nástup nového zamestnanca

Od ponuky k nástupu: Tipy pre hladký nástup nového zamestnanca do práce

PRIJATIE PONUKY JE LEN PRVÝM KROKOM K ÚSPEŠNÉMU OBSADENIU PRACOVNÉHO MIESTA

Po tom, ako kandidát prijme vašu ponuku, padne vám kameň zo srdca a všetci sa tešia. Vaša práca, či už ako HR, či majiteľa menšej firmy, tu však nekončí.   Aby sme zabezpečili, že kandidát skutočne nastúpi do práce podľa plánu, je potrebné dodržiavať niekoľko osvedčených postupov. Nástup nového zamestnanca znamená pre každú spoločnosť istý proces – tu je niekoľko tipov pre hladký nástup nového zamestnanca do vašej firmy:

1.  RÝCHLE PODPÍSANIE PRACOVNEJ ZMLUVY

Ak kandidát prijme pracovnú ponuku, odporúčame nečakať na podpis pracovnej zmluvy do posledných dní pred nástupom, či dokonca do samotného dňa nástupu do zamestnania. V období, kedy už kandidát akceptoval vašu ponuku, avšak, stále nemá podpísanú zmluvu, nepociťuje istotu a zároveň aj akýsi záväzok z jeho strany, pretože „ešte som nič nepodpísal“. 😊 Ak necháte podpis pracovnej zmluvy na poslednú chvíľu, je možné, že sa kandidát bude v tomto medziobdobí naďalej rozhliadať. A teda hrozí, že ho môžete stratiť.  

Podpis pracovnej zmluvy teda zabezpečte niekde v období medzi ponukou a nástupom (nie tesne pred nástupom).

 

2. PRAVIDELNÁ KOMUNIKÁCIA

Úspešný nástup nového zamestnanca je výsledkom aj pravidelného udržiavania komunikácie. Nie je nič horšie, ako prísť o kandidáta len kvôli tomu, že nemal nedostatok informácii a nikto sa mu 2-3 mesiace neozval. Posielajte mu aktualizácie a odpovedajte mu na prípadné otázky. Takto si udržíte jeho záujem a dáte mu pocit istoty. Tento krok často firmy podceňujú, no má veľký vplyv na to, ako kandidát vníma svoj nový pracovný vzťah a či sa rozhodne nastúpiť podľa plánu. Ako príklad tejto komunikácie môžeme uviesť uvítací email, ktorý pošlete novému zamestnancovi do 24 hodín od prijatia ponuky, či pozvánku na plánované firemné podujatie, či teambuilding. Približne týždeň pred nástupom môžete kandidátovi zaslať email s informáciami o programe dňa nástupu.

3. PREZENTÁCIA FIREMNEJ KULTÚRY

Tento bod je úzko prepojený s predošlým odporúčaním. Zoznámte kandidáta s firemnou kultúrou ešte pred jeho nástupom. Firemná kultúra zahŕňa pracovné prostredie, vzťahy medzi kolegami, hodnoty spoločnosti, pracovné zvyklosti a celkovú atmosféru na pracovisku. Pošlite mu brožúry alebo prezentácie s informáciami o histórii spoločnosti, jej misiách, víziách a základných hodnotách. Prípadne ho pozvite na neformálne stretnutie s budúcimi kolegami – môže to byť káva, obed či teambuilding. Takto sa bude cítiť ako súčasť tímu ešte pred samotným nástupom. Nástup nového zamestnanca môže byť o to ľahší, keď ho do práce bude motivovať aj samotné prostredie.

4. PRÍPRAVA PRACOVNÉHO MIESTA

Zabezpečte, aby bolo pracovné miesto pripravené ešte pred nástupom nového zamestnanca. Skontrolujte, či má všetky potrebné nástroje a prístup k systémom, aby sa mohol začať zaúčať a pracovať efektívne hneď od prvého dňa. Myslite pri tom na technické vybavenie (PC a softvér, či telefón), prístupy k systémom (email, interné systémy, karty, kľúče), aj pracovné pomôcky (kancelárske potreby a nábytok). Pripravené pracovné miesto zanechá pozitívny dojem a uľahčí mu prvé chvíle v novom zamestnaní.  Do budúcna je skvelé vytvoriť si checklist, kde si uvediete všetky detaily, ktoré potrebujete zabezpečiť, a tiež v akom čase.  Ak napríklad viete, že na vytvorenie emailovej adresy, či nákup Office365 potrebujete 2 týždne, nechajte si na to dostatok času. Aj s rezervou pre technické problémy.

5. UVÍTACÍ BALÍČEK

Pripravte pre vášho nového kolegu uvítací balíček, ktorý môže obsahovať firemné predmety, užitočné informácie o spoločnosti a malé pozornosti. Takýto balíček je milé, nenáročné gesto, ktoré však môže výrazne zvýšiť jeho motiváciu a nadšenie z nového zamestnania. Neberte nástup nového zamestnanca na ľahkú váhu, či ako samozrejmosť.

6. ZAÚČANIE A ŠKOLENIE

Nástup nového zamestnanca podčiarknite dôkladným procesom zaškolenia. Predstavte mu firemné procesy, nástroje a tím. Pomôže mu to rýchlejšie sa zorientovať a byť produktívnym členom tímu. Prvý deň môže zahŕňať uvítanie od HR tímu, prehliadku kancelárie a zoznámenie sa s kolegami a nadriadenými. Nasledovať môže vysvetlenie interných procesov a postupov (napr. schvaľovanie dovoleniek), technické školenie (interný softvér) a podobne. Taktiež sa uistite, že má nový zamestnanec k dispozícii priebežnú podporu a prístup k ďalšiemu vzdelávaniu, ktoré môže na svojej pozícii potrebovať. Ideálne je, keď zamestnancovi pridelíte aj mentora/buddyho, ktorý mu pomôže adaptovať sa v novom prostredí. Pre doplnenie informácií k tejto téme, či inšpiráciu odporúčame aj náš článok Onboarding – ako na to?

7. MALÉ DETAILY ZAVÁŽIA

Myslite na to, že aj malé detaily zavážia “pre” alebo “proti”. Ak prídete do novej práce a zistíte, že si nemáte zatiaľ kde sadnúť alebo, že váš počítač nemá nainštalovaný softvér alebo nikto nevie heslo, je to veľké mínus pre osobnú motiváciu.  Naopak, ak si medzi ponukou a nástupom spomeniete na budúceho kolegu a iba tak mu zavoláte, s tým, že “či je všetko zatiaľ v poriadku”, alebo ho nezáväzne pozvete na neformálne posedenie teamu, či zablahoželáte k meninám – to všetko je veľké plus.

 

Veríme, že vám naše tipy pomohli a odteraz vám už žiadny kandidát pred nástupom “neujde” 😉

K súvisiacej téme – ak sa už dlhšie trápite a neviete obsadiť pozíciu do niektorého z vašich teamov, prečítajte si náš posledný článok s možnými dôvodmi a tipmi: Prečo neviete obsadiť pracovnú pozíciu?

 


Aké sú vaše skúsenosti s efektívnym pre-onboardingom? Budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku:  Freepik.com

Súvisiace články na našom blogu:

Onboarding – ako na to?  Časť 1.

Onboarding II – ako ho dôkladne pripraviť?

 

Prečo nevieme obsadiť pracovnú pozíciu?

Prečo neviete obsadiť pracovnú pozíciu?

PREČO SA DLHŠIE TRÁPITE A NEVIETE OBSADIŤ PRACOVNÚ POZÍCIU DO NIEKTORÉHO Z TEAMOV? DNES SA POZRIEME NA ZOPÁR ODPOVEDÍ A RÁD „AKO NA TO“.

Verím, že sa zhodneme na tom, že efektívny nábor a dobre nastavená recruitment stratégia je kľúčová pre úspechy firmy.  Ak totiž neustále hľadáte, prijímate a prípadne prepúšťate členov teamu, nielen, že vám hrozí rozpad celej firmy, ale taktiež máte nemalé skryté výdavky.

Prázdne miesto, ktoré negeneruje zisk, paušál na mobil, ktorý nezarába, zmena procesov počas vykrytia prázdneho miesta, frustrovaný preťažený manažér alebo tím, alebo neustále zaúčanie ľudí, ktorí sa u vás neohrejú (a teda hodiny zamestnancov, ktorí zaúčajú nováčikov a teda nevenujú sa svojej agende).

 Ako teda môžeme obsadiť pracovnú pozíciu rýchlejšie a celkovo zefektívniť nábor? Pozrime sa na to:

 

1.  MÁTE POMALÝ VÝBEROVÝ PROCES

Číslo jeden určite patrí pomalému výberovému procesu.  “Takto to robíme už 20 rokov” nie je dobrá stratégia. Priebežne si preverujte, ako to robí konkurencia (poradí vám kvalitná personálna agentúra, alebo aj samotní kandidáti).

