaví 😊

 

NIEKEDY AJ DETAILY VÁM MÔŽU PRILEPŠIŤ ALEBO POŠKODIŤ.  AKO ZARUČENE POHORIEŤ?

1. SŤAŽUJTE SA – NAPRÍKLAD NA PARKOVANIE

V rámci úvodného small-talku zvykne padnúť otázka na vašu cestu. Ak sa pustíte do ohovárania nemožnosti parkovania, zložitosť budovy biznis centra, či hrozné zápchy v okolí, môžete získať mínusové body.  Nikto nechce mať zamestnanca, ktorý vnáša do firmy negatívnu atmosféru.

2. ODIGNORUJTE RECEPČNÚ

Nepodceňujte recepčnú, či vrátnika.   Prejavte úctivosť, svoje sociálne zručnosti a zmysel pre humor. Ak sa jedná o recepčnú priamo vo firme, buďte si istý, že človek, ktorý vedie s vami pohovor, sa jej môže spýtať na jej názor a prvý dojem zo stretnutia s vami. Ak ste ostro skritizovali recepčnú za kávu, ale keď vstúpi hiring manažér, prepnete sa na láskavého pána, môže sa stať, že vás – napriek dokonalému interview- z výberového procesu vyradia.  Takisto aj vrátnik, o ktorom máte dojem, že si už má užívať zaslúžený dôchodok, a môžete na neho byť “nevrlý”, môže mať veľmi úzky kontakt s vašim potencionálnym nadriadeným.

3. NEMAJTE PRIPRAVENÉ ŽIADNE OTÁZKY NA ZÁVER

Jeden z detailov, ktoré zvyknú kandidáti podceniť, sú otázky na záver.  Keď dostanete tento priestor, využite ho. Otázky si pripravte, ale samozrejme vám môžu vzniknúť aj nové počas rozhovoru. Je vhodné položiť aspoň 3 otázky na záver pohovoru. Ak máte dojem, že už zdržujete, môžete diplomaticky ukončiť v štýle “Ďakujem za priestor na moje otázky. Pozícia ma mimoriadne zaujala a mám viac otázok, ktoré by ma zaujímali. Nechcem však zdržovať, môžem ich teda položiť na prípadnom ďalšom stretnutí, ak by ste si ma vybrali do ďalšieho kola”.  Viac sa téme venujeme v článku Aké otázky sa opýtať na pohovore?

 

Čo ďalej môžete robiť, aby ste zaručene pohoreli na interview?

4. BUĎTE CELKOVO NEGATÍVNY

Ako sme spomínali, nikto nechce mať v teame negativistu.  Negativita sa môže prejaviť vo viacerých vašich odpovediach.  Poohovárate vášho bývalého šéfa, kolegov, či celkovo firmu. Hádžete vinu na druhých.  Poohovárate nebodaj firmu, v ktorej práve máte pohovor – jej postavenie na trhu, konkrétneho zamestnanca, parkovanie, zložitosť vstupu do kancelárií, či kávu… alebo inzerát a priebeh výberového procesu.

5. BUĎTE PRÍLIŠ OSOBNÝ

Predpokladáme, že sa osobne nepoznáte s recruiterom, či manažérom, s ktorým máte pohovor.  Držte sa línie pohovoru a položených otázok. Detailné rozprávanie o vašej rodine, či opekačke s vašim šéfom, môže byť zaujímavé, ale asi nie je odpoveďou na položenú otázku.  Ak sa musíte dostať do osobnej, či rodinnej témy, buďte tu stručný a vecný. Jedným z príkladov, je dôvod odchodu zo zamestnania, kedy sa zamestnanec musel postarať o vážne chorého, či umierajúceho člena rodiny.  Podobnou chybou je aj prílišné spomínanie konkrétnych mien. Nie, nemusí každý vedieť, že pán XY je šéfom investičnej skupiny, ktorá vlastní majoritu akcií vašej firmy.  Ak nejaké to meno chcete spomenúť, pripojte aj informáciu, akú má pozíciu, resp. kto to je.

