Nevýhody home office

Aké sú nevýhody home office?

V PREDCHÁDZAJÚCOM ČLÁNKU SME PRE VÁS ZHRNULI POZITÍVNE STRÁNKY PRÁCE Z DOMU. DNES SA POZRIEME NA NEVÝHODY HOME OFFICE.

Donedávna bola práca formou home office často vnímaná ako dokonalý pracovný benefit, po ktorom množstvo ľudí túžilo. V súčasnej dobe, aj vplyvom pandémie, je táto forma práce pravidelnejšie využívaná. Veľa z nás si však uvedomilo, že ako všetko ostatné, aj práca z domu má nielen svoje plusy, ale aj mínusy.  Aké má teda home office nevýhody?

1. VYŽADUJE SI DISCIPLÍNU

Pri slovnom spojení nevýhody home office sa práve tento aspekt práce z domu vybaví azda každému. Home office nesmie byť o leňošení doma a vyžaduje si skutočne veľké množstvo disciplíny, pracovnej morálky a zodpovednosti zo strany zamestnanca. Predsa len, v domácom prostredí sa nachádza mnoho  podnetov, ktoré rozptyľujú našu pozornosť a môžu mať negatívny dopad na náš pracovný výkon. Home office si teda vyžaduje väčšie množstvo vnútornej sily na odolanie rôznym pokušeniam a rušivým vplyvom.

2. IZOLÁCIA A STRATA KONTAKTU S KOLEGAMI

Medzi ďalšie nevýhody home office nepochybne patrí aj izolácia od kolegov a strata osobného a užšieho kontaktu so spolupracovníkmi. Z toho vyplýva následne aj strata príležitostí sa s nimi poradiť a prediskutovať možné vzniknuté problémy alebo  komplikácie. Avšak prácou z domu sú zamestnanci ochudobnení aj o príjemné situácie v kancelárii, kedy si medzi sebou kolegovia spontánne zavtipkujú a spoločne sa pobavia, či spoločný obed, na ktorom si navzájom zdieľajú svoje novinky a zážitky zo súkromného života.

3. KONFLIKTY

S predchádzajúcim bodom do veľkej miery súvisí aj fakt, že pri trvalej práci z domu môže dôjsť k zvýšeniu pracovných konfliktov medzi spolupracovníkmi práve kvôli neefektívnej komunikácii. Pri tomto bode považujeme za dôležité spomenúť, že je skutočne nevyhnutné neustále udržiavanie efektívnej komunikácie. Okrem komunikácie emailom si takáto forma práce vyžaduje aj častejšiu komunikáciu prostredníctvom video hovorov. Prostredníctvom videa človek dokáže viac čítať z neverbálnej komunikácie kolegu/kolegyne, tónu hlasu, či z gestikulácie. Tiež dokážete vystihnúť aktuálnu náladu, angažovanosť, či spoluprácu v tíme.

4. ODDELENIE PRACOVNÉHO A SÚKROMNÉHO ŽIVOTA

Je veľmi dôležité presne si určiť čas, počas ktorého sa bude zamestnanec plne venovať práci. Pri mnohých tipoch pozícií si zamestnanec môže do značnej miery sám určiť, kedy bude pracovať. Môže tu však nastať problém, že pri „voľnejšom“ pracovnom čase bude pracovník považovať čas na odpočinok za „nepotrebný“ a napríklad v  snahe o maximalizáciu mzdy (alebo aj úprimnej snahy o podanie výkonu), tak bude pracovať omnoho viac, ako je vhodné pre neho a jeho psychické zdravie. Namiesto večerného relaxu pôjde „iba odpísať na dôležité maily“ a zrazu sa z toho stane celovečerná rutina. Nevýhoda home office môže byť u zamestnancov aj to, že sa boja, aby si zamestnávateľ nemyslel, že pracujú málo a tak často dochádza k situáciám, že pracovníci robia aj neplatené nadčasy navyše. Je preto dôležité si na pravidelných 1to1 meetingoch prejsť aj detaily fungovania na home office.

5. VNÍMANIE RODINY A OKOLIA

Nedávna minulosť a nevyhnutnosť rýchleho prechodu z kancelárie na home office nám otvorila oči aj v tejto oblasti. Či už ide o generačné rozdiely a nepochopenie rodičov a susedov, alebo naše deti. Často sa môžeme stretnúť so situáciami, že ľudia okolo nevnímajú prácu formou home office ako plnohodnotnú prácu. Ostatní členovia rodiny alebo susedia môžu nadobudnúť pocit, že keďže ste doma, tak ste k dispozícii nonstop. Rovnako tak, keď majú zamestnanci doma aj deti, je priam nemožné sústrediť sa na prácu do takej miery, ako by to bolo v kancelárii.  Je preto nevyhnutné svojmu okoliu určiť hranice a pravidlá fungovania počas pracovnej doby. 

6. HOME OFFICE NIE JE PRE KAŽDÉHO

Na efektívne fungovanie a prácu na diaľku je nutné, aby zamestnanec dobre poznal organizačnú štruktúru a vnútornú kultúru firmy. Je potrebné spomenúť, že tieto vlastnosti a znalosti zamestnanec rozhodne nemá hneď pri nástupe do novej práce a preto sa vo všeobecnosti skutočne neodporúča, aby zamestnanec pracoval full remote hneď po nástupe do novej spoločnosti. Doprajte si čas na spoznanie firmy.  Taktiež si pravidelne prehodnocujte, či ste na home office efektívnejší, ako v kancelárii, a taktiež ktorá časť Vašej agendy sa lepšie realizuje z domu.

7. HOME OFFICE NIE JE PRE KAŽDÚ POZÍCIU

Home office nemusí byť vhodný pre každú pozíciu.  Preto nevýhodou home office môže byť aj náročnejšie alebo nerovnomerné rozdelenie home office medzi jednotlivé pozície.  Áno, účtovník dokáže plnohodnotne realizovať svoju agendu z domu, 5 dní v týždni. Údržbár, či obchodník nie.  HR potrebuje byť viac prítomné fyzicky vo firme než finanční analytici.  Je preto potrebné sa vo firme povenovať spravodlivému rozdeleniu benefitov a home office (ktorý je zamestnancami považovaný za benefit).   

VÝZVY DO BUDÚCNA PRI ORGANIZÁCII PRÁCE FORMOU HOME OFFICE

Z nášho zhrnutia pozitív a negatív práce formou home office jasne vyplýva, že práca z domu má množstvo obrovských výhod, ale nesie so sebou aj mnoho negatív a výziev. Medzi výzvy, ktoré nás v blízkej budúcnosti čakajú, môžeme okrem iného zaradiť napríklad ochranu zamestnancov a ich nie len fyzického, ale aj psychického zdravia. Taktiež bude veľmi dôležité zamerať sa aj na vytvorenie ideálnej rovnováhy medzi osobným a pracovným životom. Je pravda, že v spojení s pojmom home office, sa väčšine ľuďom viažu slovné spojenia ako voľný čas, viac času na rodinu a podobne. Avšak, ako sme už vyššie spomínali, pri práci z domova môže byť niekedy náročné oddeliť súkromie a pracovný život a vyhradiť si čas na oba tieto aspekty.

HOME OFFICE – ÁNO ČI NIE?

Vo všeobecnosti sa nedá povedať, či je práca z domu dobrá alebo zlá, vhodná alebo nevhodná. Napokon, ako vo všetkom, treba si nájsť tú správnu rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, medzi prísnym a príliš uvoľneným nastavením.

Prajeme Vám veľa šťastia v správnom nastavení home office😊.

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Vyhody home office

Práca z obývačky – aké sú výhody home office?

PRÁCA FORMOU HOME OFFICE NEBOLA NIKDY VYUŽÍVANEJŠIA. AKÉ SÚ VÝHODY HOME OFFICE?

Momentálne stále veľmi aktuálna téma. V súčasnej dobe neustále sa rozvíjajúcich technológií máme čoraz častejšie možnosť stretnúť sa s flexibilnou organizáciou práce nazývanou home office. Nemožno pochybovať o skutočnosti, že home office sa stal súčasťou dnešného moderného sveta, a to nie len ako jeden z dopadov pandémie.

ČO MOŽNO ZARADIŤ MEDZI VÝHODY HOME OFFICE?

Práca formou home office má samozrejme niekoľko zásadných benefitov v porovnaní s prácou v kancelárii. Nič však nie je čiernobiele, a preto pre Vás pripravujeme aj článok o mínusoch práce z domova, na ktorý sa môžete tešiť čoskoro. Teraz sa poďme spoločne pozrieť na to, aké výhody so sebou prináša home office z pohľadu zamestnanca aj zamestnávateľa.

1. SLOBODA V ROZVRHOVANÍ PRACOVNÉHO ČASU

Jednou z najväčších výhod home office je tá, že zamestnanec si rozvrhuje pracovný čas viac-menej sám. Samozrejme, tento benefit je do veľkej miery ovplyvnený charakterom práce. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že pracovník má spravidla väčší priestor na rozdeľovanie svojho času na pracovný a súkromný život a môže sa teda vo väčšej miere starať o deti, prípadne o rodinného príslušníka. Každý sme iný a niekto uprednostňuje začiatok pracovnej doby o hodinu skôr, iný uprednostní prácu do neskorších večerných hodín alebo predĺženú obednú prestávku.

2. ÚSPORA ČASU A CESTOVNÝCH NÁKLADOV

Medzi ďalšie výhody home office z pohľadu zamestnanca môžeme rozhodne zaradiť úsporu cestovných nákladov a s tým spojená aj úspora času, ktorý by stratil pri cestovaní do a z práce. Tento fakt pôsobí pozitívne aj na zdravotný stav jednotlivca, keďže sa odbúrava a znižuje stres, napríklad vyhýbaním sa dopravnej špičke. Ušetrený čas môže zamestnanec využiť rozličnými spôsobmi – či už na relax a oddych s rodinou, alebo aj vzdelávanie a navštevovanie najrôznejších kurzov. Ak investuje zamestnanec tento čas napríklad do učenia sa nového jazyka, plynie z toho úžasný benefit nie len pre zamestnanca samotného, ale aj pre zamestnávateľa.

3. ÚSPORA PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV

Z pohľadu zamestnávateľa predstavuje značnú výhodu home office nepochybne aj úspora nákladov súvisiacich s pracoviskom. Ide napríklad o vybavenie pracoviska, prenájom kancelárskych priestorov, prevádzok, alebo aj energie spojené s vykurovaním, ventiláciou a osvetlením.

4. PRÍŤAŽLIVOSŤ A KONKURENCIESCHOPNOSŤ ORGANIZÁCIE

Umožnením práce z domu sa taktiež zvyšuje príťažlivosť organizácie pre vysokokvalifikovaných zamestnancov, s čím súvisí ďalšia výhoda home office, a to nárast konkurencieschopnosti a príťažlivosti firmy, nakoľko zamestnávateľ má možnosť získať nových kvalitných pracovníkov, ktorí preferujú práve tento typ organizácie práce.  V dnešnej dobe už je možnosť home office úplným štandardom, a otázka na home office býva tiež jednou z otázok kandidátov. Firma, ktorá ho neposkytuje, alebo vo veľmi nízkej miere, sa reálne pripravuje o kvalitných kandidátov.

5. ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY PRÁCE

Ak sa zamestnanec snaží sústrediť na prácu a popri tom sa kolegovia pri vedľajšom stole rozprávajú o zážitkoch z víkendu, koncentrácia trpí. Tento jav sa najviac prejavuje v tzv. open space kanceláriách. Pre niekoho môže byť kľudná domáca atmosféra veľkou výhodou home office. Na druhej strane však, aj doma nájdeme množstvo faktorov, ktoré nás vedia rozptýliť a tým znižovať našu efektivitu práce a sústredenosť. Je preto dôležité poznať svojich zamestnancov a vedieť, ako pracujú a či je pre nich organizácia práce vo forme home office tým pravým.  Zároveň pre každú pozíciu, alebo pre rôzne obdobia mesiaca, môže byť  home-office vhodnejší, alebo naopak.

6. POHODLIE DOMOVA

Nutnosť dodržiavania pracovného dress code a nepohodlné topánky sú pri práci z domu minulosťou. Nespornou výhodou home office je fakt, že pokiaľ nemáme online video meeting, je úplne jedno, čo máme oblečené a či sedíme za pracovným stolom alebo na gauči😊.  Samozrejme v rámci efektivity sa celkovo odporúča neostať celý deň v pyžame, ale mať home office dress code, ktorý nám pomôže oddeliť si pracovný čas od súkromného.   Ďalšou výhodou je, že ak sa cítime prechladnutí, je home office najlepší spôsob, ako ochrániť kolegov od nákazy a nás od sychravého chladného počasia vonku.

Každá minca má dve strany a každá forma organizácie práce má svoje výhody aj nevýhody. Ak Vám napadajú ďalšie pozitíva home office, ktoré sme neuviedli, budeme radi, keď ich napíšete do komentárov pod článkom. 😊 V blízkej dobe sa môžete tešiť aj na 2. časť tohto článku – Nevýhody home office, kde si priblížime negatíva práce z domu ako z pohľadu zamestnanca, tak aj zamestnávateľa.

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Ako si udrzat klucoveho zamestnanca

Ako si udržať kľúčového zamestnanca?

PREČO JE DÔLEŽITÉ UDRŽAŤ SI KĽÚČOVÉHO ZAMESTNANCA? AKÚ MÁ HODNOTU PRE SPOLOČNOSŤ?

Pracovití a výkonní zamestnanci sú základom takmer každej prosperujúcej firmy. Využitie a podpora všetkých silných stránok kľúčových zamestnancov je cieľom k podávaniu čo najvyšších výkonov, čo prirodzene speje k čo najlepším výsledkom firmy. Ako teda efektívne pracovať s ľuďmi, o ktorých nechceme prísť? Medziľudské vzťahy si vyžadujú nepretržitú starostlivosť a pozornosť, bez ohľadu na to, či sú súkromné ale pracovné. Nasledujúce odporúčania Vám a Vašej firme môžu pomôcť udržať si kľúčového zamestnanca.

KTO JE KĽÚČOVÝ ZAMESTNANEC?    

Zamestnanec, ktorý vykazuje značnú finančnú, či spoločensko-ľudskú hodnotu pre spoločnosť. Hodnotou, môžeme myslieť potenciál v ďalšom rozvíjaní podnikania, kľúčové nápady zamestnanca, motivácia tímu, či nadanie, ktoré zabezpečuje tímovú súdržnosť. Takisto kľúčový zamestnanec môže podávať vysoký výkon a prinášať vysoké zisky, alebo si len ťažko predstavíme koľko financií, času a námahy by nás stálo to, ak by sme daného zamestnanca mali nahradiť. V konečnom dôsledku môže byť veľmi ťažké daného človeka nahradiť.

APLIKUJTE DO VEDENIA VAŠEJ SPOLOČNOSTI TIETO FAKTY A MAXIMALIZUJETE SVOJU ŠANCU UDRŽAŤ SI KĽÚČOVÉHO ZAMESTNANCA:
1. INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Každý z Vašich zamestnancov si zaslúži, aby ste si s ním niekedy vypili šálku kávy, a venovali mu svoj čas. Čas je v tejto veľmi uponáhľanej dobe komodita, s ktorou treba narábať veľmi uvážene. Sme presvedčení, že to každý zamestnanec ocení. Vypočujte si ho. Manažéri častokrát vedú rozhovory podľa tabuliek, ktoré niekto „korporátne“ nastaví. Niekedy je však lepšie jednoducho AKTÍVNE POČÚVAŤ. Aj keby ste sa zamestnanca hodinu pýtali pripravené otázky, možno neprídete na to, čo by chcel naozaj povedať. Uvedomte si jeho túžby, kde sa skrýva jeho motivácia a spokojnosť, čo má rád, čo si najviac cení, ale aj to, čo mu v práci vytvára prekážky. To vám nepovie žiadna tabuľka, ale ľudský prístup a otvorenosť jeden k druhému.

2.  SLEDUJTE VÝKON

Ak u kľúčového zamestnanca zrazu pozorujete zhoršené výkony, je potrebné konať! Toto nie je obvyklým problémom týchto ľudí, ale každý je len človek a v 99% prípadov sa situácia dá jednoducho vyriešiť. Zrejme sa deje niečo, čo u neho vytvára akýsi blok. Ideálnym riešením je odísť s daným človekom do súkromia a slušne a predovšetkým ľudsky zistiť, čo ho trápi a kde korenia problémy, ktoré ovplyvňujú jeho súčasný pracovný výkon.  Prirodzený záujem človeka o človeka, je niečo, čo si zamestnanci veľmi vážia.  Takýmto spôsobom si človeka nielen úprimne získate, ale navyše s najväčšou pravdepodobnou vyriešite jeho bloky. Tento zamestnanec bude po takomto blízkom rozhovore ešte lojálnejší. Z hľadiska výkonu môžete očakávať ešte lepšie výsledky, ktoré budú jednoznačnou odpoveďou na Vaše správanie.

