Uhorková sezóna. Dá sa ju využiť vo svoj prospech?