6. ODPOVEDAJTE OBŠÍRNE A “OD VECI”

Táto situácia sa stáva nezriedka.  Recruiter je vám sympatický a otvoríte sa. Máte pocit, že môžete hovoriť čokoľvek.  Ak neodpovedáte na otázku, alebo hovoríte veľmi obšírne, po približne 3.-4. nezodpovedanej otázke, či obšírnej odpovedi, osoba na druhej strane stráca motiváciu pokračovať. Vaše skóre ide rapídne dolu a interview sa môže ukončiť.  Odpovedajte teda vecne, a počas rozprávania si buďte istý, že vaša odpoveď smeruje k cieľu, teda k uspokojeniu položenej otázky.  Pokiaľ musíte podať obšírnejšie vysvetlenie, ospravedlňte sa: “Aby som Vám odpovedal na danú otázku, musím vysvetliť aj XY” alebo “Odpoveď na vašu otázku bude trošku obšírnejšia, aby som vysvetlil danú situáciu.. “

7. ROZPRÁVAJTE PRÍLIŠ MÁLO ALEBO PRÍLIŠ VEĽA

Niekedy máte pocit, že nemáte čo povedať, alebo jednoducho patríte k tým „málovravným“. Posnažte sa svoje vety rozviť.  Tiež odpoveď „Máte to napísané v CV“ je mimoriadne zlá odpoveď.  Môžete si natrénovať časť pohovoru so svojim známym alebo aspoň pred zrkadlom. Samozrejme, existujú pozície, kde nepotrebujete vynikať v komunikácii. Napriek tomu sa posnažte urobiť maximum.   Na druhej strane, ak patríte k tým „ukecaným“, kroťte svoje odpovede a snažte sa byť stručnejší. V oboch prípadoch by ste mohli výrazne strácať body, a recruiter z vás môže byť  po niekoľkých minútach unavený.

8. NEPRIPRAVTE SA

Najviac “omieľaná” rada k pohovorom, je ohľadom prípravy.  Napriek tomu veľmi podceňovaná. Potrebujete venovať čas vašej príprave.  Dôkladne si prezrite webstránku firmy, jej finančný stav napríklad na Finstat.sk, mediálne výstupy, zamestnancov cez google, či Linkedin. Naštudujte si produkty firmy.  Každá znalosť aj najmenších detailov vám pridáva body naviac, a svedčí o vašej motivácii pracovať pre konkrétnu firmu. A samozrejme, naopak, vaša neznalosť základných informácií vám môže veľmi poškodiť.

9. NEUSLEDUJTE SI DETAILY

Pohovor je v mnohom aj o detailoch. Druhá strana si môže všímať aj vaše topánky, či zladenosť oblečenia. Takisto, keď prídete s igelitkou, či veľkým batohom. Príďte samozrejme včas, aby ste neboli v strese a zadýchaný z toho, ako ste museli bežať. A určite sa snažte vyvarovať akýmkoľvek čudným praktikám. Príklady z praxe: kandidát napiekol koláč, či priniesol ako darček víno. Iný kandidát v čase pre otázky vytiahol veľký blok a zapisoval si slovo po slove odpovede recruitera, alebo ďalší naopak vytiahol blok s 3 stranami otázok.

 

Je tu vela ďalších detailov, ktoré skúsime zhrnúť:  vaše podanie ruky, celkovo reč tela a neverbálna komunikácia, absencia deodorantu, či tričko s nápisom Deathmetal (pokiaľ nie ste vzácny programátor 😊), na videointerview nevhodné pozadie (viac v článku TU), či nepripravenosť techniky, používanie slangu, či „Dovi“ na konci rozhovoru, a tiež prílišné sebavedomie. Taktiež, ak neprejavíte záujem, motiváciu a entuziazmus.

Na záver vám odporúčame aj článok Ako vyniknúť v úvodnom telefonickom prescreene; pomôže vám vyhnúť sa chybám, kvôli ktorým by ste sa na osobný pohovor nedostali.  Článok Ako sa najrýchlejšie odpísať, ako kandidát zhŕňa celý výberový proces a aké aktivity vám v procese nepomôžu.

Prajeme vám, nech sa vám akékoľvek zlyhanie na interview oblúkom vyhýba 😊

 


Budeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Telefonické interview

Telefonické interview – ako vyniknúť v úvodnom prescreene?

TELEFONICKÉ INTERVIEW A  AKO HO NIELEN ZVLÁDNUŤ, ALE DOKONCA  AJ VYNIKNÚŤ?

Dôležitou súčasťou výberového procesu je telefonické interview, tzv. prescreen. V roli kandidáta môžete mať dojem, že ste si vytvorili skvelé CV, máte vhodné skúsenosti a tým pádom kráčate smerom k osobnému pohovoru a pracovnej ponuke. Nie je to však také jednoduché. Významnou časťou výberového procesu je telefonický prescreen. Je dôležité sa naň pripraviť a nič nepodceňovať. Každopádne, myslite na to, že cieľom vášho CV  je práve dosiahnuť telefonát z vašej vysnívanej firmy.

 

KEDY SA REALIZUJE TELEFONICKÉ INTERVIEW A ČO JE JEHO CIEĽOM?