 

 

3. UZNANIE/POCHVALA

Nie len v práci, ale aj v osobnom živote, je uznanie niečo, čo si nekúpime. Pochvala za skvelý výkon, či komunikáciu s klientom, motivovanie tímu alebo zorganizovanie nezabudnuteľného team buildingu, ostáva v človeku na obdobie dlhšie, než si vieme predstaviť. Nielen finančné benefity sú zárukou dlhodobej spolupráce. Udržať si zamestnanca prostredníctvom uznania má z dlhodobého hľadiska omnoho vyššiu váhu.

4. PRIESTOR NA REALIZÁCIU

Motivácia je neodmysliteľnou súčasťou každého dlhodobého pracovného vzťahu. Každý z nás potrebuje vidieť, kam smerujú jeho kroky. Niekto je spokojný, ak má stabilné pracovné miesto a bez zmeny dokáže byť motivovaný aj veľa rokov. Viacerí z nás však potrebujú vidieť isté kariérne méty. Ak si chceme udržať kľúčového zamestnanca, je potrebné, aby sme mu umožňovali zapájať sa do mimoriadnych projektov, špeciálnej agendy, či dali možnosť prísť s návrhom, ktorý sa po schválení firmou môže realizovať. Priestor na realizáciu vlastných nápadov je jeden z najväčších motivátorov pre zamestnancov dnešnej doby. Mnohí zamestnanci sa po rokoch monotónnej práce uchyľujú k zmene, pretože nezažili žiadne výzvy, ktoré by ich nabudili k ďalšom pokračovaní v spoločnosti.

5. PRENÁŠANIE KOMPETENCIÍ = PREUKÁZANIE DÔVERY

Súčasťou motivácie je aj prenášanie kompetencií. Udelenie špeciálnej agendy, ktorú mal dovtedy v rukách len nadriadený, môže v zamestnancovi podnietiť pocit výhry. „Doteraz to robil šéf a teraz to môžem robiť ja?“ Preukázanie dôvery v schopnosti Vášho zamestnanca môžu príjemne človeka ubezpečiť, že je na tom správnom mieste.

6. VOĽNOSŤ A FLEXIBILITA

Doba, v ktorej momentálne žijeme, sa oproti minulým rokom dramaticky zmenila. Online svet sa dostáva do popredia a tak sa aj naše možnosti na výkon práce výrazne menia. Celkovú situáciu ovplyvnila pandémia, ktorá nás chtiac-nechtiac prinútila navyknúť si na nové štandardy, a to veľmi rýchlo. Brániť kľúčovému zamestnancovi vo výkone práce z domu by bolo veľmi hlúpe. Pracovná flexibilita by mala byť aj dôkazom spomínanej dôvery. Dôležitý je výsledok a nie to, kedy presne bol Váš zamestnanec online a kedy si dovolil vyzdvihnúť deti zo školy. Porozumením životného štandardu a denného kolobehu zamestnanca prispejete k faktu, že zamestnanec nebude o odchode z Vašej firmy ani len uvažovať.

7. ČLOVEK NIE JE ČÍSLO

Určite ste túto frázu vo svojom živote už niekedy počuli.  Na záver našich odporúčaní, ako si udržať kľúčového zamestnanca by sme chceli podotknúť to najdôležitejšie. Človek je stále len bytosť, ktorá potrebuje oporu, pochvalu, motiváciu, ale aj usmernenie, či feedback na to, aby sa vydal tým správnym smerom. Navyše každý je omylný a nik nie je dokonalý. Starajte sa o svojich zamestnancov tak, aby ste si pri podávaní výpovede svojho kľúčového zamestnanca neľutovali, že ste neurobili niečo, čo ste urobiť mohli. Aktívna a neprestajná starostlivosť je kľúčom k dlhodobým úspechom na každej strane.


Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Referencie ALEX PETERSON

Zamestnanie buducnosti

Zamestnanie budúcnosti. Čo nás čaká v dohľadnej dobe?

ZAMESTNANIE BUDÚCNOSTI.  ČO NÁS ČAKÁ V DOHĽADNEJ DOBE? AKO MÔŽU VYZERAŤ PRACOVNÉ POZÍCIE V NAJBLIŽŠÍCH ROKOCH.

Určite sa zhodneme na tom, že budúcnosť má pre nás pripravené rôzne prekvapenia. Aké budú tie na trhu práce? Svetové ekonomické fórum sa bližšie pozrelo na to, ako dôsledky pandémie ovplyvnili vznik nových povolaní. Pripravili sme pre Vás zhrnutie zamestnaní budúcnosti, ktoré v najbližších rokoch (možno aj mesiacoch) vzniknú.

 

1. HOME OFFICE KOORDINÁTOR

Pandémia definitívne zmenila spôsob akým pracujeme. Home office sa stal viac pravidlom než výnimkou, a do popredia sa dostáva model, kedy časť ľudí pracuje z domu a časť z kancelárií. Aby bol tento model perspektívny, je nutné nájsť spôsob, ako týchto ľudí prepájať. Pravidelný kontakt a tvorba aktivít, spájajúcich tieto dva svety sa stanú nevyhnutnosťou. Home office koordinátor, ako zamestnanie blízkej budúcnosti tiež zabezpečí, aby ľudia pracujúci z domu mali potrebné vybavenie a technickú podporu.

2. SMART HOME DESIGN MANAGER

Navrhnúť priestory v byte, či dome pre efektívnu prácu z domu a zladenie smart doplnkov od gigantov ako Google, Amazon či Apple bude práca pre Smart Home Design manažéra. Navrhnúť a zosúladiť všetky potrebné funkcie a poradiť pri manažmente smart doplnkov bude žiadané zamestnanie budúcnosti.

3. INTERNÝ PORADCA PRE FITNESS

Niet divu, že v čase lockdownu sa stala téme pohybu ešte viac zaujímavou. Mnohí z nás pribrali pár kíl navyše, čo motivovalo ľudí k nákupu fitness hodiniek či používaniu iných smart doplnkov pre meranie fyzickej aktivity. Poradca pre fitness bude mať k dispozícii tieto dáta, na základe nich bude vedieť odporučiť správnu stravu a pohyb. Jeho úlohou bude ľudí motivovať k športu. No nie je toto zamestanie užitočné?

4. DETEKTÍV „VEĽKÝCH DÁT“

Analýza „veľkých dát“ a hľadanie potenciálu pre ďalšie využitie bude práca pre detektíva. Špecialistov v takomto odbore určite nebude priveľa, a preto sa už teraz oplatí venovať pozornosť štúdiu na spracovanie dát v podaní algoritmov, či umelej inteligencie.

5. PROGNOSTIK KYBERÚTOKOV

Kyberbezpečnosť je téma, na ktorú nesmieme zabúdať. Znepokojivé sú štátmi podporované kyberútoky – či už sú cieľom podniky štátnej správy alebo súkromné bohaté firmy. Vzhľadom na čoraz väčšie využívanie digitalizácie a rôznych softvérov (bez ktorých sa dnes už nezaobídeme), je kľúčové vedieť včas spozorovať plánované útoky na slabé miesta v systéme.

6. VZŤAHOVÝ MANAŽÉR PRE ĽUDÍ A STROJE

Toto zamestnanie budúcnosti bude nevyhnutné. Čoraz rozsiahlejšie prepájanie umelej inteligencie a ľudského faktora si bude vyžadovať určitú dávku koordinácie. Vzťahový manažér medzi ľuďmi a strojmi bude dohliadať na bezpečnosť a plynulosť na hybridných pracoviskách, kde ľudia pracujú spoločne s inteligentnými robotmi.

V článku sme si zhrnuli pohľad na „ zamestnanie budúcnosti“, ktoré je vzhľadom na súčasné trendy výnimočné, a ktoré bude pravdepodobne aj veľmi dobre ohodnotené. Avšak vysoký dopyt po zamestnaniach očakávame aj v iných oblastiach.  Keďže mnoho úkonov za nás už teraz dokážu lepšie spraviť stroje, do popredia sa dostanú tzv. „soft skills“ ako leadership zručnosti, emocionálna inteligencia, tímová spolupráca, time manažment, či riešenie konfliktov. Niektoré povolania však budú stále potrebné a nepredpokládame, že ich stabilita sa nejako výrazne naruší. Sú to napr. zamestnanci zdravotníctva či opatrovateľky a remeselníci, ktorí sa o prácu báť zatiaľ nemusia.

