Aké otázky sa opýtať na pohovore

„Zaujíma Vás ešte niečo?“ alebo Aké otázky sa mám opýtať na pohovore?

AKÉ OTÁZKY SA MÁM OPÝTAŤ NA POHOVORE? TÚTO OTÁZKU BY SI MAL POLOŽIŤ KAŽDÝ KANDIDÁT, V RÁMCI PRÍPRAVY NA AKÝKOĽVEK POHOVOR.

 

Samozrejme, príprava sady vhodných otázok nie je jedinou časťou prípravy na pohovor. Štandardne si musíme naštudovať čo najviac detailov ku pozícii, ku spoločnosti, preštudovať si webstránku firmy, mediálne výstupy, či prezrieť si na LinkedIne profily osôb, s ktorými pohovor prebehne. O tom však niekedy nabudúce. Dnes sa povenujeme záveru pohovoru. Tu prichádzajú štandardné otázky personalistu, či manažéra „Zaujíma Vás ešte niečo?“, „Máte na mňa nejaké otázky?“. Aké otázky sa opýtať?

 

JE VÔBEC NEVYHNUTNÉ SA NA TIETO OTÁZKY PRIPRAVIŤ?

Niekto môže mať dojem, že dokáže natoľko improvizovať, že sa nepotrebuje pripraviť. Samozrejme nikomu nebudeme uberať jeho sebavedomie, ale myslíme si, že väčšina ľudí prípravu potrebuje, a tej menšine príprava neuškodí. Absolútne bez prípravy, teda bez informácií o firme, či o pozícii, na interview nechoďte. Ak sa Vás personalista spýta „Máte nejaké otázky k pozícii“ a Vy si neviete spomenúť na popis pozície (veď ste predsa reagovali na 20 podobných), pravdepodobne ste pohovor prehrali. Takisto môže zaznieť otázka „Povedzte nám, čo viete o našej firme“. Pokiaľ neviete odpovede na otázky, ktoré ste si mohli naštudovať na úvodnej stránke webstránky spoločnosti, pozíciu nezískate.

 

AKÉ SÚ VHODNÉ OTÁZKY?

Hľadaním na internete určite nájdete množstvo tipov a vždy závisí od konkrétnej pozície a situácie. Každopádne je dôležité byť prirodzený. Aké otázky sa opýtať na pohovore na pozíciu, ktorú chcem získať? Veľmi vhodné môžu byť niektoré z nasledovných otázok:

 1. Aké sú Vaše očakávania od tejto role v najbližších mesiacoch? Na akých projektoch by mal tím pracovať?
 2. Aké sú plány Vašej spoločnosti v najbližšom období, a ako by som ja, ako zamestnanec mohol k ich naplneniu prispieť?
 3. Aj na základe inzercie, aj nášho rozhovoru, ma táto pozícia veľmi zaujala. Jednej veci som z inzerátu nerozumel… (tu sa môžete spýtať čokoľvek, čo je pre Vás dôležité v konkrétnej fáze vedieť. Avšak pozor nemalo by sa jednať o oblasť, ktorú by ste mali v rámci Vašich kompetencií ovládať, alebo informácie, ktoré sú dohľadateľné online pred interview (absolvent informačných technológií sa nemôže pýtať na programovacie jazyky, či finančný manažér na skratku P&L 😊)
 4. Zvyknete poskytovať nejaké tréningy na rozvoj zručností, kompetencií, či rozvoj tímov?
 5. Poviete mi niečo o teame, v ktorom by som pracoval?
 6. Ako je nastavený úvodný tréning a zaškolenie?
 7. Aké kvality (zručnosti, skúsenosti) by, podľa Vás, mal mať zamestnanec na tejto pozícii?
 8. Aký je očakávaný ďalší výberový proces na túto pozíciu?
 9. Aká je Vaša predstava o ideálnom nástupe?