Telefonický rozhovor je ďalším krokom po selekcii CV. Závisí od konkrétnej pozície a od stratégie recruitera, či sa rozhodne počkať na viac reakcií, prípadne aktívne vyhľadáva kandidátov (v agentúre sa očakáva, že väčšina kandidátov bude práve „z vyhľadávania“), alebo bude telefonovať ihneď, ako sa dostane ku zaujímavému CV. Ak ste na pozíciu reagovali, môžete očakávať telefonát aj do pár minút, ale tiež do pár dní, či nebodaj týždňov.

Prvoradým cieľom telefonického rozhovoru je vybrať na osobné stretnutie iba niekoľkých kandidátov. Takisto môže byť cieľom vyjasniť si určité skutočnosti zo CV, preveriť jazykovú zručnosť, motiváciu, postoje, čiastočne spoznať osobnosť kandidáta. Predstavte si ho ako bránu do stredovekého mesta, do ktorého nevpustia každého.

KOĽKO TRVÁ TELEFONICKÝ PRESCREEN?

Dĺžka rozhovoru závisí od pozície, firmy, skladby výberového procesu, aj konkrétneho recruitera. Môže sa vám stať, že vám bude volať napríklad asistentka riaditeľa firmy, či aj priamo HR oddelenie, ktoré s vami iba behom minútky dohodne termín osobného stretnutia. Zväčša však môžete očakávať cca 10-minútový rozhovor (niekedy menej, niekedy viac).

 

AKO SA PRIPRAVIŤ?

1. ZDVÍHAJTE TELEFÓN.   Zdá sa to ako banalita, ale časť kandidátov si nechtiac zatvorí dvere tým, že nedvíha telefón a následne nevolá naspäť. Pokiaľ ste zaslali CV na konkrétne pozície, buďte pripravený, že vám môže firma telefonovať. Je samozrejme v poriadku, že nemôžete telefonovať v práci. Vždy však zavolajte naspäť, akonáhle to bude možné.

2. ULOŽTE SI ČÍSLO. Ak je v inzeráte kontakt na recruitera, uložte si ho do mobilu. Tiež,ak ste už absolvovali prvý telefonát, taktiež si uložte číslo. Ak vám bude telefonovať, budete vedieť daného človeka správne osloviť – prejavíte tak svoju zorganizovanosť a motiváciu.

3. ZVIDITEĽNITE SA. Nastala vaša príležitosť, či pár minút slávy 😊 Telefonické interview vám môže otvoriť, ale i zatvoriť cestu na osobné stretnutie. Pripravte si predstavenie vás a vašich skúseností, a to na približne 1 minútu. Spomeňte si na svoje úspechy a spíšte si ich na papier. Prečo práve vy by ste mali získať danú pracovnú pozíciu? A prečo by spomedzi všetkých kandidátov, mala firma pozvať práve vás?

 

 

4. UROBTE SI PREHĽAD SVOJICH PRACOVNÝCH REAKCIÍ.   Nie je nič horšie, ako keď vám bude volať HR oddelenie a vy si nebudete pamätať, o akú pozíciu a firmu išlo. Reagujte cielene na pozície, na ktorých chcete pracovať. Zopár rád k tejto téme nájdete v našom článku Zaslal som svoj životopis, a čo ďalej?

5. PRIPRAVTE SI INFORMÁCIE O FIRME.   Tento tip sa väčšinou udáva ako odporúčanie pred osobným pohovorom. My však odporúčame naštudovať si informácie o firme, či detaily danej pozície, už pred samotnou reakciou na pracovnú ponuku. Jednak pri naštudovaní detailov možno zistíte dôležité informácie, vďaka ktorým by ste možno CV ani neposlali. Tiež sa vám môže stať, že vaše CV tak zaujme, že vám bude HR telefonovať pár minút po vašej reakcii.

6. PREJAVTE SVOJU MOTIVÁCIU.  Komunikujte s entuziazmom. Premyslite si, prečo práve táto pozícia vás zaujala a mohla by byť optimálnym krokom vo vašej kariére, a prečo práve daná firma, je pre vás ideálnym zamestnávateľom. Prejavte svoju osobnosť, silnú motiváciu a pripravenosť.