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroj:  https://www.weforum.org/agenda/2021/05/jobs-of-the-future-year-2030/

 

Ako-najst-najlepsie-napady

Kedy a kde dostávame tie najlepšie nápady?

PREDSTAVÍME VÁM ZOPÁR TIPOV, AKO A KDE NÁJSŤ TIE NAJLEPŠIE NÁPADY.

Brainstorming v práci s kolegami je perfektná a veľmi často využívaná metóda generovania nových ideí. Avšak, všetci vieme, že najlepšie nápady spravidla neprichádzajú vtedy, keď ich aktívne hľadáme. Poznáte to – niečo stratíte a nájdete to, až keď to už nehľadáte. S novými nápadmi je to veľmi podobné. Zozbierali sme pre Vás pár tipov na miesta a činnosti, pri ktorých je pravdepodobné, že si Vás tie najlepšie nápady nájdu samé. 😊

 

NA DOVOLENKE

Prechádzky po pláži, pozorovanie západu slnka a spoznávanie nových kultúr, predstavujú perfektný zdroj inšpirácie. Je dokázané, že pri zmene prostredia je mozog kreatívnejší a je omnoho väčšia pravdepodobnosť dostať tie najlepšie nápady. Samozrejme, za novými ideami nemusíme cestovať za hranice. Niekedy postačí aj víkendový výlet s rodinou po okolí, kedy človek vypne a zrelaxuje.

V KAVIARNI

Tento tip zahŕňa ako posedenie na káve pri uvoľnenej konverzácii s priateľmi, tak aj dopriatie si času pre seba o samote. Že nechodievate do kaviarne sami? Vyskúšajte to. Popíjanie kávy, pozorovanie ľudí, ruch a mierny chaos v kaviarni poskytujú ideálne spojenie pre najlepšie nápady.

V POHODLÍ DOMOVA

Množstvo úspešných spoločností od Amazonu, cez Apple, Disney až po Mattel vznikli v domácom prostredí. Domov je naše útočisko a miesto, kde sa cítime bezpečne a uvoľnene, čo je dôvodom, prečo sme ochotní ísť aj mimo našej komfortnej zóny a viac riskovať – minimálne, čo sa týka našich myšlienok. Táto skutočnosť vytvára perfektný základ pre kreatívne myslenie a najlepšie nápady. Okrem toho, doma vykonávame množstvo rutinných vecí, ktoré si nevyžadujú premýšľanie. Či už ide o čistenie zubov, sprchovanie alebo vyberanie umývačky riadu. Pri týchto činnostiach máme čistú hlavu a priestor na inovatívne myšlienky. Doprajte si iba čas.

PRI ŠPORTE

Všetci poznáme množstvo zdravotných benefitov, ktoré nám prináša šport. Udržiava nás fit po fyzickej stránke a taktiež je aj prostriedkom psychohygieny. Pri sedavej práci v kancelárii je obzvlášť žiadúce venovať sa pohybovým aktivitám. Či už si pôjdete zaplávať, zabehať, navštívite fitness centrum alebo zájdete na prechádzku do lesa, môžete rátať s tým, že tie najlepšie nápady na seba nenechajú dlho čakať. 😊

V AUTE

A nie len tam. Rovnako tak aj v autobuse či vo vlaku. Presúvanie sa z bodu A do bodu B nám poskytuje drahocenný čas, kedy sa môžeme len tak túlať v našich myšlienkach. Či už počúvame hudbu, podcast alebo len tak sedíme a pozorujeme okolitý svet, cestovanie nám ponúka nekonečný priestor pre nové myšlienky a najlepšie nápady, tak z neho vyťažme maximum. 😊

 

Priznajme si to – kancelárske kreslo, kde trávime minimálne 8 hodín denne je v drvivej väčšine prípadov prinajlepšom nepodporujúce miesto voči tvorivej kreativite. Spôsobuje to okrem iného aj hluk na pracovisku, časté prerušenia ostatnými kolegami a v neposlednom rade množstvo byrokracie a nemožnosť uvoľniť sa a nechať myšlienky len tak prúdiť. Preto, skúste využiť niektoré z týchto tipov, veríme, že Vám pomôžu a tie najlepšie nápady si Vás nájdu.

Prajeme Vám veľa šťastia a ešte viac heuréka momentov! 😊

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Stratena motivacia v praci

Stratená motivácia v práci? Poradíme Vám, ako ju získať späť.

ČO ROBIŤ KEĎ CÍTITE, ŽE VAŠA MOTIVÁCIA JE STRATENÁ? MÁME PRE VÁS ZOPÁR TIPOV, KTORÉ VÁM MÔŽU POMÔCŤ.

Veľa ľudí to pozná, nie každému je však o tom príjemné hovoriť. Z dlhodobého hľadiska môže stratená motivácia v práci viesť človeka do stavu, kedy upadá jeho výkonnosť, vďaka čomu sa pracovné prostredie stáva čoraz stresujúcejšie, až postupne narúša jeho zdravie a medziľudské vzťahy.

Aby sme sa vyhli negatívnym následkom, ktoré so sebou stratená motivácia prináša, je dôležité pochopiť, čo spôsobuje, že sa cítime unavení, frustrovaní, či nešťastní vo svojom zamestnaní. A tiež ako správne tieto situácie riešiť. V tomto článku nájdete zopár tipov, ktoré Vám pomôžu začať so zmenou vo Vašom pracovnom živote.

1. DAJTE TO ZO SEBA „VON“

Zistite kde je problém. Čo Vás robí v práci nešťastnými? Je to stále dookola opakujúca sa rutina? Alebo cítite, že nie ste súčasťou dôležitých rozhodnutí? Myslíte si, že Váš názor nemá žiadnu váhu? Alebo si kolega ukradol zásluhy za Vašu prácu? Nech je to čokoľvek, adresujte tieto problémy presne a bez zjemňovania. Premena neurčitého pocitu nespokojnosti na konkrétny zoznam „problémov“ Vám dodá pocit kontroly a budete si vedieť vytvoriť stratégiu, ako ich riešiť, či sa im v budúcnosti vyhnúť. Na začiatok stačí len pero a papier. Neponáhľajte sa, doprajte si čas.  Je dôležité, aby bol zoznam kompletný, aby ste vedeli, v čom spočíva Vaša stratená motivácia v práci.

2. STANOVTE SI PRIORITY

Tento bod sa týka priamo Vášho pracovného času. Možno cítite, že sledujete Vašu e-mailovú schránku viac, ako je potrebné. Alebo dookola vykonávate menej dôležité a čiastkové činnosti, ktoré nemajú vo Vašom pracovnom pláne pevné miesto, zmeňte to. Vyškrtnite zo svojho „to-do“ listu všetky nadbytočné úlohy, ktoré Vám pohlcujú čas. Začnite svoj pracovný deň od najdôležitejších úloh – budete sa tak cítiť viac produktívny, znížite hladinu stresu, vyhnete sa prokrastinácii, a tým aj pocitu frustrácie a zahltenia.  Zapracovať na svojom time-managemente sa naozaj vypláca.

3. VENUJTE POZORNOSŤ VÁŠMU KOLEKTÍVU

Vaši kolegovia sú často ľudia, od ktorých sa môžete najviac naučiť, a ktorí Vám môžu najviac pomôcť. Máte vo svojom kolektíve človeka, ktorý neustále podáva výborný výkon? Zaujímajte sa o jeho prácu, diskutujte s ním, inšpirujte sa. Samotný záujem o úspechy Vašich kolegov Vám môže pomôcť „nakopnúť“ Vašu motiváciu, a ešte sa môžete aj niečo nové naučiť. Vzájomná podpora v rámci pracovného kolektívu mení vnímanie atmosféry na pracovisku k oveľa lepšiemu.