Koľko kôl má mať výberový proces ? Štandardom sú 2-3 kolá. Niekedy viac kôl, ale potom je vhodné komunikovať dĺžku výberového procesu vopred.   Čo sa týka celkovej dĺžky, počítajte s tým, ak hľadáte nedostatkovú pozíciu, ako programátor, voľný kandidát môže mať behom 2-3 dní rozrobené ďalšie výberové procesy a prípadne dokonca môže dostať ponuku od vašej konkurencie. Na štandardné pozície, pokiaľ stihnete výberový proces do 2 týždňov, máte navrch oproti konkurencii. Pri manažérskych a top manažérskych kolách kandidáti zvyčajne počítajú s 1-2 mesiacmi.

2. NEMÁTE JASNE DEFINOVANÉ, KOHO HĽADÁTE

Často sa stáva, že varíte z vody a vlastne neviete koho potrebujete. HR si teda potrebuje sadnúť s hiring manažérom a jasne definovať konkrétnu potrebu (koho hľadáme a aké sú „must have“ a „nice to have“ kritériá) a následne odporučiť a nastaviť najvhodnejší výberový proces a jeho dĺžku. A to aj v prípade, že ste pozíciu už v minulosti obsadzovali.  Potrebujete si vytvoriť alebo zrevidovať náplň práce.  Zvážte si, kto je vaša cieľová skupina – koho chcete s pozíciou osloviť. Je to dôležité aj kvôli inzercii, aj pre personálnu agentúru (ktorá sa potrebuje správne zacieliť), a taktiež v prípade, ak chcete využiť kampaň na sociálnych médiách.

3. HIRING MANAŽÉR JE VYŤAŽENÝ A NEMÁ ČAS NA VEDENIE POHOVOROV

Pokiaľ viete, že nasledujúci mesiac hiring manažér nebude na Slovensku, nastavte si výberový proces tak, aby kandidáti nemuseli pridlho čakať.  Rozhodnete sa obsadiť pracovnú pozíciu, oslovíte kandidátov a tí následne 3-4 týždne čakajú iba na prvé stretnutie (taktiež po prvom stretnutí pridlho čakajú na ďalší posun), ich motivácia rapídne klesá. Získavajú totiž vnútorný pocit, že o nich neprejavujete záujem alebo že vaša firma má príliš pomalé a komplikované procesy.  Ak sú v tom čase už v rýchlejšom výberovom procese, stratíte ich.  Pripravte teda hiring manažéra nech si vytvorí priestor v kalendári na pohovory. To platí  taktiež pre finálne kolo s majiteľom, či riaditeľom firmy.

Referencie ALEX PETERSON

4. HIRING MANAŽÉR NESPOLUPRACUJE S HR

Úloha HR, resp. interného, ale aj externého recruitera (personálnej agentúry), je pomôcť vám nájsť vhodné talenty a pozíciu obsadiť.  Ako hiring manažér teda potrebujete spolupracovať – urobiť si čas na meeting s recruiterom, nastaviť kľúčové požiadavky na kandidáta, vytvoriť popis pozície, urobiť si voľné miesta v kalendári – aj za cenu dočasných nadčasov.  A nechať si poradiť.  Pokiaľ neveríte HR, podceňujete ich a tvrdohlavo si presadzujete svoje, môžete neskutočne predĺžiť výberový proces. V praxi sa neraz stretávame s výberovými procesmi, ktoré si firmy realizovali aj v dĺžke vyše 1 roka.  Prípadne aj opakovane neúspešne.

5. IDENTIFIKUJTE SI, PREČO BY MAL KANDIDÁT PRACOVAŤ U VÁS

Tu sa zľahka dostávame ku téme zamestnávateľskej značky.  Porovnajte sa s konkurenciou. Nastavili ste primeraný rozpočet na mzdu (viete si ho porovnať aj cez www.platy.sk ) ?  Máte benefity, ktoré môžete obohatiť?  Pouvažujte nad možnosťou flexibilnej práce a homeoffice – aktuálne je to najžiadanejší benefit a pokiaľ nemáte možnosť homeoffice na pozícii, kde by to bolo technicky možné, verte tomu, že kandidáti (a aj aktuálni zamestnanci), radi pôjdu do firiem, kde im ho ponúknu. Aktuálny štandard je možnosť HO 1-2 dni v týždni.

Možno nemáte veľký zoznam benefitov, máte však rodinnú atmosféru, dôverujete svojim zamestnancom, oceňujete ich, spoločne oslavujete narodeniny. Verte nám, že mnohí kandidáti to ocenia. Pochváľte sa – na pohovoroch, aj v inzercii.

6. VYUŽITE MOŽNOSTI NÁBORU

V rámci zefektívnenia procesu využite napríklad online rozhovor alebo inú formu rozhovoru. Pokiaľ potrebujete, aby sa s kandidátom stretlo viac manažérov, či špecialistov vo firme,  a potrebujete ich „rozdeliť“, kombinujte viac spôsobov.   Príklad:  1.stretnutie u vás vo firme s HR, 2. stretnutie u vás s hiring manažérom+HR,  3. online stretnutie so špecialistom z teamu (na objasnenie technických detailov pozície, či projektov) + hiring manažér, 4. stretnutie na káve s majiteľom firmy (formálne zoznámenie, či schválenie).  Kandidátovi tiež môžete dať na výber („Rád by sa s vami porozprával aj manažér druhého oddelenia, ale nechceme vás preháňať k nám na osobné stretnutie. Je pre vás v poriadku aj online rozhovor?“).

Samozrejme pokiaľ chcete obsadiť pracovnú pozíciu, môžete využiť ďalšie možnosti v rámci náboru – osobnostné testy, modelové situácie, rôzne štýly vedenia pohovoru, case study, či assessment centrum…  Pri premýšľaní nad celkovou stratégiou však stále majte na pamäti bod č.1 – výberový proces nemôže byť pridlhý alebo neprehľadný.

 

7. PLŇTE SĽUBY

Pokiaľ sľúbite kandidátovi, že sa ozvete „do piatku“, urobte tak. A to aj v prípade, že nemáte sľúbenú informáciu, či spätnú väzbu. Kandidáti to veľmi ocenia, a taktiež naopak, ak sa neozvete v sľúbený čas, môžete ich demotivovať (niektorí už v piatok večer začnú vyhľadávať iné ponuky). Pokiaľ kandidát u vás absolvoval niekoľko kôl, je vždy vhodný osobný telefonát, nielen email. Predtým si s kandidátom nastavte, kedy je vhodné mu telefonovať  a taktiež či telefonát preferuje. Ak totiž pracuje u konkurencie, pravdepodobne sa bude cítiť nekomfortne, ak mu budete volať v pracovnom čase.

8. ODPOVEDAJTE KAŽDÉMU KANDIDÁTOVI

Pokiaľ máte v inzeráte uvedenú vetu „kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov“, stratíte časť reakcií.  V dnešnej dobe automatických odpovedí a softvérov si dajte chvíľku na nastavenie vašich šablón a odpovedzte každémuminimálne automatickou odpoveďou, ktorá obsahuje potvrdenie, že ste CV prijali a aký má očakávať ďalší postup.  V prípade, že kandidát už u vás absolvoval rozhovor alebo čo i len telefonát, dajte mu spätnú reakciu, či s ním počítate vo výberovom procese alebo nie.   Je neprijateľné, ak kandidát absolvoval niekoľko kôl a nakoniec nedostal žiadnu informáciu, že ste si už vybrali niekoho iného.  Týmto postupom si firma veľmi poškodzuje zamestnávateľskú značku.

9. VYUŽÍVATE SLUŽBY LOW-COST PERSONÁLNEJ AGENTÚRY

Možno sa tešíte, že ste našli najlacnejšiu personálnu agentúru na trhu, prípadne ste ju stlačili na najnižšiu sumu. Netešte sa však predčasne. Vo väčšine prípadov agentúry pracujú na success fee, a v praxi, ak ste agentúru stlačili pod cenu, rovnako nízka bude aj priorita, s ktorou sa bude vášmu výberovému procesu venovať.  Niektoré veľké agentúry sú lacnejšie z jediného dôvodu – zoberú od firiem každý projekt a HR konzultant, aby naplnil svoje obchodné ciele, musí pracovať súbežne na 20-25 výberových projektoch. Pokiaľ je ten váš “najlacnejší” z nich, viete si predstaviť, aká priorita mu je venovaná.   Viac k téme aj v článku Ako funguje personálna agentúra – rady pre firmy

10. ZOPÁR ČÍSIEL NA ZÁVER

Vedeli ste, že ak kandidáti zažijú zlú skúsenosť s výberovým procesom u vás, až 72% z nich sa o to podelí online alebo s niekým ďalším?

 • Až 60% kandidátov má zlú skúsenosť s výberovým procesom
 • Až 85% kandidátov má pochybnosť, že vôbec nejaký človek videl ich CV.  Na Slovensku tiež nemalý počet kandidátov verí, že firmy vyvesia inzerciu iba “pro forma”, ale už je vopred vybratý iný kandidát.
 • Ak kandidát nedostal z vašej spoločnosti žiadnu spätnú väzbu, je až 3,5x menej pravdepodobné, že sa o to pokúsi v budúcnosti
 • 60% kandidátov tvrdí, že najdôležitejší pozitívny dojem z výberového procesu tvorí komunikácia počas a po ukončení procesu

 

Dobrá rada na záver – myslite na to, že pracujete s človekom, ktorí vníma, cíti, má svoje starosti (napríklad prišiel o prácu a rýchlo potrebuje nové zamestnanie), má svoje pochybnosti, motivácie, či neistotu.  Ak si chcete získať talentovaných zamestnancov, potrebujete na to myslieť.   Dobrá správa je, že my v ALEX PETERSON aktívne pracujeme s klientami, kde obsadzujeme pracovné pozície. Ak sa rozhodnete obsadiť pracovnú pozíciu cez nás, pomôžeme vám nastaviť výberový proces, mzdový budget, či benefity tak, aby ste boli na trhu práce konkurencieschopní.

 


Aké sú vaše skúsenosti so zefektívňovaním výberového procesu? Budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Zdroje: 

https://www.careerarc.com/blog/candidate-experience-study-infographic/#:~:text=72%25%20of%20candidates%20who%20have,feedback%20about%20their%20applicant%20process.

Zopár tipov na súvisiace články na našom blogu:

10 mýtov o výbere správneho kandidáta – (nie)len pre recruiterov

Feedback pri výberovom procese

Onboarding – ako na to?

 

 

ženy zarábajú menej

Ženy zarábajú stále menej

ŽENY NA SLOVENSKU ZARÁBAJÚ STÁLE MENEJ AKO MUŽI.  JE NÁDEJ , ŽE SA TO V BUDÚCNOSTI ZMENÍ?

Na Slovensku máme z roka na rok viac úspešných žien, podnikateliek, odborníčok, či špecialistiek. Ich pôsobenie sa počas stáročí dynamicky rozvíjalo až do aktuálnych okamihov, kedy sa dostávajú na čelo organizácií a reprezentujú strategické role v domácich či zahraničných spoločnostiach. Naďalej však ostáva faktom, že ich zárobky sú oproti mužom v značnom úzadí. Je možné, že nastane doba, keby sa tento stav otočí? Prejdite si s nami ďalšie štatistiky. 😊

 

To, že ženy zarábajú menej potvrdzuje aj portál PLATY.SK, muži by na základe ich štatistík mali zarábať priemerne 2100€ mesačne zatiaľ, čo ženy približne necelých 1600€. Rozdiel medzi zárobkom mužom a žien je teda viac než 24%.

 

ŽENY PRACUJÚ V ODVETVIACH, KTORÉ SÚ MENEJ PLATENÉ

Z bežného života je jasné, že prevažne ženy pôsobia v administratíve, štátnej správe, školstve, či zdravotníctve. Zárobky v týchto oblastiach sú veľmi nízke. Aj spomínaný portál PLATY.SK, potvrdzuje, že tieto odvetvia patria medzi najmenej platené.

Na druhej strane muži, pracujú v odvetviach, ktoré patria medzi tie, kde sa dá zarobiť najlepšie. Na vrchole sú informačné technológie, vrcholový manažment, či manažment ako taký.

Portál Profesia.sk uvádza, že ženy najviac reagujú na pozície v administratíve, podpore, gastro priemysle. Muži zas preferujú prevažne obchod, výrobu, IT. Pre porovnanie, platové rozpätie zamestnancov pracujúcich na Slovensku v kategórii administratíva je štandardne v rozmedzí od 972€(nízke mzdy) do 1 934€. Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich na Slovensku v kategórii Informačné technológie je štandardne v rozmedzí od 1 682€ (nízke mzdy) do 3 713€ (vysoké platy, skutočné platy môžu byť (a aj sú) ešte vyššie). Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov.

Ženy sú, ako jemnejšie pohlavie, menej priebojné, menšie percento žien si dokáže vypýtať vyšší plat, či nejako argumentovať svoju pridanú hodnotu. (Samozrejme česť výnimkám 😊)

Referencie ALEX PETERSON

PREČO JE TO TAK?

Ženy zarábajú menej, ale aj z ďalších iných dôvodov. Prirodzeným faktom je aj značný čas strávený na materskej, či rodičovskej dovolenke a starostlivosť o rodinu ako takú. V slovenských rodinách zväčša stále platí pravidlo, že ak má niekto držať kasu a zabezpečovať rodine financie, je to muž. Tí sú teda viac orientovaní na pracovné výsledky a teda kariéru, kde sa plat pochopiteľné vyvíja smerom hore dynamickejšie, ako je to u žien.  Na druhej strane, ženy sú prirodzene po pôrode viac pripútané s dieťaťom/deťmi a preto ostávajú doma. Na jednej strane je im ubratá možnosť pracovať na zvyšovaní expertízy vo svojej oblasti, či získavať pracovné kontakty, a tým aj pracovať na svojom lepšom statuse na trhu práce (a nepriamo teda zvyšovať svoje ohodnotenie).  Ženy, čo strávia roky na materskej dovolenke následne strácajú na výberovom procese na konkurentov, ktorí boli neustále v pracovnom tempe. A tak si zažiadajú nižšiu mzdu.

Pre viac detailných informácii, vám odporúčame využiť prehľad vo výške miezd cez portál platy.sk na tomto odkaze: Platy na pozíciách

 

ČÍM VIAC SKÚSENOSTÍ, TÝM VÄČŠÍ ROZDIEL

Zaujímavou štatistikou je aj táto, ktorá hovorí rozdiel v platoch sa zvyšuje spolu s počtom odpracovaných rokov. Ak berieme do úvahy prax do jedného roka, rozdiel medzi platmi je približne 20%. Ak je to 6 a viac rokov, rozdiel narastá – približne na 27%, čo v peňaženke prestavuje hodnotu asi 650€. Ak by ste si chceli zhodnotiť platovú situáciu aj v iných krajinách, opäť môžete využiť portál platy.sk, kde by vyklikáte o aké štatistiky, z akej krajiny máte záujem výber krajiny

Ženy zarábajú menej aj v iných európskych krajinách. Niekde je rozdiel ešte väčší- napr. v ČR, inde zas menší – Chorvátsko. V každom prípade je tento „trend“ stál odrazom akejsi historickej doby, kedy muži boli tí, ktorí riadili spoločnosť a ženy tie, ktoré boli kľúčové pre rodinu. Či sa tento stav niekedy otočí je veľmi otázne. S pozitívnu vyhliadkou do budúcna môžeme predpokladať, že by sa tak mohlo stať, avšak potrvá to možno ďalšie dekády.

Pre zaujímavosť vám dávame do pozornosti aj dvojdielny  článok na našom blogu:  Zvýšenie mzdy – kedy a ako otvoriť tému v zamestnaní?


 Ak by ste sa s nami chceli podeliť o svoju skúsenosť s platovým odmeňovaním  budeme radi, ak tak urobíte na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zdroj obrázku:  Pexels.com

 

Zdroje:

https://www.platy.sk/

https://magazin.almacareer.com/sk/zeny-na-slovensku-zarabaju-o-stvrtinu-menej-ako-muzi-rokmi-praxe-narasta-rozdiel?utm_source=almacareer.com&utm_medium=email&utm_campaign=nl-hrweekly-sk-2024-03-20

Ako dlho si hľadať prácu?

Ako dlho si mám hľadať prácu?

AKO DLHO JE “NORMÁLNE”, ČI “OPTIMÁLNE” SI HĽADAŤ PRÁCU? 

Myslíte, že existuje isté dané časové rozmedzie, ktoré je optimálne na hľadanie si novej práce? Sú medzi nami aj tí, ktorí prechádzajú náročnejším pracovnými obdobím a práve túto otázku si kladú čoraz častejšie. Ak patríte medzi nich a hľadáte prácu mesiac, dva, pol roka, vaša nervozita a neistota značne stúpajú. Ako dlho si teda hľadať prácu? Pokúsime sa túto tému trošku zanalyzovať. Čítajte ďalej 😊

1. ANALYZUJTE

Ak hľadám už tri mesiace, nemal by som už predsa nejakú ponuku prijať? Nebude to vyzerať zvláštne, ak bude mať v CV takúto medzeru? Tieto otázky sme si s kandidátkou nedávno zodpovedali cez naše kariérne poradenstvo. Každé hľadanie práce je  individuálne, pretože každý z nás má vlastný príbeh.

Hneď na začiatok by si každý, kto hľadá novú prácu, mal uvedomiť jeho aktuálnu pracovnú a životnú situáciu. Napr. :

 • dostal som výpoveď – mám slušné odstupné
 • dal som výpoveď- potrebujem pracovný reset a trochu voľna
 • dal som výpoveď – chcem zmenu
 • posledná práca bol omyl
 • som absolvent
 • som mamička po MD – chcem zmenu
 • chcem využiť dávku z Úradu práce a oddýchnuť si  … atď

Toto je len niekoľko príkladov toho, ako je dôležité pozerať sa otázku, ako dlho si hľadať prácu a to práve podľa toho, v akej životnej/pracovnej situácii sa nachádzame.

 

2. DOSTAL SOM VÝPOVEĎ

Pri tejto situácii je do veľkej miery možné, že sa s vami spoločnosť rozlúčila istým finančným odstupným, ktoré vám môže najbližšie mesiace spríjemniť. Nie je teda zrejme nutné, aby ste si novú prácu našli do dvoch týždňov. Hľadanie práce môžete bez problémov odložiť o niekoľko týždňov, prípadne mesiacov. Vziať si tzv. sabatical a oddýchnuť si. Ak by ste si prácu našli hoci aj o rok, jednoznačne by ste to u ďalšieho zamestnávateľa vedeli pekne okomentovať bez podozrenia, že vás vlastne počas toho roka nik nechcel zamestnať 😊

 

3. FINANČNÁ REZERVA

V tomto bode by sme sa mali zastaviť dlhšie. Hľadať si prácu a pri tom mať ekonomické zázemie je ideálny scenár. Ak vás netlačia peniaze, ste jednoznačne pokojnejší a svoj výber nového zamestnania si viete do väčšej hĺbky premyslieť. Možno však už máte prázdnu peňaženku, a vtedy je možné, že sa budete vrhať do prvej pracovnej ponuky, ktorá však nemusí znamenať to „pravé orechové“. Premyslite si, aké pracovné miesto očakávate, aby nenastala situácia, že sa opäť ocitnete doma a bez práce. Následne bude vaše CV vyzerať ešte horšie (časté striedanie pracovných pozícii je stále zamestnávateľmi vnímané, ako nedôveryhodné- vyhnite sa tomu).

 

Referencie ALEX PETERSON

4. SEKTOR/TYPOLÓGIA PRACOVNEJ POZÍCIE

Dĺžka hľadania práce závisí tiež od pracovného sektora a následne typu pozície. Ak pracujete v oblasti IT, kde sa zem točí oveľa rýchlejšie, dĺžka hľadania práce nebude určite veľmi dlhá 😊 Ak aktuálne túžite po nejakom pracovnom prevrate a z účtovníka sa má stať marketingový špecialista, sme si istí, že budete musieť investovať mnoho času do absolvovania rozličných kurzov. Dĺžka hľadania práce preto môže presiahnuť aj rok. Čo je  však najdôležitejšie je, že si vo svojej kariére musíte vedieť túto „pauzu“ obhájiť. Vzdelávanie je však dobrý argument.

5. AKO DLHO SI TEDA HĽADAŤ PRÁCU?

Ako vidíte, konkrétny počet týždňov, či mesiacov je ťažké uviesť. Zvyčajne počítajte v priemere s 2-3 mesiacmi. Každopádne dĺžka hľadania si práce, ktorá presahuje aj 6 mesiacov, je stále úplne v poriadku. Pokiaľ máte finančnú rezervu. Obzvlášť sa táto dĺžka hľadania práce predlžuje, ak ste kvalifikovaným zamestnancom-odborníkom, ktorý si môže vyberať a nie je závislý od prvej pracovnej ponuky.

Na druhej strane, ľudia pôsobiaci v administratívnych rolách by si štatisticky mali nájsť novú prácu rýchlejšie. Predpokladá sa, že typ práce je do veľkej miery rovnaký v mnohých spoločnostiach a od týchto zamestnancov sa nevyžaduje spĺňanie tak špecifických kritérií. Potencionálny zamestnávateľ sa vás bude pýtať na dlhšie pauzy medzi zamestnaniami.

6. ČÍM VYŠŠIA POZÍCIA, TÝM DLHŠIE HĽADANIE PRÁCE

Taktiež platí – čím vyššia je pozícia, ktorú hľadáte (v rámci hierarchie vo firme), tým menej je daných pozícií na pracovnom trhu. Mnohé vyššie manažérske pozície si tiež firma obsadzuje diskrétne (napr. cez agentúru, či headhunting) alebo povyšuje interných zamestnancov a vy nedostanete šancu sa o pozíciu uchádzať. Zvyčajne teda manažéri hľadajú prácu 6-12 mesiacov.  Téme sa venujeme v článku Manažér a hľadanie práce

Istým nepísaným míľnikom pri hľadaní práce je 1 rok. Bez ohľadu na to, či sa vám nedarí hľadať prácu z rôznych dôvodov, alebo ste sa dobrovoľne rozhodli byť istý čas doma a dopriať si oddych.

7. VAŠE VNÚTORNÉ NASTAVENIE JE DÔLEŽITÉ

Pred ukončením svojej práce (ak ho teda máte možnosť plánovať a nedostávate nečakanú výpoveď) si teda sadnite a plánujte.  Spýtajte sa sám/sama seba zopár otázok:

 • Koľko mám financií (akú budem mať podporu z Úradu práce a či mám na ňu nárok; aké sú moje mesačné náklady) a ako dlho mi financie vydržia ? Dokážeme rodinné financie potiahnuť zo mzdy partnera/partnerky?
 • Chcem zmeniť segment a úplne odbočiť z profesnej dráhy, alebo ma baví moja pozícia, len ju chcem vykonávať v inej firme ?
 • Chcem si oddýchnuť (ako dlho?) alebo môžem pokojne prejsť z firmy do firmy, bez pauzy ?
 • Chcem osloviť známych v iných firmách, alebo aj firmy, kde chcem pracovať (ako to načasovať)?
 • Pracujem na pozícii, kde sa o mňa firmy potrhajú? Je podobných pozícií veľa na pracovných portáloch?
 • Potrebujem sa v medzičase niečo dovzdelať, urobiť si kurzy, zlepšiť cudzí jazyk?

Ako sme si už spomínali vyššie, každý z nás má okolo hľadania práce svoj vlastný príbeh. Ak sa nachádzate v situácii, kedy si neviete rady a nejako nevidíte tú správnu cestu, ktorou by ste sa mali vydať, radi vám pomôžeme prostredníctvom nášho kariérneho poradenstva. Tiež, ak netušíte, ako dlho si budete hľadať prácu a potrebujete poradiť v správnom plánovaní.  Kariérne poradenstvo šijeme na mieru ( čo nie je na trhu veľmi automatické 😊).


 Ak by ste sa s nami chceli podeliť o svoju skúsenosť s dĺžkou hľadania si práce, budeme radi, ak tak urobíte na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: pixabay.com

Tipy na zaujímavé články v našom blogu:

Manažér a hľadanie práce

Podanie výpovede – ako to zvládnuť hladko a elegantne?

Návrat po rodičovskej dovolenke

Quiet quitting – tiché ukončenie v práci

 

 

Výhody hybridnej práce

Aké sú výhody hybridnej práce – pozrime sa na dáta

TÉMA HYBRIDNEJ PRÁCE SA NEUSTÁLE SKLOŇUJE. DNES SA POZRIEME NA REÁLNE DÁTA.

Aké sú výhody hybridnej práce a čo to vlastne je? Pod hybridnou prácou rozumieme prácu, ktorá je delená medzi kanceláriu a prácu z domu (formou homeoffice-u). Časť firiem sa rýchlo zadaptovala počas epidémie Covid a umožnila prácu (aj) z domu, niektoré nezaviedli túto možnosť vôbec, prípadne s témou interne stále bojujú. Po určitom čase však dokážeme výskumnými metódami zhodnotiť úspešnosť a efektivitu zavedenia hybridnej práce. Ako to teda vyzerá? V dnešnom článku sa pozrieme na dáta, ktoré získala spoločnosť IWG.

 

1.  ÚSPORA NÁKLADOV

Podľa správy až 81% finančných riaditeľov sa vyjadrilo, že medzi výhody hybridnej práce patrí aj výrazná úspora nákladov. 67% finančných riaditeľov podporuje zavedenie hybridnej práce na dlhodobej báze. V čase, keď si firmy potrebovali „utiahnuť opasky“, aby ostali silné a konkurencieschopné, je každé ušetrenie vítané.  Firma nemusí ušetriť len na samotnom nájme, ale významne sa to prejaví aj na úspore energií, prípadne upratovacích službách, služobných autách, slúžiacich aj na dopravu do kancelárie a podobne. 

2.  MOŽNOSŤ PRESUNU DO INÝCH KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV

Nakoľko pri hybridnej práci kancelárske priestory sú zvyčajne poloprázdne, môžu sa firmy poobzerať po alternatívnych priestoroch – je tu možnosť prenájmu celkovo menších priestorov, prípadne zdieľaných priestorov (tento model je využívaný menšími firmami, ktoré zdieľajú kanceláriu počas dohodnutých dní v týždni a tak obe firmy ušetria náklady).   Takmer tri štvrtiny (74%) finančných riaditeľov sa aktívne obzerá po alternatíve flexi priestorov, či zdieľaných priestorov. Okolo 70% už reálne zredukovalo priestory.   U nás, na Slovensku, napríklad Tatra banka počas korony presťahovala 3 centrály do jednej budovy. 

3.  FLEXI DESK

Niektoré firmy zaviedli „flexi desks“, teda zdieľané pracovné stoly.  Firma s 300 zamestnancami má napríklad 150 pracovných stolov. Zamestnanci si zdieľajú konkrétny pracovný stôl na štýl „kto prvý príde, ten prvý melie“ alebo sa využívajú špeciálne aplikácie, či rezervačný systém.  Počíta sa s tým, že zvyšní zamestnanci sú na homeoffice.  Samozrejme je na zvážení každej firmy, či v slovenskom prostredí zamestnanci uvítajú tento model a ostanú vo firme spokojní. Niektorí ľudia majú radi zmenu, ktorú s flexi desk zažívajú, iní majú radi stabilitu a možnosť si nechať osobné veci na stole, či individuálne nastavený monitor, stoličku a podobne.  

Referencie ALEX PETERSON

4.  REÁLNA ÚSPORA NA ZAMESTNANCA

Ďalší z argumentov, kde vidíme výhody hybridnej práce. Podľa výskumnej agentúry Global Workplace Analytics firma dokáže priemerne ušetriť až 11.000 dolárov na zamestnanca, v prípade veľkej firmy, ak úspešne zavedie model hybridnej práce.  

5. ZÍSKAVANIE A UDRŽANIE TOP ZAMESTNANCOV 

54% finančných riaditeľov sa vyjadrilo, že znížili počet nových náborov, vďaka hybridnej práci. Zamestnanci teda menej fluktuujú a ostávajú vo firme.  Predstavte si situáciu, že by ste chceli pracovať pre firmu XY, tá však má kancelárie 55 minút od vášho bydliska. Chcete stráviť 2 hodiny denne dochádzaním do práce?  Takýto zamestnanec vám môže čoskoro odísť. Ak však ponúknete možnosť 2 dni v týždni práce z domu, to už je iná káva 😊  Možnosť flexibility a hybridnej práce sa stala jedným z kľúčových benefitov, ktoré si zamestnanci vyžadujú. 

6.  ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY A SPOKOJNOSTI

Podľa aktuálneho prieskumu realizovaného v 27 krajinách,18.6% zamestnancov uviedlo, že sa cítia o 20% produktívnejší.  Takmer polovica uviedla, že sa cítia produktívnejší, sú menej pod stresom a ich well-being sa zvýšil. Celkovo zamestnanci veľmi oceňujú úsporu času a tiež viac času na seba a rodinu.  Reálna produktivita sa mohla zvýšiť práve aj z dôvodu, že čas ušetrený necestovaním, zamestnanci investujú do práce. A teda stihnú urobiť viac 😊  Štúdie zväčša hovoria o  zvýšení produktivity o 3-20% .  

 

7.  MOŽNOSŤ HOMEOFFICE JE UŽ NA ÚROVNI MOŽNOSTI VYŠSIEHO PLATU

Aké sú ďalšie výhody hybridnej práce?  Tam kde pred 2-3 rokmi prichádzala zo strany kandidátov otázka na ponúkanú mzdu, dnes sa denne sa v ALEX PETERSON stretávame s otázkou „koľko dní homeoffice-u zamestnávateľ umožňuje“.  Áno, homeoffice je štandardom u mnohých spoločností a kandidáti často uprednostnia zamestnávateľa s možnosťou hybridnej práce, oproti firme bez homeoffice a s vyššou mzdou. Podľa niektorých prieskumov zamestnanci a kandidáti porovnávajú možnosť hybridnej práce s ekvivalentom 7-8% nárastu mzdy. Z  tohto modelu sa teda stal nástroj na udržanie zamestnancov a zatraktívnenie pozícií vo vašej firme.  

A ČO DOMÁCE, SLOVENSKÉ, DÁTA?

Podľa prieskumu ALEX PETERSON, ktorý sme realizovali v decembri 2023, medzi 152 účastníkmi (white collars), až 50% respondentov, pracuje vo firmách s plnou flexibilitou (možnosť 100% homeoffice (HO)), 26% má 2 dni v týždni HO, 15% 3-4 dni do mesiaca. 9% nemá možnosť HO. 

Podľa dát z portálu www.platy.sk , iba 14% respondentov uviedlo, že pre nich nie je možnosť HO dôležitá a radi budú dochádzať denne do kancelárie. Až 51% uviedlo, že chce pracovať primárne z domu. Podľa tohto prieskumu je možnosť HO druhý najoceňovanejší benefit.  Dokonca však je prvý v rámci segmentu IT, bankovníctva, telekomunikácií a v centrách zdieľaných služieb.  

ZAUJÍMAVOSŤ:  Spoločnosť Cisco, technologický gigant,  uviedla, že za posledných 5 rokov im hybridná práca ušetrila 500 miliónov dolárov. 

ZÁVER:

Výhody hybridnej práce jednoznačne prevyšujú akékoľvek nevýhody.  Spoločnosti, ktoré homeoffice nemajú zavedený, už dnes prichádzajú o kandidátov, ktorí majú záujem iba o ponuky s možnosťou homeffice.  Veríme, že aj vo vašej spoločnosti dokážete nastaviť hybridnú prácu tak, aby zamestnanci boli spokojnejší a produktívnejší. A nebudete odstrašovať budúce talenty 😊 Na trh nastupuje Generácia Z, ktorá jednoznačne možnosť homeoffice očakáva.   

Ak vás zaujíma téma homeoffice-u, prečítajte si naše 2 články:  Aké sú výhody homeofficeAké sú nevýhody homeoffice.


Aké sú vaše skúsenosti so zavedením hybridnej práce? Budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

Zdroj obrázku: Freepik.com

Zdroje: 

https://assets.iwgplc.com/image/upload/v1703251757/IWG/MediaCentre/IWG_White_Paper_The_Hybrid_Cost_Saver_2023.pdf

https://magazin.almacareer.com/sk/praca-z-domu-je-uz-zakladnou-poziadavkou-najvaecsia-sanca-je-v-it?utm_source=almacareer.com&utm_medium=email&utm_campaign=nl-hrweekly-sk-2024-02-21

Zaujímavé články k téme:  

https://www.forbes.sk/praca-z-domu-ludi-laka-firmy-ktore-ju-umoznuju-maju-viac-zamestnancov/

https://www.forbes.sk/ako-nielen-korona-meni-kancelarie-stoly-sa-zdielaju-a-zmensuju-hitom-su-aj-terasy/

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/human-capital/Brochure_Hybrid_work_survey.pdf

 

Protiponuka

Protiponuka – prijať ju, keď už ste podali výpoveď?

PROTIPONUKA. ČO ROBIŤ, KEĎ DÁVATE VÝPOVEĎ A ŠÉF VÁS CHCE PREHOVORIŤ, ABY STE OSTALI?  PRIJAŤ, ČI NEPRIJAŤ PROTIPONUKU?

 

Čo teda robiť, keď príde protiponuka? Predstavte si to. Stálo vás to veľa úsilia. Pravdepodobne niekoľko mesiacov premýšľate o zmene práce a konečne dôvody „za“ odchod prevážili. Absolvujete výberové konania, pohovory, testy, telefonáty, až nakoniec príde ponuka. Ponuka sa vám páči, podmienky sú výborné. S potešením akceptujete.  Prídete s nepríjemným pocitom za šéfom s výpoveďou, a on vás zrazu chce prehovoriť, aby ste ostali.  Ako reagovať? 

 

DÔVODY ZA PRIJATIE PROTIPONUKY OD VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA:
 • pravdepodobne vám ponúkli vyšší plat, budete teda na tom finančne lepšie
 • možno vám konečne splnili očakávané podmienky (vedenie teamu, kancelária na slnečnej strane a podobne😊)
 • alebo vám ponúkli vyššiu pracovnú pozíciu alebo pozmenili náplň práce vo váš prospech, a protiponuka sa stáva atraktívnou

 

DÔVODY NA NEPRIJATIE PROTIPONUKY:
 • Ostane pri vás „výkričník“. Akonáhle ste už raz oznámili, že ste zvažovali odchod z firmy, ostane pri vás „výkričník“.  Môžete byť  odstrihnutý od dôverných informácií, možností povýšenia na kľúčové pozície alebo nebudete prizvaný na strategické meetingy.
 • Stratili ste lojalitu a angažovanosť. Firma a aj najbližší kolegovia už budú mať pochybnosti o vašej lojalite a angažovanosti. Je jednoduchšie nájsť si nového človeka, ktorý je motivovaný a nebude zvažovať odchod. Vašu motiváciu ste však pravdepodobne stratili už dávnejšie a peniaze, ktoré vám ponúkli, ju nevrátia.
 • Ak vám firma ponúkla vyšší plat, zvážte si, či už nie ste príliš drahý oproti kolegom alebo potenciálnym kandidátom. Tiež si zvážte – nie každý dokáže uniesť pocit v zmysle „kúpili si ma“ alebo, že vám zalepili oči peniazmi.  Budete sa dobre cítiť aj o 2-3 mesiace?  Zhruba 60% kandidátov, ktorí prijali protiponuku, z firmy odchádzajú do 1 roka.  Takisto si premyslite, či skutočne mzda bola jediným dôvodom na odchod.
 • Firma vás môže čoskoro nahradiť.  Každá firma potrebuje mať stabilného zamestnanca. Ak vás preplatili, zamestnávateľ si kúpil čas, aby ste pracovné miesto podržali, kým si nájde lacnejšiu náhradu.  K tomu môže prísť behom niekoľkých mesiacov.
 • Sľúbili vám povýšenie?  Zvážte si, či je táto ponuka od zamestnávateľa reálna v aktuálnej situácii a kedy by sa mala uskutočniť. Aká je vaša skúsenosť s vašim šéfom – plní sľuby a má aj kompetencie ich splniť?  Podobne to platí, aj keď vám sľúbi, že sa zapojíte do nových projektov, alebo vám zmenia náplň práce.
Referencie ALEX PETERSON
AKÉ SÚ ĎALŠIE DÔVODY NA NEPRIJATIE PROTIPONUKY?
 • Vaše „za a proti“. Predtým, ako ste zvažovali zapojiť sa do výberových procesov, pravdepodobne ste našli viac dôvodov, prečo odísť. Ak chcete prijať protiponuku, zvážte si ich ešte raz. Vyriešili sa všetky alebo iba jeden z nich?
 • Som nenahraditeľný.  Ak vám šéf ponúka lepšie podmienky, cítite sa skvele. Máte pocit, že vás naozaj potrebujú a že firma sa bez vás ťažko zaobíde.  Nikto však nie je nenahraditeľný. Pravda je, že nájsť náhradu a zaučiť nového človeka je vždy komplikované a často aj drahé. A riešiť hľadanie nového človeka sa nikomu nechce. Ale firma bez vás skutočne prežije. 
 • Zatvoríte si dvere a poškodíte svoju reputáciu na trhu. Prijatím protiponuky si zatvoríte dvere do spoločnosti, kde ste ponuku už akceptovali.  Ale nielen do jednej firmy. Špecialisti z HR a manažéri však majú veľmi dobrú pamäť na tieto situácie a budú si vás pamätať v zlom svetle, aj keď už budú pracovať pre iné spoločnosti. Môžete mať v budúcnosti problém, a to najmä ak pracujete v úzkom segmente, kde sa všetci poznajú.
 • Zachovajte si svoju tvár. Možno ste už niekoľkokrát sedeli so šéfom ohľadom zvýšenia platu alebo ste dávali negatívnu spätnú väzbu na dôležité procesy. Nič sa nezmenilo. Zrazu, keď dávate výpoveď, tak sa všetko dá. Zachovajte si svoju tvár a nedajte sa kúpiť.
 • Akceptovaním ponuky dávate sľub.  Firma, kde ste boli vo výberovom procese, si vás vybrala ako top kandidáta. Zvyšok dobrých kandidátov zamietla. Zastavila výberový proces a začala všetko pripravovať na váš nástup. Vaše pracovné miesto a mzdu schválili v centrále. Pokiaľ ste dostali ponuku, zvážte si, či ju akceptovať. Ak ju už akceptujete, nasmerujte sa na novú pracovnú výzvu a svoju dráhu už nemeňte. Dodržte svoj prísľub, že na nové miesto nastúpite.
ZÁVEROM…

Prijať protiponuku vo väčšine prípadov nemusí byť dobrý nápad, hlavne z dlhodobého hľadiska.  Naše odporúčanie je teda protiponuku dôkladne zvážiť, komplexne zhodnotiť a následne konať. Samozrejme nič nie je čiernobiele, a existujú aj prípady, kedy zamestnanec prijal ponuku a zostal spokojný ďalšie roky.  Porovnajte si, na aké obdobie vám zamestnávateľ  ponúkol výhodnejšie podmienky, alebo čo konkrétne vám poskytol na to, aby ste sa v práci cítili naozaj spokojný.  Rozhodnutie je však iba na vás. Želáme vám veľa šťastia v rozhodovaní.

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Freepik.com

Zaujímavý zdroj dát ohľadom protiponuky:  https://hbr.org/2019/01/if-youre-about-to-take-a-new-job-should-you-consider-your-bosss-counteroffer

Povýšenie v práci

Povýšenie v práci. Prijať, či odmietnuť?

POVÝŠENIE V PRÁCI. PRIJAŤ, ČI ODMIETNUŤ?

Väčšine ľudí sa páči myšlienka stúpania po kariérnom rebríčku a s tým spojený finančný posun. Povýšenie v práci však zvyčajne prináša dlhší pracovný čas a rozšírenie zodpovednosti – nie vždy v oblastiach, ktoré sú pre jednotlivca najzaujímavejšie. Je to kompromis, ktorý nie je každý ochotný urobiť, aspoň nie v každej fáze svojej kariéry/života. Nečakané povýšenie nemusí byť automaticky vítanou správou. Preto je v poriadku zváženie svojich možností a urobiť to, čo je najlepšie pre vás. Pred prijatím alebo odmietnutím tejto príležitosti môžete zvážiť tieto faktory:

CHCETE TÚTO PRÁCU?

Najprv sa rozhodnite, či vám ponúkli prácu, ktorú vôbec chcete. Zvážte, či vás pozícia zaujíma, a či by ste v nej boli dobrý. Zvážte si tiež, aký vplyv bude mať táto práca na váš život mimo pracoviska. Kľúčovým faktorom je, či je daná pozícia pre vás v tejto fáze kariéry vhodná a či je v súlade s vašimi osobnými a profesionálnymi cieľmi.

Ak ste dostali ponuku na povýšenie, odporúčame, aby ste sa uistili, že vaša organizácia sa len nesnaží „lacno zaplátať“ krízové pracovné miesto. Ak vám nie je jasné, čo nová práca zahŕňa, požiadajte o vysvetlenie, najmä, ak ste povýšený na novovytvorenú pozíciu.

STE PRIPRAVENÝ?

Buďte k sebe a k zamestnávateľovi úprimný, či ste na povýšenie pripravený. Nemusí byť nevyhnutné, aby ste ovládali všetky základné zručnosti na novej pozícii. Ak sa cítite pripravený na menej ako 75%, môže byť výsledkom neúspech. Ak sa vám páči ponúkaná práca, ale necítite sa na ňu plne kvalifikovaný, opýtajte sa na možnosti školení, ktoré môžu posilniť vaše zručnosti a sebavedomie.

CHCETE RIADIŤ ĽUDÍ?

Pred prijatím akéhokoľvek povýšenia dôkladne zvážte, koľko času budete musieť stráviť riadením iných ľudí. Dobre si premyslite, či to chcete robiť a či je to tá správna cesta. Ak povýšením smerujete ku vedeniu nového tímu, venujte pozornosť výsledkom tejto skupiny, jej reputácii a miere fluktuácie. Ak nie ste z nového tímu nadšený, opýtajte sa, aké budú vaše kompetencie a napríklad, či môžete priviesť ľudí, o ktorých viete, že budú podávať dobré výkony.

KTO JE ZODPOVEDNÝ?

Overte si, kto bude vaším šéfom. Nie je novinkou, že mnohí zamestnanci sú vo svojej práci nespokojní, práve kvôli svojim nadriadeným.  Ak je to možné, porozprávajte sa s inými ľuďmi, ktorí majú priamu skúsenosť s prácou s vaším budúcim novým šéfom. Pokúste sa zistiť, ako dlho vo firme zostali vaši predchodcovia a prečo odišli. Skúste si tiež vytvoriť predstavu jeho/jej o štýle riadenia. Budete mať právomoc rozhodovať samostatne alebo budete musieť každý nový nápad hnať cez viacúrovňové byrokratické procesy, či schvaľovania?

 

ROVNOVÁHA MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM ŽIVOTOM 

Povýšenie v práci často núti k ťažkej voľbe medzi tým, či tráviť viac času v práci, a tým, či sa venovať rodine, priateľom alebo záujmom. Preto je rovnováha medzi pracovným a súkromným životom jeden z kľúčových faktorov pri rozhodovaní sa o prijatí danej ponuky.  Zvážte si, či je povýšenie možné skĺbiť s aktuálnou situáciou vo vašej rodine.  Má váš partner/partnerka náročnejšie obdobie v práci a potrebuje vás mať viac doma? Prípadne riešite komplikovanú situáciu v rodine a potrebujete 1-2 roky mať voľnejšie tempo v práci?  Prípadne plánujete svadbu a povýšenie by vám prinieslo iba ďalší stres? Zvážte všetky faktory a otvorene sa porozprávajte s ľuďmi v rodine, ktorých sa to týka. 

ČO SA STANE, AK POVIETE NIE? 

Ak sa dostanete odmietnutím povýšenia do situácie, že si váš šéf myslí, že vám chýba snaha, môže vás v budúcnosti vynechať pri vhodnejších alebo lepšie načasovaných povýšeniach. Ak ste si istý, že daná práca alebo načasovanie nie sú pre vás vhodné, odborníci odporúčajú nechať si otvorené dvere (pre budúce povýšenie). Vysvetlite svojmu nadriadenému, prečo nie ste na povýšenie v práci pripravený a opýtajte sa na dočasné kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste získali prípadné zručnosti a skúsenosti, ktoré zvýšia vaše šance na úspech v budúcnosti.  Ponúknite nadriadenému podporu napríklad pri dočasnom zastrešení tímu, či konkrétnych zodpovedností, alebo pri pohovoroch s kandidátmi.

S témou povýšenia súvisí tiež zvýšenie mzdy. Ako a kedy otvoriť túto tému? Odporúčame náš článok Zvýšenie mzdy – kedy a ako otvoriť tému v zamestnaní?.  V prípade, že nová pozícia je vám ponúknutá po tom, ako ste oznámili odchod, prečítajte si náš článok Čo robiť, keď dávate výpoveď a šéf Vás chce prehovoriť, aby ste ostali?

 

Máte povýšenie za sebou? Aké boli vaše skúsenosti? Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti formou komentára na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Pexels.com

Zdroj:

https://www.shrm.org/topics-tools/news/hr-magazine/should-you-ever-turn-down-a-promotion-

 

 

materské

Materská dovolenka/Materské – jedna veľká neznáma?

MATERSKÉ – AKÁ JE JEHO VÝŠKA A AKO O NEHO NEPRÍSŤ?

Materská dovolenka predstavuje jedinečné obdobie nie len pre ženu-matku, ale aj pre celú jej rodinu. Táto zmena sa výrazne prejaví vo fungovaní všetkých členov rodiny, a to či už v bežných činnostiach, rituáloch, vzťahoch alebo finančnej otázke. Zamestnanie ide do úzadia a vaša pozornosť  a úsilie sa upriami na nového člena rodiny. Čo môžete očakávať na materskej, ak ste zamestnanec, SZČO, alebo ste na úrade práce? Platí, že byť informovaný, je na nezaplatenie. 😊

1.  MATERSKÉ, AK SOM ZAMESTNANEC

Klasickým alebo najbežnejším stavom je situácia, kedy ste bežným zamestnancom. Vyplatenie materského nie je automatické. Vstupuje do toho mnoho faktorov a asi základným je ten, že žiadateľ o materské musí spĺňať nasledovné:

 • má aktívne nemocenské poistenie alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského je poistený najmenej 270 kalendárnych dní– do doby poistenia sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia aj všetky trvajúce nemocenské poistenia (povinné aj dobrovoľné),
 • nemá za posledných 5 rokov nedoplatky na sociálnom poistení, presahujúce sumu 5 €– táto podmienka platí iba pre SZČO alebo dobrovoľne poistené osoby.

Ak máte teda dlhotrvajúce zamestnanie, nemusíte sa ničoho obávať. Ak ste však vystriedali rôznych zamestnávateľov, medzitým ste mali isté pracovné pauzy a podobne, odporúčame, aby ste sa na tieto informácie opýtali v Sociálnej poisťovni.

2. MATERSKÉ A ŽIVNOSŤ

Výrazný rozdiel medzi prácou u klasického zamestnávateľa a živnosťou je v tom, že aj napriek trvaniu materskej dovolenky, môžete podnikať bez obmedzení. Živnosť nie je nutné ani pozastavovať a už vôbec nie rušiť. Ušetríte tak kopec času na úradoch, resp. nervov pri klikaní cez e-schránku 😊

Ako pri iných prípadoch, tak aj tu platí pravidlo nutnosti platenia sociálneho poistenia. Ak je náhodou matka v podnikaní-živnosť príliš krátko a jej obrat nedosiahol výšku, kedy musí platiť do Sociálnej poisťovne, odporúčame požiadať o rodičovský príspevok.

Ďalšou veľmi dôležitou informáciou je, že živnostník na materskej môže mať aj v roku 2024 neobmedzený príjem z podnikania. Ak zarobíte ako SZČO napríklad 2000€, vaše materské sa tým nezníži. Krátená nebude ani dĺžka materskej dovolenky. Matka počas poberania materského zároveň neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne – platí za ňu štát.

Nemusí platiť ani minimálne preddavky na zdravotné poistenie – nastavuje si ich sama, no pozor – ak máte aktívne príjmy zo živnosti, môže vám vzniknúť výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia nedoplatok.

3.  MATERSKÉ, AK SOM NA ÚRADE PRÁCE

Odpoveď na to, či mám nárok na materské alebo nie, nie je jednoznačná. Stále však platí pravidlo – ak spĺňate podmienku 270 odpracovaných dní za posledné 2 roky a ste v ochrannej lehote, získať ju môžete. Ostatné špeciálne prípady, resp. situácie, v ktorých sa možno nachádzate odporúčame vopred konzultovať priamo so Sociálnou poisťovňou. V mnohých prípadoch sa „dá ešte niečo robiť“ na to, aby ste nárok na vyplatenie materského získali.

 

 

 

AKO PRACOVAŤ POPRI MATERSKEJ? EXISTUJÚ 3 ZÁKLADNÉ MOŽNOSTI, AKO LEGÁLNYM SPÔSOBOM PRACOVAŤ POPRI MATERSKEJ DOVOLENKE

 

1. U SÚČASNÉHO ZAMESTNÁVATEĽA SA DOHODNETE SA NOVEJ ZMLUVE

Pre mnohé matky môže byť náročné zvykať si na iné pracovné prostredie. Ideálne by bolo, ak by mohli v rámci možností pracovať v tom známom. Predsa, neprežívajú najľahšie obdobie v živote, aj keď sa nazýva „dovolenkou“ 😊 Je tu však istá cesta, ktorá umožňuje matke pracovať pre rovnakého zamestnávateľa aj počas tohto jedinečného obdobia.

Pôvodnú pracovnú zmluvu nerušíte. Zamestnávateľ váš môže prijať-zamestnať na inú pracovnú pozíciu, ako bola tá, ktorú ste vykonávala pred nástupom na materskú dovolenku. Budete mať teda novú pracovnú zmluvu na iný pracovný post. Zmluvu je možné uzavrieť aj na dobu určitú, aj na dobu neurčitú. Najčastejšie je  matka vyplácaná na základe počtu odpracovaných hodín, kde je presne stanovená jej hodinová mzda. Aby tento spôsob zamestnania matky fungoval, je dôležité spĺňať podmienku starostlivosti o dieťa. Čo to znamená? Je nutné, aby bola počas práce zachovaná starostlivosť o dieťa výlučne zo strany matky, nie inej osoby. Matka je v tomto smere nezastupiteľnou osobou. Práve preto je nutné, aby boli pracovné podmienky nastavené tak, aby sa opatera o dieťa a práca dali skĺbiť a dávali komplexný význam.

2.  U SÚČASNÉHO ZAMESTNÁVATEĽA SA DOHODNETE NA DOHODE O VYKONANÍ PRÁCE/ DOHODE O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Je možné uzavrieť aj Dohodu, avšak platí to , čo bolo spomenuté vyššie – Opäť musí byť vypracovaná na inú pracovnú pozíciu. Zároveň je v platnosti aj podmienka výhradnej starostlivosti o dieťa matkou. Aj v tomto prípade je nutné, aby si matka prispôsobila pracovný čas tak, aby sa o dieťa vedela plnohodnotne starať.

Dôležitým faktom je aj to, že je potrebné splniť podmienku poklesu príjmu. Tu sa hodnotia aj fakt, kedy sa matka venuje práci, prípadne , či do práce musí aj cestovať.

Dohoda o vykonaní práce – je vymedzená výsledkom práce (pracovná úloha), pričom rozsah práce nesmie presiahnuť 350 hodín ročne

Dohoda o pracovnej činnosti – sa uzatvára na príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce v rozsahu najviac 10 hodín týždenne

Poznámka na záver:  Za ženu na materskej dovolenke platí odvody automaticky štát. Pri vzniku novej zmluvy, neplatia vaši noví zamestnávatelia odvody v plnej výške – musia za vás odvádzať iba odvody na úrazové poistenie a znížené odvody do zdravotnej poisťovne

3. OTVORÍTE SI ŽIVNOSŤ ALEBO VYUŽIJETE MOŽNOSŤ SLOBODNÉHO POVOLANIA

Ak ste novinárka, umelkyňa, grafička či advokátka  a pod. – môžete sa stať slobodnou umelkyňou alebo SZČO.

V praxi to znamená, že pre súčasného zamestnávateľa môžete pracovať ďalej, ale oficiálne už budete figurovať ako SZČO. (SZČO nemá nárok na materskú dovolenku, ale po splnení zákonných podmienok má nárok na materské). Aj v tomto prípade je nutnosť zachovať výlučnú starostlivosť dieťaťa matkou.

 

MATERSKÉ A JEHO VÝŠKA V ROKU 2024

Každého poberateľa tejto dávky iste zaujíma jej výška. Medziročne zaznamenávame jej mierny nárast. Maximálna výška materského je zákonom stanovená. Aktuálna maximálna výška materskej dávky je 1993,60 € pri 31-dňovom mesiaci a 1929,30 € pri 30 dňovom mesiaci. Ak by ste si chceli pozrieť prehľad vývoja výšky materskej dávky, použite tento odkaz: materské – vývoj výšky materskej dávky

Problematika „materská dovolenka“, či „materské“ je takmer nekonečná. Je mnoho faktorov, informácii, ktoré je potrebné vedieť. Nehovoriac o tom, že nároky na jej dávku závisia od vášho sociálneho stavu, situácie v ktorej aktuálne žijete (zamestnanec, SZČO, študent atď.) Platí tu veľa zásad, preto je vhodné sledovať aktuálne nastavenia štátu, ktorý môže podmienky aj v priebehu roka aktualizovať. Veríme, že sme vám túto problematiku trošku priblížili, prípadne ďalšie cenné informácie môžete získať aj prostredníctvom priložených odkazov. 😊


Aj vás čaká materská dovolenka alebo ju máte za sebou? Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti formou komentára na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Obrázok: Pexels.com

Odporúčanie na článok:

Návrat po rodičovskej dovolenke

Rodičovská dovolenka – čo riešime pred návratom do práce?

Zdroje:

https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/odvody-a-dan-z-prijmov-z-dohody-od-1-1-2024

https://najmama.aktuality.sk/clanok/236725/da-sa-pracovat-aj-popri-materskej-rady-a-tipy-ako-mat-prijem-a-neprist-o-davky/

https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/materske-2024-maximalne-a-minimalne

https://www.materska-dovolenka.sk/narok.php

https://www.materska-dovolenka.sk/maximalna.php

https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/peniaze-pre-rodicov/retazovy-porod-materske-rodicovs/

Pokojny vianocny cas

Ako si užiť pokojný predvianočný čas

VIANOCE – NÁKUPY, PRÍPRAVY A STRES?

Mnohí z nás sa v tomto období cítia vyčerpaní a pod tlakom, no existujú spôsoby, ako si toto obdobie vychutnať a užiť si pokojný predvianočný čas. Momentálne je síce už pokročilé adventné obdobie, ale veríme, že ešte stále stíhate uplatniť naše tipy 😊

1. VYHNITE SA DAVOM V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH

Namiesto toho, aby ste sa dostali do davov ľudí v nákupných centrách, skúste pre pokojný predvianočný čas plánovať nákupy vopred a nakupovať v menej rušných časoch – medzi našimi kolegami sa osvedčilo nakupovanie vo večerných hodinách, tesnejšie pred skončením otváracích hodín. Online nákupy sú tiež skvelou alternatívou, ktorá vám ušetrí čas a nervy. Myslite však na to, že kuriérske spoločnosti sú v tomto období nadmieru vyťažené a doručenie sa môže oneskoriť.  

 

2. RIEŠTE DARČEKY VOPRED A BEZ STRESU

Nechajte stres v obchodoch a riešte darčeky vopred (nie 23.12). Takto sa vyhnete zhonu a môžete si vychutnať atmosféru Vianoc bez zbytočného tlaku. Taktiež si uvedomme, že klišé, že “Vianoce nie sú o darčekoch” naozaj platí a užite si rodinu, voľno, rozprávky a domácu pohodu.   A dajte si predsavzatie, že v budúcom roku začnete plánovať nákupy vopred a napríklad do konca novembra budete mať všetko vyriešené.

3. NESNAŽTE SA UROBIŤ VŠETKO DOKONALE

Nechajte perfekcionizmus bokom a nezaťažujte sa myšlienkou, že všetko musí byť dokonalé. Upratujte a pečte koláče, ale nemusíte mať napečených 15 druhov. Vyberte si tie najobľúbenejšie a upečte ich s láskou. Alebo ich jednoducho objednajte.  Alebo sa dohodnite s kamarátkou, že každá upečie iný druh a navzájom si koláčiky vymeníte 😊

Referencie ALEX PETERSON

4. PLÁNUJTE DARČEKY VOPRED, CELOROČNE

Tento tip pravdepodobne využijete až nasledujúci rok, ale napriek tomu si ho neodpustíme.  Priebežne si vytvárajte zoznam darčekov po celý rok. Keď niekto spomenie, čo má rád alebo čo by chcel, zapíšte si to. Za nás odporúčame klasické poznámky v mobile, ku ktorým máte vždy rýchly prístup. Týmto spôsobom budete mať v decembri jasno, vyhnete sa stresu a užijete si pokojný predvianočný čas.

 

5. UŽÍVAJTE SI PRÍTOMNÝ OKAMIH

Nezabúdajte si vychutnať prítomný okamih a skutočne zažívať radosti predvianočného času. Venujte čas svojej rodine, hrajte spoločenské hry, odložte emaily a mobil, sledujte rozprávky, urobte si čas na prechádzky vonku a vychutnajte si krásu a atmosféru zimného obdobia.

6. NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIA S RODINOU A PRIATEĽMI VOPRED

Nemusíte čakať na Vianoce, aby ste sa stretli so svojimi blízkymi. Naplánujte si stretnutia s rodinou a priateľmi počas celého decembra alebo pokojne aj skôr. Týmto spôsobom rozložíte stretnutia a nebudete v zhone, vďaka čomu si čas s priateľmi naplno užijete.

7. AK PLÁNUJETE AJ DOVOLENKU, NAOZAJ VYPNITE

Ak medzi sviatkami čerpáte zvyšnú dovolenku, naozaj sa vypnite.  K tomu je potrebné, aby ste vopred delegovali úlohu a v priebehu 1-2 týždňov pred dovolenkou už pomaly odovzdávali agendu a prerozdelili zodpovednosti.  V deň odchodu všetko spíšte. Ak ste všetko dobre pripravili, budete môcť spokojne vypnúť mobil a aj svoju myseľ.  Spomaľte a užite si dovolenku naplno.  K tejto téme vám odporúčame články:

Pracovný detox – ako si naozaj oddýchnuť?

8 tipov, ako neriešiť prácu počas dovolenky

 

Riaďte sa týmito tipmi a dovoľte si užiť radostný a pokojný predvianočný čas bez zbytočného stresu a záťaže. Vytvorte si vlastnú atmosféru pokoja a lásky, ktorá by skutočne mala sprevádzať každé Vianoce.

Ak máte nejaké vlastné tipy na to, ako si užiť pokojný predvianočný čas,  budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

 

Za tím ALEX PETERSON vám prajeme krásne a pokojné sviatky a veľa úspechov v Novom roku 2024! ❤

Ak s príchodom Nového roka zvažujete aj kariérnu zmenu, prečítajte si našu príručku s tipmi pre úspešné zvládnutie pohovorov, vyladenie vášho CV a k získaniu vašej vytúženej práce: Príručka pre kandidátov

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Pixabay.com

 

Príručka pre kandidátov

Príručka “Všetko, čo potrebujete vedieť k získaniu práce”

PRÍRUČKA PRE KANDIDÁTOV: VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ K ZÍSKANIU VYTÚŽENEJ PRÁCE

Získajte kľúč k úspechu vo výberovom procese. Príručka z dielne ALEX PETERSON vám poskytne cenné rady, ako úspešne absolvovať výberový proces a dosiahnuť svoje kariérne ciele. Výberové konanie môže byť náročné a nevyspytateľné, no s našou príručkou sa stanete dobre pripraveným a sebavedomým uchádzačom.

Viete, čo do životopisu rozhodne nepatrí, ale predsa sa to tam objavuje? Kde okrem Profesie a Kariery.sk môžete hľadať pracovné ponuky? Ako sa najlepšie pripraviť na telefonický rozhovor a získať tak pozvánku na osobný pohovor? To všetko a omnoho viac nájdete v našej príručke.

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ OD NAŠEJ PRÍRUČKY?
• KONKRÉTNE RADY A POSTUPY

Naše rady sú šité na mieru pre rôzne fázy výberového procesu. Od písania životopisu až po priebeh osobného pohovoru.

• ODBORNÉ RADY OD HR PROFESIONÁLOV

Naša brožúra obsahuje cenné rady od skúsených HR expertov, ktorí vám ukážu, ako úspešne absolvovať výberové konanie, aj ak si prácu hľadáte po 15 rokoch.

• BONUSOVÝ MATERIÁL

Ponúkame vám aj tipy, ako si hľadať prácu, ak ste zamestnaný a tiež informácie o kariérnom poradenstve.

Naša príručka je nástrojom, ktorý vám pomôže zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce a dosiahnuť svoje kariérne ciele. Prečítajte si našu Príručku pre kandidátov ešte dnes a začnite cestu k svojej vysnívanej práci.

 

PRE STIAHNUTIE PRÍRUČKY KLIKNITE SEM

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON