ženy zarábajú menej

Ženy zarábajú stále menej

ŽENY NA SLOVENSKU ZARÁBAJÚ STÁLE MENEJ AKO MUŽI.  JE NÁDEJ , ŽE SA TO V BUDÚCNOSTI ZMENÍ?

Na Slovensku máme z roka na rok viac úspešných žien, podnikateliek, odborníčok, či špecialistiek. Ich pôsobenie sa počas stáročí dynamicky rozvíjalo až do aktuálnych okamihov, kedy sa dostávajú na čelo organizácií a reprezentujú strategické role v domácich či zahraničných spoločnostiach. Naďalej však ostáva faktom, že ich zárobky sú oproti mužom v značnom úzadí. Je možné, že nastane doba, keby sa tento stav otočí? Prejdite si s nami ďalšie štatistiky. 😊

 

To, že ženy zarábajú menej potvrdzuje aj portál PLATY.SK, muži by na základe ich štatistík mali zarábať priemerne 2100€ mesačne zatiaľ, čo ženy približne necelých 1600€. Rozdiel medzi zárobkom mužom a žien je teda viac než 24%.

 

ŽENY PRACUJÚ V ODVETVIACH, KTORÉ SÚ MENEJ PLATENÉ

Z bežného života je jasné, že prevažne ženy pôsobia v administratíve, štátnej správe, školstve, či zdravotníctve. Zárobky v týchto oblastiach sú veľmi nízke. Aj spomínaný portál PLATY.SK, potvrdzuje, že tieto odvetvia patria medzi najmenej platené.

Na druhej strane muži, pracujú v odvetviach, ktoré patria medzi tie, kde sa dá zarobiť najlepšie. Na vrchole sú informačné technológie, vrcholový manažment, či manažment ako taký.

Portál Profesia.sk uvádza, že ženy najviac reagujú na pozície v administratíve, podpore, gastro priemysle. Muži zas preferujú prevažne obchod, výrobu, IT. Pre porovnanie, platové rozpätie zamestnancov pracujúcich na Slovensku v kategórii administratíva je štandardne v rozmedzí od 972€(nízke mzdy) do 1 934€. Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich na Slovensku v kategórii Informačné technológie je štandardne v rozmedzí od 1 682€ (nízke mzdy) do 3 713€ (vysoké platy, skutočné platy môžu byť (a aj sú) ešte vyššie). Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov.

Ženy sú, ako jemnejšie pohlavie, menej priebojné, menšie percento žien si dokáže vypýtať vyšší plat, či nejako argumentovať svoju pridanú hodnotu. (Samozrejme česť výnimkám 😊)

Referencie ALEX PETERSON

PREČO JE TO TAK?

Ženy zarábajú menej, ale aj z ďalších iných dôvodov. Prirodzeným faktom je aj značný čas strávený na materskej, či rodičovskej dovolenke a starostlivosť o rodinu ako takú. V slovenských rodinách zväčša stále platí pravidlo, že ak má niekto držať kasu a zabezpečovať rodine financie, je to muž. Tí sú teda viac orientovaní na pracovné výsledky a teda kariéru, kde sa plat pochopiteľné vyvíja smerom hore dynamickejšie, ako je to u žien.  Na druhej strane, ženy sú prirodzene po pôrode viac pripútané s dieťaťom/deťmi a preto ostávajú doma. Na jednej strane je im ubratá možnosť pracovať na zvyšovaní expertízy vo svojej oblasti, či získavať pracovné kontakty, a tým aj pracovať na svojom lepšom statuse na trhu práce (a nepriamo teda zvyšovať svoje ohodnotenie).  Ženy, čo strávia roky na materskej dovolenke následne strácajú na výberovom procese na konkurentov, ktorí boli neustále v pracovnom tempe. A tak si zažiadajú nižšiu mzdu.

Pre viac detailných informácii, vám odporúčame využiť prehľad vo výške miezd cez portál platy.sk na tomto odkaze: Platy na pozíciách

 

ČÍM VIAC SKÚSENOSTÍ, TÝM VÄČŠÍ ROZDIEL

Zaujímavou štatistikou je aj táto, ktorá hovorí rozdiel v platoch sa zvyšuje spolu s počtom odpracovaných rokov. Ak berieme do úvahy prax do jedného roka, rozdiel medzi platmi je približne 20%. Ak je to 6 a viac rokov, rozdiel narastá – približne na 27%, čo v peňaženke prestavuje hodnotu asi 650€. Ak by ste si chceli zhodnotiť platovú situáciu aj v iných krajinách, opäť môžete využiť portál platy.sk, kde by vyklikáte o aké štatistiky, z akej krajiny máte záujem výber krajiny

Ženy zarábajú menej aj v iných európskych krajinách. Niekde je rozdiel ešte väčší- napr. v ČR, inde zas menší – Chorvátsko. V každom prípade je tento „trend“ stál odrazom akejsi historickej doby, kedy muži boli tí, ktorí riadili spoločnosť a ženy tie, ktoré boli kľúčové pre rodinu. Či sa tento stav niekedy otočí je veľmi otázne. S pozitívnu vyhliadkou do budúcna môžeme predpokladať, že by sa tak mohlo stať, avšak potrvá to možno ďalšie dekády.

Pre zaujímavosť vám dávame do pozornosti aj dvojdielny  článok na našom blogu:  Zvýšenie mzdy – kedy a ako otvoriť tému v zamestnaní?


 Ak by ste sa s nami chceli podeliť o svoju skúsenosť s platovým odmeňovaním  budeme radi, ak tak urobíte na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zdroj obrázku:  Pexels.com

 

Zdroje:

https://www.platy.sk/

https://magazin.almacareer.com/sk/zeny-na-slovensku-zarabaju-o-stvrtinu-menej-ako-muzi-rokmi-praxe-narasta-rozdiel?utm_source=almacareer.com&utm_medium=email&utm_campaign=nl-hrweekly-sk-2024-03-20

Výhody hybridnej práce

Aké sú výhody hybridnej práce – pozrime sa na dáta

TÉMA HYBRIDNEJ PRÁCE SA NEUSTÁLE SKLOŇUJE. DNES SA POZRIEME NA REÁLNE DÁTA.

Aké sú výhody hybridnej práce a čo to vlastne je? Pod hybridnou prácou rozumieme prácu, ktorá je delená medzi kanceláriu a prácu z domu (formou homeoffice-u). Časť firiem sa rýchlo zadaptovala počas epidémie Covid a umožnila prácu (aj) z domu, niektoré nezaviedli túto možnosť vôbec, prípadne s témou interne stále bojujú. Po určitom čase však dokážeme výskumnými metódami zhodnotiť úspešnosť a efektivitu zavedenia hybridnej práce. Ako to teda vyzerá? V dnešnom článku sa pozrieme na dáta, ktoré získala spoločnosť IWG.

 

1.  ÚSPORA NÁKLADOV

Podľa správy až 81% finančných riaditeľov sa vyjadrilo, že medzi výhody hybridnej práce patrí aj výrazná úspora nákladov. 67% finančných riaditeľov podporuje zavedenie hybridnej práce na dlhodobej báze. V čase, keď si firmy potrebovali „utiahnuť opasky“, aby ostali silné a konkurencieschopné, je každé ušetrenie vítané.  Firma nemusí ušetriť len na samotnom nájme, ale významne sa to prejaví aj na úspore energií, prípadne upratovacích službách, služobných autách, slúžiacich aj na dopravu do kancelárie a podobne. 

2.  MOŽNOSŤ PRESUNU DO INÝCH KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV

Nakoľko pri hybridnej práci kancelárske priestory sú zvyčajne poloprázdne, môžu sa firmy poobzerať po alternatívnych priestoroch – je tu možnosť prenájmu celkovo menších priestorov, prípadne zdieľaných priestorov (tento model je využívaný menšími firmami, ktoré zdieľajú kanceláriu počas dohodnutých dní v týždni a tak obe firmy ušetria náklady).   Takmer tri štvrtiny (74%) finančných riaditeľov sa aktívne obzerá po alternatíve flexi priestorov, či zdieľaných priestorov. Okolo 70% už reálne zredukovalo priestory.   U nás, na Slovensku, napríklad Tatra banka počas korony presťahovala 3 centrály do jednej budovy. 

3.  FLEXI DESK

Niektoré firmy zaviedli „flexi desks“, teda zdieľané pracovné stoly.  Firma s 300 zamestnancami má napríklad 150 pracovných stolov. Zamestnanci si zdieľajú konkrétny pracovný stôl na štýl „kto prvý príde, ten prvý melie“ alebo sa využívajú špeciálne aplikácie, či rezervačný systém.  Počíta sa s tým, že zvyšní zamestnanci sú na homeoffice.  Samozrejme je na zvážení každej firmy, či v slovenskom prostredí zamestnanci uvítajú tento model a ostanú vo firme spokojní. Niektorí ľudia majú radi zmenu, ktorú s flexi desk zažívajú, iní majú radi stabilitu a možnosť si nechať osobné veci na stole, či individuálne nastavený monitor, stoličku a podobne.  

