Nábor absolventov a čo je pre mladých ľudí podstatné v zamestnaní