ženy zarábajú menej

Ženy zarábajú stále menej

ŽENY NA SLOVENSKU ZARÁBAJÚ STÁLE MENEJ AKO MUŽI.  JE NÁDEJ , ŽE SA TO V BUDÚCNOSTI ZMENÍ?

Na Slovensku máme z roka na rok viac úspešných žien, podnikateliek, odborníčok, či špecialistiek. Ich pôsobenie sa počas stáročí dynamicky rozvíjalo až do aktuálnych okamihov, kedy sa dostávajú na čelo organizácií a reprezentujú strategické role v domácich či zahraničných spoločnostiach. Naďalej však ostáva faktom, že ich zárobky sú oproti mužom v značnom úzadí. Je možné, že nastane doba, keby sa tento stav otočí? Prejdite si s nami ďalšie štatistiky. 😊

 

To, že ženy zarábajú menej potvrdzuje aj portál PLATY.SK, muži by na základe ich štatistík mali zarábať priemerne 2100€ mesačne zatiaľ, čo ženy približne necelých 1600€. Rozdiel medzi zárobkom mužom a žien je teda viac než 24%.

 

ŽENY PRACUJÚ V ODVETVIACH, KTORÉ SÚ MENEJ PLATENÉ

Z bežného života je jasné, že prevažne ženy pôsobia v administratíve, štátnej správe, školstve, či zdravotníctve. Zárobky v týchto oblastiach sú veľmi nízke. Aj spomínaný portál PLATY.SK, potvrdzuje, že tieto odvetvia patria medzi najmenej platené.

Na druhej strane muži, pracujú v odvetviach, ktoré patria medzi tie, kde sa dá zarobiť najlepšie. Na vrchole sú informačné technológie, vrcholový manažment, či manažment ako taký.

Portál Profesia.sk uvádza, že ženy najviac reagujú na pozície v administratíve, podpore, gastro priemysle. Muži zas preferujú prevažne obchod, výrobu, IT. Pre porovnanie, platové rozpätie zamestnancov pracujúcich na Slovensku v kategórii administratíva je štandardne v rozmedzí od 972€(nízke mzdy) do 1 934€. Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich na Slovensku v kategórii Informačné technológie je štandardne v rozmedzí od 1 682€ (nízke mzdy) do 3 713€ (vysoké platy, skutočné platy môžu byť (a aj sú) ešte vyššie). Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov.

Ženy sú, ako jemnejšie pohlavie, menej priebojné, menšie percento žien si dokáže vypýtať vyšší plat, či nejako argumentovať svoju pridanú hodnotu. (Samozrejme česť výnimkám 😊)

Referencie ALEX PETERSON

PREČO JE TO TAK?

Ženy zarábajú menej, ale aj z ďalších iných dôvodov. Prirodzeným faktom je aj značný čas strávený na materskej, či rodičovskej dovolenke a starostlivosť o rodinu ako takú. V slovenských rodinách zväčša stále platí pravidlo, že ak má niekto držať kasu a zabezpečovať rodine financie, je to muž. Tí sú teda viac orientovaní na pracovné výsledky a teda kariéru, kde sa plat pochopiteľné vyvíja smerom hore dynamickejšie, ako je to u žien.  Na druhej strane, ženy sú prirodzene po pôrode viac pripútané s dieťaťom/deťmi a preto ostávajú doma. Na jednej strane je im ubratá možnosť pracovať na zvyšovaní expertízy vo svojej oblasti, či získavať pracovné kontakty, a tým aj pracovať na svojom lepšom statuse na trhu práce (a nepriamo teda zvyšovať svoje ohodnotenie).  Ženy, čo strávia roky na materskej dovolenke následne strácajú na výberovom procese na konkurentov, ktorí boli neustále v pracovnom tempe. A tak si zažiadajú nižšiu mzdu.