7. KOMUNIKÁCIA A DIPLOMACIA.   Ak zdvihnete telefón a komunikujete stručne a potichu, pretože ste práve na porade so šéfom, práve si možno zatvoríte dvere na osobné interview. Druhá strana totiž nemôže vedieť, v akej ste situácii, a môže si vašu komunikáciu vysvetľovať úplne mylne. Ak nemáte priestor na rozhovor, slušne sa ospravedlňte a navrhnite iné termíny rozhovoru. Je veľmi dôležité, aby ste sa pri danom rozhovore cítili komfortne a mali možnosť hovoriť otvorene. Komunikujte zreteľne, nezabudnite na úsmev, nekomunikujte stroho. Taktiež slušnosť a diplomacia je veľmi na mieste. A to aj v prípade, že ste 55-ročný riaditeľ a zavolá vám 20-ročná asistentka. Pamätajte, že záver vášho rozhovoru štýlom „Dovi“ a „Díky“ vám tiež môže úplne zatvoriť dvere.

 

NAJBEŽNEJŠIE OTÁZKY POČAS TELEFONICKÉHO INTERVIEW:
 • Prečo ste reagovali na danú pozíciu? Čím vás zaujala? 
 • Prečo hľadáte novú prácu? Prečo ste odišli z firmy XY? 
 • Prečo práve vy by ste mohli byť vhodným kandidátom? 
 • Povedzte mi niečo o sebe/ stručne mi predstavte vaše skúsenosti? 
 • Čo viete o našej firme? 
 • Aké pozície vás aktuálne zaujímajú, na akej ďalšej roli sa vidíte?  Na aké iné pozície ste reagovali? 
 • Aká je vaša očakávaná mzda? 
 • Akú máte úroveň cudzieho jazyka? Môžeme sa teraz v danom jazyku porozprávať?  
 • Otázky ku vašim kompetenciám – znalosť uvedeného softvéru, či Excelu, skúsenosť s produktami, či špecifickou klientelou a podobne.  
ČO NASLEDUJE?

Ďalším krokom môže byť pozvanie na osobné/online interview (aj priamo v telefonáte). Recruiter však možno potrebuje zavolať viacerým kandidátom a až následne sa rozhodnúť, koho pozve.  Na základe prescreenu vám, žiaľ, môže prísť aj zamietavé stanovisko.  Ak v  telefonáte recruiter nepomenuje ďalšie kroky, je úplne v poriadku, ak sa na to opýtate. Môžete tiež prejaviť, že ste k dispozícii pre akékoľvek doplňujúce otázky. 

Ak ste boli vybratý na osobné interview (prípadne videointerview), väčšinou by vám mala prísť emailová pozvánka. Nezabudnite poďakovať za pozvanie a vyjadriť tak svoju motiváciu a potešenie, že sa budete môcť zúčastniť interview. 

Na záver vám odporúčame článok Ako sa najrýchlejšie odpísať ako kandidát – nájdete tu praktické tipy, aj ku telefonickému interview.  Želáme vám veľa šťastia vo výberovom procese.  


Budeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Nepríjemné otázky na pohovore

Nepríjemné otázky na pohovore

NEPRÍJEMNÉ OTÁZKY NA POHOVORE – AKO SA VYHNÚŤ ODPOVEDIAM NA NIEKTORÉ TIPY OTÁZOK?

Aké sú vaše silné stránky? Aké sú vaše slabé stránky? Kde sa vidíte o 5 -10 rokov? Každý z nás už určite zažil jednu z týchto otázok, prípadne veľmi podobné, nepríjemné, niekedy až trápne otázky, na ktoré mal počas pohovoru odpovedať. Viete na nepríjemné otázky odpovedať diplomaticky?

 

AKO ODPOVEDAŤ?

Ak by ste sa nad týmito otázkami zamýšľali, možno by ste aj vy siahli po vyhľadávači Google a hľadali by ste odpoveď, ktorá sa vám zapáči. Netvrdíme, že si tam nenájdete odpoveď, ktorá by bola použiteľná, avšak odporúčame poradiť sa s niekým, kto sa v tejto oblasti vyzná. Aj keď sú tieto nepríjemné otázky mnohokrát už otravné a na pohovore na nich doslova čakáte, odhoďte svoje predsudky a premeňte ich na príležitosti, ako sa odprezentovať, čo najlepšie.

Personalisti/HR konzultanti vám vedia sprostredkovať odpoveď aj na základe vlastnej skúsenosti z pohľadu druhej strany. Podľa všetkého vedia, kam tým dotyčný, kladúci nepríjemné otázky, smeruje a možno od vás čaká úplne inú odpoveď, ako si myslíte. Nie je na škodu si nechať poradiť a nikdy si nemyslite, že viete úplne všetko. To nevie nik 😊

AKÉ SÚ VAŠE SILNÉ STRÁNKY?