4. STANOVTE SI NOVÉ VÝZVY A CIELE

Proces učenia a získavania nových zručností môže odviesť Vašu pozornosť tým správnym smerom od každodennej rutiny. Existuje zručnosť, ktorá Vás zaujíma a ešte Vám aj pomôže pri práci? Neváhajte a začnite hneď. Spravte si plán a identifikujte zručnosti, ktoré by ste sa chceli naučiť. Spýtajte sa svojho manažéra, aké sú možnosti vzdelávania a rozvoja vo firme; prípadne môžete začať aj so samo-vzdelávaním. V dnešnej dobe existuje široké spektrum on-line vzdelávania, od článkov, prednášok, workshopov až po celé on-line kurzy, zamerané na zdokonalenie zručností v rôznych oblastiach. Vašou aktivitou si prinavrátite spomienky na Váš niekdajší pozitívny prístup zo starých dobrých čias a stratená motivácia je späť.😊

5. SPOMEŇTE SI PREČO STE ZAČALI

Pamätáte si, ako ste sa cítili keď ste prvý krát prišli do novej práce? Aký dojem na Vás spravilo Vaše pracovné prostredie a kolegovia? Aká silná bola vaša motivácia? Nájdite si čas zaspomínať, uvedomte si prečo ste si vybrali práve túto prácu a túto kariéru, a aké veľké boli Vaše ambície. Zamyslite sa nad tým, čo Vás k tejto práci viedlo, a v čo ste dúfali. Práve spomienky na tieto pocity Vám umožnia začať robiť pozitívne zmeny vo Vašom pracovnom živote.

6. UVEDOMTE SI SVOJE VEĽKÉ AJ MALÉ VÍŤAZSTVÁ

Ešte si pamätáte na stres z prípravy na pracovný pohovor? Nakoniec ste boli vybraný spomedzi toľkých uchádzačov. Buďte k sebe úprimný a povedzte si, čo všetko ste museli prekonať, aby ste boli tým, kým ste teraz. Tešte sa zo svojich úspechov, aj keď ich možno vnímate ako malé alebo nepodstatné. Odmeňte sa po náročnom dni, po dosiahnutí cieľa, buďte k sebe láskavý a doprajte si regeneráciu a oddych. Dívajte sa na svoju prácu s vďačnosťou, a ak je aj teraz nudná. Pracujte naplno, oslavujte malé, aj veľké víťazstvá a Vaše dni sa stanú opäť raz šťastnými.

7. VYTVORTE SI MOTIVUJÚCE PRACOVNÉ PROSTREDIE

Nie všetko sa dá ovplyvniť, ale isté veci môžeme zmeniť. To, v akom prostredí pracujeme, má výrazný vplyv na našu motiváciu, sebadôveru aj pohodu pri práci. Pokojne si ozdobte pracovný priestor tak, aby ste sa tešili do práce už len pri pomyslení na miesto, ktoré si tam vytvoríte. Môžete si priniesť fotku rodiny, či vytlačiť motivačný citát alebo ozdobiť Váš stôl rastlinou. Obľúbená šálka na kávu tiež nie je zlý nápad 😊

8. OBKLOPTE SA TÝMI SPRÁVNYMI ĽUĎMI

Najdôležitejší bod pri hľadaní stratenej motivácie, je obklopiť sa pozitívnymi ľuďmi, ktorí hovoria o práci s nadšením a tešia sa z každého dosiahnutého cieľa. Rovnako dôležité je vyhýbať sa kolegom, ktorí sa neustále sťažujú, klebetia a celkovo vysávajú Vašu energiu. Práve tí postupne oslabujú Vašu motiváciu a strácajú Váš čas.

 

Nech už sa deje čokoľvek vo Vašej práci prečo sa cítite nešťastní či unavení, pamätajte, nie je to koniec sveta. Každému sa z času na čas stane, že stratí motiváciu, nemá svoj deň a necíti sa v práci najlepšie. Doprajte si oddych a čas, zamyslite sa nad Vašou kariérou aj smerovaním, zmeňte perspektívu a robte všetko preto, aby sa práca stala opäť miestom kam chodíte s radosťou. Prajeme Vám znovunájdenie stratenej motivácie 😊

 

Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Ženský kolektív

Ženský kolektív – katastrofa alebo príležitosť?

JE ŽENSKÝ KOLEKTÍV VÝHODOU ALEBO JE TO NIEČO , ČOMU BY SME SA MALI VYVAROVAŤ?

 

Pri pojme „ženský kolektív“ si väčšina z nás predstaví skupinu žien, kde vládnu intrigy, závisť a podvedomé súťaženie. Je to však stále tak? Musí to automaticky znamenať, že tím nie je ideálny?
Žena je už od minulosti vnímaná ako bytosť, ktorá bola po mužovi vždy na druhom mieste. Tento trend sa však rapídne mení a čoraz viac žien preukazuje svoju schopnosť rozhodovať, a byť líderkou a to aj vďaka svojej ženskosti a iným spôsobom uvažovania. V reálnom živote sme svedkami toho, ako sa ženy stávajú líderkami politických strán či riaditeľkami úspešných medzinárodných firiem. V prostredí HR ako odborníci potvrdzujeme, že spoločnosti kladú čoraz väčší dôraz na dorovnanie pomeru mužov a žien v spoločnostiach. Spojenie mužského a ženského myslenia v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju spoločnosti viac, ako keby sme sa na to pozerali len z jedného uhlu pohľadu.

 

AKÉ SÚ NAJČASTEJŠIE ASPEKTY ŽENSKÉHO KOLEKTÍVU?
SPORY PREKONÁVAJÚ ŤAŽŠIE

Ak sa ženy nepohodnú na príprave spoločného projektu, jedna predbieha druhú a názory si zladiť nevedia, ľahšie to vedie k napätiu a hádkam. Zatiaľ, čo muži si svoje konflikty vyriešia jasnejšie, priamejšie alebo „pri pive“, ženy to nedokážu vyriešiť tak ľahko. Chýba im väčšia priamosť, ktorá je u mužov častokrát kľúčom k vyriešeniu mnohých problémov.

OHOVÁRANIE

To snáď k ženám aj patrí… V tomto smere vyplýva na povrch ženská hašterivosť a nutnosť zmierniť svoju zatrpknutosť na úkor cudzieho nekomfortu. Ak sa jednej žene v tíme darí výraznejšie ako tým ostatným, myslíte, že jej všetci prajú a rozprávajú o nej len v tom najlepšom, aj keď vedia, že si úspech naozaj zaslúžila? Nie… Pravdepodobne sa práve táto žena stane terčom ohovárania a skrytej závisti. Ženy sa s úspechom svojej rivalky vyrovnávajú ťažšie a len silná žena naozaj dokáže pochváliť úspech za dobre vykonanú prácu.

NEÚPRIMNOSŤ /SKRYTÁ FALOŠ

Zažili ste ako žena situáciu, kedy Vám kolegyňa niečo pochválila, ale vedeli ste , že to nemyslí úprimne? Je to bohužiaľ tak a ženy majú k tomuto spôsobu správania dosť blízko. Môže to vyplývať z ich nízkeho sebavedomia a nedocenenia, ktorú pociťujú.

HODNOTENIE

Ženy sa hodnotia a riešia veci, ktoré by mužom ani nenapadli. Dôvodom pre spory je často aj zdanlivo niečo neškodné, ako je oblečenie či vizáž.

 

AKO VYRIEŠIŤ HORE UVEDENÉ SITUÁCIE?  AKO BY SME SA MALI SPRÁVAŤ?
  • Ak na Vás niekto útočí, útoky neopätujte. Uvedomte si, že útočiaci človek je väčšinou ten, ktorému je potrebné pomôcť.
  • Ak sa Vám niečo nepáči, naberte odvahu a porozprávajte sa priamo; je to zvláštne, ale práve takého priame vyriešenie konfliktov môže rivalky spojiť natoľko, že sa z nich stanú dobré priateľky.
  • Nerobte to, čo nechcete, aby iní robili Vám – tak jednoduché pravidlo, ktoré funguje v každom prostredí.
  • Buďte vďačné a prekonajte svoje ego, pochváľte, oceňte, tešte sa z úspechov iných a oni sa budú tešiť z tých Vašich.
KEĎ SME SI POVEDALI “A”, POVEDZME SI AJ “B”

Ženský kolektív však neznamená stále len to najhoršie. Ženy sú bytosti, ktoré do mužského prostredia vnesú citlivosť, iné vnímanie vzťahov a do veľkej miery zvýšenú kreativitu. Muži sú väčšinou tí praktickí. Čisto mužské kolektívy takisto nie je zárukou najvyšších výsledkov a priateľského prostredia. Muži sú takisto súťaživí, môžu byť ješitní a do veľkej miery závistliví. Väčšinou to však vedia prejavovať jemnejším spôsobom, ktorý nemá tak výrazný vplyv na chod celého tímu.
Ideálnym riešením akékoľvek kolektívu je vyskladať ho tak, aby bol zmiešaný. Zmiešaný pracovný kolektív je takmer zárukou pestrosti, náklonnosti, vzájomnej pomoci a tvorivého prostredia. Každopádne, ak sa na túto tému pozeráme z akejkoľvek strany, musíme uznať, že ľudia sú rôzni. Majú rozličné povahy a nálady a častokrát nezáleží na tom, či ide o muža alebo o ženu. Niektoré čisto ženské alebo čisto mužské kolektívy môžu fungovať perfektne. Pre správne fungovanie tímu je dôležité hlavne to, aby si každý člen skupiny uvedomil, že najsilnejší môžu byť len vtedy, ak budú držať spolu.