Referencie ALEX PETERSON

4.  REÁLNA ÚSPORA NA ZAMESTNANCA

Ďalší z argumentov, kde vidíme výhody hybridnej práce. Podľa výskumnej agentúry Global Workplace Analytics firma dokáže priemerne ušetriť až 11.000 dolárov na zamestnanca, v prípade veľkej firmy, ak úspešne zavedie model hybridnej práce.  

5. ZÍSKAVANIE A UDRŽANIE TOP ZAMESTNANCOV 

54% finančných riaditeľov sa vyjadrilo, že znížili počet nových náborov, vďaka hybridnej práci. Zamestnanci teda menej fluktuujú a ostávajú vo firme.  Predstavte si situáciu, že by ste chceli pracovať pre firmu XY, tá však má kancelárie 55 minút od vášho bydliska. Chcete stráviť 2 hodiny denne dochádzaním do práce?  Takýto zamestnanec vám môže čoskoro odísť. Ak však ponúknete možnosť 2 dni v týždni práce z domu, to už je iná káva 😊  Možnosť flexibility a hybridnej práce sa stala jedným z kľúčových benefitov, ktoré si zamestnanci vyžadujú. 

6.  ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY A SPOKOJNOSTI

Podľa aktuálneho prieskumu realizovaného v 27 krajinách,18.6% zamestnancov uviedlo, že sa cítia o 20% produktívnejší.  Takmer polovica uviedla, že sa cítia produktívnejší, sú menej pod stresom a ich well-being sa zvýšil. Celkovo zamestnanci veľmi oceňujú úsporu času a tiež viac času na seba a rodinu.  Reálna produktivita sa mohla zvýšiť práve aj z dôvodu, že čas ušetrený necestovaním, zamestnanci investujú do práce. A teda stihnú urobiť viac 😊  Štúdie zväčša hovoria o  zvýšení produktivity o 3-20% .  

 

7.  MOŽNOSŤ HOMEOFFICE JE UŽ NA ÚROVNI MOŽNOSTI VYŠSIEHO PLATU

Aké sú ďalšie výhody hybridnej práce?  Tam kde pred 2-3 rokmi prichádzala zo strany kandidátov otázka na ponúkanú mzdu, dnes sa denne sa v ALEX PETERSON stretávame s otázkou „koľko dní homeoffice-u zamestnávateľ umožňuje“.  Áno, homeoffice je štandardom u mnohých spoločností a kandidáti často uprednostnia zamestnávateľa s možnosťou hybridnej práce, oproti firme bez homeoffice a s vyššou mzdou. Podľa niektorých prieskumov zamestnanci a kandidáti porovnávajú možnosť hybridnej práce s ekvivalentom 7-8% nárastu mzdy. Z  tohto modelu sa teda stal nástroj na udržanie zamestnancov a zatraktívnenie pozícií vo vašej firme.  

A ČO DOMÁCE, SLOVENSKÉ, DÁTA?

Podľa prieskumu ALEX PETERSON, ktorý sme realizovali v decembri 2023, medzi 152 účastníkmi (white collars), až 50% respondentov, pracuje vo firmách s plnou flexibilitou (možnosť 100% homeoffice (HO)), 26% má 2 dni v týždni HO, 15% 3-4 dni do mesiaca. 9% nemá možnosť HO. 

Podľa dát z portálu www.platy.sk , iba 14% respondentov uviedlo, že pre nich nie je možnosť HO dôležitá a radi budú dochádzať denne do kancelárie. Až 51% uviedlo, že chce pracovať primárne z domu. Podľa tohto prieskumu je možnosť HO druhý najoceňovanejší benefit.  Dokonca však je prvý v rámci segmentu IT, bankovníctva, telekomunikácií a v centrách zdieľaných služieb.  

ZAUJÍMAVOSŤ:  Spoločnosť Cisco, technologický gigant,  uviedla, že za posledných 5 rokov im hybridná práca ušetrila 500 miliónov dolárov. 

ZÁVER:

Výhody hybridnej práce jednoznačne prevyšujú akékoľvek nevýhody.  Spoločnosti, ktoré homeoffice nemajú zavedený, už dnes prichádzajú o kandidátov, ktorí majú záujem iba o ponuky s možnosťou homeffice.  Veríme, že aj vo vašej spoločnosti dokážete nastaviť hybridnú prácu tak, aby zamestnanci boli spokojnejší a produktívnejší. A nebudete odstrašovať budúce talenty 😊 Na trh nastupuje Generácia Z, ktorá jednoznačne možnosť homeoffice očakáva.   

Ak vás zaujíma téma homeoffice-u, prečítajte si naše 2 články:  Aké sú výhody homeofficeAké sú nevýhody homeoffice.


Aké sú vaše skúsenosti so zavedením hybridnej práce? Budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

Zdroj obrázku: Freepik.com

Zdroje: 

https://assets.iwgplc.com/image/upload/v1703251757/IWG/MediaCentre/IWG_White_Paper_The_Hybrid_Cost_Saver_2023.pdf

https://magazin.almacareer.com/sk/praca-z-domu-je-uz-zakladnou-poziadavkou-najvaecsia-sanca-je-v-it?utm_source=almacareer.com&utm_medium=email&utm_campaign=nl-hrweekly-sk-2024-02-21

Zaujímavé články k téme:  

https://www.forbes.sk/praca-z-domu-ludi-laka-firmy-ktore-ju-umoznuju-maju-viac-zamestnancov/

https://www.forbes.sk/ako-nielen-korona-meni-kancelarie-stoly-sa-zdielaju-a-zmensuju-hitom-su-aj-terasy/

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/human-capital/Brochure_Hybrid_work_survey.pdf

 

Presýtenosť informáciami

Presýtenosť informáciami – ako sa s tým popasovať

AKO SA POPASOVAŤ S NEUSTÁLYM TOKOM INFORMÁCIÍ? 

Od nekonečného prúdu emailov po neustále vyskakujúce notifikácie na telefóne a nekonečné scrollovanie na sociálnych sieťach, náš mozog čelí neustálemu prílivu (často zbytočných) dát. Táto presýtenosť informáciami môže mať negatívny vplyv na našu produktivitu, koncentráciu a celkový duševný stav. Ako si nájsť cestu k informačnej rovnováhe – a teda, zostať v obraze, ale nie zahltený?

 

1.  FILTROVANIE SPAMU V E-MAILE

Nastavenie efektívnych filtrov na SPAM v emailovej schránke je prvým krokom k eliminácii zbytočných a rušivých správ. Ak chcete eliminovať presýtenosť informáciami, určite zvážte aj zrušenie odberov niektorých newslettrov, ktoré vás už nezaujímajú.

2. OPRÁŠTE SI NASTAVENIA NOTIFIKÁCIÍ

Notifikácie mobilných aplikácií sú často vinníkom neustáleho pípania a bzučania, ktoré nás väčšinou vyruší a núti odomknúť telefón. Zvážte vypnutie notifikácií aspoň pre aplikácie, prostredníctvom ktorých nekomunikujete so svojimi blízkymi, či kolegami – napríklad rôzne e-shopy („extra 20% zľava na všetko vo výpredaji, nakupujte ihneď“). Získate tak väčšiu kontrolu nad tým, kedy a aké informácie prijímate. A bonus – určite sa vám poďakuje aj vaša peňaženka. 😉

Aplikácie na komunikáciu tiež väčšinou umožňujú odstavenie četu na pár hodín alebo “dokým ho opäť nezapnem”.  Môžete tak vypnúť čet, kde sa priatelia donekonečna dohadujú, aké mäso kúpia na grilovačku… a vy sa môžete venovať práci.

Referencie ALEX PETERSON
3. REDUKUJTE POČET SOCIÁLNYCH SIETÍ A PLATFORIEM

Nepotrebujete mať Messenger, WhatsApp, Viber, iMessage, Slack.. a všetky ďalšie platformy. Každá sociálna sieť zvyšuje našu presýtenosť informáciami. Skúste si vybrať jednu alebo dve platformy, ktoré vám pri kontakte s vašimi známymi najviac vyhovujú a informujte ich, na ktorej platforme budete zastihnuteľný.  Menej sietí znamená menej informácií a väčšiu sústredenosť a duševnú pohodu.

Tiež si zvážte, či napríklad Facebook a Instagram potrebujete mať v telefóne (predsalen to viac pokúša si aplikáciu pravidelne otvoriť), alebo Vám stačí do nich nahliadnuť niektorý večer pri počítači. Ušetríte si kopec času a energie.

4. STRIEDAJTE ZDROJE INFORMÁCIÍ

Tento tip nesúvisí len so snahou eliminovať presýtenosť informáciami. Skúšanie a striedanie rôznych overených a kvalitných informačných zdrojov môže byť prospešné pre zorientovanie sa, nazeranie na svet a udalosti z rôznych perspektív, čo je v dnešnom svete taktiež veľkou výzvou.

5. VÍKENDY BEZ MOBILU

Dávajte svojmu mozgu potrebný oddych od digitálneho sveta. Zvážte možnosť stráviť víkend bez telefónu. Táto digitálna pauza vám pomôže obnoviť energiu, zvýšiť kreativitu a zlepšiť spánok. Uvidíte, že víkend sa vám zrazu bude zdať dlhší. 😊

6. NÁJDITE SI “NEDIGITÁLNE HOBBY”

Veľmi vám pomôže, ak si nájdete pravidelné hobby, kde nebudete používať mobil a počítač.  Ak celý deň sedíte za počítačom a večer sa hráte videohry, prípadne pravidelne pozeráte seriály, váš mozog nepocíti zmenu.  Choďte sa prevetrať, stretnite sa s priateľmi (a mobil nechajte v taške, či doma), aktívne sa venujte deťom, či partnerovi, čítajte knihy alebo sa rozvíjajte v cudzom jazyku (tu vám samozrejme tiež môžu pomôcť technológie, ale využite aj “old school” techniky – písanie do zošita, memorovanie, rozhovor s reálnym lektorom). Tiež sa venujte hudbe, či vareniu alebo…nerobte nič. Aj pritom si vaša hlava oddýchne.

S týmito jednoduchými krokmi a so správnym nastavením priorít môžete znížiť presýtenosť informáciami a nájsť cestu k vyváženému životu v dnešnej digitálnej dobe. Nenechajte sa unášať prúdom informácií – buďte pánmi svojho voľného času, ktorý si môžete vychutnať v prítomnosti. 😊


Aké sú vaše skúsenosti s touto témou? Budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

Ak momentálne vy alebo niekto z vašich blízkych zvažujete kariérnu zmenu, prečítajte si našu príručku s tipmi pre úspešné zvládnutie pohovorov, vyladenie vášho CV a k získaniu vašej vytúženej práce: https://www.alexpeterson.sk/prirucka-pre-kandidatov/.

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Pexels.com

Pokojny vianocny cas

Ako si užiť pokojný predvianočný čas

VIANOCE – NÁKUPY, PRÍPRAVY A STRES?

Mnohí z nás sa v tomto období cítia vyčerpaní a pod tlakom, no existujú spôsoby, ako si toto obdobie vychutnať a užiť si pokojný predvianočný čas. Momentálne je síce už pokročilé adventné obdobie, ale veríme, že ešte stále stíhate uplatniť naše tipy 😊

1. VYHNITE SA DAVOM V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH

Namiesto toho, aby ste sa dostali do davov ľudí v nákupných centrách, skúste pre pokojný predvianočný čas plánovať nákupy vopred a nakupovať v menej rušných časoch – medzi našimi kolegami sa osvedčilo nakupovanie vo večerných hodinách, tesnejšie pred skončením otváracích hodín. Online nákupy sú tiež skvelou alternatívou, ktorá vám ušetrí čas a nervy. Myslite však na to, že kuriérske spoločnosti sú v tomto období nadmieru vyťažené a doručenie sa môže oneskoriť.  

 

2. RIEŠTE DARČEKY VOPRED A BEZ STRESU

Nechajte stres v obchodoch a riešte darčeky vopred (nie 23.12). Takto sa vyhnete zhonu a môžete si vychutnať atmosféru Vianoc bez zbytočného tlaku. Taktiež si uvedomme, že klišé, že “Vianoce nie sú o darčekoch” naozaj platí a užite si rodinu, voľno, rozprávky a domácu pohodu.   A dajte si predsavzatie, že v budúcom roku začnete plánovať nákupy vopred a napríklad do konca novembra budete mať všetko vyriešené.

3. NESNAŽTE SA UROBIŤ VŠETKO DOKONALE

Nechajte perfekcionizmus bokom a nezaťažujte sa myšlienkou, že všetko musí byť dokonalé. Upratujte a pečte koláče, ale nemusíte mať napečených 15 druhov. Vyberte si tie najobľúbenejšie a upečte ich s láskou. Alebo ich jednoducho objednajte.  Alebo sa dohodnite s kamarátkou, že každá upečie iný druh a navzájom si koláčiky vymeníte 😊

Referencie ALEX PETERSON

4. PLÁNUJTE DARČEKY VOPRED, CELOROČNE

Tento tip pravdepodobne využijete až nasledujúci rok, ale napriek tomu si ho neodpustíme.  Priebežne si vytvárajte zoznam darčekov po celý rok. Keď niekto spomenie, čo má rád alebo čo by chcel, zapíšte si to. Za nás odporúčame klasické poznámky v mobile, ku ktorým máte vždy rýchly prístup. Týmto spôsobom budete mať v decembri jasno, vyhnete sa stresu a užijete si pokojný predvianočný čas.

 

5. UŽÍVAJTE SI PRÍTOMNÝ OKAMIH

Nezabúdajte si vychutnať prítomný okamih a skutočne zažívať radosti predvianočného času. Venujte čas svojej rodine, hrajte spoločenské hry, odložte emaily a mobil, sledujte rozprávky, urobte si čas na prechádzky vonku a vychutnajte si krásu a atmosféru zimného obdobia.

6. NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIA S RODINOU A PRIATEĽMI VOPRED

Nemusíte čakať na Vianoce, aby ste sa stretli so svojimi blízkymi. Naplánujte si stretnutia s rodinou a priateľmi počas celého decembra alebo pokojne aj skôr. Týmto spôsobom rozložíte stretnutia a nebudete v zhone, vďaka čomu si čas s priateľmi naplno užijete.

7. AK PLÁNUJETE AJ DOVOLENKU, NAOZAJ VYPNITE

Ak medzi sviatkami čerpáte zvyšnú dovolenku, naozaj sa vypnite.  K tomu je potrebné, aby ste vopred delegovali úlohu a v priebehu 1-2 týždňov pred dovolenkou už pomaly odovzdávali agendu a prerozdelili zodpovednosti.  V deň odchodu všetko spíšte. Ak ste všetko dobre pripravili, budete môcť spokojne vypnúť mobil a aj svoju myseľ.  Spomaľte a užite si dovolenku naplno.  K tejto téme vám odporúčame články:

Pracovný detox – ako si naozaj oddýchnuť?

8 tipov, ako neriešiť prácu počas dovolenky

 

Riaďte sa týmito tipmi a dovoľte si užiť radostný a pokojný predvianočný čas bez zbytočného stresu a záťaže. Vytvorte si vlastnú atmosféru pokoja a lásky, ktorá by skutočne mala sprevádzať každé Vianoce.

Ak máte nejaké vlastné tipy na to, ako si užiť pokojný predvianočný čas,  budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

 

Za tím ALEX PETERSON vám prajeme krásne a pokojné sviatky a veľa úspechov v Novom roku 2024! ❤

Ak s príchodom Nového roka zvažujete aj kariérnu zmenu, prečítajte si našu príručku s tipmi pre úspešné zvládnutie pohovorov, vyladenie vášho CV a k získaniu vašej vytúženej práce: Príručka pre kandidátov

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Pixabay.com

 

Ako funguje personálna agentúra

Ako funguje personálna agentúra – rady pre firmy

AKO FUNGUJE PERSONÁLNA AGENTÚRA? ČO SI VŠÍMAŤ PRI VÝBERE A NA ČO SA AGENTÚRY OPÝTAŤ?

Prax nám ukazuje, že je na trhu stále veľa firiem, ktoré nemajú skúsenosť so spoluprácou s personálnou agentúrou, prípadne spolupracovali veľmi dávno. Patríte aj vy medzi firmy, ktoré hľadajú nových kolegov a nevedia si rady? Môžete zvážiť spoluprácu s personálnou agentúrou. V článku sa venujeme náboru na pozície white collars/biele goliere – teda zväčša do centrál spoločností alebo expertné pozície (keďže na tieto typy pozícií sme orientovaní aj my v ALEX PETERSON). Ako teda funguje personálna agentúra? Poďme sa na to pozrieť prakticky.

 

AKÉ TYPY AGENTÚR NA TRHU NÁJDEME?

Na slovenskom trhu nájdete agentúry, ktoré sa venujú viacerým službám, prípadne naozaj „všetkému“, alebo sa špecializujú na 2-3 služby. Odporúčame si cielene vybrať podľa toho, čo potrebujete.  Preberte si vaše požiadavky s viacerými agentúrami – zahrňte zástupcov veľkých, stredných aj menších agentúr.

V zásade pre white collars pozície využijete službu agentúry Recruitment/nábor, alebo Headhunting/Executive search. Ak potrebujete nového člena tímu cez agentúru aj zamestnať, využite Agentúru dočasného zamestnávania (zoznam v linku).