Táto otázka je jedna z najbežnejších. Zamestnávatelia sa ju pýtajú buď priamo, alebo nepriamo, cez otvorené otázky, vedúce k vašej praxi. Viete konkrétne a správne zodpovedať na túto pekelnú otázku? Ak nie, nevadí. Základom je, uvedomiť si, čo je vašou pridanou hodnotou, prečo vás nadriadený stále chváli, či prečo ste pre ostatných kolegov inšpiráciou.

Nezabúdajte na to, že všetkého priveľa škodí. Treba sa vedieť vyzdvihnúť, ale nie vychváliť „do neba“. Skromnosť je jednou zo silných stránok, ktorú nemá každý a možno aj preto je tak vzácna. Ďalším dôležitým aspektom, pri rozprávaní o svojich silných stránkach je fakt, o aký typ pozície sa uchádzate. Je samozrejme rozdiel, keď sa hlásite na rolu Projektového manažéra a na rolu sekretárky. Veríme, že pred samotným pohovorom je vám jasné, aká agenda by vás na danej pozícii čakala a tak si viete zhodnotiť, aké faktory budú rozhodovať vo váš prospech. Zatiaľ čo pri Projektovom manažérovi je to organizovanosť, presnosť, agilnosť, či konkrétny know-how, pri sekretárke môžu byť silnými stránkami predovšetkým flexibilita a komunikatívnosť.

Na silné stránky, ako poriadkumilovnosť, pretože mám rád stále čistú domácnosť, si dajte pozor. Uvedomte si, že stále ste na pohovore, ktorý je pracovný. Druhá strana chce väčšinou počuť o inom type vašich predností.

 

AKÉ SÚ VAŠE SLABÉ STRÁNKY?

Dovolíme si povedať, že tento druh otázky je náročnejší ako ten, ktorý sme si už opísali. „Ako mám priznať, v čom nie som dobrý/á? Veď potom sa im nebudem páčiť“… Áno, ťažká otázka, ale aj na tú existuje vhodná odpoveď. Priznanie si nedostatkov môže byť aj cestou k úprimnosti a tým k otvoreniu mnohých pracovných príležitostí. Tak, ako sme si to opisovali pri predošlej otázke, v prvom rade si uvedomte, na akú pozíciu sa hlásite a následne zvoľte nedostatky, ktoré nie sú kľúčové pre výber vhodného kandidáta. Predpokladáme, samozrejme, že ste boli pozvaní, pretože máte skúsenosti, ktoré k danej pozícii prináležia. V istom ohľade môže byť slabá stránka aj prehnaný zmysel pre detail, či „puntičkárstvo“ (keď sa s každou úlohou zamestnáte nadmerný čas), alebo extrémna ohľaduplnosť. Ak sa napr. ľahko dostanete do stresu, ktorý je na vás vidieť, môžete to obhájiť tým, že svoju prácu beriete naozaj zodpovedne a záleží vám na výsledku každej úlohy.

Takže ako odpovedať na nepríjemné otázky? Kľúčom k odpovedi na nepríjemnú otázku je otočiť ju vo svoj prospech.

KDE SA VIDÍTE O 5 ROKOV?

Táto otázka je jednoznačný „TOP“.😊 Asi všetci by sme na túto otázku radšej neodpovedali, ale predsa, ako na to? Opäť platí, že je potrebné odpovedať komplexne a diplomaticky. Určite neodporúčame jednoslovné odpovede typu ako: „Riaditeľ vašej pobočky“, „Váš nadriadený“ alebo že si sám seba predstavujete na ostrove bez otravných kolegov a pracovných povinností 😊 Vhodnými odpoveďami na tieto otázky môžu byť napríklad: „Možno sa nevidím na konkrétnej pozícii, ale som si istý, že po vynaloženom úsilí a vďaka  neustálemu vzdelávaniu, si budem môcť trúfnuť na náročnejšie a zodpovednejšie role“. POZOR! Vhodnou odpoveďou na túto otázku nemusí byť práve to, že o 5 rokov budete o tri pozície vyššie, ako teraz. Ak sa hlásite na pozíciu, kde by ste mali byť dlhodobým článkom a vaša pridaná hodnota je práve v danej špecializácii, svoju odpoveď je potrebné formulovať inak.

 

Viete si už predstaviť, ako odpovedať na tieto nepríjemné otázky?  Veríme, že sme vás inšpirovali a naviedli na správnu cestu, ako odprezentovať seba a svoje skúsenosti, čo najlepšie. Aby ste však boli úspešnými kandidátmi, odporúčame prečítať si aj články „Aké otázky sa mám opýtať na pohovore“, alebo „Ako sa najrýchlejšie odpísať ako kandidát“. Vyvarujte sa zbytočných chýb a zahviezdite 


Budeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Chyby v životopise

Chyby v životopise – ako sa zaručene nezamestnať

CHYBY V ŽIVOTOPISE – AKÉ CHYBY ROBÍME PRI PÍSANÍ CV, KTORÉ NÁM NEPOMÁHAJÚ VO VÝBEROVOM PROCESE?