Pre viac detailných informácii, vám odporúčame využiť prehľad vo výške miezd cez portál platy.sk na tomto odkaze: Platy na pozíciách

 

ČÍM VIAC SKÚSENOSTÍ, TÝM VÄČŠÍ ROZDIEL

Zaujímavou štatistikou je aj táto, ktorá hovorí rozdiel v platoch sa zvyšuje spolu s počtom odpracovaných rokov. Ak berieme do úvahy prax do jedného roka, rozdiel medzi platmi je približne 20%. Ak je to 6 a viac rokov, rozdiel narastá – približne na 27%, čo v peňaženke prestavuje hodnotu asi 650€. Ak by ste si chceli zhodnotiť platovú situáciu aj v iných krajinách, opäť môžete využiť portál platy.sk, kde by vyklikáte o aké štatistiky, z akej krajiny máte záujem výber krajiny

Ženy zarábajú menej aj v iných európskych krajinách. Niekde je rozdiel ešte väčší- napr. v ČR, inde zas menší – Chorvátsko. V každom prípade je tento „trend“ stál odrazom akejsi historickej doby, kedy muži boli tí, ktorí riadili spoločnosť a ženy tie, ktoré boli kľúčové pre rodinu. Či sa tento stav niekedy otočí je veľmi otázne. S pozitívnu vyhliadkou do budúcna môžeme predpokladať, že by sa tak mohlo stať, avšak potrvá to možno ďalšie dekády.

Pre zaujímavosť vám dávame do pozornosti aj dvojdielny  článok na našom blogu:  Zvýšenie mzdy – kedy a ako otvoriť tému v zamestnaní?


 Ak by ste sa s nami chceli podeliť o svoju skúsenosť s platovým odmeňovaním  budeme radi, ak tak urobíte na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zdroj obrázku:  Pexels.com

 

Zdroje:

https://www.platy.sk/

https://magazin.almacareer.com/sk/zeny-na-slovensku-zarabaju-o-stvrtinu-menej-ako-muzi-rokmi-praxe-narasta-rozdiel?utm_source=almacareer.com&utm_medium=email&utm_campaign=nl-hrweekly-sk-2024-03-20

materské

Materská dovolenka/Materské – jedna veľká neznáma?

MATERSKÉ – AKÁ JE JEHO VÝŠKA A AKO O NEHO NEPRÍSŤ?

Materská dovolenka predstavuje jedinečné obdobie nie len pre ženu-matku, ale aj pre celú jej rodinu. Táto zmena sa výrazne prejaví vo fungovaní všetkých členov rodiny, a to či už v bežných činnostiach, rituáloch, vzťahoch alebo finančnej otázke. Zamestnanie ide do úzadia a vaša pozornosť  a úsilie sa upriami na nového člena rodiny. Čo môžete očakávať na materskej, ak ste zamestnanec, SZČO, alebo ste na úrade práce? Platí, že byť informovaný, je na nezaplatenie. 😊

1.  MATERSKÉ, AK SOM ZAMESTNANEC

Klasickým alebo najbežnejším stavom je situácia, kedy ste bežným zamestnancom. Vyplatenie materského nie je automatické. Vstupuje do toho mnoho faktorov a asi základným je ten, že žiadateľ o materské musí spĺňať nasledovné:

  • má aktívne nemocenské poistenie alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
  • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského je poistený najmenej 270 kalendárnych dní– do doby poistenia sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia aj všetky trvajúce nemocenské poistenia (povinné aj dobrovoľné),
  • nemá za posledných 5 rokov nedoplatky na sociálnom poistení, presahujúce sumu 5 €– táto podmienka platí iba pre SZČO alebo dobrovoľne poistené osoby.

Ak máte teda dlhotrvajúce zamestnanie, nemusíte sa ničoho obávať. Ak ste však vystriedali rôznych zamestnávateľov, medzitým ste mali isté pracovné pauzy a podobne, odporúčame, aby ste sa na tieto informácie opýtali v Sociálnej poisťovni.

2. MATERSKÉ A ŽIVNOSŤ

Výrazný rozdiel medzi prácou u klasického zamestnávateľa a živnosťou je v tom, že aj napriek trvaniu materskej dovolenky, môžete podnikať bez obmedzení. Živnosť nie je nutné ani pozastavovať a už vôbec nie rušiť. Ušetríte tak kopec času na úradoch, resp. nervov pri klikaní cez e-schránku 😊

Ako pri iných prípadoch, tak aj tu platí pravidlo nutnosti platenia sociálneho poistenia. Ak je náhodou matka v podnikaní-živnosť príliš krátko a jej obrat nedosiahol výšku, kedy musí platiť do Sociálnej poisťovne, odporúčame požiadať o rodičovský príspevok.

