Interview so zakladateľmi spoločnosti ALEX PETERSON