 

Ak nechcete, aby Vám unikol nový článok, alebo novinka – sledujte nás na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu). Sledujte naďalej náš blog na www.alexpeterson.sk

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

 

Zoznam clankov v blogu ALEX PETERSON;

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Prinášame Vám zoznam všetkých článkov v našom blogu, ktorý je priebežne aktualizovaný:

 

19.12.2023   Ako si užiť pokojný predvianočný čas

11.12.2023   Príručka pre kandidátov – Všetko čo potrebujete vedieť k získaniu práce

29.11.2023   Ako funguje personálna agentúra – rady pre firmy

…………………………………………………………………………………

14.11.2023   Stereotypy a predsudky v práci

26.10.2023   Aktuálne HR témy – o čom sa v HR diskutuje?

28.09.2023   Prečo brigádovať už počas štúdia a kde hľadať pracovné ponuky pre študentov? 

06.09.2023   Onboarding II – ako ho dôkladne pripraviť?

…………………………………………………………………………………

16.08.2023   Onboarding – ako na to?  Časť 1.

26.07.2023   Kariérna zmena. Ako sa s ňou popasovať?

12.07.2023   Uhorková sezóna. Dá sa ju využiť vo svoj prospech?

27.06.2023   8 tipov, ako neriešiť prácu počas dovolenky

30.05.2023   Životopis absolventa a hľadanie práce po škole

…………………………………………………………………………………

26.04.2023   10 mýtov o výbere správneho kandidáta – (nie)len pre recruiterov – 2. časť

19.04.2023   10 mýtov o výbere správneho kandidáta – (nie)len pre recruiterov – 1. časť

03.04.2023   Manažér a hľadanie práce

30.03.2023   Starší kandidát – ako sa presadiť na pohovore 

…………………………………………………………………………………

09.02.2023   Quiet quitting – tiché ukončenie v práci

24.01.2023   Tipy, ako sa dlhodobo vyhnúť stresu – časť 2.

11.01.2023   Stres. Tipy na odbúranie stresu – časť 1.

14.12.2022   Novoročné predsavzatia a sviatočná nálada

…………………………………………………………………………………

21.11.2022   Kariérna kotva – ktorá je tá vaša? Otestujte sa

08.11.2022   Povolania z minulosti 

24.10.2022   Zlyhanie v práci – prečo sa ho nebáť a ako sa z neho poučiť

10.10.2022   Feedback pri výberovom procese

…………………………………………………………………………………

26.09.2022   Feedback pri hľadaní práce

13.09.2022   Rodičovská dovolenka – čo riešime pred návratom do práce?

08.09.2022   Návrat po rodičovskej dovolenke

28.07.2022   Boss vs. leader

12.07.2022   Bláznivé otázky na pohovore

…………………………………………………………………………………

28.6.2022      Ako sa spamätať z nevydareného pohovoru?

08.06.2022    Nábor absolventov a čo je pre mladých ľudí podstatné v zamestnaní

26.05.2022    Domáci miláčikovia na pracovisku – benefit pre zamestnanca aj firmu

11.05.2022    Humor na pracovisku – je vhodný či nie?

…………………………………………………………………………………

27.04.2022    Ako pohorieť na pohovore

07.04.2022    Najväčšie chyby manažérov pri hiringu

23.03.2022    Celoživotné vzdelávanie, ako kľúč k úspechu

09.03.2022    Podanie výpovede – ako to zvládnuť hladko a elegantne?

…………………………………………………………………………………

15.02.2022    Telefonické interview – ako vyniknúť v úvodnom prescreene?

03.02.2022    Zvýšenie mzdy – kedy a ako otvoriť tému v zamestnaní – časť 2.

20.01.2022    Zvýšenie mzdy – kedy a ako otvoriť tému v zamestnaní

11.01.2022    Starostlivosť o vzťahy v práci – ako predchádzať konfliktom

…………………………………………………………………………………

21.12.2021    Prežite záver roka bez stresu a s úsmevom na tvári

14.12.2021    Nepríjemné otázky na pohovore – ako sa vyhnúť odpovediam na niektoré otázky

30.11.2021    Chyby v životopise – ako sa zaručene nezamestnať.

16.11.2021    Vykanie v práci – slušnosť alebo prežitok?

3.11.2021       Aké sú nevýhody home office?

…………………………………………………………………………………

19.10.2021   Práca z obývačky – aké sú výhody home office?

4.10.2021     Ako si udržať kľúčového zamestnanca?

21.9.2021     Podal som výpoveď a čo ďalej… 

7.9.2021       Zamestnanie budúcnosti. Čo nás čaká v dohľadnej dobe?

…………………………………………………………………………………

18.8.2021    Kedy a kde nájsť tie najlepšie nápady ?

4.8.2021      Stratená motivácia v práci? Poradíme Vám, ako ju získať späť.

6.7.2021      Ako získať prácu po ukončení školy?

…………………………………………………………………………………

23.6.2021    Čo s medzerami v CV a v mojej praxi?

9.6.2021      „Zaujíma Vás ešte niečo?“ alebo Aké otázky sa mám opýtať na pohovore?

26.5.2021     Ženský kolektív – katastrofa alebo príležitosť?

5.5.2021       Interview so zakladateľmi spoločnosti ALEX PETERSON

…………………………………………………………………………………

20.4.2021     Moje CV na Profesii? Prečo? A ako na to?

7.4.2021       Overenie referencií – dôležitá súčasť výberového procesu

16.3.2021     Je ovládanie cudzích jazykov bránou do sveta pracovných príležitostí?

9.3.2021       Exkluzivita s personálnou agentúrou? Áno, či nie?

2.3.2021       Šikana v práci. Ako s ňou jednať?

…………………………………………………………………………………

23.2.2021     Časté striedanie zamestnania – čo s tým?

9.2.2021        Ako odhaliť, že Vám kandidát klame?

2.2.2021        Ako efektívne spolupracovať s personálnou agentúrou?

26.1.2021      Ako komunikovať, že ste už prijali inú ponuku?

12.1.2021      Ako si hľadať prácu, keď ste zamestnaný?

…………………………………………………………………………………

14.12.2020    Pracovný detox – ako si naozaj oddýchnuť?

7.12.2020      Pracujú nefajčiari viac, než fajčiari?

30.11.2020    ONLINE aktivity – ako stmeliť tím, ktorý je online?

23.11.2020    Ako si udržať tím v online dobe?

17.11.2020    Zaslal som svoj životopis, a čo ďalej?

9.11.2020      Ako si vybrať správnu personálnu agentúru – časť 3.

2.11.2020      Ako sa najrýchlejšie odpísať ako kandidát?

…………………………………………………………………………………

26.10.2020    Ako si vybrať správnu personálnu agentúru – časť 2.

19.10.2020    Ako si vybrať správnu personálnu agentúru – časť 1.

12.10.2020    Čo robiť, keď dávate výpoveď a šéf Vás chce prehovoriť, aby ste ostali?

6.10.2020      Bránite sa spolupráce s agentúrou? Aké sú výhody tejto spolupráce?

29.9.2020      ONLINE POHOVOR – nový štandard?

21.9.2020      Ako si nájsť prácu, ak na trhu nie je veľa ponúk?

10.9.2020      Ako zaujať so životopisom… alebo zopár rád z pohľadu Recruitera

8.9.2020        Prečo si založiť firmu v období krízy?

 

Ak nechcete, aby Vám unikol nový článok, alebo novinka – sledujte nás na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). Sledujte naďalej náš blog na www.alexpeterson.sk

ALEX_PETERSON

Interview so zakladateľmi spoločnosti ALEX PETERSON

Prinášame Vám interview so zakladateľmi ALEX PETERSON – mladej, unikátnej personálnej spoločnosti, poskytujúcej 10+ ročné know-how svojich konzultantov. Prečo bola založená práve v období korona krízy? Čím sa odlišuje?