Ďalšou veľmi dôležitou informáciou je, že živnostník na materskej môže mať aj v roku 2024 neobmedzený príjem z podnikania. Ak zarobíte ako SZČO napríklad 2000€, vaše materské sa tým nezníži. Krátená nebude ani dĺžka materskej dovolenky. Matka počas poberania materského zároveň neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne – platí za ňu štát.

Nemusí platiť ani minimálne preddavky na zdravotné poistenie – nastavuje si ich sama, no pozor – ak máte aktívne príjmy zo živnosti, môže vám vzniknúť výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia nedoplatok.

3.  MATERSKÉ, AK SOM NA ÚRADE PRÁCE

Odpoveď na to, či mám nárok na materské alebo nie, nie je jednoznačná. Stále však platí pravidlo – ak spĺňate podmienku 270 odpracovaných dní za posledné 2 roky a ste v ochrannej lehote, získať ju môžete. Ostatné špeciálne prípady, resp. situácie, v ktorých sa možno nachádzate odporúčame vopred konzultovať priamo so Sociálnou poisťovňou. V mnohých prípadoch sa „dá ešte niečo robiť“ na to, aby ste nárok na vyplatenie materského získali.

 

 

 

AKO PRACOVAŤ POPRI MATERSKEJ? EXISTUJÚ 3 ZÁKLADNÉ MOŽNOSTI, AKO LEGÁLNYM SPÔSOBOM PRACOVAŤ POPRI MATERSKEJ DOVOLENKE

 

1. U SÚČASNÉHO ZAMESTNÁVATEĽA SA DOHODNETE SA NOVEJ ZMLUVE

Pre mnohé matky môže byť náročné zvykať si na iné pracovné prostredie. Ideálne by bolo, ak by mohli v rámci možností pracovať v tom známom. Predsa, neprežívajú najľahšie obdobie v živote, aj keď sa nazýva „dovolenkou“ 😊 Je tu však istá cesta, ktorá umožňuje matke pracovať pre rovnakého zamestnávateľa aj počas tohto jedinečného obdobia.

Pôvodnú pracovnú zmluvu nerušíte. Zamestnávateľ váš môže prijať-zamestnať na inú pracovnú pozíciu, ako bola tá, ktorú ste vykonávala pred nástupom na materskú dovolenku. Budete mať teda novú pracovnú zmluvu na iný pracovný post. Zmluvu je možné uzavrieť aj na dobu určitú, aj na dobu neurčitú. Najčastejšie je  matka vyplácaná na základe počtu odpracovaných hodín, kde je presne stanovená jej hodinová mzda. Aby tento spôsob zamestnania matky fungoval, je dôležité spĺňať podmienku starostlivosti o dieťa. Čo to znamená? Je nutné, aby bola počas práce zachovaná starostlivosť o dieťa výlučne zo strany matky, nie inej osoby. Matka je v tomto smere nezastupiteľnou osobou. Práve preto je nutné, aby boli pracovné podmienky nastavené tak, aby sa opatera o dieťa a práca dali skĺbiť a dávali komplexný význam.

2.  U SÚČASNÉHO ZAMESTNÁVATEĽA SA DOHODNETE NA DOHODE O VYKONANÍ PRÁCE/ DOHODE O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Je možné uzavrieť aj Dohodu, avšak platí to , čo bolo spomenuté vyššie – Opäť musí byť vypracovaná na inú pracovnú pozíciu. Zároveň je v platnosti aj podmienka výhradnej starostlivosti o dieťa matkou. Aj v tomto prípade je nutné, aby si matka prispôsobila pracovný čas tak, aby sa o dieťa vedela plnohodnotne starať.

Dôležitým faktom je aj to, že je potrebné splniť podmienku poklesu príjmu. Tu sa hodnotia aj fakt, kedy sa matka venuje práci, prípadne , či do práce musí aj cestovať.

Dohoda o vykonaní práce – je vymedzená výsledkom práce (pracovná úloha), pričom rozsah práce nesmie presiahnuť 350 hodín ročne

Dohoda o pracovnej činnosti – sa uzatvára na príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce v rozsahu najviac 10 hodín týždenne

Poznámka na záver:  Za ženu na materskej dovolenke platí odvody automaticky štát. Pri vzniku novej zmluvy, neplatia vaši noví zamestnávatelia odvody v plnej výške – musia za vás odvádzať iba odvody na úrazové poistenie a znížené odvody do zdravotnej poisťovne

3. OTVORÍTE SI ŽIVNOSŤ ALEBO VYUŽIJETE MOŽNOSŤ SLOBODNÉHO POVOLANIA

Ak ste novinárka, umelkyňa, grafička či advokátka  a pod. – môžete sa stať slobodnou umelkyňou alebo SZČO.

V praxi to znamená, že pre súčasného zamestnávateľa môžete pracovať ďalej, ale oficiálne už budete figurovať ako SZČO. (SZČO nemá nárok na materskú dovolenku, ale po splnení zákonných podmienok má nárok na materské). Aj v tomto prípade je nutnosť zachovať výlučnú starostlivosť dieťaťa matkou.

 

MATERSKÉ A JEHO VÝŠKA V ROKU 2024

Každého poberateľa tejto dávky iste zaujíma jej výška. Medziročne zaznamenávame jej mierny nárast. Maximálna výška materského je zákonom stanovená. Aktuálna maximálna výška materskej dávky je 1993,60 € pri 31-dňovom mesiaci a 1929,30 € pri 30 dňovom mesiaci. Ak by ste si chceli pozrieť prehľad vývoja výšky materskej dávky, použite tento odkaz: materské – vývoj výšky materskej dávky

Problematika „materská dovolenka“, či „materské“ je takmer nekonečná. Je mnoho faktorov, informácii, ktoré je potrebné vedieť. Nehovoriac o tom, že nároky na jej dávku závisia od vášho sociálneho stavu, situácie v ktorej aktuálne žijete (zamestnanec, SZČO, študent atď.) Platí tu veľa zásad, preto je vhodné sledovať aktuálne nastavenia štátu, ktorý môže podmienky aj v priebehu roka aktualizovať. Veríme, že sme vám túto problematiku trošku priblížili, prípadne ďalšie cenné informácie môžete získať aj prostredníctvom priložených odkazov. 😊


Aj vás čaká materská dovolenka alebo ju máte za sebou? Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti formou komentára na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Obrázok: Pexels.com

Odporúčanie na článok:

Návrat po rodičovskej dovolenke

Rodičovská dovolenka – čo riešime pred návratom do práce?

Zdroje:

https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/odvody-a-dan-z-prijmov-z-dohody-od-1-1-2024

https://najmama.aktuality.sk/clanok/236725/da-sa-pracovat-aj-popri-materskej-rady-a-tipy-ako-mat-prijem-a-neprist-o-davky/

https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/materske-2024-maximalne-a-minimalne

https://www.materska-dovolenka.sk/narok.php

https://www.materska-dovolenka.sk/maximalna.php

https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/peniaze-pre-rodicov/retazovy-porod-materske-rodicovs/

Navrat po rodicovskej dovolenke

Rodičovská dovolenka – čo riešime pred návratom do práce?

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY, KTORÉ RODIČIA RIEŠIA PRI NÁVRATE DO PRÁCE

Tému materskej dovolenky sme rozobrali už v článku Návrat po rodičovskej dovolenke.  V tomto pokračovaní sa budeme sústrediť na otázky, ktoré si väčšina matiek, či otcov položí v období návratu do práce. Aké sú tie najčastejšie otázky?

 

MÔŽEM SA DO PRÁCE VRÁTIŤ SKÔR, AKO DIEŤA DOVŔŠI 3 ROKY?

Áno. Zamestnanec nie je povinný vyčerpať si materskú dovolenku v plnom rozsahu, kým dieťa dovŕši 3 roky. Ak sa zamestnanec počas materskej dovolenky rozhodne, že sa chce vrátiť do práce, zamestnávateľ musí jeho požiadavku akceptovať. Podmienkou však je, že zamestnanec najmenej mesiac vopred písomne oznámi zamestnávateľovi dátum nástupu do práce.

DÁ SA NA RODIČOVSKÚ DOVOLENKU VRÁTIŤ, AK SOM UŽ NASTÚPIL/A DO PRÁCE?

Áno. 

Prerušenie rodičovskej dovolenky.  Ak sa rodič vráti do práce skôr, ako dieťa dovŕši 3 roky, neznamená to, že mu rodičovská dovolenka “prepadla.” V prípade potreby môže zamestnávateľa opäť požiadať o ďalšie čerpanie rodičovskej dovolenky v rozsahu minimálne jedného mesiaca. 

Presunutie rodičovskej dovolenky.  Ak si rodič nevyčerpá celú rodičovskú dovolenku, kým dieťa dovŕši 3, resp. 6 rokov, môže sa so zamestnávateľom dohodnúť o presunutí nevyčerpanej časti na neskoršie obdobie (do piatich rokov veku dieťaťa alebo v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do ôsmich rokov veku dieťaťa). 

Pre správne porozumenie rodičovskej a materskej dovolenky a rozdieloch medzi nimi si prečítajte tento článok na slovensko.sk: Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku 

MUSÍM ZAMESTNÁVATEĽOVI OZNÁMIŤ KONIEC RODIČOVSKEJ DOVOLENKY? AK ÁNO, KEDY?

Áno. Predpokladaný deň skončenia rodičovskej dovolenky, zmeny, týkajúce sa skončenia rodičovskej dovolenkyoznámi žena/muž písomne zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred (§ 166 ods. 3 Zákonníka práce). 

 

 

SKONČILA SA MI RODIČOVSKÁ DOVOLENKA. MUSÍM DOSTAŤ SVOJE PÔVODNÉ MIESTO?

Pri návrate do práce po rodičovskej dovolenke vám zamestnávateľ môže dať výpoveď z dôvodu zrušeného pracovného miesta (s výpovednou dobou a odstupným) alebo vám môže ponúknuť dohodu o skončení PP (pracovný pomer) z rovnakého dôvodu (tiež s nárokom na odstupné). Zamestnávateľ vám však môže ponúknuť aj iné pracovné miesto, ktoré zodpovedá vašej zmluve, ak také ma, aj keď to oddelenie už napr. neexistuje, pracovné miesto existovať môže. Potom musíte riadne do prace nastúpiť. Ak by ste nemohli/nechceli, musíte dať výpoveď  vy alebo sa dohodnúť na skončení PP dohodou bez udania dôvodu, tu už ale nárok na odstupné nevzniká. 

MÁM NÁROK NA NEPLATENÉ VOĽNO PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Pomerne časté sú situácie, kedy dieťa dovŕši 3 roky, je zdravé, avšak nie je prijaté do škôlky v čase svojich 3.narodenín. Ak rodič nenájde inú možnosť, môže požiadať zamestnávateľa o neplatené voľno, avšak toto voľno nie je zamestnávateľ povinný poskytnúť.  

MÁM PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE NÁROK NA KRATŠÍ PRACOVNÝ ČAS?

Ak žena alebo muž, trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov, požiada o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

MÔŽEM DOSTAŤ VÝPOVEĎ PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Áno. Počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. Po návrate do práce už rodič nie je chránený pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, aj keď dieťa, o ktoré sa stará ešte nedovŕšilo tri roky (výnimku majú iba osamelí rodičia).

KEĎ DÁM VÝPOVEĎ V PRÁCI, BUDEM MAŤ NÁROK NA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI?

Načasovanie výpovede počas rodičovskej dovolenky alebo po jej skončení je dôležité, nakoľko môže výrazne ovplyvniť nárok na ďalšie dávky, ako je nemocenské, materské, či dávka v nezamestnanosti. Prečo je potrebné nastúpiť aspoň na jeden deň do práce po skončení rodičovskej dovolenky,  ak nechcete prísť o dávky, si môžete prečítať v článku Výpoveď v práci po RD a nárok na dávky. 


Veríme, že tento článok do série „rodičovská dovolenka“ vám priblížil ďalšie potrebné informácie. Máte aj vy skúsenosti s problematikou rodičovskej dovolenky? Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti prostredníctvom komentára na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroje:

Zdroj: Kristína Kováčiková, https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/zakonnik-prace-tehotna-rodic/nastup-do-prace-po-rodicovskej-dovolenke/  26.6.2022 

www.rodinka.sk 26.6.2022 

www.slovensko.sk 26.6.2022 

Obrázok: Ketut Subiyanto, pexels.com

 

Materské

Návrat po rodičovskej dovolenke

AKO NAČASOVAŤ NÁVRAT PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Rodičovská dovolenka je jedinečný čas pre každú ženu, matku a pracovníčku. Aj tá naspešnejšia „biznismenka“ vtedy svoje povinností odloží na druhú koľaj a začne sa venovať na plnú úväzok svojmu dieťaťu. Klasická dĺžka rodičovskej dovolenky na Slovensku sú 3 roky. V dnešnom období  narastá počet mamičiek, ktoré návrat po rodičovskej dovolenke urýchlia. Prečo?  

 

NÁVRAT PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE – PREČO MATKY UKONČUJÚ RODIČOVSKÚ DOVOLENKU SKÔR?
1.   FINANČNÉ DÔVODY 

Nie je novinkou, že materská dovolenka nie je len krásnym, ružovým obdobím, ale aj obdobím, kedy sa do veľkej miery priškrtí rodinný rozpočet. Financie nepostačujú a tak si rodina zrazu nemôže dovoliť to, na čo boli jej členovia zvyknutí. Prvé mesiace materskej dovolenky sú z finančného hľadiska ešte tie priaznivejšie. Približne 8 mesiacov matka poberá 75% DVZ (denný vymeriavací základ). Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2022 je 74,4987 €. Materská dovolenka má však aj svoj strop. Nemyslite si preto, že keď ste ako úspešná manažérka zarábala 5000€, budete priamo úmerne k tomu dostávať aj materskú. V roku 2022 môžete získať maximálne 1732,10€ ak má mesiac 31 dní. Nakoľko vieme, že mnohé matky majú zárobky ďaleko nižšie, ako sú sumy , ktoré sme teraz spomínali, ich finančné možnosti sa radikálne znížia. Matka je tak nútená návrat po rodičovskej dovolenke prehodnotiť a teda urýchliť. Nehovoriac o tom, že po týchto spomínaných mesiacoch jej táto dávka zanikne.

Efektívnym riešením finančných dôvodov pri rodičovskej dovolenke môže byť skrátený, v niektorých prípadoch možno len „štvrtinkový“ pracovný úväzok, kedy matka môže pracovať z domu. Home office je všeobecne obľúbenou formou vykonávania práce a pri tejto situácii to platí dvojnásobne.

2.  RODINNÉ DÔVODY

Finančné a rodinné dôvody sú častokrát veľmi prepojené. V súčasnosti je veľmi časté, že po istej dobe sa na rodičovskú dovolenku vyberú aj oteckovia. Matky tak znova štartujú svoje pracovné návyky a plánujú svoj návrat do práce. Menej príjemným dôvodom sú zdravotné problémy člena rodiny, najmä otca, ktorý nie je schopný svojej profesie. Rodinný rozpočet tak nepustí a matka nemá iné východisko, ako návrat po rodičovskej dovolenke zrealizovať.

3.  OBAVA ZO STRATY PRACOVNÉHO MIESTA/ROLE

Tri roky sú predsa značná doba a v dnešnom uponáhľanom svete znamená tento čas naozaj veľa. Ak vyslovene nie ste ženou, ktorá si svoje pracovné miesto pred odchodom na materskú dovolenku naozaj vydupala, možno vás návrat do práce až tak nepáli. Avšak ak ste pravým opakom, veríme, že sa o svoje vydreté miesto patrične obávate. „Ako bude vyzerať firma o 3 roky?“, „Budem mať stále rovnakého šéfa?“, „ Čo ak ma nahradí niekto, kto bude rovnako alebo dokonca viac šikovný, než som bola ja?“. Tieto otázky si takýto typ ženy jednoznačne kladie. 😊 Obavy sú prirodzené. Spoločnosti hľadajú šikovných a spoľahlivých ľudí a konkurencia je medziročne čoraz vyššia.

*** DOLEŽITÉ: Pri návrate po rodičovskej dovolenke vám zamestnávateľ môže dať výpoveď z dôvodu zrušeného pracovného miesta (s výpovednou dobou a odstupným) alebo vám môže ponúknuť dohodu o skončení PP (pracovný pomer) z rovnakého dôvodu (tiež s nárokom na odstupné). Zamestnávateľ vám však môže ponúknuť aj iné pracovné miesto, ktoré zodpovedá vašej zmluve, ak také má, aj keď to oddelenie už napr. neexistuje, pracovné miesto existovať môže. Potom musíte riadne do prace nastúpiť. Ak by ste nemohla/nechcela, musíte dať výpoveď vy alebo sa dohodnúť na skončení PP dohodou bez udania dôvodu, tu už ale nárok na odstupné nevzniká.

 

 

KEDY JE TEN SPRÁVNY ČAS NA NÁVRAT PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Návrat po rodičovskej dovolenke je pre matku a samotnú rodinu veľkým krokom. Túto zmenu si treba naozaj veľmi dobre premyslieť a myslieť tak na všetky stránky života, ktoré sa týmto rozhodnutím zmenia. Čo tvorí hlavné piliere tohto rozhodnutia?

 

1.  RODINNÉ ZÁZEMIE (O DIEŤA JE POSTARANÉ)

Určite nám dáte za pravdu, ak povieme, že spokojnosť dieťaťa a zabezpečenie jeho starostlivosti je vždy na prvom mieste. Pokiaľ vaše dieťa ešte nenavštevuje škôlku, jasle, alebo nemáte „vybavenú“ babičku na celodenné stráženie, na návrat do práce zabudnite. Ak si občas necháte postrážiť dieťa susedkou, to neznamená, že môžete ísť pokojne do práce.  Vy, ako starostlivá mamička, budete v najlepšej pohode, ak budete vedieť , že dieťa má stálu opateru a nič mu nehrozí. Nehovoriac o tom, že ak vypustíte obavy o svoje dieťa, váš pracovný výkon po návrate z rodičovskej dovolenky môže byť o to vyšší. To zamestnávateľ jednoznačne uvíta.

2.  POTREBA SEBAREALIZÁCIE A SOCIALIZÁCIE

Väčšina mamičiek cíti po približne 2 rokoch značnú potrebu sebarealizácie, angažovania a jednoducho potreby byť užitočná niekde inde, ako pri prebaľovaní plienok 😊  Tento pocit, je úplne normálny a pre toto obdobie veľmi prirodzený.  V tomto okamihu je dobré, ak sa matka naozaj začne obzerať po príležitosti pracovať.  Neriešenie tejto situácie môže viesť k frustrácii a celkovému znechuteniu ďalšieho obdobia rodičovskej dovolenky. (Niektoré mamičky si tento pocit sebarealizácie kompenzujú vlastnými aktivitami v pohodlí domova. Ide napr. o písanie článkov, výpomoc manželovi pri tvorbe prezentácii, či pomáhajú s „papierovačkami“ v rodinnej firme…) 

3.  VHODNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY (MEETING SO ŠÉFOM)

Posledným, no o to dôležitejším bodom, ktorým si treba prejsť pri návrate po rodičovskej dovolenke je zistenie aktuálnych pracovných podmienok a všeobecnej situácie u zamestnávateľa. Jednoznačne vám odporúčame naplánovať si osobné stretnutie so svojím nadriadeným, šéfom, či teamleadrom, aby ste sa o vašom návrate dôkladne porozprávali. Za tie roky sa mohlo mnoho vecí zmeniť a to, že si doma na gauči budete vytvárať domnienky, ako to asi teraz funguje, vám nepomôže. Po hĺbkovom rozhovore s  vedením budete na 100% vedieť, čo môžete očakávať, aké pracovné miesto je pre vás pripravené a teda, či návrat do práce naozaj zrealizujete.  

Ak by ste sa náhodou rozhodli nepokračovať u vtedajšieho zamestnávateľa a riešili by ste problematiku výpovede, odporúčame vám prečítať si náš článok: Podanie výpovede – ako to zvládnuť hladko a elegantne?  V prípade, že si v tomto období akosi neviete dať rady a chýba vám dostatok informácii o aktuálnom pracovnom trhu, veľmi radi vám pomôžeme my, v  ALEX PETERSON.

Ak vás táto téma zaujala, sledujte náš blog, pretože čoskoro sa môžete tešiť na pokračovanie 😊


Máte za sebou aj vy rozhodovanie o návrate po rodičovskej dovolenke? Podeľte sa s vami o vaše skúsenosti formou komentára na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroje:

https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/zakonnik-prace-tehotna-rodic/nastup-do-prace-po-rodicovskej-dovolenke/ 

https://www.profesia.sk/forum-prace/zakonnik-prace/aktualny/navrat-do-prace-po-predlzenej-rodicovskej-dovolenke-316398 

Obrázok: Anastasia Shuraeva, Pexels