Iste sa všetci zhodneme, že stále platí, že kvalitný životopis je bránou ku získaniu vytúženej pracovnej pozície. Mnohí kandidáti však v životopise opakujú tie isté chyby. Na druhej strane, dobre spracované CV zaručene zaujme, urýchli čítanie personalistovi, a optimálne tiež získate možnosť hovoriť telefonicky s HR (o dôležitosti tohto rozhovoru sa dozviete v niektorom z ďalších článkov) – samozrejme za predpokladu, že máte taktiež relevantné skúsenosti ku inzerovanej pozícii. Cieľom vášho CV je dosiahnuť vytúžený telefonát a následne pozvanie na pohovor, no nie?   Vaše CV je teda vstupenkou na pohovor. 

 

Vybrali sme pre vás zopár chýb, ktoré sa najčastejšie opakujú v životopisoch: 

1. NEPREHĽADNOSŤ

Neprehľadné CV je Vašou vstupenkou do skartovačky. Ideálnejšie je, ak si CV dáte skontrolovať 2-3 dobrým známym – vyžiadajte si spätnú väzbu na to, ako sa im CV čítalo, či našli rýchlo Vaše skúsenosti, vzdelanie, či jazyky. Pozor na to, aby ste v CV nemiešali skúsenosti so vzdelaním. Každá kľúčová skúsenosť by mala byť očami rýchlo viditeľná, bez toho, aby personalista použil CTRL+F😊 Popremýšľajte, ktoré kľúčové body sú nevyhnutné pre danú pozíciu. Je to znalosť nemčiny, alebo Excelu, prípadne certifikácia PMP, či odborná spôsobilosť podľa §22? Táto informácia musí byť rýchlo dohľadateľná, prípadne aj zvýraznená v CV.

2.  ZLE ZVOLENÝ FORMÁT, GRAFIKA, ČI PÍSMO 

Používajte moderné, ale „diplomatické” písmo. Celkovo sa odporúča tzv. bezpätkové, dobre čitateľné písmo (v súčasnosti napr. Calibri, Verdana). Nepoužívajte Times New Roman, či Arial Narrow – jednak sú zle čitateľné na monitore, a taktiež už vyšli z módy. A Vy predsa chcete vyvolať dojem moderného človeka a nie naopak 😊. Formát Europass (tzv. európsky formát CV) neodporúčame, jednak kvôli neprehľadnosti, ako aj zastaralému, príliš formálnemu dizajnu. Taktiež obsahuje položky, ktoré CV príliš komplikujú a robia ho ťažko čitateľným. Vyhnite sa však aj príliš modernému, dizajnovému formátu, kde musí personalista dlho hľadať každú z dôležitých položiek (avšak taktiež môže byť CV horšie vyhľadateľné v systéme, ak HR hľadá podľa kľúčových slov).

Zoznam otvorených pozícií.jpg

3. PRÍLIŠ OSOBNÉ INFORMÁCIE

Niekde v roku 1980 sa zvykli písať do CV aj informácie o manželke, deťoch a kde pracujú, a či sú poctivými členmi KSČ 😊. V dnešnej dobe však neuvádzajte: rodné číslo, číslo OP, stav (ženatý/slobodný), počet detí, či nebodaj ich mená. Takisto neuvádzajte pohlavie – to sa niekedy môže uviesť, pokiaľ máte zahraničné meno aj priezvisko, podľa ktorého je náročné určiť pohlavie (personalista vás potom nevie vhodne osloviť v emaile). Taktiež zvážte, ako osobný byť v oblasti hobby, osobných úspechov, detailov prestávok medzi zamestnaniami, či pomenúvaní odchodov zo spoločností.

4. KOĽKO STRÁN (NE)MÁ MAŤ ŽIVOTOPIS?

Môžete sa stretnúť s rôznymi názormi na počet strán životopisu. Niektorí personalisti radia iba 1 stranu CV. Pokiaľ však zachováte prehľadnosť Vášho životopisu, bez problému si spracujte CV na dve strany. Pokiaľ máte seniornejšie skúsenosti (pracovali ste min. v  3-4 firmách, prípadne máte aj rozsiahlejšie vzdelanie, či kurzy), pokojne využite 3 strany. Takisto môžete využiť prílohu – najmä pokiaľ chcete spísať detaily projektov na ktorých ste pracovali (ak ste napr. z oblasti real estate/architektúra, pokojne použite fotografie – dajte však pozor na veľkosť súboru do 15-18 MB).