Referencie ALEX PETERSON

AKÉ OTÁZKY NIE JE VHODNÉ POLOŽIŤ?
 1. Otázka na plat. Túto tému vo všeobecnosti má otvoriť personalista a manažér. Neoporúčame sa naň pýtať hneď z úvodu.
 2. Otázka na benefity. Podobne ako pri mzde, táto otázka by nemala patriť medzi prvé. Akonáhle však personalista otvorí tému mzdy a spýta sa Vás na očakávanú mzdu, môžete sa najprv spýtať na benefity (keďže od nich môže závisieť Vaša očakávaná mzda. Avšak za predpokladu, že neboli detailne rozpísané v inzeráte alebo na webstránke).
 3. Otázky vyjadrujúce, že ste nepripravený/á na pohovor. „Kedy bola vlastne založená Vaša firma“, „Kto je konateľ spoločnosti“, „Čo vlastne budem robiť na tejto pozícií“.
 4. Otázky na personalistu – napr. „Ako dlho tu pracujete?“ Odpoveď na otázku môžete zistiť pred pohovorom na LinkedIne, ale najmä sa sám/sama seba spýtajte, čo otázkou sledujete, a či je odpoveď pre Vás dôležitá. V určitých situáciách môžu byť niektoré otázky na personalistu vhodné (napr. „Môžem mierne osobnejšiu otázku? Všimol som si, že pracujete pre spoločnosť už 10 rokov. To je obdivuhodné. Čo Vám tak vyhovuje v rámci firmy, či pozície?“, alebo „Čo máte najradšej na spoločnosti XY“? Tento typ otázok „na telo“ však vyžaduje veľkú dávku empatie a emocionálnej inteligencie.
 5. Kedy budem môcť byť povýšený? Touto otázkou vyjadríte, že nemáte záujem o konkrétnu pozíciu.
 6. Žiadna otázka – nepoložením žiadnej otázky dávate najavo, že nie ste pripravený, nemáte záujem, alebo ste v strese. Ak ste si s personalistom naozaj prešli pozíciu do posledného detailu, zhrňte to aspoň do vety “Ďakujem veľmi pekne, poskytli ste mi naozaj všetky detaily pozície, na ktoré som sa chcel opýtať. Aká je Vaša predstava o ďalšom procese?”.
TRI DOBRÉ TIPY:

NEZAPISUJTE SI VŠETKO. Odpovede na Vaše otázky si skúste zapamätať, pochopiť, pozerať sa do očí. Pamätajte neustále na to, že aj počas odpovede na Vaše otázky, ste posudzovaný. Ak si zapisujete každé slovo personalistu, budete pôsobiť ako človek s krátkou pamäťou.. a prinajhoršom aj trochu neobvykle (na interview sme mali kandidáta, ktorý takto popísal 2,5 strany… a dobrý dojem to neurobilo ☹).
PRIVEĽA OTÁZOK. Ak máte veľa otázok ku pozícii, či firme, skúste si ich rozložiť na zvyšné kolá pohovorov. Nepôsobí to dobre, ak na prvom pohovore spustíte 25 otázok a manažér, či personalista už „nevie obsedieť“. Skúste vnímať atmosféru na pohovore a vycítiť, či je ešte vhodné sa ďalej pýtať.

KOĽKO OTÁZOK JE VHODNÝCH

Všeobecne je vhodné položiť približne 3-5 otázok. Samozrejme závisiac od situácie, času, ktorý Vám na závere interview ostal, a aj zložitosti Vašich otázok. Ak máte ďalšie otázky, ale nie ste si istý, či je vhodné ich ešte položiť, skúste to vyjadriť napríklad takto: „Veľmi ma táto pozícia zaujíma, ale nechcem Vás ďalej zdržiavať. Ak by ste súhlasili, veľmi rád sa s Vami detailnejšie porozprávam na prípadnom ďalšom pohovore. Ďakujem.“  Vyjadríte tak motiváciu, asertivitu, ako aj prirodzenú empatiu.

 

 

Veríme, že na to, aby ste boli na pracovných pohovoroch úspešný, Vám pomôžu aj ďalšie naše články ako: Ako zaujať so životopisom, alebo Je ovládanie cudzích jazykov bránou do sveta pracovných príležitostí?

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Čítajte aj naďalej náš blog.

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Pexels.com

 

 

 

 

 

Overenie referencii

Overenie referencií – dôležitá súčasť výberového procesu

JE OVERENIE REFERENCIÍ NA KANDIDÁTA VÔBEC POTREBNÉ? AKO ICH VÔBEC ZÍSKAŤ?

 

Pre tých, ktorí možno nevedia, pracovná referencia , predstavuje posudok niekoho iného, najčastejšie priameho nadriadeného o tom, ako výkonným a úspešným zamestnancom ste boli. Najčastejšie sa pýtajú na Vaše pracovné nasadenie, pracovnú morálku, chuť dosahovať výsledky, či ste tímový hráč a v neposlednom rade, či Vaše pôsobenie ako také hodnotenia naozaj pozitívne.
Referencie a ich overovanie prichádzajú na rad najčastejšie až v úplnom závere. Aj keď sa tejto činnosti venujeme až na koniec, stále môžeme zistiť, že uchádzač pre nás nie je vhodný. A to je po tom, ako úspešne absolvoval všetky naše testy, či otázky. Referencie v sebe nesú veľmi dôležitú informáciu, ktorú je niekedy nemožné odhaliť v prvých rozhovoroch s uchádzačom.

 

MÁM SI VYŽIADAŤ REFERENCIE UŽ KEĎ ODCHÁDZAM ZO ZAMESTNANIA?