 

PREČO STE ZALOŽILI FIRMU V OBLASTI HR, RECRUITMENT A HEADHUNTING?  ČÍM JE OBLASŤ ZAUJÍMAVÁ?

Alexandra (A):    V tejto práci ste v úzkej komunikácii s rozličnými spoločnosťami, aktualizujete si informácie a rozširujete si obzory v rôznych odvetviach, spoznávate rozličné firemné kultúry, problémy, či radosti. Na druhej strane stretneme neuveriteľné množstvo šikovných a inšpiratívnych kandidátov, ktorým pomáhame s nájdením pracovného miesta. Práve táto kombinácia tvorí celok, v ktorom sa cítim skvele. Každý jeden deň ma obohacuje po stránke pracovných zručností, ale aj osobného rozvoja. A čo je skrytá výhoda tejto práce? Nikdy sa nenudím! 🙂

Peter (P):     V minulosti som sa venoval projektovému manažmentu, čo je veľmi široká oblasť zahrňujúca od hiringu, people manažmentu, cez finančný manažment, jednanie s firmami, dodávateľmi, až po kontakt s médiami. Toto obdobie mi poskytlo veľmi široký prehľad, z ktorého čerpám dodnes. Recruitment a headhunting je mimoriadne pestrá oblasť, ktorá Vám poskytne veľa adrenalínu (keď bojujete s časom, inými agentúrami) a veľa radosti – keď vidíte, ako kandidátovi pozícia nesmierne “sadla”, alebo klient je nadšený z nášho prístupu, rýchlosti, alebo z kandidáta. Ak túto prácu robíte vo firme, kde je Vám poskytnutá absolútna flexibilita a zároveň ľudskosť (áno aj vo forme častého smiechu na pracovisku 😊), tak je to ideálna kombinácia.

 

NEBÁLI STE SA ZAKLADAŤ FIRMU V KORONA KRÍZE?

A:    Túžba a viera v to, že toto je tá najsprávnejšia vec, je silnejšia ako strach. Verili sme, že všetky veci, okolo nás sa dejú preto, aby sme išli za svojim snom. Pozbierali sme všetku odvahu, dôkladne sa pripravili a naplánovali všetky kroky, aby sme si svoj úspech na trhu mohli zaistiť. Obdobie C19 raz určite pominie. Vidíme, ako naši klienti nám dôverujú, a preto môžu aj oni plánovať hiring a ďalší rast.

P:    Legenda hovorí, že „Severný vietor stvoril Vikingov“… Keď pracujete v externom recruitmente, aby ste boli úspešní, musíte mať večnú dávku optimizmu a odolnosti voči frustrácii. A tiež musíte milovať adrenalín. Potrebujete sa vzoprieť prekážkam a vidieť cieľ pred očami. Nebáli sme sa. Boli sme nadšení. Zároveň sme však strategicky plánovali a prepočítali všetky potenciálne riziká. Každý maličký posun vpred bol a je pre nás radosťou. Niečo sme o zakladaní firmy v kríze napísali v minuloročnom článku (link tu)

 

NA TRHU JE VEĽA AGENTÚR. ČÍM SA CHCETE ODLÍŠIŤ?

A:    Chceme, aby spoločnosť ALEX PETERSON bola vnímaná, ako zoskupenie ľudí, ktorí vedia, čo robia. Ľudí, ktorí sú seniornými odborníkmi v oblasti náboru a poskytnú služby nie len v nájdení zamestnancov, ale aj v komplexnom poradenstve. Hlavnou črtou , ktorou by sme sa chceli odlíšiť je to, že si budujeme kontakty na základe nás, ako osobností, nie tým, že nás zastrešuje medzinárodná značka, ktorá stráca ľudský dotyk s človekom.

P:    Ako spomenula Alexandra, seniorita je kľúčová – na Vašom recruitment projekte nebude pracovať konzultant bez skúseností. Tiež investujeme čas pre klienta a projekt, pretože na to máme kapacitu. Konzultanti vo veľkých agentúrach majú zvyčajne 15-20 náborových projektov súbežne, aby splnili obchodné plány agentúry.  U nás nie. Tiež otvorene komunikujeme – ak je niekde problém, pomenujeme ho, aby sme spoločne mohli nájsť riešenie. Táto práca je našou vášňou, a urobíme všetko preto, aby sme klientovi pomohli.

Voči kandidátom sme vždy osobní, odpovedáme na každú reakciu. Profil kandidáta nepreposielame do firmy. My ho tam odporúčame.

 

MÁTE NEJAKÚ “SUCCESS STORY”?

A:   Úspech je každý spokojný klient, ktorý si nás chce oťukať a uspejeme 😊. Nedávno som pre klienta obsadila pozíciu obchodníka – klient v automobilovej oblasti. Kandidát bol z úplne inej oblasti, budoval kasína. Napriek tomu si s majiteľom firmy veľmi sadli. Behom prvého mesiaca získal tento nový obchodník zákazku so 600 vozidlami.

P:   Už sa mi neraz stalo, že firma kandidáta zamietla na základe CV, ale nakoniec sa mi ho podarilo na pohovor “pretlačiť” a po osobnom interview bol z neho manažment nadšený. To je pridaná hodnota – nájsť a vytipovať talent, a nielen preposlať CV. Tým sa tiež odlišujeme od väčšiny agentúr.  Jeden takýto manažér už 3 roky pracuje u nášho klienta. Najviac ma však teší iný úspech – 58-ročný kandidát, s dynamikou dvadsiatnika.  Klient ho zamietol na základe CV, ale podarilo sa mi firmu presvedčiť. Dnes sú to 4 roky, čo vo firme pracuje a bol aj povýšený.

 

NEBOJÍTE SA, ŽE VÁS POHLTIA VEĽKÉ AGENTÚRY, KTORÉ SÚ NA TRHU DLHÉ ROKY?

A:   Našťastie to takto všade nefunguje. V poslednom období sa stretávame skôr s vyjadreniami firiem, že chcú robiť s “ľuďmi” a nie s anonymnými značkami. Nemôžete očakávať, že so službami budete spokojní, len na základe toho, že ich poskytuje istá značka. Na konkrétnych ľudí sa však spoľahnúť môžete. Tiež máme reálnu skúsenosť, že niektoré firmy práve preferujú novú menšiu agentúru s osobným prístupom, alebo po zlých skúsenostiach, nechcú spolupracovať s veľkou agentúrou. A tak sme sa stali dvornou agentúrou pre niektoré firmy 😊.

P:   Presne tak, veľké agentúry stavajú na známom brande a mnohokrát starších referenciách od klientov. Ich personál sa však často prestriedava. Kým sa konzultant spozná s klientom, už aj klientovi predstavujú nového konzultanta. Brand je brand – je to bublina, ktorá sama osebe nemá skúsenosti. My nestaviame na peknom logu a na dátume založenia firmy, ale na reálnych skúsenostiach a know-how konkrétnych senior konzultantov, Alexandry a Petra (a čoskoro ďalších :).

 

AKÉ SÚ NAJČASTEJŠIE POŽIADAVKY VAŠICH KLIENTOV ČI KANDIDÁTOV?

A:   Požiadavky na recruitment či headhunting sú rôzne. Od naozaj ojedinelých technických zručností požadovaného kandidáta po špeciálne osobnostné črty. Kandidáti z domáceho či zahraničného trhu, juniori, či seniori. Práve toto, ale robí našu prácu tak krásne pestrou. Realizujeme tiež kariérne poradenstvo pre kandidátov – často potrebujú poradiť, ako postupovať pri úplnej zmene kariéry, prípadne sa potrebujú zorientovať po návrate zo zahraničia.

P:   Požiadavky sa veľmi rôznia. Máme klientov, ktorí nám zadajú väčšinu otvorených pozícií. Obracajú sa na nás aj firmy v zúfalej situácii, kedy neuspelo ani HR ani iná agentúra. Hoci je náročné prijať projekt v pokročilom štádiu “krvácania”, berieme to ako výzvu. A potom sú tu služby na mieru – prišli nám požiadavky na oslovenie 1 kandidáta od konkurencie alebo prenájom recruitera na 3 mesiace, pre firmu, čo potrebuje zastrešiť dočasne vyššiu potrebu v internom nábore, a podobne…

 

AKÉ SÚ VAŠE NAJBLIŽSIE PLÁNY?