5.  PRÍLIŠ MÁLO ALEBO PRÍLIŠ VEĽA INFORMÁCIÍ

Príliš málo, ale aj príliš veľa informácií je na škodu. Ku každej pozícii vpíšte náplň práce, minimálne na 3-5 riadkov. Prípadne aj viac – zvážte však, aké informácie sú dôležité, a ktoré nie.  Ďalej neuvádzajte Základnú školu a tiež nie informácie spred roku 2000. Taktiež ak Vám chýbajú roky v životopise (a predovšetkých posledné roky), objasnite ich (ak máte medzery v skúsenostiach, odporúčame Vám článok Čo s medzerami v CV)  Ak používate skratky, buďte si istý, že druhá strana im rozumie. Ak pôsobíte v účtovníctve, nepotrebujete vysvetľovať skratku IFRS, ACCA, či PMP v projektovom manažmente.  Ak však skratka ABC je názvom Vášho oddelenia, či teamu, vysvetlite ho.  Nie je nič horšie ako čítať text „Bol som súčasťou teamu ABC, kde sme pracovali na projekte DEFG, a spolupracovali s tímom BCK“.   

6.  ĎALŠIE CHYBY V ŽIVOTOPISE

Neprofesionálny email alebo email na partnera/partnerku (kleptomanka35@, szaboovci@).  Tiež uvedenie informácie, že nechcete komunikovať s personálnou agentúrou (približne tretinu otvorených pozícií obsadzujú agentúry).  O gramatických chybách nemusíme písať. Klamstvá a zahmlievanie, rozdielne CV a profil na Linkedine. Vhodný format je pdf, nikdy nie .jpg či skeny CV, .ppt alebo .txt.  A na záver si dajte pozor na názov CV. Názvy súboru, ako Otcove_CV či Maťko-životopis, tie Vás veľmi dobre neodprezentujú 😊

 

Ak vás téma zaujala a pripravujete si svoje CV, odporúčame vám aj ďalší článok “Ako zaujať so životopisom”.

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Výpoveď

Podal som výpoveď a čo ďalej…

PODALI STE ALEBO DOSTALI VÝPOVEĎ? AKÉ BY MALI BYŤ ĎALŠIE KROKY?

Ukončenie zamestnania býva náročný proces. Nečakaná výpoveď je považovaná za jeden z najstresujúcejších momentov v živote, a to o to viac, pokiaľ nemáte finančnú rezervu alebo ste jediným živiteľom rodiny. Zmena zamestnania je každopádne životnou udalosťou, ktorá čaká na každého z nás, a to niekoľkokrát počas kariéry. Ako sa pripraviť, aby sme toto obdobie zvládli s prehľadom? Zhrnuli sme pre Vás niekoľko dôležitých bodov:

1. VYPOČUJTE SI DÔVODY VÝPOVEDE    

Ak ste nečakane dostali výpoveď, pozorne počúvajte. Tu samozrejme závisí aj na Vašom vzťahu s nadriadeným, ale mnohokrát môžete z rozhovoru, či z exit interview“ získať cennú spätnú väzbu. Úprimne sa spýtajte na oblasti, kde by ste sa mohli zlepšiť. Vypočuť si negatívnu spätnú väzbu nemusí byť jednoduché, avšak ak sa Vám podarí v danej oblasti zlepšiť, vyhnete sa nepríjemnostiam aj v budúcom zamestnaní. Každé zlepšenie Vás profesionálne posunie a nakopne.

2.  ČÍTAJTE POZORNE

Či sa jedná o skončenie pracovného pomeru dohodou, alebo inou formou, prípadne jednáte ohľadom odstupného, pozorne si zvážte a prečítajte každý dokument, ktorý budete podpisovať. Nebojte sa vyžiadať si čas na zváženie a pozorné prečítanie dokumentu. Ak proces príliš urýchlite, môžete to neskôr ľutovať. Každopádne výpoveď musí byť písomná, a jeden podpísaný originál prináleží Vám.

3.  NESPÁĽTE SI MOSTY

Či odchádzate z vlastnej vôle alebo nedobrovoľne, nespáľte si mosty tým, že by ste sa „vyventilovali“ na šéfovi, či kolegoch. Je možné, že máte nahromadené emócie po náročnom období, avšak ukončenie zamestnania v zlom duchu sa nemusí vyplatiť. Za pár mesiacov budete možno potrebovať referenciu z bývalého zamestnania. Slovensko je malé a je pravdepodobné, že sa v rámci Vášho segmentu môžete pravidelne stretávať s Vašimi bývalými kolegami. Dokonca môžete opäť spolu pracovať, alebo sa stanú kľúčovými pracovníkmi u Vášho dodávateľa, či klienta.