Aj ja sám, ako kandidát, by som mal myslieť na referencie, ktoré budem s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať u svojho budúceho zamestnávateľa. Čo mám pre to urobiť? Niektorí si referencie vyžiadajú už pri ukončení pracovného pomeru. Je to hlavne vtedy, ak majú s vtedajšími nadriadenými naozaj dobré vzťahy. Už takto získané referencie môžu v budúcnosti pomôcť. Nespoliehajte sa však len na ne. Potencionálny zamestnávateľ si určite preverí aj tie kontakty, o ktorým možno Vy ani neviete.

 

AGENTÚRA/POTENCIÁLNY ZAMESTNÁVATEĽ: PÝTAŤ SI KONTAKT OD UCHÁDZAČA ALEBO OVEROVAŤ REFERENCIE PO VLASTNEJ LÍNII?

V mnohých prípadoch dostávame, ako personálna agentúra, kontakty od aktuálnych uchádzačov. Áno, ušetrí nám to čas, ktorý by sme inak museli investovať do samotného pátrania po kontaktoch, ale môžeme sa na pravdivosť informácii spoľahnúť? Myslím, že áno. Ak by bývalí zamestnávatelia vyslovene neboli spokojní, vhodnými otázkami a overovaním dokážeme zistiť prípadné slabšie stránky, či nedostatky kandidáta. Zároveň však, ak máme referencie len od tohto jediného kontaktu, nie je to postačujúce pre 100%-nú spokojnosť. Odporúčame vyžiadať si viac zdrojov od kandidáta, alebo si nájsť aspoň jeden ďalší zdroj po vlastnej línii, kedy kandidát vlastne netuší, že sa na názor budeme pýtať aj niekde inde. V súlade s GDPR si však pred overením danej referencie vyžiadajte súhlas kandidáta.  Celkovo sa odporúča realizovať overenie referencií minimálne u dvoch zdrojov.

 

ČO VLASTNE MÔŽEME ZISTIŤ, KEĎ REFERENCIE OVERUJEME?

Zo životopisov je do veľkej miery jasné, čo daný kandidát robil. Detailne má rozpísanú celú svoju agendu. Čo máme ale hľadať pod povrchom? Ideálnym príkladom, kde si môžeme vysvetliť, ako sa správne pýtať, je pozícia obchodníka, účtovníka, či manažéra.

Pri obchodníkovi sa pýtame na nasadenie, drive, doťahovanie výsledkov, či trpezlivosť pri získavaní zákazníka, ako sa postaví k dlhodobému neúspechu, ako sa vie znova naštartovať, či aká je jeho seba-motivácia… V neposlednom rade tiež schopnosť spolupráce v teame, rešpektovanie nadriadeného, či zvládanie pravidelného a včasného reportingu.

Účtovník je vo svojej podstate extrémne zodpovedná profesia, kde aj malé pošmyknutie môže stáť spoločnosť nemalé peniaze. Odporúčame pýtať sa na dôslednosť, trpezlivosť, odolnosť voči stresu, všeobecný prehľad, riešenie krízových situácii, rozvahu. Taktiež ochota sa neustále učiť, sledovať zmeny zákonov, a to z vlastnej iniciatívy. Pri profesiách tohto typu často odhalíte, že po účtovníkovi museli seniorní kolegovia upravovať výkazy, či dokonca, že si vlastnou vynaliezavosťou dokázali vyberať peniaze z pokladnice do vlastnej peňaženky. To si teda zaručene v CV neprečítate 😊

U manažéra overujeme schopnosť pracovať pod tlakom a viesť ľudí, opýtame sa na úspechy jeho tímu, ako dokázal dotyčný vyriešiť spory v tíme, či ako obľúbený bol v svojom okruhu ľudí. Dokázal motivovať, niekedy pritlačiť, avšak stále ľudsky? Je to líder, alebo je hasič nespokojnosti? Dá prednosť rastu firmy a výsledkom, alebo super atmosfére v tíme, kde ho všetci milujú? Dokonca vie tieto veci aj skĺbiť? Tu samozrejme závisí od nastavenia Vašej firmy – niekto preferuje, alebo potrebuje people manažéra, ktorý vie najmä pracovať s teamom, či uhasiť aktuálnu fluktuáciu. Iná firma môže hľadať dôraznejšieho manažéra, ktorý dokáže presadiť zmeny, ktoré má manažment naplánované.

 

DÔVERUJ, ALE PREVERUJ …

Ľudia sú veľmi šikovní, avšak sú aj veľmi dobrí herci. Overovanie referencií nám už niekoľkokrát potvrdilo pravidlo: „dôveruj, ale preveruj!“ Overenie referencií však nemusí byť stále jednoduché. Určite sa vyskytne aj situácia, kedy Vám zamestnávatelia nebudú ochotní povedať viac, alebo Vám rovno položia telefón. Prípadne Vám poskytnú negatívnu referenciu, úplne odlišnú od referencie od inej osoby. V tomto prípade je potrebné obrátiť sa na iných, či už vyšších nadriadených, kolegov a pod. Každá informácia je lepšia ako žiadna. Každopádne náš úsudok nestaviame čisto na referencii, keďže aj referencie je potrebné brať ako skladačku do mozaiky, ktorú si o kandidátovi skladáme.

Prajeme Vám veľa trpezlivosti a hlavne len tie pozitívne správy, aby každý výber zamestnanca bol tým správnym rozhodnutím😊

 

Máte aj Vy skúsenosti s overovaním referencií? Či už v roli kandidáta alebo firmy, budeme radi, ak sa o Vaše skúsenosti s nami podelíte – formou komentára na facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Čítajte aj naďalej náš blog a nezabudnite sledovať otvorené pozície.

 

 

Ovladanie cudzich jazykov

Je ovládanie cudzích jazykov bránou do sveta pracovných príležitostí?

JE OVLÁDANIE CUDZÍCH JAZYKOV PRIAMO ÚMERNÉ POČTU PRACOVNÝCH PONÚK, KTORÉ NA ZÁKLADE TÝCHTO ZNALOSTÍ MÔŽEME ZÍSKAŤ?

 

Prichádzame v dôsledku neznalosti iných jazykov, či kultúr o jedinečné pracovné možnosti? Predtým než si zodpovieme na tieto otázky, poďme si rozobrať dôležitosť komunikácie ako takej.
Jazykové a komunikačné schopnosti tvoria základ každého človeka, či už ide o pracovný alebo súkromný život. Z praxe dobre vieme, čo všetko môžeme dokázať len tým, že vieme komunikovať na profesionálnej úrovni. Vieme argumentovať, vysvetľovať, distingvovane a diplomaticky riešiť zložité problémy a vynájsť sa takmer v každej situácii. Predstavte si, že toto všetko dokážete aspoň v troch cudzích jazykoch. No nie je to obrovské plus, ktoré Vám otvára brány k jedinečným pracovným možnostiam?

Už odmalička nás rodičia podnecujú, respektíve nútia, do učenia sa cudzích jazykov. Takmer každý z nás si túto dôležitosť uvedomí až v dospelosti a svoje jazykové zručnosti si dopĺňa drahými kurzami s lektormi alebo native “spíkermi“.

 

JE OVLÁDANIE CUDZÍCH JAZYKOV CESTA AKO SI ZABEZPEČIŤ STABILNEJŠIE MIESTO NA PRACOVNOM TRHU?

Nová štúdia EÚ o vplyve študentského výmenného programu Erasmus potvrdzuje, že sa na trhu práve viac darí absolventom, ktorí majú medzinárodnú skúsenosť a ovládajú aspoň dva cudzie jazyky.  Štúdium, či odborná príprava v zahraničí tvorí obrovskú váhu vo výbere uchádzačov na lukratívne pracovné miesta. Obzvlášť, ak ide o firmu , ktorá má svoj biznis v rozličných oblastiach sveta. Na druhej strane musíme potvrdiť aj fakt, že čoraz viac ľudí sa najviac zaujíma o prácu v korporátnych spoločnostiach, kde vidia väčšie možnosti uplatniť sa, kariérne a platovo rásť. Nehovoriac o balíkoch nadštandardných benefitov.

 

AKÉ SÚ TEDA NAJŽIADANEJŠIE CUDZIE JAZYKY A PREČO?

Asi nás neprekvapí, že prvenstvo si drží angličtina. Anglický jazyk je najviac rozšírený globálny jazyk, ktorý býva aj najčastejšou požiadavkou u zamestnávateľov. Jeho značný podiel nie je ohrozený ani ďalšími žiadanými jazykmi, ktorými je nemecký jazyk a ruský jazyk. Najžiadanejšiu päticu cudzích jazykov uzatvára francúzsky a španielsky jazyk. Do popredia sa čoraz intenzívnejšie dostáva aj Dutch – holandský jazyk. Ovládanie cudzích jazykov a ich konkrétna kombinácia prirodzene závisí od trhového segmentu. Prostredníctvom tejto štúdie: op.europa.eu-study, si môžeme vytvoriť bližší prehľad o využívaní cudzích jazykoch v jednotlivých sektoroch.

 

LEVEL OVLÁDANIA CUDZÍCH JAZYKOV? 

Najčastejšou formou označovania ovládania cudzieho jazyka je:
A1 – úplný začiatočník
A2 – začiatočník
B1 – mierne pokročilý
B2 – pokročilý
C1 – vyššie pokročilý/expert
C2 – native ( „materinský jazyk“)

Zamestnávatelia vo svojich pracovných ponukách vyžadujú prevažne úroveň B2-C1, čo hovorí o schopnosti vyjadriť sa aktívne slovom aj písmom. Na tejto úrovni je možné komunikovať so zahraničím bez väčších problémov. Ak si nie ste istý, akú úroveň jazyka aktuálne máte a prípadne neviete, čo napísať do svojho životopisu, či ako svoje schopnosti objektívne zhodnotiť, môžu Vám pomôcť portály, ktoré nám prostredníctvom krátkeho testu dokážu vyhodnotiť úroveň ovládania daného cudzieho jazyka.

 

OTESTOVAŤ SA MÔŽETE NAPRÍKLAD TU:

Na záver nám už neostáva nič, len potvrdiť, že ovládanie cudzích jazykov patrí v súčasnom období medzi najčastejšie podmienky prijatia kandidáta do pracovného pomeru. Nenadarmo sa hovorí:
„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“. 😊
Nemôžeme robiť biznis bez toho, aby sme poznali jazyky nášho klienta, či zákazníka.

 

Veríme, že na to, aby ste boli na pracovných pohovoroch úspešný, Vám pomôžu aj ďalšie naše články ako: ONLINE pohovor-Nový štandard, Ako zaujať so životopisom.

Ak máte nejaké konkrétne skúsenosti s tým, ako Vám cudzieho jazyky pomohli v nájdení pracovného miesta, budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Čítajte aj naďalej náš blog a nezabudnite sledovať otvorené pozície.

 

Zdroj:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e68f7e0-dd4a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1

 

Striedanie zamestnani

Časté striedanie zamestnania – čo s tým?

ČASTÉ STRIEDANIE ZAMESTNANIA JE UŽ POMERNE BEŽNOU SÚČASŤOU CV.  AKO SA POZERAŤ NA ČLOVEKA, KTORÝ ČASTO STRIEDAL ZAMESTNANIA?   A AKO SA PRESADIŤ,  AK SOM TÝM KANDIDÁTOM PRÁVE JA?

 

Pri príprave životopisu ste sa určite pozastavili nad tým, že často vypĺňate dátumy od-do, a to u rôznych zamestnávateľov. Prípadne, ak pracujete na HR, poznáte ten pohľad na CV kandidáta, ktorý behom pár rokov vystriedal množstvo zamestnaní. Čo s tým?
V prípade častého striedania zamestnania sa nevyhneme otázke: „Prečo ste odišli z tohto zamestnania? Odídete takto skoro aj od nás? Prečo Vás máme zobrať do našej firmy a veriť, že ostanete dlhšie obdobie?“

 

BUDE SA KANDIDÁT SPRÁVAŤ PODOBNE?

Ak mám pred sebou CV kandidáta, kde prevláda časté striedanie zamestnania, vytvára to obavu, že sa to bude opakovať aj tentokrát. Minulosť môže evokovať rovnaké správanie v budúcnosti. Avšak nemusí to tak byť vždy. Každý odchod zo zamestnania môže mať aj legitímne dôvody, ktoré je dôležité preveriť. V niektorých prípadoch je kandidát po častých odchodoch práve nastavený usadiť sa a zotrvať v zamestnaní čo najdlhšie. A takých do firmy hľadáte 😊

Do úvahy samozrejme berieme aj vek kandidáta, typ pozície, či segment trhu (napr. v IT kandidáti môžu pracovať na projektoch, vo výrobe ako Interim manažéri, či vo pharma sa farmaceutické firmy mohli fúzovať a pod.).  Dôležité je vytvoriť na pohovore atmosféru dôvery, aby ste sa od kandidáta dozvedeli pravdu o aktuálnej situácii a doterajších odchodoch z práce – zopár rád k téme nájdete aj v článku Ako odhaliť, že Vám kandidát klame.

 

RADY PRE KANDIDÁTOV:
AK U VÁS PREVLÁDA ČASTÉ STRIEDANIE ZAMESTNANIA, PREMYSLITE SI VAŠE ODPOVEDE.

Premyslite si Vaše dôvody, prečo ste odchádzali z každej spoločnosti, či pozície. Niekedy sa môže jednať o objektívne dôvody, ak bolo miesto zrušené, napr. z dôvodu Corona krízy, či z hľadiska šetrenia alebo reštrukturalizácie firmy. Alebo sa pobočka firmy na Slovensku zrušila, či oddelenie presunulo do inej krajiny. Inokedy môže byť Váš dôvod subjektívny – nevyhovovala Vám lokalita, segment firmy, spoločnosť nesplnila sľúbené podmienky, či ste si nesadli so šéfom. Každý odchod z firmy si prejdite ešte doma, aby ste sa na pohovore nezamotali, a zároveň nepopisovali Váš odchod príliš dlho, alebo pochybne.

ČO AK SA MOJE DÔVODY OPAKUJÚ?

Môže sa stať, že sa Vaše dôvody opakujú. Ak ste si napríklad viackrát nesadli s rôznymi nadriadenými, bude vhodné, ak sa poradíte so skúseným personálnym konzultantom a prediskutujete Vaše dôvody. Možno sa naozaj jednalo o súhru náhod, kedy ste netrafili vhodnú osobnosť nadriadeného. Prípadne naozaj od daných šéfov odchádzalo počas krátkeho obdobia viac členov tímu. Možno si však uvedomíte, že neustále odchádzate od šéfov. V takých prípadoch zvážte možnosť vlastného podnikania (kde si budete šéfovať sami), alebo možnosť koučingu, či kariérneho poradenstva.  Táto možnosť platí aj v prípade iných, opakujúcich sa, dôvodov.

ČO SO ŽIVOTOPISOM PRI ČASTÝCH ODCHODOCH?

V prípade objektívnych dôvodov, môžete uvádzať do CV aj dôvod odchodu (umiestňuje sa väčšinou pod náplň práce v konkrétnom zamestnaní).  Vaša kariérna časť v CV môže mať teda následnosť:   Dátum – Zamestnávateľ – Pozícia – Náplň práce – Dôvod odchodu.

ZOPÁR RÁD NA POHOVOR…
 • Zdôraznite, čo ste sa naučili v posledných zamestnaniach
 • Zdôraznite, že máte záujem sa usadiť a hľadáte stabilné zamestnanie (predpokladáme, že je to pravda)😊.
 • Sám/sama pre seba si premyslite, prečo práve pozícia, o ktorú sa zaujímate, by mal byť tá pravá, kde sa ohrejete dlhodobo (ak je to možné, môžete byť aj otvorený- napr. v lokalite ste kúpili byt, alebo plánujete čerpať o pár rokov hypotéku a potrebujete stabilné zamestnanie, alebo máte výborné referencie na danú firmu od známych, ktorí vo firme pracujú…)
 • Zosumarizujte Vaše úspechy na pozíciách, a čo ste jednotlivým zamestnávateľom priniesli (zlepšenie procesov, zvýšenie zisku, pripravte si konkrétne čísla, optimálne dohľadateľné, či overiteľné)
 • Neskĺznite do negativity – pokiaľ ste museli odísť z dôvodov, ako neserióznosť firmy, či pochybné praktiky Vášho šéfa, alebo zlá kultúra vo firmy, popíšte situáciu stručne, jasne a diplomaticky.
POSLEDNÁ RADA PRE KANDIDÁTOV NA ZÁVER.

Striedanie zamestnania nepôsobí dobre. Ak ste skutočne vystriedali 10 zamestnaní za posledných 7 rokov, je obava budúceho zamestnávateľa, žiaľ, oprávnená. Ďalšie zamestnanie si preto vyberajte veľmi dôkladne, aby ste tam mohli zotrvať viac rokov a optimálne budovať kariéru u jedného zamestnávateľa. Ak ste mladý človek, striedanie zamestnaní Vám prinesie sumár zaujímavých skúseností z rôznych pozícií, či segmentov; vo vhodnom čase však potrebujete zakotviť. Inak Vaše CV začne v budúcnosti vyvolávať otázniky.

Želáme Vám veľa úspechov v ďalšej kariére😊

 

Máte skúsenosti s častým striedaním zamestnaní, z Vášho života, či z pohľadu HR?  Napíšte nám Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Čítajte aj naďalej náš blog a nezabudnite sledovať otvorené pozície.

 

 

Ako odhalit ked kandidat klame

Ako odhaliť, že Vám kandidát klame?

AKO ODHALIŤ, ŽE VÁM KANDIDÁT KLAME, ČI ZAHMLIEVA PRAVDU?  AKO HO NASMEROVAŤ NA TÚ SPRÁVNU CESTU?

Výberové procesy a predovšetkým pohovory predstavujú pre kandidátov istú skúšku. Vytvárajú stres a neistotu. Zisťujú personalisti, či kandidát klame? Kandidáti sú častokrát rozhodení a ich odpovede nekorešpondujú s ich životopisom. Ako však kandidáta nasmerovať tak, aby Vám úprimne povedal všetky detaily jeho doterajšej kariéry?

 

DÔVERA MEDZI PERSONALISTOM A KANDIDÁTOM TVORÍ ZÁKLAD

Cieľom HR je sprevádzať kandidáta výberovým procesom tak, aby sa z neho napokon stal úspešný kandidát, ktorý nastúpi na to správne pracovné miesto. Konzultant personálnej agentúry je Vašim poradcom, motivátorom a človekom, ktorý sa z Vás snaží dostať to najlepšie. Prečo mu teda klamať? Personalista z firmy je takisto partnerom kandidáta – snaží sa Vás napasovať na tú správnu pozíciu, objasní detaily pozície. Neoplatí sa teda klamať a „omylom“ získať pozíciu, ktorá Vám vôbec nesadne.

KLAMSTVÁ SÚ, ŽIAĽ, POČAS POHOVORU STÁLE AKTUÁLNE

Najčastejšou formou je skôr „zatajovanie“. Kandidát odpovedá neúplne. Jeho odpovede na akékoľvek otázky sú veľmi nekonkrétne, všeobecné a nemajú žiadnu reálnu výpovednú hodnotu. Personalisti preto intenzívne využívajú metódu otvorených otázok, kde je kandidát nútený odpovedať fakticky. To že človek klame, resp. prikrášľuje si realitu však dokážeme rozpoznať aj inak. Človek totiž rozpráva nie len ústami, ale aj celým svojim telom.

TOTO SÚ TIE NAJČASTEJŠIE SIGNÁLY TOHO, ŽE KANDIDÁT VÁM KANDIDÁT KLAME.

1.  Spomínané nekonkrétne odpovede, všeobecné „poučky“
2.  Neprirodzené chytanie sa za hlavu, krk, či náhla zmena polohy tela
3.  Prudká zmena dýchania (zľaknutie sa)
4.  Zamrazenie sa (človek nevie ako má odpovedať, pretože otázka smeruje práve k oblasti, ktorá nechce byť vypovedaná)
5.  Úplné odbočenie od témy resp. zbytočné opisovanie nepodstatných detailov
6.  Fľaky na krku a dekolte
7.  Potenie (otázky smerujú na „boľavé miesto“ a kandidát je vyvedený z miery)

Tieto postrehy však nemôžeme pri každom kandidátovi hneď vyhodnotiť ako signály klamstva. Dôležité však je, aby sme kandidáta naozaj počúvali a dokázali mu, že sme tu pre neho a preto, aby sme mu pomohli naštartovať si lepšiu kariéru. Samozrejme, že keď je kandidát nervózny, potí sa alebo jednoducho stratil niť, neznamená to automaticky, že je klamár.😊

ODPORÚČANIE PRE PERSONALISTOV:

Už v úvode pohovoru si s kandidátmi vytvorte príjemné prostredie, kde sa kandidát bude cítiť dobre. Preveďte ho obsahom stretnutia, aby vedel, aké časti rozhovoru ho čakajú. Nalaďte sa priateľsky a prelomte ľady. Kandidát sa zbaví stresu, bude Vám dôverovať a o to efektívnejšie eliminujete isté nepriaznivé situácie. Akonáhle však zapochybujete o tom, či odpoveď na Vašu otázku je pravdivá, opýtajte sa ešte raz. Informácie preverujte v inom čase rozhovoru. Využívajte ticho. Ticho je veľmi účinným nástrojom na to, aby sa druhá strana dokázala zamyslieť. Nechajte mu priestor. Ak ani to nepomáha, rozhovor prerušte. Ubezpečte ho, že to, aby ste vedeli o detailoch jeho pôsobenia v zamestnaniach, je naozaj veľmi dôležité. Podčiarknite vzájomnú dôveru.

ODPORÚČANIA PRE KANDIDÁTOV:

Klamstvá a zatajovanie Vám vo výberových procesoch nepomôžu. Nezabudnite, že pravda sa raz určite ukáže a dôsledky môžu byť ešte horšie ako to, že by ste si mali priznať prípadné pochybenie. Aj keď sa Vám v minulosti v práci niečo nepodarilo, či projekt sa neskončil ako mal, neznamená to, že ste nedostatočným kandidátom. Práve prijatie spätnej väzby, uvedomenie si istých nedostatkov z Vás tvorí zrelého človeka so zdravým úsudkom. Takýchto ľudí chce mať každý šéf😊.

S hľadaním správnych pracovných pozícii Vám radi pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať.

Pokiaľ potrebujete zopár ďalších tipov, ako zlepšiť svoje pôsobenie v rámci výberových procesov, odporúčame článok „Ako sa najrýchlejšie odpísať ako kandidát“.

 

Máte skúsenosti, že Vám kandidát klamal na pohovore? Napíšte nám Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Čítajte aj naďalej náš blog a nezabudnite sledovať otvorené pozície.

 

Prečítajte si tiež:
Karierainfo.zoznam.sk/Zistite–ze-pred-vami-stoji-klamar–11-znakov–ze-vam-clovek-nehovori-pravdu

 

online interview

ONLINE POHOVOR – nový štandard?

ONLINE POHOVOR – nový štandard? Ako sa naň pripraviť? (TIPY A TRIKY)

Momentálne obdobie spôsobuje v našom súkromnom i pracovnom živote zmeny. Musíme si zvyknúť, prispôsobiť sa, a čo najrýchlejšie adaptovať na „nové štandardy“, ktoré sa zaviedli aj v oblasti náboru zamestnancov.  Jednou z najdôležitejších častí výberového procesu stále ostávajú pohovory, avšak momentálne často realizované online.  Tu je tiež podstatné, aby dojem, ktorý za sebou zanecháme, bol čo najlepší. Pripravili sme pre Vás niekoľko rád na to, aby ste online pohovor zvládli s prehľadom a bez stresu😊

 

 Základ ostáva- či už idete na pohovor osobne alebo online, Vaša príprava by mala byť stále rovnako dôkladná.

 • preštudujte si  všeobecné informácie o spoločnosti
 • nachystajte si na stôl (alebo do laptopu) aj váš životopis (personalista s vami bude prechádzať jednotlivé skúsenosti ) a popis pozície
 • zodpovedajte si hlavné črty Vašej práce, náplň práce, v čom spočíva Vaša pridaná hodnota
 • zodpovedajte si otázky: Prečo hľadáte prácu, čo očakávate od novej role a pod.
 • pripraviť sa aj na časť pohovoru v cudzom jazyku, ak ho nepoužívate na dennej báze (tréning pohovoru v cudzom jazyku je najlepšia cesta, ako zabrániť stresu)
 • skontrolujte si dátum a čas pohovoru a pred jeho začiatkom si vytvorte dostatočnú časovú rezervu
 • v rámci svojich možností si môžete na sieti Linkedin alebo na webstránke firmy prezrieť aj človeka, s ktorým budete video rozhovor absolvovať (budete sa cítiť o niečo komfortnejšie)

Šaty robia človeka: nezabúdajte , že aj keď ste doma v obývačke, zároveň ste na skutočnom pohovore.  Žiadne tepláky, ani domáce tričko – pripravte si slušnú blúzku, či košeľu, myslite aj na účes. Hoci niektorí kandidáti si oblečú iba hornú polovicu tela, odporúčame komplet oblečenie, ako na osobný pohovor. Pomôže to Vášmu psychickému nastaveniu.

Príprava prostredia.  Prostredie, kde budete pohovor realizovať, dotvára celkový dojem z pohovoru.  Zvoľte si miesto, kde Vás nikto nebude vyrušovať. Svetlé miesto je príjemnejšie, vyskúšajte si osvetlenie – okno nesmie byť za Vami, nakoľko bude Vaša postava tmavá.  Urobte si poriadok na stole, pomôže Vám to k sústredeniu. Poriadok za Vami je tiež dôležitý, keďže vytvára dojem o Vás (ak sú poličky preplnené, zredukujte ich obsah; odstráňte nevhodné obrazy, knihy a pod.). V súčasnej dobe poskytujú systémy ako napr. MS Teams aj mnoho „virtuálnych pozadí“,  vyberte si však formálne prostredie.

Technické záležitosti

 • Skontrolujte si, či je Váš laptop riadne funkčný, pripojený do elektrickej siete, skontrolujte pripojenie a silu internetu (ak ste niekde mimo pevného internetu, využite hotspot a nazdieľajte si internet  z mobilu – musíte mať však dostatok dát).
 • V pozvánke na pohovor si skontrolujte, cez aký nástroj bude online pohovor realizovaný- ak je potrebná inštalácia, aplikáciu si stiahnite s dočasným predstihom a riadne otestujte.
 • Optimálne je, ak si spojenie vyskúšate so známym, alebo s pracovníkom z personálnej agentúry, s ktorou spolupracujete. Poprípade niektoré aplikácie ako Zoom a Skype poskytujú možnosť skúšobného telefonátu.
 • V nastavení aplikácie si vyskúšajte, či Vám funguje kamera. Tu zároveň uvidíte, ako je Vás vidno, a ako pôsobí pozadie za Vami. Mnoho kandidátov chybne odhadne vzdialenosť od laptopu. Nesmiete byť príliš ďaleko (nebude Vás počuť), ani príliš blízko. Najvhodnejšie je, ak Vás je vidno minimálne od hrude až po vrch hlavy, a taktiež Vaše ruky.
 • Na pohovor môžete využiť aj slúchadlá s mikrofónom (zabránite echu a rozhovor bude príjemnejší). Niektorí ľudia sa však so slúchadlami cítia neprirodzene.
 • Pripravte si zošit na poznámky (ak by ste si zapisovali do laptopu, druhú stranu bude vyrušovať Vaše “ťukanie”) a takisto pohár vody
 • Web stránku spoločnosti si dôkladne preštudujte. Môžete ju mať otvorenú počas pohovoru, avšak myslite na to, že preklikávanie na webe je počuť a aj vidieť

Buďte prirodzený.   Podobne, ako na osobnom pohovore, udržujte očný kontakt (tvár druhej strany si premiestnite tesne pod kameru – pozerajte sa striedavo do očí a do kamery. Občas si skontrolujte seba – či ste dostatočne viditeľný, prirodzene vystretý a pod.).   Ak ste nikdy nemali videocall, vyskúšajte si “online stretnutie” najprv s Vašimi známymi. Budete tak počas online pohovoru pôsobiť prirodzenejšie.  Aj počas videorozhovoru buďte priateľský a komunikatívny.  

 

PRAJEME VEĽA ŠŤASTIA!😊

 

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, radi vám ich zodpovieme. Kontaktujte nás cez náš web: www.alexpeterson.sk alebo nás nájdete na Linkedine, kde môžete prispieť aj do diskusie.