S KÝM SA V AGENTÚRE STRETNEM?

Vo väčších agentúrach sa stretnete s Obchodníkom, s ktorým budete vyjednávať podmienky. Následne po podpise zmluvy vás posunie ďalej – buď manažérovi pobočky alebo konzultantovi. V menších, či stredných agentúrach, sa stretnete priamo s konzultantom alebo manažérom pobočky. Každopádne odporúčame, aby ste sa stretli aj s konzultantom, ktorý bude pre vás priamo pracovať.

NEMÁM POPIS POZÍCIE – MÔŽEM OSLOVIŤ AGENTÚRU?

Môže sa vám stať, že vytvárate novú pozíciu. Pokiaľ ste veľký korporát, pravdepodobne u vás prebehne „kolečko“ schvaľovania a popis práce si vytvoríte. V prípade strednej a menšej firmy možno nemáte vlastné HR a ani kapacitu na vytváranie popisu. Môžete teda osloviť agentúru, ale dôkladne si ju vyberte.

Kvalitná agentúra si s vami sadne a spoločne s vami nadizajnuje potrebný popis pozície a požiadavky na kandidáta. Poradí vám, kde sa môže pohybovať mzda kandidátov pri určených kritériách. Pomôže vám pripraviť efektívny výberový proces.

Táto služba je väčšinou zdarma, avšak na trhu sú aj agentúry a konzultanti, ktorí vám poskytnú platený servis, ak potrebujete komplexnejšie nastavenie HR procesov.

Referencie ALEX PETERSON

KEDY SA PUSTIŤ DO SPOLUPRÁCE?

V zásade kedykoľvek. Predpokladajme, že ste vo fáze, kedy ste si už pripravili popis pozície a využili ste vlastné zdroje – interný referral program (oslovili ste zamestnancov, či „nepoznajú niekoho vhodného“), zadali ste inzerciu na pracovné portály, ale bez úspechu.  V tejto fáze môžete osloviť agentúru. Prípadne samozrejme ešte skôr – predtým, ako miniete financie na inzerciu a premrháte čas čakaním na reakcie. Navyše personálna agentúra vám môže tiež poradiť, či sa oplatí danú pozíciu vôbec inzerovať.

AKÁ JE CENA ZA SLUŽBU AGENTÚRY?

Pokiaľ hovoríme o štandardnej službe náboru, teda Recruitment, odmena za službu sa na slovenskom trhu personálnych agentúr pohybuje medzi 2-3násobkom mesačnej mzdy kandidáta. Funguje sa na báze success fee – to znamená, že ku platbe prichádza jedine v prípade nástupu vybraného kandidáta na pracovné miesto (aj v prípade umiestnenia na inú pozíciu).  Ak si z prezentovaných kandidátov nevyberiete, neplatíte nič.  Takisto, ak vybraný kandidát neprijme ponuku, alebo nakoniec nenastúpi na pracovné miesto.

V prípade, že si vyberiete službu Executive search (Headhunting), zväčša ide o prémiovú službu, kde dostávate pridanú hodnotu (napríklad vo forme pravidelného reportu). Služba je teda drahšia, a tiež je platba inak rozložená – väčšinou cez “tretiny” (tretina platby pri podpise objednávky, tretina napríklad pri prezentovaní prvých kandidátov, tretina pri nástupe kandidáta na pracovné miesto).

KOĽKO AGENTÚR MÁM OSLOVIŤ?

Ak si pripravujete tender, teda výber agentúry, je vhodné osloviť viac agentúr. Prípadne si vyžiadajte od známych (majiteľov firiem, manažérov oddelení) referencie na personálnu agentúru a cielene oslovte iba jednu. Od agentúr si môžete vyžiadať cenové ponuky, prezrite si ich referencie, a stretnite sa optimálne s konzultantom, ktorý bude pre vás pracovať. Viac o výbere agentúry píšeme v článku: Ako si vybrať správnu personálnu agentúru – časť 1.

ČO AK NIE SOM SPOKOJNÝ S AGENTÚROU?

Spoluprácu môžete ukončiť kedykoľvek, samozrejme za predpokladu, že to zmluva/objednávka, ktorú ste podpísali, dovoľuje. Personálna agentúra by vás však nemala zaväzovať.  Pokiaľ ste s agentúrou podpísali exkluzivitu (teda záväzok, že nebudete spolupracovať súbežne s inou agentúrou), musíte najprv spoluprácu ukončiť, až potom dať náborový projekt inej personálnej agentúre.

Náborový projekt môžete hneď od začiatku dať viacerým agentúram, avšak neoplatí sa súbežne spolupracovať s viac ako 2 agentúrami, maximálne 3 (závisí od projektu). Jednak je spolupráca s viac agentúrami kontraproduktívna (keďže ide o success fee, agentúra radšej venuje pozornosť projektu, kde je väčšia pravdepodobnosť úspechu), ale tiež vám kazí renomé na trhu (množstvo tých istých kandidátov je opätovne kontaktovaných s vašou ponukou).

SLUŽBA JE DRAHÁ, ČO MÁM ROBIŤ?

Pokiaľ je pre vás služba pridrahá, prípadne ste s platbou nepočítali v budgete, komunikujte to agentúre transparentne. Dobrá agentúra dokáže nastaviť službu a cenu tak, aby vám to vyhovovalo, samozrejme v rámci rozumných hraníc 😊. Neoplatí sa totiž agentúru úplne “zodrať z kože”. Prax vám totiž ukáže, že agentúra bude radšej pracovať za lepšie platený projekt, než ten, ktorý bol okresaný na minimum. Dohodnite sa s agentúrou férovo, aby boli obe strany spokojné.

RECRUITMENT, ČI EXECUTIVE SEARCH, ALEBO HEADHUNTING?

Ak ste ešte nemali skúsenosť a neviete ako funguje personálna agentúra, pravdepodobne neviete, ktorú službu využiť. Nevadí. Opýtajte sa. Nám sa napríklad často stáva, že nás firma osloví so žiadosťou o službu Executive Search. Po zhodnotení však klientovi neraz odporučíme službu Recruitment, ktorá je pre neho finančne výhodnejšia – za predpokladu, že vieme, že dokážeme nájsť kvalitných kandidátov, aj pri využití nie prémiovej služby. Ak z agentúry cítite, že tentokrát ona vás chce “zodrať z kože”, hľadajte inú.

 

DOHODOL SOM SA S AGENTÚROU, ČO NASLEDUJE?

Ak ste podpísali objednávku alebo zmluvu, môžete agentúru nechať pracovať.  V priebehu dní, zväčša v rámci 1-2 týždňov (závisiac od pozície) by vám mala dodať prvých kandidátov.  Ak ide o kvalitnú agentúru, konzultant agentúry aktívne vyhľadáva kandidátov a odporučí vám iba kandidátov, ktorých zhodnotil na face-to-face pohovore (ak vám agentúra iba preposiela CV, kandidátov, ktorých nevideli, je na čase spoluprácu ukončiť).  Po pohovore v agentúre vám zašle report, teda písomné zhodnotenie a CV kandidáta. Následne vám poskytuje podporu a poradenstvo počas celého výberového procesu.

 

Hádam sme vám pomohli trochu sa zorientovať v tom, ako funguje personálna agentúra.  Na záver – pri výbere agentúry platí: Nenechajte sa zmiasť či obalamutiť veľkosťou mena spoločnosti a „medzinárodnosťou“. Pokiaľ hľadáte Nákupcu do Nitry, môže vám byť ukradnuté, či má firma pobočku v 30 krajinách😊. Ak by ste si stále neboli istí a máte otázky, pokojne nám zavolajte a my vám radi poradíme:  +421 919 199 598, info@alexpeterson.sk


Pamätáte si aj vy svoje prvé zážitky v spolupráci s agentúrou? Budeme radi, ak nám napíšete na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu) alebo na Facebooku (link na našu skupinu tu).

Zdroj obrázku: pexels.com

Súvisiace články:

https://www.alexpeterson.sk/ako-si-vybrat-spravnu-personalnu-agenturu-cast-1/

https://www.alexpeterson.sk/ako-si-vybrat-spravnu-personalnu-agenturu-cast-2/

https://www.alexpeterson.sk/ako-si-vybrat-spravnu-personalnu-agenturu-cast-3/

https://www.alexpeterson.sk/exkluzivita-s-personalnou-agenturou/

https://www.alexpeterson.sk/ako-efektivne-spolupracovat-s-personalnou-agenturou/

Stereotypy a predsudky v práci

Stereotypy a predsudky v práci

NEPRIAZNIVÉ STEREOTYPY A PREDSUDKY V PRÁCI MÔŽU MAŤ VPLYV NIE LEN NA MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY, ALE AJ NA VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCOV

V tomto článku preskúmame, aké sú typické stereotypy a predsudky v práci. Teda tie, s ktorými sa môžeme stretnúť (nielen) v pracovnom prostredí a aký vplyv môžu mať na samotných zamestnancov a aj celé pracovné prostredie a firmu.

 

1.  STEREOTYPY TÝKAJÚCE SA POHLAVIA

Medzi azda najdiskutovanejšie stereotypy za posledné roky nepochybne patria diskriminujúce presvedčenia o (ne)schopnosti a (ne)vhodnosti či už ženského, alebo mužského pohlavia, vykonávať určité povolania, či zastávať konkrétne roly v rámci spoločnosti.  

Stereotypy, spojené s pohlavím, sa môžu napríklad prejaviť v presvedčeniach o tom, že ženy sú emocionálne nestabilné, nie sú schopné stáť v čele veľkých firiem alebo, že muži sú lepší v technických povolaniach. Na druhej strane, muži, ktorí sa rozhodnú pre prácu „v tradičných ženských“ oblastiach, ako napríklad opatrovanie alebo učiteľstvo, môžu taktiež často čeliť predsudkom v súvislosti s nenaplnenými očakávaniami, že by mali pracovať „v tradične mužských“ povolaniach. Muži sa môžu takisto stretnúť aj s očakávaniami zo strany nadriadených, že otcovia nemajú také silné rodinné záväzky ako matky, a preto by mali byť k dispozícii aj pre nadčasy alebo cez víkendy. 

2.   STEREOTYPY SPOJENÉ SO VZHĽADOM

Tieto stereotypy sa týkajú fyzického vzhľadu zamestnancov. Príkladom môže byť presvedčenie, že atraktívni ľudia majú výhodu napríklad pri získavaní klientov pri obchodnej pozícii. Opačným prípadom môže byť znevýhodnenie menej atraktívnych ľudí, na základe fotografií v životopise (počas výberového konania).

3.   STEREOTYPY ODVÍJAJÚCE SA OD POVOLANIA

Ide o zovšeobecnené predstavy o ľuďoch, pracujúcich v kancelárii, v porovnaní s ľuďmi pracujúcimi v manuálnych povolaniach. Takéto stereotypy a predsudky v práci predstavujú názory, že ľudia, ktorí pracujú manuálne, nie sú tak inteligentní, ako zamestnanci pracujúci na „kancelárskych pozíciách“. Na druhej strane, môžeme sa stretnúť aj s presvedčením, že ľudia celoživotne pracujúci v kancelárii nie sú manuálne zruční a sú dokonca neschopní “vymeniť žiarovku”. Realita je však taká, že inteligencia nie je viazaná na žiadne konkrétne pracovné prostredie😊 .

S týmto stereotypom ide nepochybne ruka v ruke aj akýsi status a prestíž, avšak, je dôležité si uvedomiť, že každá práca je dôležitá, a preto má svoje miesto v spoločnosti, a rovnako tak aj zamestnanec, ktorý ju vykonáva, má svoju hodnotu a prínos pre spoločnosť, bez ohľadu na druh práce. 

Referencie ALEX PETERSON

4.   VEKOVÉ STEREOTYPY

Vekové stereotypy a predsudky sa týkajú nie len starších, ale aj mladých zamestnancov. Častý je predsudok, že starší človek nie je technologicky zdatný a nie je schopný nadobúdať nové znalosti alebo ďalším častým predsudkom je názor, že zamestnanci v pokročilom veku nie sú dostatočne ambiciózni. Na druhej strane, stále častejšie sa stretávame aj s presvedčením, že mladí ľudia sú leniví, pohodlní a nechce sa im pracovať. Avšak, nezriedka nájdete technologicky zdatnejšiu 50-tničku, než 25-ročného absolventa VŠ. 

5.   STEREOTYPY TÝKAJÚCE SA SEXUÁLNEJ ORIENTÁCIE

Stereotypy spojené so sexuálnou orientáciou zamestnancov sa môžu prejaviť nepriaznivými predsudkami voči homosexuálnym, bisexuálnym či transgender zamestnancom. Okrem iného, môže ísť napríklad o názory zahŕňajúce presvedčenia, že LGBT+ ľudia nemajú miesto v určitých pracovných prostrediach, nakoľko nepôsobia dostatočne profesionálne a podobne. Tieto stereotypy v práci môžu spôsobiť diskrimináciu vo forme odmietania náboru alebo povýšenia zamestnanca, na základe jeho sexuálnej orientácie. 

6.   RASOVÉ A ETNICKÉ STEREOTYPY

V tomto prípade hovoríme o stereotypoch týkajúcich sa rasovej či etnickej identity zamestnancov. Môže ísť napríklad o presvedčenia, že určitá etnická skupina je vhodná len na určité druhy práce alebo že zamestnanci nejakej rasy nemôžu byť dobrými vedúcimi pracovníkmi a preto by nemali zastávať vedúce pozície v organizácii. Taktiež, žiaľ, nie je výnimkou ani skutočnosť, že uchádzači o prácu patriaci k menšinovým rasovým alebo etnickým skupinám môžu čeliť diskriminácii pri náborových procesoch. 

7.   NÁBOŽENSKÉ STEREOTYPY

Stereotypy na základe náboženskej identity sa môžu týkať príslušníkov všetkých náboženstiev. Vplyvom bežnej laickej chyby v percepcii môže nastať typický príklad Haló efektu, vplyvom ktorého môžu byť zvýhodňovaní zamestnanci s rovnakou vierou. Môže ísť bežne aj o presvedčenia, že osoby inej viery nemôžu byť dôveryhodné alebo že niektoré náboženstvá sú lepšie ako iné. Vo výberovom procese napríklad môže byť odmietnutý absolvent teologickej fakulty, bez možnosti sa predstaviť osobne.

NEGATÍVNY VPLYV STEREOTYPOV

Existencia týchto stereotypov a predsudkov v pracovnom prostredí môže mať často za následok diskrimináciu voči zamestnancom, ktorí sú v menšine, čo môže viesť ku konfliktom na pracovisku a toxickej firemnej kultúre. Okrem iného, takéto nepriaznivé nastavenie vo firme môže mať vplyv aj na znižovanie pracovnej morálky a následne aj výkonnosti zamestnancov. Taktiež, tieto skutočnosti môžu mať veľký dopad aj na rozpad tímov a stratu talentov, či nepriaznivý vplyv na duševné a psychické zdravie zamestnancov, ktorí sú týmto stereotypom vystavovaní. 

 

AKO ZMIERNIŤ STEREOTYPY A PREDSUDKY V PRÁCI?
1.   VZDELÁVANIE

Prvým krokom na to, aby sme stereotypy apredsudky v práci eliminovali je vzdelávanie. Firma by mala poskytovať vzdelávacie programy a školenia o rozmanitosti a začlenení, ktoré pomôžu zamestnancom pochopiť, aký nepriaznivý vplyv majú stereotypy a predsudky na pracovné prostredie a na druhej strane aj pochopiť prínosy rozmanitých tímov. Optimálne však je so vzdelávaním v tejto oblasti začať už počas školského veku. 

2.  FIREMNÉ POLITIKY A POSTUPY

Ďalším krokom by malo byť vytvorenie a uplatnenie firemných politík a postupov, ktoré jasne zakazujú akúkoľvek formu diskriminácie a znevýhodňovania, a naopak podporujú inklúziu a inkluzívne správanie. Tieto politiky by mali byť jasné, viditeľné a dôsledne uplatňované.

3.  ROZMANITOSŤ TÍMOV

Tvorba rozmanitých tímov môže výrazne napomôcť k zmierneniu vyššie uvedených stereotypov a predsudkov. Veľkým benefitom tohto prístupu je aj skutočnosť, že rozmanité tímy, či už čo sa týka pohlavia, veku alebo rasy, spravidla prichádzajú ku kvalitnejším a kreatívnejším riešeniam. 

 

Investícia času a energie do inkluzívneho pracovného prostredia je morálnou povinnosťou firiem a každého z nás. Ak sa chcete inšpirovať a resp. prečítať si z tejto témy viac článkov, odporúčame vám prelistovať si náš blog. Nájdete tam aj články ako Ženský kolektív – katastrofa alebo príležitosť?, Pracujú nefajčiari viac, než fajčiari?, ktoré jednoznačne patria do témy: stereotypy a predsudky v práci.

 


Postrehli ste aj vy sami nejaké stereotypy a predsudky v práci? Budeme radi, ak nám napíšete na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: unsplash.com

 

HR témy

Aktuálne HR témy – o čom sa v HR diskutuje?

NAJVIAC DISKUTOVANÉ HR TÉMY V ROKU 2023

 

Každé obdobie si so sebou nesie ústredné témy, ktorým sa biznis a spoločnosť najviac venujú. Keďže si môžeme povedať, že sme sa „ako tak“ zbavili najťažšej témy posledných rokov – covidu, sústreďujeme sa na ďalšie, nemenej závažné otázky. Čo nás teda aktuálne najviac trápi/zaujíma? Aké HR témy sú v spoločnostiach spomínané najčastejšie?  Samozrejme AI – využitie umelej inteligencie; tej sa však dnes nebudeme venovať – hovorí sa o nej veľa, ale sú na svete aj iné témy😊.

HYBRIDNÁ PRÁCA – FLEXIBILITA

HR téma, ktorá neumiera, práve naopak- upevňuje si svoju dôležitosť každým rokom. Aj vzhľadom na to rátame s novým štandardom, ktorý posúva do povedomia práve home office. Práca z domu nebola nikdy tak preferovaná, ako je tomu teraz. Je príjemné pracovať z domu, zo záhrady, či vďaka tomuto spôsobu fungovania, mať viac času pre rodinu, alebo minimálne ušetriť na cestovaní. Flexibilita, ktorú táto možnosť práce ponúka, je trend, ktorý bude pretrvávať s istotou aj v nasledujúcich rokoch.  V súčasnosti je to prvá otázka, ktorú sa pýtajú kandidáti, už v telefonickom rozhovore – koľko dní HO firma ponúka.

PRÍJEMNÉ A PODNETNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE

Je dokázané, že príjemné pracovné prostredie podnecuje zamestnancov k lepším výkonom, ďalšej angažovanosti a lojalite voči spoločnosti. Počúvať názory zamestnancov je kľúčové. V minulých rokoch dominovali open space priestory, teraz však zamestnanci preferujú viac možností pre súkromie. Letné terasy, kde si vychutnajú kávu, či miestnosti na 10-minútový oddych si podmaňujú moderných zamestnancov. HR téma pracovného prostredia prináša aj hlbšiu podstatu prostredia ako takéto. Ide o už snáď veľmi známy „well-being“ ,ktorý je pre firmy z roka na rok dôležitejší.

 

VZDELÁVANIE

HR téma, na ktorú sa nezabúda. Neustály rozvoj vzdelanosti a podpora talentov je pôdou, ktorá priláka nejedného kvalifikovaného zamestnanca. Možnosti pre ďalšiu úroveň vzdelania a následne dosahovanie vyšší kariérnych mét je aspektom, lákajúcim širokú verejnosť. Vzdelávaním nemyslíme len interné kurzy, ale účasť na rozličných externých kurzoch, tréningoch, participácia na konferenciách, biznis meetingoch, či spolupráca na medzinárodných projektoch. Zamestnanci veľmi oceňujú aj vzdelávanie, ktoré priamo nesúvisí s jeho pozíciou – ale ponúkne mu lepšie profesijné možnosti do budúcna.

Referencie ALEX PETERSON

AUTOMATIZÁCIA

Automatizácia a digitalizácia je všade okolo nás. HR téma digitalizácie je horúca, nakoľko aj v tejto oblasti je nutné procesy digitalizovať, urýchliť, vylepšiť, či všeobecne zmeniť. Online pohovory sú už samozrejmosťou. Sú efektívne, rýchle a mnohí sme si ich už obľúbili. Minimálne na prvé kolo výberových procesov sú využívané v maximálnej miere. Digitalizácia však ponúka aj možnosti automatického hodnotenia životopisov (čo má však ešte veľké medzery), či už s použitím umelej inteligencie alebo bez, využívané sú aj automatické odpovede, v ktorých sa viete dozvedieť o benefitoch , či o iných oblastiach záujmu – kupodivu však stále nie v takej miere, ako by mohli a tak kandidáti často ostávajú bez akejkoľvek odozvy od firiem.

NETRADIČNÍ KANDIDÁTI

Táto HR téma je spôsobená zmenou trhu v dôsledku covidu. Je zjavné, že mnohí zmenili svoje profesie a to naozaj dramaticky. Práve z tohto dôvodu sa v 2023 stále stretávame s uchádzačmi, ktorí sa na dané pozície hlásia z úplne iných odvetví, pozícii, ktoré sa s obsadzovanou pozíciou bohužiaľ vôbec nespájajú. Rozumieme, že niektorí prišli o svoje zamestnanie, ba dokonca ich miesto zaniklo a musia sa obracať inde, avšak aj HR má svoje limity a nie je možné, aby sme na špecifické posty prijímali kandidátov, ktorí nespĺňajú požiadavky, či nemajú potrebnú kvalifikáciu.

DOPLŇOVANIE ZNALOSTÍ NAJMLADŠEJ GENERÁCIE

Všeobecný prehľad je niečo, čo sa nedá získať len tak. Je to akýsi štýl fungovania človeka. Mať očí otvorené a nasávať informácie z každej strany. Študovať nepoznané. Mladšej generácii chýba istá dávka týchto znalostí. Predchádzajúca pandemická situácia nepriala ani aktuálnym absolventom. Bohužiaľ aj samotný trh pociťuje, že kvôli uzavretých školám, nemali možnosť získať potrebné vyjednávacie, či prezentačné schopnosti, ktoré sú v praxi tak dôležité. Tieto mäkké zručnosti dokážu do veľkej miery rozlíšiť dobrého uchádza od toho fantastického (úspešného)!😊  HR téma sústredená na podporu doplňovania týchto znalostí sa na trhu bude vyskytovať zrejme ešte nejaký ten čas.

 

V neposlednom rade by sme chceli upozorniť na HR tému, QUIET QUITTINGU, o ktorej píšeme v našom článku: Quiet Quitting – tiché ukončenie. Táto téma z prostredia HR je pre niekoho možno novinkou, odporúčame si o nej naštudovať viac práve vďaka tomuto článk.

ALEX PETERSON vám môže pomôcť aj s veľkou HR témou ONBOARDINGU, ktorá do určitej miery trápi každú firmu.  Tipy a triky ako na to, si môžete pozrieť v sérii našich článkov: Onboarding – ako na to? a Onboarding II – ako ho dôkladne pripraviť? 

 


Postrehli ste aj nejaké iné, ďalšie HR témy, ktoré vami v roku 2023 zarezonovali?  Budeme radi, ak nám napíšete  na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Pexels.com

 

Zdroje:

https://www.recruitmentfactory.cz/hr-science-lab/hr-trendy-roku-2023/ 

https://www.kros.sk/blog/hr-trendy-2023-za-uspech-vdacime-ludom/  

 

onboarding

Onboarding II – ako ho dôkladne pripraviť?

PRAKTICKÉ RADY, AKO DÔKLADNE PRIPRAVIŤ PLÁN ONBOARDINGU

Veríme, že ste spoločne s nami v minulom článku už navnímali, čo výraz „onboarding“ znamená a ako je pre firmu dôležitý. V tejto druhej časti vás prevedieme predovšetkým praktickými radami, ktoré pri príprave dôkladného onboardingu budete môcť využiť. Sami určite dobre viete, že nie je nič horšie ako zaúčanie, ktoré je len o pasívnom počúvaní a … „zaspávaní“😊, kedy  po chvíľke máte pocit, že na to, aby ste takto prežili celý deň, musíte vypiť liter kávy.  

PREMÝŠĽAJTE NAD ONBORDINGOM KOMPLEXNE:
 • koľko času mám na zaučenie nového zamestnanca 
 • čo by mal nováčik vedieť ako prvé 
 • kto je kompetentný ho zaúčať 
 • akými znalosťami už nováčik disponuje 
ONBOARDING – ÚVOD

Komplexnú agendu rozdeľte na menšie celky – tie si rozdeľte už na konkrétne praktické oblasti – okruhy, ktoré budete s nováčikom prechádzať.

 • myslite na to, že dôležitá je systematickosť – nevenujte nadmerný čas agende, ktorú v najbližšom období aj tak zamestnanec nebude vykonávať– na tieto záležitosti budete následne NADVÄZOVAŤ 
 • zamyslite sa nad tým, čo človek, ktorého ste prijali, už ovláda, nehádžte všetkých do jedného vreca 
 • nemusíte s každým začínať od nuly  
 • onboarding vytvárajte personalizovane- šite ho na mieru – zamestnanec vám to neskôr určite vráti 
 • dbajte na detaily a pri príprave sa vžite do kože budúceho kolegu 
 • začnite dôkladnou prezentáciou informácií o firme – najprv musí vedieť, kde pracuje 
 • začnite ľahšími záležitosťami – prvý deň môže byť o počúvaní a zoznamovaní s prostredím a kolegami
 • ďalšie dni -zapojte už niečo praktické 
UVEDENIE DO PRAXE
 • RADA – ak vysvetľujete istý proces v nejakom informačnom systéme: na záver nechajte priestor na praktické využitie daného systému, nech si zamestnanec má čas sám „poklikať“, vytvoriť prípadne nejakú fiktívnu (klienta, ponuku, template, hocičo… ), stále lepšie raz vyskúšať ako 100x počuť 😊  ) 
 • na záver každého dňa si vyhraďte čas na rekapituláciu 
 • skúste ju otočiť smerom k zamestnancovi a opýtať sa ho už na konkrétne procesy : „tak, ako by si teda vytvoril túto objednávku, vieš ma navigovať?“ nováčikovi sa tak opäť utvrdia presné kroky , ktoré je nutné urobiť, aby bola úloha splnená 
 • „ domáca úloha“ – aktívne využívajte aktivitu na doma – zopakovať, vyskúšať, vyklikať, prečítať si znova to, o čom ste sa v daný deň rozprávali, prípadne sa predpripraviť na aktivitu, ktorá ho bude čakať na druhý deň
 • pravidelná spätná väzba – pravidelne si overujte, či nováčik za vami “stíha” a či nejdete prirýchlo, alebo naopak príliš pomaly. Na koniec týždňa si naplánujte osobitné stretnutie ku spätnej väzbe (okrem nastavenia plánu na ďalší týždeň vám feedback pomôže upraviť onboarding tréning do budúcna) 
 • úvodnými tréningami onboarding nekončí. Naplánujte si pravidelný meeting a venujte svoj čas novému človeku. Overujte si, či adaptácia prebieha v poriadku

Referencie ALEX PETERSON

KTO VEDIE ONBOARDING

Musím zaúčať ja sám (majiteľ, team leader, manažér… ) alebo do toho zapojiť aj niekoho iného? Nie, onboarding nemusíte viesť sám, mala by však byť určená 1 osoba, ktorá onboarding riadi, má prehľad, v čom sa nováčik školí a onboarding podľa potreby prenastavuje. 

ODPORÚČAME VYUŽIŤ SILY A KNOW-HOW KAŽDÉHO ČLENA TÍMU. PREČO? 

 • zoznámenie – prelomenie ľadov v tíme
 • každý má na proces iný pohľad a inú formu vysvetľovania/podávania informácii 
 • odbremeníte jednotlivca – seba 
 • každý z tímu bude mať priestor aj na onboarding, ale aj na vlastnú agendu – rovnomerne si rozložíte sily a energiu tímu
 • dáte každému z teamu pocit, že je dôležitý, prípadne v nejakej téme skúsený a tiež ho vyhodíte z jeho denného stereotipu
 • ak máte v teame iného nováčika, či juniora, ktorý je vo firme napríklad 2-3 mesiace, aj jeho dokážete zapojiť – môže si s nováčikom prejsť priestory, vysvetliť, kde a ako sa varí káva, kde je reštaurácia a podobne, prípadne mu môže predstaviť členov teamu, či zorganizuje spoločný obed  
SHADOWING / POZOROVANIE, SLEDOVANIE

Po vysvetlení daných okruhov, pridajte shadowing – pozorovanie druhého člena teamu, ako vykonáva podobnú agendu a neskôr naopak – skúsený kolega bude pozorovať nováčika. PREČO?  

 • nováčik potrebuje pretaviť teoretické poznatky do konkrétnych praktických úkonov
 • potrebuje sa naučiť konkrétny proces a rôzne praktické vychytávky (ako v praxi jednať s klientom, ako rýchlo nahodiť poznámky do systému a podobne). 
 • ak máte možnosť nechajte nováčika nahliadnuť do práce viacerých skúsených členov teamu – každý má svoj štýl napr. jednania s klientmi, či praktickej práce v internom systéme, či ukladania dokumentov
 • ideálne, ak pozoruje niekoho, kto vykonáva rovnakú pozíciu a má možnosť počúvať, sledovať, robiť si prípadne dodatočné poznámky a odstraňuje medzery, ktoré dovtedy možno vznikli  
VYTVÁRAJTE KVALITNÝ OBSAH
 • môžete vytvoriť video-manuál , ako napr. pripraviť prezentáciu, či banner, ako nahrať , ako upraviť /založiť objednávku v systéme a pod. 
 • pripraviť pomocné materiály a prezentácie, ktoré vždy dáte nováčikovi k dispozícii (môže sa k nim spätne vrátiť a zopakovať si tému)
FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
 • šetrite svoj čas a energiu – ak z praxe viete, že pri nováčikoch sa objavujú stále rovnaké otázky, pripravte si súhrn FAQ, ktorý budú mať noví zamestnanci k dispozícii 
 • opäť zapojte všetkých členov tímu, každému môže napadnúť iná problematika, zoznam FAQ budete mať tak napísaný rýchlejšie a bude o to viac plný informácii 
NA ČO SI DAŤ POZOR
 • nespoliehajte sa na to, že po vašom pevne naplánovanom onboardingu nováčik všetko vie. Overujte si, dávajte spätnú väzbu a prípadne sa k určitým témam vráťte.
 • ak máte k dispozícii odchádzajúceho člena teamu, ktorého nováčik nahradil, buďte si istý, že tento člen teamu vás neohovára, prípadne neočierňuje firmu alebo mu na zaučení nováčika nezáleží.
ZORGANIZUJTE SI TEAMBUILDING
 • keďže spolupráca v  tíme a dobrá tímová atmosféra je jeden z kľúčov k dlhotrvajúcemu pracovnému vzťahu, odporúčame celý onboarding podporiť aktivitou, ktorá nováčika vtiahne do kolektívu. Kolegovia sa spoznajú na inej vlne, než je možné v kancelárii pri bežnej agende. Aktivita môže byť finančne nenáročná, ako napríklad posedenie po práci na kofole, či pive 😊. 

Zžiť sa s novou prácou, prostredím a kolektívom môže byť zdanlivo jednoduché, avšak je to tvrdý oriešok. Dúfame, že vám naša séria článkov na tému onboardig pomohla načerpať viac informácii o tejto problematike.  

Teraz si môžete prečítať prvú časť článku (link nájdete tu: Onboarding – ako na to?), a potom už len informácie aplikovať pri najbližšom nástupe nového človeka.  Nezabudnite:  Talentovaného človeka je ťažké získať, ale ľahko ho stratíte, ak onboarding nenastavíte správne. Držíme vám palce 😊

 


Budeme radi, ak nám napíšete Vašu skúsenosť, či tipy, ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Freepik.com

 

onboarding

Onboarding – ako na to?

ONBOARDING AKO JEDEN Z KĽÚČOVÝCH PROCESOV V OBLASTI HR

Profesijný život so sebou prináša rôzne zmeny a výzvy. Jednou z nich je aj zmena zamestnania a nástup do novej práce. Prvé dni a týždne môžu vyzerať u rôznych zamestnávateľov veľmi odlišne. Niekde od prvého dňa majú pre vás prepracovaný plán zaúčania, inde absolvujete len školenie BOZP a ste hodení do víru pracovného procesu. To, ako vyzerajú vaše prvé dni, týždne a dokonca prvé mesiace na novom pracovisku súvisí s tým, ako firma pristupuje k procesu onboardingu.

ONBOARDING – ČO JE TO ?

Veľmi doslovne ho vieme preložiť ako ON = NA, BOARD = PALUBU, čiže naskočenie nových zamestnancov na palubu (spoločnosti). Širšie zadefinovanie chápeme ako proces integrácie a adaptácie nového zamestnanca. Znamená to, že sa nový zamestnanec zaúča do svojej novej pracovnej role, oboznamuje sa so svojimi pracovnými povinnosťami, cieľmi, ktoré na svojom poste má. Integruje sa do celej spoločnosti, vníma jej hodnoty, politiku, chápe svoj podiel, ktorým ku fungovaniu celej firmy prispieva. Vďaka správne nastavenému procesu onboardingu postupne zvyšujete svoju pracovnú výkonnosť a prispievate k prosperite firmy.

ONBOARDING Z HĽADISKA ČÍSIEL A NÁKLADOV SPOLOČNOSTI
 • 20-30 % fluktuácie pracovníkov sa deje počas prvých dvoch mesiacov od nástupu
 • podniky s organizovaným nástupom majú o 60 % vyššie ročné príjmy

Je dôležité chápať, že náborový proces je komplexný proces a vyžaduje si veľa investícii – finančných (inzercia, objednávanie nových pracovných pomôcok, školení) a – časových (zaúčanie nových kolegov, príprava dokumentov, čas strávený na pohovoroch…). Existuje viacero spôsobov, ako znížiť náklady na prijímanie zamestnancov, ale najlepším zdrojom je vedieť si zamestnancov udržať a mať nízku fluktuáciu. Inšpirovať sa môžete aj našim článkom: Ako si udržať kľúčového zamestnanca. Ďalšie zaujímavé štatistiky:

 • trvá v priemere približne 8 mesiacov, kým nový zamestnanec začne pracovať na maximum
 • nahradenie zamestnanca môže stáť spoločnosť 6 až 9 mesiacov jeho platu
ONBOARDING – PREČO JE TEDA DÔLEŽITÝ?

Prijímanie zamestnancov je najväčšou investíciou väčšiny organizácií. Úlohou úspešného onboardingu je prispieť k tomu, aby sa táto investícia vyplatila. Efektívne onboarding-ové programy zvyšujú angažovanosť zamestnancov, ich motiváciu, skracujú ich zaškoľovací proces a zvyšujú ich pracovné znalosti (a následne aj obchodné výsledky). Rozumný a kreatívny onboarding vie zabrániť mnohým dobrovoľným odchodom vysoko výkonných zamestnancov.

Referencie ALEX PETERSON

AKO TEDA NA ÚSPEŠNÝ ONBOARDING?
 • Nezabúdajte na fázu pre-onboardingu. Komunikujte s kandidátom už pred nástupom, udržujte s ním kontakt, nech cíti istotu a vie, že sa na neho tešíte a počítate s ním. Pošlite mu pred nástupom plán jeho zaúčania, aby videl, že ste na neho „pripravení“. Môžete ho pozvať na teambuilding, ak ostatní z teamu súhlasia.  Potykajte si, prípadne komunikujte napr. cez WhatsApp, aby ste znížili podiel formálnosti.  Neposielajte iba pasívne dokumenty, ale overte, či napr.všetko vedel vypísať (samozrejme závisí od seniority kandidáta).
 • Pred nástupom pripravte všetky prístupy, laptop, mobil a iné zariadenia – nie je nič viac frustrujúce, ako v prvé dni riešiť nefungujúcu techniku alebo chýbajúce prístupy do aplikácií.  Onboarding sa tým zbytočne brzdí, avšak každý negatívny zážitok zvyšuje šance, že vám nováčik odíde.
 • Do prvých dní, keď sa nový zamestnanec učí svojim novým povinnostiam zahrňte aj aktivity ako obed s kolegami a nadriadeným, nech sa cíti byť súčasťou tímu a spoločnosti.  Ak máte už naplánovaný teambuilding, po nástupe už musí byť nový človek jeho súčasťou.
 • Dôkladne a detailne si pripravte plán jeho zaškoľovania v časovom horizonte na prvé týždne a prechádzajte si priebežné jednotlivé body, či všetkému porozumel a všetko mu bolo vysvetlené.  Plán priebežne upravte – každý človek je individuálny a niektoré veci mu pôjdu rýchlejšie, v iných bude potrebovať viac podpory.
 • Naplánujte si pravidelné hodnotiace a one-to-one rozhovory, kde si prejdete, ako sa adaptoval, ako plní ciele a ako sa v spoločnosti a vo svojom tíme cíti.  Žiadajte si tiež spätnú väzbu na priebeh onboardingu – aby ste ho vedeli upraviť aj do budúcna.
 • Dôkladný a správny onboarding môže trvať (závisiac od pozície) pokojne aj niekoľko mesiacov až rok. Po ňom, pokiaľ sa zamestnanec adaptoval a stotožnil so svojou rolou a spoločnosťou môžeme onboarding presunúť do fázy talent developmentu. O tom možno niekedy inokedy 😊

O praktických tipoch ako pripraviť onboarding vás budeme informovať v 2. časti onboarding článku- už čoskoro! Ak by ste si chceli komplexnú problematiku ohľadom výberu zamestnancov rozšíriť, ponúkame vám v našom blogu aj články: 10 mýtov o výbere správneho kandidáta – (nie)len pre recruiterov – 1. časť, 10 mýtov o výbere správneho kandidáta – (nie)len pre recruiterov – 2. časť

 


Budeme radi, ak nám napíšete Vašu skúsenosť, či tipy, ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zdroj obrázku: Pexels.com

Zdroje:

https://www.podnikajte.sk

https://hireology.com

https://www.hrcloud.com

https://www.linkedin.com/pulse/

Uhorkova sezona

Uhorková sezóna. Dá sa ju využiť vo svoj prospech?

UHORKOVÁ SEZÓNA. DÁ SA JU VYUŽIŤ VO SVOJ PROSPECH?

Väčšinu roka sa neustále točíme v kruhu plnom povinností, pracovných alebo súkromných. Uhorková sezóna v období leta prináša do mnohých pracovných odvetví značný úbytok práce. Väčšinou máme priestor urobiť, dokončiť to, čo sme posúvali mesiace. Každé obdobie života treba brať také, aké je a vyťažiť z neho maximum. To, že budete tráviť menej času nad pracovným stolom si treba užiť naplno! 😊 Práca bola aj bude, zvoľnite tempo a sústreďte sa na to, ako využiť uhorkovú sezónu vo svoj prospech. Prinášame vám pár tipov, ako na to.

UHORKOVÁ SEZÓNA V KANCELÁRII
1. UROBTE SI PORIADOK V PAPIEROCH

Konečne nastal čas, kedy si bez výčitiek a naháňania sa môže urobiť poriadok vo svojom neporiadku. Pri bežnom pracovnom zhone máme prirodzenú tendenciu hodiť veci tam, kam nepatria. Z mesiaca na mesiac sa tak nesprávne uložené veci kopia a vy zrazu neviete, kde máte dôležité poznámky, ktoré jednoducho zmizli. Neodkladajte to a urobte si poriadok. Budúce obdobie budete mať v práci o to príjemnejšie. 😊

V súčasnosti to o to viac platí pre poriadok v počítači. Narýchlo stiahnuté dokumenty, všetko uložené na ploche. Počas roka však nemáte priestor na upratanie. Teraz si čas na upratovanie môžete dovoliť.

 

2. PÍŠTE ČLÁNKY

Poriadok vo veciach = čistá hlava

Ak vám to vaše povolanie umožňuje, odviažte sa a vložte svoju kreativitu do tvorby článkov. Pre vašu firmu to bude určite prínosné a vy okúsite trošku iný pocit zadosťučinenia. Je dokázané, že písanie odbúrava stres, upokojuje a obohacuje myseľ.

3. VZDELÁVAJTE SA

Uhorková sezóna prináša viac možností, ako využiť čas na webináre, workshopy alebo na prečítanie dobrej biznis knihy. Rozumieme, ak si poviete, že na vzdelávanie nemáte chuť, ale každá chvíľka, ktorú máte v práci voľnejšiu, viete využiť vo svoj prospech. Toto je jeden zo skvelých spôsobov. Ani  sa nenazdáte a na konci leta budete múdrejší o ďalší level vedomostí 😊 Neváhate a pozvite do partie aj kolegov, lebo v skupine sa častokrát vzdeláva príjemnejšie! To isté platí o zvýšení úrovne cudzích jazykov.

Referencie ALEX PETERSON

4. VYRAZTE SI NA TEAMBUILDING

Keďže vám na krk nedýcha už žiaden deadline, užiť si voľno spolu s kolegami bude o to príjemnejšie. Utužovanie vzťahov mimo pracoviska prináša veľké benefity. Leto sa dá pekne využiť na vonkajšie aktivity s kolegami – posedenie vonku, opekačky, minigolf, plážový volejbal a podobne. Využite to.

UHORKOVÁ SEZÓNY MIMO PRACOVISKA

Počas leta rátame s tým, že sa v práci nezdržíme tak dlho, ako zvyčajne. Okrem toho máme priestor na výlety, predĺžené víkendy, či veľkú dovolenku. Všetko to, čo ste si naplánovali počas náročných chvíľ v práci, či už ako odmenu, alebo len tak pre radosť je teraz načase zrealizovať. Aktivity vykonávané počas voľného času vám prinesú uspokojenie a celkový prospech aj tým, že vám umožňujú stretávať sa s inými ľuďmi a vytvárajú priestor pre vašu sebarealizáciu. Podstatné je nezabúdať na to, že voľný čas je potrebné zmysluplne vypĺňať v každom veku a v každom štádiu profesijného života, pretože  je jedným z najdôležitejších zdrojov rozvoja každého človeka.

Ak sa vám podarí poriadne si odpočinúť a vypnúť myseľ od práce, možno budete až prekvapený koľko novej energie a síl získate do ďalších pracovných povinností.  Neriešiť prácu počas dovolenky má naozaj svoje značné výhody. Po krátkej pauze sa tak opäť budete tešiť do práce a vaše Ja sa vám poďakuje.  Prajeme Vám nádhernú dovolenku 😊

Zaujíma vás viac tipov, ako vypnúť a dopriať si zaslúžený oddych? Prečítajte si ďalší článok: Pracovný detox – ako si naozaj oddýchnuť?

 


Máte aj vy vlastné skúsenosti s tým, ako využiť uhorkovú sezónu vo svoj prospech? Budeme radi, ak nám napíšete Vašu skúsenosť, či tipy, ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: Pexels.com

Zdroj: https://www.lamac.sk/o-lamaci/volnocasove-aktivity/zaujmove-zdruzenia/efektivne-vyuzivanie-volneho-casu