4.  PODAJTE VÝKON AŽ DO KONCA

Z podobných dôvodov, ako v predošlom odstavci, sa oplatí podať výkon až do konca. Bolo by jednoduché podať výpoveď a „vyložiť si nohy“. Po rokoch, ak sa obzriete, budete mať dobrý pocit sám/sama zo seba, že ste zamakali až do konca, a nemusíte sa za svoju prácu hanbiť. Takisto sa Vám môže stať, že bez toho, aby ste o tom vedeli, môže si niekto pýtať referenciu na Vašu prácu u Vašich kolegov. Určite nechcete, aby si na Vás kolegovia spomínali, ako na toho, ktorý si vyložil nohy, kým oni nestíhali.

5.  ZAEVIDUJTE SA NA ÚRADE PRÁCE

Pokiaľ neprechádzate z jednej práce do druhej, do 7 dní sa zaevidujte na Úrade práce. Je to dôležité tiež z toho dôvodu, že bude za Vás platené zdravotné poistenie. Pokiaľ by ste sa neprihlásili, zaevidujte sa vo svojej zdravotnej poisťovni, ako samoplatiteľ.

6.  ROZHOĎTE SIETE A DAJTE O SEBE VEDIEŤ

Keď podáte výpoveď, následne dajte vedieť svojim známym, že budete hľadať prácu. Kontaktujte svojich profesijných známych -dobrých klientov, známych manažérov vo firmách, známych na personálnych oddeleniach, a dôveryhodných personálnych konzultantov v agentúrach. Ak to dovoľuje proces, či smernica vo Vašej aktuálnej firme, pošlite rozlúčkový email všetkým svojim klientom, či partnerom. Zanecháte dobrý dojem, korektne ukončíte Vaše partnerstvo, a zároveň budú o Vás vedieť, že meníte prácu.

7.  AKTUALIZUJTE SI PROFIL NA LINKEDIN

Linkedin už aj na Slovensku funguje ako profesijná sieť, prostredníctvom ktorej môžete dať o sebe vedieť. Vytvorte a aktualizujte si svoj profil (v angličtine). Pridajte si do svojej siete svojich známych, ale nebojte sa osloviť so žiadosťou o connection aj zamestnancov Vašich vysnívaných firiem.

8.  ZAREGISTRUJTE SA NA PROFESIA.SK

Na Slovensku je stále najväčším pracovným portálom profesia.sk. Zaevidujte si svoje CV do databázy (odpoveď prečo sa to oplatí nájdete v článku: Moje CV na profesii) a takisto si aktualizujte životopis, pre prípad, že by pracovná ponuka prišla rýchlejšie, ako očakávate.

9.  PREPOČÍTAJTE SI SVOJE FINANCIE

Tento bod je veľmi praktický. Potrebujete vedieť, ako ste na tom s financiami, a dokedy Vám Vaša finančná rezerva vystačí, keď budete bez zamestnania, resp. na Úrade práce. Počítajte s tým, že vysnívané zamestnanie si môžete hľadať aj niekoľko mesiacov. Rátajte však aj s plánom B, teda so situáciou, že by ste si nenašli vysnívanú prácu v predpokladanom časovom horizonte. Vystačia Vám financie? Aké pozície budete hľadať, ak nenájdete dream job?  Tiež si prepočítajte svoje mesačné náklady, a zvážte si akú mzdu potrebujete získať, aby ste boli „v pluse“.

10.  PRIPRAVTE SA NA POHOVORY

Po výpovedi sa už môžete začať pripravovať na pohovory. Na prípravu môžete využiť aj službu kariérneho poradenstva. Začnite praktizovať cudzie jazyky, alebo sa prihláste do rýchlokurzu.

 

Veríme, že Vám naše rady vylepšia náladu v náročnej situácii výpovede a zmeny zamestnania, a pomôžu Vám zorientovať sa.  Zopár rád z pohľadu Zákonníka práce nájdete aj v článku na profesia.sk:  https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/vypoved/dostal-som-vypoved/ 

 

Súvisiace články v našom blogu, ktoré Vám odporúčame: 

    Ako zaujať so životopisom…zopár rád z pohľadu recruitera 

   Je ovládanie jazykov bránou do sveta pracovných príležitostí? 

   Čo robiť, keď dávate výpoveď a šéf Vás chce prehovoriť, aby ste ostali?

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON