Overenie referencii

Overenie referencií – dôležitá súčasť výberového procesu

JE OVERENIE REFERENCIÍ NA KANDIDÁTA VÔBEC POTREBNÉ? AKO ICH VÔBEC ZÍSKAŤ?

 

Pre tých, ktorí možno nevedia, pracovná referencia , predstavuje posudok niekoho iného, najčastejšie priameho nadriadeného o tom, ako výkonným a úspešným zamestnancom ste boli. Najčastejšie sa pýtajú na Vaše pracovné nasadenie, pracovnú morálku, chuť dosahovať výsledky, či ste tímový hráč a v neposlednom rade, či Vaše pôsobenie ako také hodnotenia naozaj pozitívne.
Referencie a ich overovanie prichádzajú na rad najčastejšie až v úplnom závere. Aj keď sa tejto činnosti venujeme až na koniec, stále môžeme zistiť, že uchádzač pre nás nie je vhodný. A to je po tom, ako úspešne absolvoval všetky naše testy, či otázky. Referencie v sebe nesú veľmi dôležitú informáciu, ktorú je niekedy nemožné odhaliť v prvých rozhovoroch s uchádzačom.

 

MÁM SI VYŽIADAŤ REFERENCIE UŽ KEĎ ODCHÁDZAM ZO ZAMESTNANIA?

Aj ja sám, ako kandidát, by som mal myslieť na referencie, ktoré budem s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať u svojho budúceho zamestnávateľa. Čo mám pre to urobiť? Niektorí si referencie vyžiadajú už pri ukončení pracovného pomeru. Je to hlavne vtedy, ak majú s vtedajšími nadriadenými naozaj dobré vzťahy. Už takto získané referencie môžu v budúcnosti pomôcť. Nespoliehajte sa však len na ne. Potencionálny zamestnávateľ si určite preverí aj tie kontakty, o ktorým možno Vy ani neviete.

 

AGENTÚRA/POTENCIÁLNY ZAMESTNÁVATEĽ: PÝTAŤ SI KONTAKT OD UCHÁDZAČA ALEBO OVEROVAŤ REFERENCIE PO VLASTNEJ LÍNII?

V mnohých prípadoch dostávame, ako personálna agentúra, kontakty od aktuálnych uchádzačov. Áno, ušetrí nám to čas, ktorý by sme inak museli investovať do samotného pátrania po kontaktoch, ale môžeme sa na pravdivosť informácii spoľahnúť? Myslím, že áno. Ak by bývalí zamestnávatelia vyslovene neboli spokojní, vhodnými otázkami a overovaním dokážeme zistiť prípadné slabšie stránky, či nedostatky kandidáta. Zároveň však, ak máme referencie len od tohto jediného kontaktu, nie je to postačujúce pre 100%-nú spokojnosť. Odporúčame vyžiadať si viac zdrojov od kandidáta, alebo si nájsť aspoň jeden ďalší zdroj po vlastnej línii, kedy kandidát vlastne netuší, že sa na názor budeme pýtať aj niekde inde. V súlade s GDPR si však pred overením danej referencie vyžiadajte súhlas kandidáta.  Celkovo sa odporúča realizovať overenie referencií minimálne u dvoch zdrojov.

 

ČO VLASTNE MÔŽEME ZISTIŤ, KEĎ REFERENCIE OVERUJEME?

Zo životopisov je do veľkej miery jasné, čo daný kandidát robil. Detailne má rozpísanú celú svoju agendu. Čo máme ale hľadať pod povrchom? Ideálnym príkladom, kde si môžeme vysvetliť, ako sa správne pýtať, je pozícia obchodníka, účtovníka, či manažéra.

Pri obchodníkovi sa pýtame na nasadenie, drive, doťahovanie výsledkov, či trpezlivosť pri získavaní zákazníka, ako sa postaví k dlhodobému neúspechu, ako sa vie znova naštartovať, či aká je jeho seba-motivácia… V neposlednom rade tiež schopnosť spolupráce v teame, rešpektovanie nadriadeného, či zvládanie pravidelného a včasného reportingu.

Účtovník je vo svojej podstate extrémne zodpovedná profesia, kde aj malé pošmyknutie môže stáť spoločnosť nemalé peniaze. Odporúčame pýtať sa na dôslednosť, trpezlivosť, odolnosť voči stresu, všeobecný prehľad, riešenie krízových situácii, rozvahu. Taktiež ochota sa neustále učiť, sledovať zmeny zákonov, a to z vlastnej iniciatívy. Pri profesiách tohto typu často odhalíte, že po účtovníkovi museli seniorní kolegovia upravovať výkazy, či dokonca, že si vlastnou vynaliezavosťou dokázali vyberať peniaze z pokladnice do vlastnej peňaženky. To si teda zaručene v CV neprečítate 😊

U manažéra overujeme schopnosť pracovať pod tlakom a viesť ľudí, opýtame sa na úspechy jeho tímu, ako dokázal dotyčný vyriešiť spory v tíme, či ako obľúbený bol v svojom okruhu ľudí. Dokázal motivovať, niekedy pritlačiť, avšak stále ľudsky? Je to líder, alebo je hasič nespokojnosti? Dá prednosť rastu firmy a výsledkom, alebo super atmosfére v tíme, kde ho všetci milujú? Dokonca vie tieto veci aj skĺbiť? Tu samozrejme závisí od nastavenia Vašej firmy – niekto preferuje, alebo potrebuje people manažéra, ktorý vie najmä pracovať s teamom, či uhasiť aktuálnu fluktuáciu. Iná firma môže hľadať dôraznejšieho manažéra, ktorý dokáže presadiť zmeny, ktoré má manažment naplánované.

 

DÔVERUJ, ALE PREVERUJ …

Ľudia sú veľmi šikovní, avšak sú aj veľmi dobrí herci. Overovanie referencií nám už niekoľkokrát potvrdilo pravidlo: „dôveruj, ale preveruj!“ Overenie referencií však nemusí byť stále jednoduché. Určite sa vyskytne aj situácia, kedy Vám zamestnávatelia nebudú ochotní povedať viac, alebo Vám rovno položia telefón. Prípadne Vám poskytnú negatívnu referenciu, úplne odlišnú od referencie od inej osoby. V tomto prípade je potrebné obrátiť sa na iných, či už vyšších nadriadených, kolegov a pod. Každá informácia je lepšia ako žiadna. Každopádne náš úsudok nestaviame čisto na referencii, keďže aj referencie je potrebné brať ako skladačku do mozaiky, ktorú si o kandidátovi skladáme.

Prajeme Vám veľa trpezlivosti a hlavne len tie pozitívne správy, aby každý výber zamestnanca bol tým správnym rozhodnutím😊

 

Máte aj Vy skúsenosti s overovaním referencií? Či už v roli kandidáta alebo firmy, budeme radi, ak sa o Vaše skúsenosti s nami podelíte – formou komentára na facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Čítajte aj naďalej náš blog a nezabudnite sledovať otvorené pozície.