P:   Momentálne otvárame pozíciu konzultanta do nášho teamu, ale aj pozíciu Trainee. Hoci je na trhu veľa agentúr, veríme, že im dokážeme ponúknuť pozíciu, kde získajú veľa skúseností, flexibilitu a zároveň spoločne môžeme pomôcť našim klientom rásť.  U nás si nepočítame odpracované hodiny, sickdays či homeoffice. Chceme vytvoriť team, kde každý dokáže pracovať na 100% bez toho, že by musel byť kontrolovaný.  A zároveň chceme, aby ALEX PETERSON bola naša spoločná firma, ktorú posunieme vpred.


Veríme, že sme Vám pomohli trochu nás spoznať. Máte na nás aj iné otázky?  Kľudne nám ich položte do komentára na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu), a my Vám na ne odpovieme v osobnej správe alebo v ďalšom interview.

Máj 2021

Exkluzivita s personalnou agenturou

Exkluzivita s personálnou agentúrou? Áno, či nie?

EXKLUZIVITA S PERSONÁLNOU AGENTÚROU? ÁNO, ČI NIE? AKÉ SÚ VÝHODY, ČI ŠPECIFIKÁ?

Nedávno sa ma jeden klient spýtal, či sa oplatí exkluzivita s personálnou agentúrou. Mnoho firiem nikdy nespolupracovali s agentúrami, môžu mať tiež zlú skúsenosť a potrebujú začať nanovo. Prípadne spolupracujú s personálnymi agentúrami veľmi intenzívne a plánujú si v spolupráci vytvoriť akýsi systém. Predtým, ako zodpoviem na otázku exkluzivity, pozrime sa na zopár pojmov, súvisiacich s poskytnutou službou náboru/recruitmentu.

 

SUCCESS FEE

Success fee, vo voľnom preklade „odmena za úspech“ v praxi personálnych agentúr znamená, že pre Vás vyhľadávajú zamestnancov spočiatku zdarma, a ku akejkoľvek platbe prichádza iba v prípade úspechu, teda pri nástupe doporučeného kandidáta do Vašej firmy, prípadne po podpise pracovnej zmluvy. Táto forma spolupráce je najbežnejšou v SR/ČR, aj v zahraničí. Pre klienta je success fee výhodné, nakoľko si hľadá kandidátov po svojej línii, prípadne využije viac agentúr a získava tým oveľa väčší „pool“ kandidátov, než keby hľadal iba svojim cestami. Ak si nájde kandidáta sám, neplatí agentúram žiadne poplatky.

NEVÝHODA SUCCESS FEE

Success fee však má aj nevýhodu. Službu predražuje.  Keďže personálna agentúra pracuje na niekoľkých pozíciách súčasne (v menších agentúrach má zväčša konzultant 5-6 aktívnych projektov, vo väčších 15-20), niektoré z projektov si obsadí firma svojimi silami, či dokonca z iných dôvodov stornuje, prácu a výdavky agentúry musí niekto zaplatiť. Každopádne v súčasnosti je trh tak nastavený, a success fee je stále najrozšírenejším modelom spolupráce. Druhou nevýhodou je nižší “level of commitment*” – pri success fee sa pohybuje nízko, nakoľko možná odmena pre personálnu agentúru je zatiaľ v nedohľadne (preto má konzultant rozbehnutých viac projektov súbežne).

*level of commitment = úroveň zamerania agentúry na Váš projekt, či záväzok, že sa mu bude venovať prioritne

EXKLUZIVITA – ČO TO ZNAMENÁ?

Exkluzivita znamená, že požiadavku na obsadzovanie pozície zadáte iba 1 personálnej agentúre, hoci si samozrejme stále môžete hľadať kandidáta aj vlastnými silami. „Level of commitment“ tu stúpa, nakoľko stúpa aj pravdepodobnosť, že pozíciu obsadí daná agentúra a nekonkuruje si s ďalšími agentúrami. Pri exkluzivite si ako klient/firma, môžete vyžiadať aj mierne zníženie ceny (zvyčajne 5-10% z fakturácie). Z tohto pohľadu má exkluzivita určite výhodu pre obe strany. Má aj nevýhodu? Áno. Agentúre potrebujete naozaj dôverovať – že sa na trhu vyzná, že zvládne nájsť vhodného kandidáta, a že bude na pozícii pracovať naozaj intenzívne. Dokážete to však ukočírovať pravidelnou komunikáciou, či vyžiadaním si informácií o statuse. Ak by ste neboli spokojní, vždy môžete objednávku stornovať (samozrejme pokiaľ v objednávke/zmluve nemáte uvedené inak).

AKÉ SÚ NAOPAK VÝHODY/ NEVÝHODY SPOLUPRÁCE S VIACERÝMI PERSONÁLNYMI AGENTÚRAMI?

Časť firiem sa rozhodne spolupracovať s viacerými agentúrami. Teoreticky sa tu navyšuje možnosť získať zamestnanca rýchlejšie, ako aj rýchlejšie osloviť pracovný trh. Pozor, má to však svoje limity. Na túto tému sa ešte nerealizoval seriózny výskum, ale vychádzajúc z 10+ ročnej praxe z trhu personálnych agentúr, môžem povedať, že čím viac agentúr si na projekt kontraktujete, tým menší výkon od každej jednotlivej agentúry môžete očakávať. Prax ukazuje, že sumárne vyšší výkon Vám podá 1 osvedčená exkluzívna agentúra, prípadne 2 agentúry, než 4-6 agentúr pracujúcich na jednom náborovom projekte (v poslednom prípade sa najmä zvyšuje kvantita na úkor kvality a dôkladného preverenia – agentúra sa snaží rýchlo zaslať akýchkoľvek kandidátov).

 

AKO ZVÝŠIŤ „LEVEL OF COMMITMENT“ PERSONÁLNEJ AGENTÚRY?

Lojalitu agentúry, jej výkon a koncentráciu na Váš projekt dokážete zvýšiť. Skúsim to zhrnúť v bodoch:

  • Spomínanou exkluzivitou – môžete ju prípadne časovo obmedziť (zvyčajne 1-2 mesiace)
  • Storno poplatok – poplatok napríklad v sume 100-300€, ktorý firma zaplatí agentúre v prípade stornovania projektu. Poplatkom má agentúra zaplatené základné výdavky, ako inzercia a telefón, a zároveň agentúre dávate jasný signál, že nie je len agentúrou „do počtu“, ale spoluprácu beriete veľmi vážne.
  • Retainer, či akýkoľvek úvodný poplatok. Pokiaľ agentúre platíte akékoľvek fee pri podpise zmluvy (štandardne pri Executive search/Headhunting projektoch, ale niekedy aj pri Recruitmente), alebo pri pozvaní prvých kandidátov na pohovor, dramaticky zvýšite fokus agentúry na Váš projekt.
  • Dodržaním sľubov – motivácia konzultanta stúpa, ak vie, že dodržíte sľuby (feedback „do piatku“, vopred jasný výberový proces, vyjasnené kritériá na zamestnanca…)
  • Pravidelnou komunikáciou – z Vašej strany, aj zo strany personálneho konzultanta nie sú žiadne pridlhé lehoty na odpovede na emaily, alebo sa neviete vzájomne dlhšie dovolať…
  • Ľudským prístupom – ako v každom obchodnom vzťahu, aj tu platí, že človek rád spolupracuje s človekom. Pokiaľ máte s konzultantom príjemný osobný vzťah, veľmi rád bude venovať top prioritný čas pre Váš projekt, keď vie, že Vám tým pomôže.

 

Veríme, že sme Vám pomohli vo vyjasnení otázky exkluzivity. Ak by ste mali ďalšie otázky, týkajúce sa spolupráce s agentúrou, budeme radi, ak nás kontaktujete. Tiež Vám odporúčame článok „Ako efektívne spolupracovať s agentúrou a 3-dielny seriál „Ako si vybrať personálnu agentúru“.

Autor:  Peter Lazový, profil a kontakt na autora tu.

 

Aké sú Vaše skúsenosti v spolupráci s personálnymi agentúrami? Napíšte nám Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na Linkedine (link na našu firemnú stránku tu).

Čítajte aj naďalej náš blog a nezabudnite sledovať otvorené pozície.

Referencie ALEX PETERSON